Hjem
Anne Helene Solberg Tandbergs bilde
Foto:
Anne Helene S. Tandberg
 • E-postAnne.Helene.Tandberg@uib.no
 • Besøksadresse
  Allegaten 41
  Avdeling for Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen
  5007 Bergen
  Rom 
  1b16c
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Jeg studerer biomangfold, systematikk og økologi i krepsdyrgruppen Peracarida. Mye av den nyere forskningen min kombinerer morfologiske og molekylære data for å kunne undersøke de evolusjonære sammenhengene mellom forskjellige taksongrupper. Et annet og viktig prosjekt flere av oss på avdeling for naturhistorie deler er å bygge verifiserte DNA-strekkode referansebibliotek basert på de zoologiske samlingene våre.

Mine forskningsområder er ofte tilknyttet «ekstreme habitater» - enten dyphav, polare havområder eller varme kilder. Hvilke tilpasninger må arter ha for å kunne leve i slike omgiverlse, og hvordan sprer de seg (eller sprer de seg ikke?) til nærliggende områder? Jeg er også fasinert over amfipoder som er assosiert med andre dyregrupper som nesledyr eller bløtdyr, og jeg har flere prosjekter som studerer disse.

Jeg er kommitéleder for de marine evertebratene (minus Molluska og Annelida) for Rødlista for Arter og jeg er del av flere arbeidsgrupper som bidrar med faglig bakgrunn for Marine Verneområder (MPAer) og Økologisk Viktige Områder (EIAer) både nasjonalt og internasjonalt.

Jeg er redaktør for Amphipoda i WoRMS og i Artsnavnebasen, og jeg er fagredaktør i tidsskriftet Fauna Norvegica. Jeg er europeisk kontaktperson for The Crustacean Society (TCS) og medredaktør for Amphipod Newsletter.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Diversity, habitat endemicity and trophic ecology of the fauna of Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2023). The World Amphipoda Database: History and Progress. Records of the Australian Museum. 329-342.
 • Vis forfatter(e) (2023). Heterogeneity on the abyssal plains: A case study in the Bering Sea. Frontiers in Marine Science.
 • Vis forfatter(e) (2023). Complex sublinear burrows in the deep sea may be constructed by amphipods. Ecology and Evolution.
 • Vis forfatter(e) (2023). A New Stenothoid (Crustacea: Amphipoda: Stenothoidae) from a Shallow Water Hydroid Polyp in British Columbia, Canada. Records of the Australian Museum. 559-565.
 • Vis forfatter(e) (2022). Infaunal and epifaunal secondary production in the BarentsSea, with focus on snow crab (Chionoecetes opilio)preyresources and consumption. ICES Journal of Marine Science. 2524-2539.
 • Vis forfatter(e) (2022). Habitat variability and faunal zonation at the Aegir Ridge, a canyon-like structure in the deep Norwegian Sea. PeerJ.
 • Vis forfatter(e) (2022). A review of the scientific knowledge of the seascape off Dronning Maud Land, Antarctica. Polar Biology. 1313-1349.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Discovery and Preliminary Geological and Faunal Descriptions of Three New Steinahóll Vent Sites, Reykjanes Ridge, Iceland. Frontiers in Marine Science.
 • Vis forfatter(e) (2021). Global gap-analysis of amphipod barcode library. PeerJ. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Editorial: Effects of Ice-Loss in Marine Biodiversity. Frontiers in Marine Science.
 • Vis forfatter(e) (2020). Onisimus turgidus (Sars, 1879) (Amphipoda, Uristidae), an overlooked amphipod from sea anemones in Northern Norway. European Journal of Taxonomy. 34-50.
 • Vis forfatter(e) (2020). Benthic scavenger community composition and carrion removal in Arctic and Subarctic fjords. Polar Biology. 31-43.
 • Vis forfatter(e) (2020). Amphipods and sea anemones, an update. Journal of Crustacean Biology. 872-878.
 • Vis forfatter(e) (2019). Gammarid amphipods (Crustacea) in Norway, with a key to the species. Fauna Norvegica. 12-25.
