Hjem
Anne Ingvild Sælid Gilhuss bilde

Anne Ingvild Sælid Gilhus

Professor, religionsvitenskap
 • E-postIngvild.Gilhus@uib.no
 • Telefon+47 926 91 552
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Antikk kristendom/gnostisisme
 • Nye religiøse bevegelser

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2003. Nya perspektiv på religion. Natur och kultur.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Crossing Rivers, Confronting Crocodiles: Aquatic Space, Ambiguous Creatures, and Ascetic Life in Late Antiquity. Ephemerides Theologicae Lovanienses. Louvain Journal of Theology and Canon Law. 411-426.
 • Vis forfatter(e) 2020. The Cosmology of Lists in Ancient and Contemporary Societies. Marburg Journal of Religion. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Alive and on the move: the future study of religion. Religion. 60-64.
 • Vis forfatter(e) 2019. Den ahistoriske Jesus: Autoritet og viten i en brytningstid. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 123-136.
 • Vis forfatter(e) 2018. Sheepskins, hair shirts and tunics of palm leaves: Charismatic authority and monastic clothing in Egypt in Late Antiquity. Temenos. 79-102.
 • Vis forfatter(e) 2018. Klærs formende kraft i egyptisk munkelitteratur. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 29-44.
 • Vis forfatter(e) 2018. I spenn mellom åndelig dybde og religion smurt tynt utover. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 47-64.
 • Vis forfatter(e) 2018. Historiography as Anti-History: Reading Nag Hammadi Codex II. Archiv für Religionsgeschichte. 77-90.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ordenen Stjernen i Øst og julens budskap: En analyse av Stjernebladets julenumre. Tidsskrift for kulturforskning. 41-54.
 • Vis forfatter(e) 2016. Munker, minner og tekster i Egypt i senantikken. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 10-26.
 • Vis forfatter(e) 2015. The construction of heresy and the creation of identity: Epiphanius of salamis and his medicine-chest against heretics. Numen. 152-168.
 • Vis forfatter(e) 2014. Medialisering og refortrylling: Religiøs endring i Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 9-26.
 • Vis forfatter(e) 2014. From the History of Religions to the Science of Religion in Norway. Temenos. 63-78.
 • Vis forfatter(e) 2014. Founding Fathers, Turtles and the Elephant in the Room: The Quest for Origins in the Scientific Study of Religion. Temenos. 193-214.
 • Vis forfatter(e) 2014. "…så dere ikke blir et kadaver og blir spist." Tidens tann og oppfatninger av tid i Nag Hammadi kodeks II. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 13-28.
 • Vis forfatter(e) 2012. Religionsvitenskapens rolle i akademi og samfunn. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 9-19.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet. 21-45.
 • Vis forfatter(e) 2011. Nyreligiøsitet i Norge - en bibliografisk oversikt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 125-148.
 • Vis forfatter(e) 2011. Magi og religion i antikken. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 15-25.
 • Vis forfatter(e) 2010. The history of religions in Europe. Numen. 103-113.
 • Vis forfatter(e) 2010. Pilgrimme og pilgrimsrejser. Sfinx. 108-112.
 • Vis forfatter(e) 2010. Forsvar for et guddommelig bøllefrø. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 119-124.
 • Vis forfatter(e) 2010. Engler i Norge og kampen om dem. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 67-88.
 • Vis forfatter(e) 2010. "Fra jorden blomstret den første vellyst": Natur og religiøs transformasjon i Det tittelløse skriftet fra Nag Hammadi (NHC II,5). DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 61-73.
 • Vis forfatter(e) 2009. Hva er kaos? Om verdens opprinnelse i kodeks II fra Nag Hammadi. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 43-54.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Jeg besverger deg, livmor..." Reproduksjonsmagi i antikken. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 27-43.
 • Vis forfatter(e) 2004. What is Gnosticism? Numen. 211-213.
 • Vis forfatter(e) 2003. Phenomenology of Religion critically observed. Temenos. 1-13.
 • Vis forfatter(e) 2003. Dyr i antikken: Spiselige essenser og kulturelle konstruksjoner. Norsk Teologisk Tidsskrift. 15-20.
 • Vis forfatter(e) 2003. Book review: Per Bilde: En religion bliver til: En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110, København, Anis, 2001. Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp.
 • Vis forfatter(e) 2001. Reincarnation and Western Values. Tradisjon. 93-99.
 • Vis forfatter(e) 2000. Spottekrusifikset på Palatin. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 4-10.
 • Vis forfatter(e) 2000. Multireligiøse aktører og kulturens refortrylling. Sosiologi i dag. 5-22.
 • Vis forfatter(e) 1997. Magi: Tradisjonelle teknikker og moderne virkemidler. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 9-20.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members.
 • Vis forfatter(e) 2013. ”Nyreligiøsitet i populærkulturen”.
 • Vis forfatter(e) 2002. Gnostisisme.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2002. The animal sacrifice and its critics.
 • Vis forfatter(e) 2002. The animal sacrifice and its critics.
 • Vis forfatter(e) 2002. Orbis terrarum Romanorum est: Globalization processes in the Roman empire.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ofring av dyr i antikken.
 • Vis forfatter(e) 2002. Kristne martyrer, dyr og offersymbolikk.
 • Vis forfatter(e) 2002. Gnostic texts/gnostic bodies.
 • Vis forfatter(e) 2002. Dreping av dyr i antikken.
 • Vis forfatter(e) 2001. Teologisk modernisering i 100 år.
 • Vis forfatter(e) 2000. Valg eller skjebne? Kropp og nyreligiøsitet.
 • Vis forfatter(e) 2000. The Gnostic Myth and the Goddess Myth: Two Contemporary Responses to Questions about Human Identity.
 • Vis forfatter(e) 2000. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
 • Vis forfatter(e) 2000. Laughter as symbol in gnostic texts.
 • Vis forfatter(e) 2000. Jesus i Apokryfon Johannis.
 • Vis forfatter(e) 2000. Dønnastenen og mannlighetens fall.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2020. "Ingen spøk: En studie av religion og humor," Ann Kristin Gresaker, Pål Ketil Botvar og Olav Hovdelien (red.). Cappelen Damm Akademisk 2019. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 155-157.
 • Vis forfatter(e) 2019. Tommy Ramstedt: Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene. Temenos, Studies in Comparative Religion. 296-298.
 • Vis forfatter(e) 2018. Review of Philosophy and the End of Sacrifice: Disengaging Ritual in Ancient India, Greece and Beyond, edited by Peter Jackson and Anna-Pya Sjödin. Numen. 319-321.
 • Vis forfatter(e) 2018. Review of Late Antiquity in Contemporary Debate, edited by Rita Lizzi Testa. Studies in Late Antiquity. 126-128.
 • Vis forfatter(e) 2015. Man and Animal in Severan Rome: The Literary Imagination of Claudius Aelianus by Steven D. Smith (review). Classical World. 583-584.