 • Vis forfatter(e) (2018). The illusion of rarity in an epibenthic jellyfish: facts and artefacts in the distribution of Tesserogastria musculosa (Hydrozoa, Ptychogastriidae). Helgoland Marine Research. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2018). Rhachotropis (Eusiroidea, Amphipoda) from the North East Atlantic. ZooKeys. 75-101.
 • Vis forfatter(e) (2018). On a new species of Amphilochus from deep and cold Atlanic waters, with a note on the genus Amphilochopsis (Amphipoda, Gammaridea, Amphilochidae). ZooKeys. 103-134.
 • Vis forfatter(e) (2018). Monoculodes bousfieldi sp.n. from the Arctic hydrothermal vent Loki´s Castle. Marine Biodiversity. 927-937.
 • Vis forfatter(e) (2018). Amphipod family distributions around Iceland. ZooKeys. 1-53.
 • Vis forfatter(e) (2018). A genetic fingerprint of Amphipoda from Icelandic waters - the baseline for further biodiversity and biogeography studies. ZooKeys. 55-73.
 • Vis forfatter(e) (2016). Behaviour and habitat of Neohela monstrosa (Boeck, 1861) (Amphipoda: Corophiida) in Norwegian Sea deep water. Journal of Natural History. 323-337.
 • Vis forfatter(e) (2015). Amphipods as associates of other Crustacea: A survey. Journal of Crustacean Biology. 522-532.
 • Vis forfatter(e) (2014). A new deepwater species of Calliopiidae: Halirages helgae (Crustacea, Amphipoda), with a synoptic table to Halirages species from the north-east Atlantic. European Journal of Taxonomy. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Environmental harm assessment of a wastewater discharge from Hammerfest LNG: A study with biomarkers in mussels (Mytilus sp.) and Atlantic cod (Gadus morhua). Marine Pollution Bulletin. 28-37.
 • Vis forfatter(e) (2013). Elevated temperature elicits greater effects than decreased pH on the development, feeding and metabolism of northern shrimp (Pandalus borealis) larvae. Marine Biology. 2037-2048.
 • Vis forfatter(e) (2013). A survey of amphipods associated with molluscs. Crustaceana. 1038-1049.
 • Vis forfatter(e) (2013). A new species of Exitomelita (Amphipoda: Melitidae) from a deep-water wood fall in the northern Norwegian Sea. Journal of Natural History. 1875-1889.
 • Vis forfatter(e) (2012). Exitomelita sigynae gen. et sp. nov.: a new amphipod from the Arctic Loki Castle vent field with potential gill ectosymbionts. Polar Biology. 705-716.
 • Vis forfatter(e) (2010). Studies on the association of Metopa glacialis (Amphipoda, Crustacea) and Musculus discors (Mollusca, Mytilidae). Polar Biology. 1407-1418.
 • Vis forfatter(e) (2010). First record of the association between the amphipod Metopa alderii and the bivalve Musculus. Marine Biodiversity Records. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). A redescription of Metopa species (Amphipoda, Stenothoidae) based on the type material. 3. Natural History Museum, Oslo (NHM). Zootaxa. 1-94.
 • Vis forfatter(e) (2009). Enzymatic and cellular responses in relation to body burden of PAHs in bivalve molluscs: A case study with chronic levels of North Sea and Barents Sea dispersed oil. Marine Pollution Bulletin. 1796-1807.
 • Vis forfatter(e) (2009). A redescription of Metopa species (Amphipoda, Stenothoidae) based on the type material. 2. The United States National Museum of Natural History (NMNH). Zootaxa. 43-68.
 • Vis forfatter(e) (2009). A redescription of Metopa species (Amphipoda, Stenothoidae) based on the type material. 2. The United States National Museum of Natural History (NMNH). Zootaxa. 43-68.
 • Vis forfatter(e) (2009). A redescription of Metopa species (Amphipoda, Stenothoidae) based on the type material. 1. Zoological Museum, Copenhagen (ZMUC). Zootaxa. 1-36.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). SO293 AleutBio (Aleutian Tranch Biodiversity Studies)Cruise Report / Fahrtbericht. Cruise No SO293. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø. .
 • Vis forfatter(e) (2021). FAGUTREDNING MINERALRESSURSER I NORSKEHAVET LANDSKAPSTREKK, NATURTYPER OG BENTISKE ØKOSYSTEMER. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). WoRMS - taksonomisk database for marine organismer.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvem bor i havdypet? (om de små dyrene som liker seg best under trykk).
 • Vis forfatter(e) (2019). Tanglopper både her og der. Hvem er de, og hva gjør de?
 • Vis forfatter(e) (2015). Livet på (hav)bunnen - hvem er der, og hvorfor spiller det noen rolle?
 • Vis forfatter(e) (2014). Mørkets oppdagelser - små og store dyr på havtes bunn.
 • Vis forfatter(e) (2014). De stilige tangloppene.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tanglopper og biomangfold.
 • Vis forfatter(e) (2012). MAREANO - Marin arealdatabase i norske kyst - og havområder.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Red-listing of Amphipods: Reasons, challenges and results. Experiences from the Norwegian Red List of species 2021 and the vent systems evaluation.
 • Vis forfatter(e) (2023). Mysteries and myths about distribution, abundance and diversity of Peracarida.
 • Vis forfatter(e) (2023). Assessing the diversity of amphipods associated with non-crustacean zooplankton in Norway: The ParaZoo project.
 • Vis forfatter(e) (2021). The fauna of the Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kartlegging av norske marine amfipoder.
 • Vis forfatter(e) (2019). Amphipod-based public outreach: a dream or a possibility?
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian Marine Amphipoda.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norske Marine Amfipoder.
 • Vis forfatter(e) (2017). Amphipods from the arctig hydrothermal vent field "Loki's Castle", Norwegian Sea.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stenothoidae associated with hydroids - does association with other taxa trigger extended parental care?
 • Vis forfatter(e) (2013). Spatial distribution of macrozoobenthic production on the northern Norwegian shelf.
 • Vis forfatter(e) (2013). Secondary production in the Arctic - what is the Amphipod contribution?
 • Vis forfatter(e) (2013). Amphipoda as associates of other crustacea.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ecological distribution of Norwegian Phoxocephalidae (Amphipoda).
 • Vis forfatter(e) (2012). Amphipods as associates of cnidaria.
 • Vis forfatter(e) (2011). Endringer i bunnfauna observert av Mareano 2006-2009 - grunnlag for fremtidig analyse av endringer i miljø?
 • Vis forfatter(e) (2011). Baseline mapping: a necessity for an assessment of effects of climate changes on benthic communities.
 • Vis forfatter(e) (2011). Amphipods as associates of mollusks.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Innsamling av marine virvelløse dyr. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 101-111.
 • Vis forfatter(e) (2018). En uimodstaaelig Lyst til Naturens Studium. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 17-26.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tangloppeinvasjonen - Dette er en av de 100 verste fremmede arter i Europa. Aftenposten Viten.
 • Vis forfatter(e) (2016). System i galskapen (Essay). Aftenposten Viten.
 • Vis forfatter(e) (2016). Amfipoder. På norsk kalles de Tanglopper. Dykking. 8-14.
 • Vis forfatter(e) (2016). Amfipoder, Arktis og Tromsø Museum. Ottar. 8-14.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Unik forskningsmulighet: Anne Helene skal ned i amerikansk ubåt.
 • Vis forfatter(e) (2023). Skal på tokt for å undersøke selvlysende sjøstjerner i Sognefjorden.
 • Vis forfatter(e) (2023). På tokt med OceanX.
 • Vis forfatter(e) (2023). Forskere har igjen funnet mystiske hull nede i havdypet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Following the Footsteps of Science Pioneers.
 • Vis forfatter(e) (2019). Se hva forskerne fant på havbunnen i Antarktis.
 • Vis forfatter(e) (2019). NRK Hordaland - Morgensendingen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Plasthvalen som endret alt (avsnitt 5 i sendingen).
 • Vis forfatter(e) (2017). Så mange kalorier finnes på havbunnen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Så mange kalorier finnes på havbunnen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hval strandet utenfor Værøy i Lofoten.
 • Vis forfatter(e) (2016). Den store dugnaden.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Wie wird eigentlich der Meeresgrund erforscht?