 • Vis forfatter(e) 2015. Anna Rebecca Solevåg, Birthing Salvation: Gender and Class in Early Christian Childbearing Discourse. Leiden/Boston: Brill, 2013. Teologisk Tidsskrift. 212-214.
 • Vis forfatter(e) 2014. Jørgen Podemann Sørensen, Ritual og Praksis: Tanke, sprog og handling i komparativt religionshistorisk perspektiv (Janua Religionum, 7). København. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 203-205.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ancient Angels: Conceptualizing Angeloi in the Roman Empire. By Rangar Cline (Religions in the Graeco-Roman World 172.) Leiden and Boston: Brill, 2011, xviii + 181 pp. ISBN 978-9004194533 (hbk.). Numen. 139-141.
 • Vis forfatter(e) 2012. Per Bilde, Hvor original var Jesus? Fredriksberg: Anis, 2011, 348 s. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 146-148.
 • Vis forfatter(e) 2011. Lars Nylander, Litteraturen, kjønnet og kunsten å begjære i antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning. 269-271.
 • Vis forfatter(e) 2011. Harris, Max. Sacred Folly. A New History of the Feast of Fools. Ithaca: Cornell University Press. Medieval Review. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Laura Hobgood-Oster, Holy Dog and Asses. Animals in the Christian Tradition (Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 2008). Journal of Religion in Europe. 313-315.
 • Vis forfatter(e) 2010. Die Hypostase der Archonten (Nag Hammadi-Codex II,4), neu herausgegeben, übersetzt und erklärt von Ursula Ulrike Kaiser. Texte und Untersuchungen zur Geshichte der altchristlichen Literatur 156, Berlin/New York (Walter de Gruyter) 2006, VIII + 460 S. Zeitschrift für antikes Christentum. 252-253.
 • Vis forfatter(e) 2010. Asceticism and History of Religions. A comparative study of Brahmin and early Christian texts. Religion. 225-226.
 • Vis forfatter(e) 2008. Inventing Superstition: From the Hippocratics to the Christians by Dale B. Martin. Journal of Religion in Europe. 116-118.
 • Vis forfatter(e) 2008. Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 60-78.
 • Vis forfatter(e) 2008. Anders Klostergaard Petersen et. al. (red.) Mellom venner og fiender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Norsk Teologisk Tidsskrift. 262-264.
 • Vis forfatter(e) 2007. A communion of subjects: Animals in religion, science and ethics. Journal of the American Academy of Religion. 998-1000.
 • Vis forfatter(e) 2007. A Communion of Subjects. Animals in Religion, Science and Ethics. Edited by P. Waldau and K. Patton. Journal of the American Academy of Religion. 998-1000.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ph.d.-afhandling Anita Leopold; "Syncretism: The Problem of Defining a Category". Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. 90-93.
 • Vis forfatter(e) 2005. Våre forfedres tro og liv. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. 47-47.
 • Vis forfatter(e) 2005. Bokanmeldelse: Gro Steinsland: "Våre forfedres tro og liv." Pax 2005. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. 47-47.
 • Vis forfatter(e) 2004. Karen L. King, What is Gnosticism. Numen. 211-213.
 • Vis forfatter(e) 2003. Anne Eriksen og Anne Stensvold 2002. Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme. Tidsskrift for kulturforskning. 70-71.
 • Vis forfatter(e) 2002. Maria Grazia Lancellotti, The Naassenes. Numen. 344-346.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2019. The Archangel Michael in Africa: History, Cult, and Persona . Bloomsbury Academic.
 • Vis forfatter(e) 2019. Evolution, Cognition, and the History of Religion: A New Synthesis. Brill Academic Publishers.
 • Vis forfatter(e) 2017. New Age in Norway. Equinox Publishing.
 • Vis forfatter(e) 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2013. New Age Spirituality: Rethinking Religion. Acumen Publishing.
 • Vis forfatter(e) 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2007. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kropp og oppstandelse. Pax Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2021. Clothes and Monasticism in Ancient Christian Egypt: A New Perspective on Religious Garments.
 • Vis forfatter(e) 2009. Farsmakt og moderskap i antikken.
 • Vis forfatter(e) 2007. Hva er religion?
 • Vis forfatter(e) 2006. Animals, Gods and Humans. Changing Attitudes to Animals in Greek, Roman and Early Christian Ideas.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2002. Gnostiske skrifter. De norske bokklubbene.
 • Vis forfatter(e) 2001. Nytt blikk på religion. Studiet av religion idag. Pax Forlag.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2007. Mer enn en kirke. En studie av forholdet mellom religion og nasjon i sjømannskirken i New York.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Gåtefulle Maria Magdalena: En syndig helgen. Levende Historie. 26-33.
 • Vis forfatter(e) 2004. Religiøst mangfold og kristent gjennombrudd. Religion og globalisering i Romerriket. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. 370-380.
 • Vis forfatter(e) 2000. Sufimusikk og kirkemusikk. Festspillmagasinet. 70-73.
 • Vis forfatter(e) 2000. Religion i det postmoderne samfunn. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 11-15.
 • Vis forfatter(e) 2000. Kroppen som tempel eller bordell i tidlig kristendom. Historie. 6-13.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. Networking Spirituality. A Study of VisionWorks and the Norwegian Alternative Movement.
 • Vis forfatter(e) 2011. Sanctae Virginitates. Sacred and consecrated virginities in Late Roman Antiquity.
 • Vis forfatter(e) 2009. "Velkommen til oss" : ritualisering av livets begynnelse.
 • Vis forfatter(e) 1982. The nature of the Archons : a study in the stoeriology of a gnostic treatise from Nag hammadi (CG II,4).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. What is religion today? The concept of religion and the study of religion (En tidligere versjon av kapittelet ble utgitt på norsk i 2009: "Hva er religion i dag? Religionsbegrep og religionsvitenskap"). 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Sources for the study of animals in ancient Greek religion. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Braiding Ropes, Weaving Baskets: The Narrative Culture of Ancient Monasticism. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. On the Category of Angels. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Mutations of Religious Authority in Contemporary Norway – Marginality and Mediatization in the Case of the Man from Snåsa . 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Enclothed Cognition and Ancient Monasticism. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Merry Christmas! Religion in Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. How Things Make Monks: Objects and Artifacts in the Pachomian Rules. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Chaotic mothers and creepy shadows: Metaphors of procreation and vision in On the Origin of the World (NHC II,5). 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Biographical sketches of the heretical life: The Panarion of Epiphanius of Salamis. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Introduction. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Angels: Between Secularization and Re-enchantment. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Angels, Animals and Religious Change in Antiquity and Today. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. What Became of Superhuman Beings? Companions and Field Guides in the Study of Religion. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Theosophically Inspired Movements in Norway. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. The New Age. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. New Age in Norway. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Anthroposophy in Norway. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. ‘The Springtime of the Body’: Resurrection in Minucius Felix’s Octavius. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Ritual Meals and Polemics in Antiquity. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. A Study of New Religiosity in Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. "Flirty fishing and poisonous serpents: Epiphanius of Salamis inside his Medical chest against heresies". 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Menneskesyn og samfunnsverdier i nyreligiøsiteten. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Animals in Late Antiquity and Early Christianity. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Theosophy and Popular Fiction. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Religion, tekst og skrift. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. From Sacrifices to Symbols: Animals in Late Antiquity and Early Christianity. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Conclusion: New Age spiritualities: "good to think" in the study of religion. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Betydningen av religiøse lister: Johannes’ hemmelige bok og oppramsingens kunst. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. "All over the place": the contribution of New Age to a spatial model of religion. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. "All mixed up" – Thinking about religion in relation to New Age spiritualities. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Post-secular religion and the therapeutic turn: three Norwegian examples. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Fugleflukt og vingedrømmer. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Angles in Norway: Religious border-crossers and border-markers. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. "The mountain, a desert place": Spatial categories and mythical landscapes in the Secret Book of John. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Why did Jesus laugh? Laughing in Biblical-Demiurgical texts. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. The non-confessional study of religion and its normative dimensions. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Hermeneutics. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Why is it better to be a plant than an animal? Cognitive poetics and ascetic ideals in the book of Thomas the Contender (NHC II,7). 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Contextualizing the Present, Manipulating the Past: Codex II from Nag Hammadi and the Challenge of Circumventing Canonicity. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Pilegrimsreiser. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Hva er religion i dag? Religionsbegrep og religionsvitenskap. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Sacred Marriage and Spiritual Knowledge: Relations between Carnality and Salvation in the Apocryphon of John. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Biskop Epifamios fra Salamis og "Medisinskrinet mot kjettere". 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Peter og de tolv apostlenes reiser. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Nyreligiøsitet. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Middelhavsområdet og Midtøstens religionshistorie (Ca. 3000 F.V.T.-400 E.V.T.). 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kristendommen. 82 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Innledning: Religioner i endring. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Innledning. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. the role of religion in cosmopolitan cultures. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Metodisk mangfold: Utforskningen av en religiøs tekst. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Gudstro smurt tyndt udover. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Hvis himmelen fantes, hva ville du ønske at Gud sa når du ankom?". 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kampen om Dønnafallosen. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Globalization and Religion in the Roman Empire. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Latter og religion. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. The Gnostic Myth and the Goddess Myth: Two Contemporary Responses to Questions about Human Identity. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. "you have dreamt that our God is an ass´s head": Animals and Christians in Antiquity. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. "The Virgin whom the Powers did not Defile" : Thoughts about Gender and Salvation in the Gnostic Text The Nature of the Archons. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. The phenomenology of religion: An ideal and its problems. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Kaosmagi og kjøkkenmagi. Magiens sirkler og modernitetens menneskebilder. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Ain't no cure for love. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Ain't no cure for love. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Ain't no cure for love. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Ain't no cure for love. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Ain't no cure for love. 7 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2003. Optimismus/Pessimismus I Religionsgeschichtlich. 596-597. I:
  • Vis forfatter(e) 2003. Religion in Geschichte und gegenwart.
 • Vis forfatter(e) 2000. Glück/Glückseligkeit. 1015-1016. I:
  • Vis forfatter(e) 2000. Religion in Geschichte und Gegenwart. 3.
 • Vis forfatter(e) 2000. Freude. 346-347. I:
  • Vis forfatter(e) 2000. Religion in Geschichte und Gegenwart. 3.
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2019. Introduction: Christian Egypt. 31-33.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2015. Menschenbild und gesellschaftliche Werte in der Neureligiosität (Oversatt fra norsk i Bringeland og Brunvoll 2014). 163-183. I:
  • Vis forfatter(e) 2015. Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundgesetzes 2014. LIT-Verlag GmbH & Co.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Laughing Gods, Weeping Virgins. Laughter in the history of religions, London/New York: Routledge 1997.

med Troels Engberg-Pedersen (red.) Kropp og oppstandelse, Oslo: Pax, 2001.

med Einar Thomassen, Gnostiske skrifter, Oslo: De norske bokklubbene, 2002.

Animals, Gods and Humans. Changing attitudes to animals in Greek, Roman and early Christian Ideas, London/New York: Routledge 2006

med Lisbeth Mikaelsson (red.) Verdens levende religioner, Oslo: Pax, 2007

med Lisbeth Mikaelsson, Hva er religion? Oslo: Universitetsforlaget, 2007

med Siv Ellen Kraft (red.), Religiøse reiser. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.

"The Virgin whom the Powers did not Defile: Thoughts about Gender and Salvation in the Gnostic text the Nature of the Archons", i Kari Børresen, Sara Cabibbo og Edith Specht (red.), Gender and Religion/Genre et religion, Roma: Carocci: 2001, 83-94.

"Globalization and Religion in the Roman Empire", i Luther H. Martin og Panayotis Pachis (red.), Hellenisation, Empire and Globalisation: Lessons from Antiquity, Thessaloniki: Vanias Publications, 2004, 85-99.

med Lisbeth Mikaelsson, Nytt blikk på religion, Oslo: Pax, 2001

 

 • Ascetic readings: Codex II from Nag Hammadi.