 • Vis forfatter(e) (2023). Der Schwarm - Die Doku: Welche Bedrohungen lauern im Meer? Begleitdoku zur Thriller-Serie "Der Schwarm".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). The bottom fauna from Lofoten to Finnmark: Fauna collected using beamtrawl, sled and grab. 11 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2019). The whale hall - The great swarm.
 • Vis forfatter(e) (2019). The deep sea - The unknown land.
 • Vis forfatter(e) (2015). POLARNATT - liv og lyst i mulm og mørke.
 • Vis forfatter(e) (2013). Metopa.
 • Vis forfatter(e) (2013). Metopa.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2017). Amphipods from the arctic hydrothermal vent field "Loki's Castle", Norwegian Sea. Biodiversity Journal. 553-554.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). Assessing the diversity of amphipods associated with non-crustacean zooplankton in Norway: the ParaZoo project.
 • Vis forfatter(e) (2022). Into the unknown: Integrative assessment of the benthos of Astrid Ridge and Maud Rise, Southern Ocean.
 • Vis forfatter(e) (2021). An Integrative analysis on the benthos of Astrid Ridge and Maud Rise, Southern Ocean.
 • Vis forfatter(e) (2020). Two centuries of marine biodiversity collections and research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Peracarid Crustacea from hydrothermal vents and surrounding areas of the Reykjanes Ridge, Iceland.
 • Vis forfatter(e) (2019). Peracarid Crustacea from hydrothermal Vents and Surrounding Areas of the Reykjanes Ridge, Iceland.
 • Vis forfatter(e) (2019). A faunistic study of the amphipod-fauna in Hjeltefjorden, west-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norwegian Marine Amphipoda.
 • Vis forfatter(e) (2018). A new species of whale louse (Crustacea: Amphipoda: Cyamidae) found on Cuvier´s beaked whale Ziphius cavirostris.
 • Vis forfatter(e) (2015). Integrating DNA-barcoding and morphology to study marine invertebrates. Exploring biodiversity and biogeography of deep-sea polychaetes in the Norwegian Sea.
 • Vis forfatter(e) (2013). Amphipods from Arctic hydrothermal vents and cold seeps.
 • Vis forfatter(e) (2011). Effects of oil and treated oil with dispersant on the Arctic amphipod Gammarus setosus.
 • Vis forfatter(e) (2011). Changes in the distribution of benthic fauna off N. Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). A new species of Exitomelita (Amphipoda, Melitidae) found on a woodfall in the abyssal Norwegian-Greenland Sea.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2022). Årbok for Universitetsmuseet 2022. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Årbok for Universitetsmuseet 2021. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Årbok for Universitetsmuseet 2020. Universitetet i Bergen.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Den biologiske tegningen - hvorfor tegner vi fremdeles? 134-142.
 • Vis forfatter(e) (2020). Appelløfs blekksprut.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2020). Michael Sars: En uimodstaaelig Lyst til Naturens Studium.
 • Vis forfatter(e) (2018). TangloppeTorsdag: pelekreps - trebåteieres skrekk og havnesjefens mareritt?
 • Vis forfatter(e) (2017). TorsdagsTangloppen: Bruzelia typica Boeck, 1870 - en ridder i rustning?
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: skattejakt i London.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: silkespinnere.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: invaderende mordere?
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: hvallusen på gåsenebbhvalen fra Sotra.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: graverne Bathyporeia Lindstrøm, 1855.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: en offisiel Distrikt-amfipode?
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: bunnlevende dyr for oss og andre?
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Syrrhoites serrata (Sars, 1879).
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Svamp, amfipoder, gjørmer og gamle damer.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Pardalisca cuspidata Krøyer, 1842.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Oediceropsis brevicornis Liljeborg, 1865.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Når ny mat ikke er nok - Ericthonius punctatus (Spence Bate, 1857).
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Når amfipodene angriper...
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Norske tanglopper?
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Melphidippidae - lange, tynne og piggete.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Med usynlighetskappe i havdypet.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Lepechinella Stebbing, 1908.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Kulerunde Stegocephalidae Dana, 1852.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: IceAGE-amfipoder i de polske skoger.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Hyperia galba (Montagu, 1815).
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Dulichia falcata (Bate, 1857).
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Den gamle litteraturen.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Corophium - overvåkningsagenten.
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Bygget for flørt?
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Apherusa glacialis (Hansen, 1888).
 • Vis forfatter(e) (2017). TangloppeTorsdag: Ampeliscidae - få eller mange øyne?
 • Vis forfatter(e) (2017). Sommerlopper: "Beretning om en i Sommeren 1865 foretagen zoologisk Reise".
 • Vis forfatter(e) (2017). SommerLopper: Plasthvaler og plasttanglopper - anthropocenens svøpe?
 • Vis forfatter(e) (2017). SommerLopper: Jakten på det ultimate tokt-postkortet...
 • Vis forfatter(e) (2017). AmphipodThursday: IceAGE amphipods in the Polish woods.
 • Vis forfatter(e) (2016). TorsdagsTangloppe: Paramphithoe hystrix Ross, 1835.
 • Vis forfatter(e) (2016). Thursday Amphipod - Norwegian Marine Amphipoda.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: svømme, blinke? Lysende amfipoder.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: opp og ned med Themisto i mørket.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: lopper i blodet?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: i et hus inni huset...
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: hvordan samler vi amfipoder fra havet?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: hvordan finner vi ut hvilken tangloppe vi har?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Urothoe elegans (Bate, 1857).
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Trischizostoma raschi Esmark & Boesk, 1861.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Tmetonyx cicada.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Superstore, superdype ,superkule?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Sletvik feltuke del III - fersk-innsamling av amfipoder!
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Pels på tenna og innebygd tannpirker?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Paraphoxus oculatus (G.O.Sars, 1879).
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Odius carinatus.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Neohela monstrosa (Boeck, 1861).
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Musikalske tanglopper?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Metopa boecki Sars, 1892.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Med opprinnelsessted sørishavet?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Liljeborgia ossiani d´Udekem d´Acoz & Vader, 2009.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Laetmatophilus tuberculatus Bruzelius, 1859.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Hvallus.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Gammarus wilkitzkii - nærmere nordpolen enn julenissen?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Gammarus locusta (Linnaeus, 1758).
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Exitomelita sigynae Tandberg et al, 2012.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Eurythenes gryllus (Lichtenstein in Mandt, 1822) -et skjult isfjell?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: En uke med amfipodene.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: En dans i skittent vann?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Databasen - en venn i hverdagen?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Cleippides quadricuspis Heller, 1875.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Arrhis phyllonyx.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Andaniexis lupus.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: Aliens - fremmede amfipoder.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: "spøkelsene" Caprellidae.
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag: "...men hvorfor har du så store øyne, Hyperiidae?".
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag - hvorfor taksonomi?
 • Vis forfatter(e) (2016). TangloppeTorsdag.
 • Vis forfatter(e) (2016). SommerLopper: ferskvannsamfipoder i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2016). SommerLopper: Varme strender, sandhoppere og om å finne veien.
 • Vis forfatter(e) (2016). SommerLopper: Hvordan kan vi vite hvordan amfipodene lever?
 • Vis forfatter(e) (2016). SommerLopper: Hvilke amfipoder kan man finne på norske (Sand)strender?
 • Vis forfatter(e) (2016). SommerLopper: Hvilke amfipoder finner vi i norske hadbunnsfjærer?
 • Vis forfatter(e) (2016). SommerLopper: Eusirus holmi Hansen, 1887 - om farger og bosted.
 • Vis forfatter(e) (2016). Door #8: the ups and downs of a marine werewolf?
 • Vis forfatter(e) (2016). Door #22: A jolly, happy family?
 • Vis forfatter(e) (2016). Door #15: Twinkle, twinkle, little animal?
 • Vis forfatter(e) (2016). Door #1 Gammarus wilkitzkii - closer than Santa to the North Pole?
 • Vis forfatter(e) (2016). Amphipod-Thursday: WoRMS - (all) about amphipods.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Kompleksitetens svøpe - om "tidlige" og "seine" greiner på livets tre. Naturen. 97-104.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter