Hjem
Anne Ingvild S Gilhuss bilde

Anne Ingvild S Gilhus

Professor, religionsvitenskap
 • E-postIngvild.Gilhus@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 48
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Antikk kristendom/gnostisisme
 • Nye religiøse bevegelser

 

Bøker
 • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. 2017. New Age in Norway. Equinox Publishing. 290 sider. ISBN: 9781781794166.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.
 • Sutcliffe, Steven J.; Gilhus, Ingvild S. 2013. New Age Spirituality: Rethinking Religion. Acumen Publishing. 298 sider. ISBN: 978-1-84465-713-1.
 • Gilhus, Ingvild S.; Vidén, Gunhild; Gilhus, Ingvild Sælid; Seim, Turid Karlsen. 2009. Farsmakt og moderskap i antikken. Scandinavian Academic Press. 199 sider. ISBN: 978-82-304-0041-8.
 • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv-Ellen. 2007. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget. 205 sider. ISBN: 978-82-15-01163-9.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Hva er religion? Universitetsforlaget. 155 sider. ISBN: 978-82-15-00551-5.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2006. Animals, Gods and Humans. Changing Attitudes to Animals in Greek, Roman and Early Christian Ideas. Routledge. 322 sider. ISBN: 0-415-38649-7.
 • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2003. Nya perspektiv på religion. 273 sider. ISBN: 91-27-07411-0.
 • Thomassen, Einar; Gilhus, Anne Ingvild S. 2002. Gnostiske skrifter. 313 sider. ISBN: 82-525-4108-9.
 • Gilhus, Anne Ingvild S; Engberg-Pedersen, Troels. 2001. Kropp og oppstandelse. Pax Forlag. 170 sider. ISBN: 82-530-2270-0.
 • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2001. Nytt blikk på religion. Studiet av religion idag. Pax Forlag. 181 sider. ISBN: 82-530-2252-2.
Tidsskriftartikler
 • Gilhus, Ingvild S. 2018. Review of Philosophy and the End of Sacrifice: Disengaging Ritual in Ancient India, Greece and Beyond, edited by Peter Jackson and Anna-Pya Sjödin. Numen. 65: 319-321.
 • Gilhus, Ingvild S. 2018. Review of Late Antiquity in Contemporary Debate, edited by Rita Lizzi Testa. Studies in Late Antiquity. 2: 126-128.
 • Gilhus, Ingvild S. 2018. Historiography as Anti-History: Reading Nag Hammadi Codex II. Archiv für Religionsgeschichte. 20: 77-90.
 • Gilhus, Ingvild S. 2018. Sheepskins, hair shirts and tunics of palm leaves: Charismatic authority and monastic clothing in Egypt in Late Antiquity. Temenos. 54: 79-102.
 • Gilhus, Ingvild S. 2017. Klærs formende kraft i egyptisk munkelitteratur. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 67: 29-44.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2017. Ordenen Stjernen i Øst og julens budskap: En analyse av Stjernebladets julenumre. Tidsskrift for kulturforskning. 16: 41-54.
 • Gilhus, Ingvild S. 2016. Munker, minner og tekster i Egypt i senantikken. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1. 10-26.
 • Gilhus, Ingvild S. 2015. Man and Animal in Severan Rome: The Literary Imagination of Claudius Aelianus by Steven D. Smith (review). The Classical world. 108: 583-584.
 • Gilhus, Ingvild S. 2015. The construction of heresy and the creation of identity: Epiphanius of salamis and his medicine-chest against heretics. Numen. 62: 152-168. doi: 10.1163/15685276-12341361
 • Gilhus, Ingvild S. 2015. Anna Rebecca Solevåg, Birthing Salvation: Gender and Class in Early Christian Childbearing Discourse. Leiden/Boston: Brill, 2013. Teologisk Tidsskrift. 4: 212-214.
 • Gilhus, Ingvild S. 2014. Jørgen Podemann Sørensen, Ritual og Praksis: Tanke, sprog og handling i komparativt religionshistorisk perspektiv (Janua Religionum, 7). København. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 61: 203-205.
 • Gilhus, Ingvild S. 2014. "…så dere ikke blir et kadaver og blir spist." Tidens tann og oppfatninger av tid i Nag Hammadi kodeks II. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 61. 13-28.
 • Gilhus, Ingvild S. 2014. Founding Fathers, Turtles and the Elephant in the Room: The Quest for Origins in the Scientific Study of Religion. Temenos. 50: 193-214.
 • Gilhus, Ingvild S. 2014. Medialisering og refortrylling: Religiøs endring i Norge. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1. 9-26.
 • Gilhus, Ingvild S.; Jacobsen, Knut Axel. 2014. From the History of Religions to the Science of Religion in Norway. Temenos. 50: 63-78.
 • Gilhus, Ingvild S. 2013. Ancient Angels: Conceptualizing Angeloi in the Roman Empire. By Rangar Cline (Religions in the Graeco-Roman World 172.) Leiden and Boston: Brill, 2011, xviii + 181 pp. ISBN 978-9004194533 (hbk.). Numen. 60: 139-141.
 • Gilhus, Ingvild S. 2012. Religionsvitenskapens rolle i akademi og samfunn. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 56: 9-19.
 • Gilhus, Ingvild S. 2012. Per Bilde, Hvor original var Jesus? Fredriksberg: Anis, 2011, 348 s. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 58: 146-148.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2012. Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet. 4: 21-45.
 • Gilhus, Ingvild S. 2011. Gåtefulle Maria Magdalena: En syndig helgen. Levende Historie. 8. 26-33.
 • Gilhus, Ingvild S. 2011. Harris, Max. Sacred Folly. A New History of the Feast of Fools. Ithaca: Cornell University Press. Medieval Review. 2 sider.
 • Gilhus, Ingvild S. 2011. Lars Nylander, Litteraturen, kjønnet og kunsten å begjære i antikken. Tidsskrift for kjønnsforskning. 3. 269-271.
 • Gilhus, Ingvild S. 2011. Magi og religion i antikken. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 3. 15-25.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2011. Nyreligiøsitet i Norge - en bibliografisk oversikt. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 3-4. 125-148.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. The history of religions in Europe. Numen. 57: 103-113. doi: 10.1163/002959710X12555720199335
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. Engler i Norge og kampen om dem. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 51 (2009): 67-88.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. "Fra jorden blomstret den første vellyst": Natur og religiøs transformasjon i Det tittelløse skriftet fra Nag Hammadi (NHC II,5). DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1-2. 61-73.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. Pilgrimme og pilgrimsrejser. Sfinx. 33: 108-112.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. Die Hypostase der Archonten (Nag Hammadi-Codex II,4), neu herausgegeben, übersetzt und erklärt von Ursula Ulrike Kaiser. Texte und Untersuchungen zur Geshichte der altchristlichen Literatur 156, Berlin/New York (Walter de Gruyter) 2006, VIII + 460 S. Zeitschrift für antikes Christentum. 14: 252-253.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. Asceticism and History of Religions. A comparative study of Brahmin and early Christian texts. Religion. 40: 225-226.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. Laura Hobgood-Oster, Holy Dog and Asses. Animals in the Christian Tradition (Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 2008). Journal of Religion in Europe. 3: 313-315.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. Forsvar for et guddommelig bøllefrø. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 1: 119-124.
 • Gilhus, Ingvild S. 2009. Hva er kaos? Om verdens opprinnelse i kodeks II fra Nag Hammadi. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 49, 2008: 43-54.
 • Gilhus, Ingvild S. 2008. Anders Klostergaard Petersen et. al. (red.) Mellom venner og fiender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis. Norsk Teologisk Tidsskrift. 109: 262-264.
 • Gilhus, Ingvild S. 2008. Inventing Superstition: From the Hippocratics to the Christians by Dale B. Martin. Journal of Religion in Europe. 1: 116-118.
 • Gilhus, Ingvild S. 2008. "Jeg besverger deg, livmor..." Reproduksjonsmagi i antikken. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 47 2007: 27-43.
 • Stausberg, Michael; Thomassen, Einar; Cavallin, Clemens; Hopland, Karstein Olav; Fuglestad, Morten; Dahl, Gina; Gilhus, Ingvild S.; Tafjord, Bjørn Ola. 2008. Anmeldelse Arne Bugge Amundsen (red.), Norges religionshistorie, Universitetsforlaget, Oslo, 2005. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 3. 60-78.
 • Gilhus, Ingvild S. 2007. A communion of subjects: Animals in religion, science and ethics. Journal of the American Academy of Religion. 75: 998-1000. doi: 10.1093/jaarel/lfm073
 • Gilhus, Ingvild S. 2007. A Communion of Subjects. Animals in Religion, Science and Ethics. Edited by P. Waldau and K. Patton. Journal of the American Academy of Religion. 75: 998-1000.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2006. Ph.d.-afhandling Anita Leopold; "Syncretism: The Problem of Defining a Category". Religionsvidenskapeligt Tidsskrift. 47: 90-93.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2005. Våre forfedres tro og liv. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. 15: 47-47.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2005. Bokanmeldelse: Gro Steinsland: "Våre forfedres tro og liv." Pax 2005. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. 15: 47-47.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2004. Religiøst mangfold og kristent gjennombrudd. Religion og globalisering i Romerriket. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. 2003: 370-380.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2004. What is Gnosticism? Numen. 51: 211-213.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2004. Karen L. King, What is Gnosticism. Numen. 51: 211-213.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2003. Dyr i antikken: Spiselige essenser og kulturelle konstruksjoner. Norsk Teologisk Tidsskrift. 104: 15-20.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2003. Book review: Per Bilde: En religion bliver til: En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110, København, Anis, 2001. Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2003. Anne Eriksen og Anne Stensvold 2002. Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme. Tidsskrift for kulturforskning. 2: 70-71.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2003. Phenomenology of Religion critically observed. Temenos. 35: 1-13.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2002. Maria Grazia Lancellotti, The Naassenes. Numen. 49: 344-346.
 • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2001. Reincarnation and Western Values. Tradisjon. 2. 93-99.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2000. Kroppen som tempel eller bordell i tidlig kristendom. Historie. 6-13.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2000. Religion i det postmoderne samfunn. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 12: 11-15.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2000. Sufimusikk og kirkemusikk. Festspillmagasinet. 70-73.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2000. Spottekrusifikset på Palatin. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 3. 4-10.
 • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2000. Multireligiøse aktører og kulturens refortrylling. Sosiologi i dag. 30: 5-22.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Magi: Tradisjonelle teknikker og moderne virkemidler. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 27: 9-20.
Rapporter/avhandlinger
 • Gilhus, Ingvild S. 1982. The nature of the Archons : a study in the stoeriology of a gnostic treatise from Nag hammadi (CG II,4).
Bokkapitler
 • Gilhus, Ingvild S. 2018. Biographical sketches of the heretical life: The Panarion of Epiphanius of Salamis. Kapittel, sider 161-174. I:
  • Thorsen, Thea Selliaas; Harrison, Stephen. 2018. Dynamics of Ancient Prose: Biographic, Novelistic, Apologetic. Walter de Gruyter. 253 sider. ISBN: 978-3-11-059443-0.
 • Gilhus, Ingvild S. 2018. How Things Make Monks: Objects and Artifacts in the Pachomian Rules. 2, sider 41-62. I:
  • Rydving, Håkan; Olsson, Stefan. 2018. Religion, Law, and Justice: Seven Essays. Novus Forlag. 170 sider. ISBN: 978-82-7099-912-5.
 • Gilhus, Ingvild S. 2018. Chaotic mothers and creepy shadows: Metaphors of procreation and vision in On the Origin of the World (NHC II,5). 7, sider 64-71. I:
  • Seland, Eivind Heldaas; Steiner, Pål; Tsakos, Alexandros. 2018. From the Fjords to the Nile: Essays in Honor of Richard Holton Pierce on his 80th Birthday. Archaeopress. 118 sider. ISBN: 9781784917760.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2018. Merry Christmas! Religion in Norway. 5, sider 85-102. I:
  • Jespers, Frans; van Nieuwkerk, Karin; van der Velde, Paul. 2018. Enjoying Religion: Pleasure and Fun in Established and New Religious Movements. Lexington Books. 188 sider. ISBN: 978-1-4985-5501-2.
 • Gilhus, Ingvild S. 2017. Angels, Animals and Religious Change in Antiquity and Today. Chapter 9, sider 171-190. I:
  • Bochinger, Christoph; Rüpke, Jörg. 2017. Dynamics of Religion: Past and Present. Walter de Gruyter. 296 sider. ISBN: 9783110450934.
 • Gilhus, Ingvild S. 2017. Angels: Between Secularization and Re-enchantment. Chapter 7, sider 139-156. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. 2017. New Age in Norway. Equinox Publishing. 290 sider. ISBN: 9781781794166.
 • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen. 2017. Introduction. introductory chapter, sider 1-18. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. 2017. New Age in Norway. Equinox Publishing. 290 sider. ISBN: 9781781794166.
 • Frisk, Liselotte; Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen. 2016. The New Age. 35, sider 469-481. I:
  • Lewis, James R; Tøllefsen, Inga Bårdsen. 2016. Oxford Handbook of New Religious Movements vol.2. Oxford University Press. 544 sider. ISBN: 9780190466176.
 • Gilhus, Ingvild S. 2016. What Became of Superhuman Beings? Companions and Field Guides in the Study of Religion. 29, sider 375-387. I:
  • Antes, Peter; Geertz, Armin W.; Rothstein, Mikael. 2016. Contemporary Views on Comparative Religion. Equinox Publishing. 506 sider. ISBN: 978-1-78179-139-4.
 • Gilhus, Ingvild S. 2016. New Age in Norway. Chapter 38, sider 307-312. I:
  • Bogdan, Henrik; Hammer, Olav. 2016. Western Esotericism in Scandinavia. Brill Academic Publishers. 710 sider. ISBN: 9789004302419.
 • Gilhus, Ingvild S. 2016. Anthroposophy in Norway. Chapter 7, sider 53-57. I:
  • Bogdan, Henrik; Hammer, Olav. 2016. Western Esotericism in Scandinavia. Brill Academic Publishers. 710 sider. ISBN: 9789004302419.
 • Gilhus, Ingvild S.; Kolstø, Janemil. 2016. Theosophically Inspired Movements in Norway. Chapter 73, sider 603-605. I:
  • Bogdan, Henrik; Hammer, Olav. 2016. Western Esotericism in Scandinavia. Brill Academic Publishers. 710 sider. ISBN: 9789004302419.
 • Gilhus, Ingvild S. 2015. "Flirty fishing and poisonous serpents: Epiphanius of Salamis inside his Medical chest against heresies". Chapter 4, sider 93-108. I:
  • Otto, Bernd-Christian; Rau, Susanne; Rüpke, Jörg. 2015. History and Religion: Narrating a Religious Past. Walter de Gruyter. 464 sider. ISBN: 978-3-11-044454-4.
 • Gilhus, Ingvild S. 2015. Ritual Meals and Polemics in Antiquity. 17, sider 203-216. I:
  • Kerner, Susanne; Chou, Cynthia; Warmind, Morten. 2015. Commensality: From Everyday Food to Feast. Bloomsbury Academic. 277 sider. ISBN: 978-0-85785-736-1.
 • Gilhus, Ingvild S. 2015. ‘The Springtime of the Body’: Resurrection in Minucius Felix’s Octavius. 7, sider 109-124. I:
  • Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland; Solevåg, Anna Rebecca. 2015. Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications. 453 sider. ISBN: 9781625644046.
 • Gilhus, Ingvild S. 2015. Menschenbild und gesellschaftliche Werte in der Neureligiosität (Oversatt fra norsk i Bringeland og Brunvoll 2014). Chapter, sider 163-183. I:
  • Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve. 2015. Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundgesetzes 2014. 280 sider. ISBN: 9783643904669.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2015. A Study of New Religiosity in Norway. 10, sider 175-189. I:
  • Lewis, James R; Tøllefsen, Inga Bårdsen. 2015. Handbook of Nordic New Religions. Brill Academic Publishers. 502 sider. ISBN: 9789004292444.
 • Gilhus, Ingvild S. 2014. Menneskesyn og samfunnsverdier i nyreligiøsiteten. kapittel 7, sider 177-197. I:
  • Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve. 2014. Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Vidarforlaget AS. 339 sider. ISBN: 978-82-7990-270-6.
 • Gilhus, Ingvild S. 2014. Animals in Late Antiquity and Early Christianity. 21, sider 355-365. I:
  • Campbell, Gordon Lindsay. 2014. The Oxford Handbook of Animals in Classical Thought and Life. Oxford University Press. 656 sider. ISBN: 9780199589425.
 • Gilhus, Ingvild S. 2013. "All over the place": the contribution of New Age to a spatial model of religion. Kapittel 2, sider 35-49. I:
  • Sutcliffe, Steven J.; Gilhus, Ingvild S. 2013. New Age Spirituality: Rethinking Religion. Acumen Publishing. 298 sider. ISBN: 978-1-84465-713-1.
 • Gilhus, Ingvild S. 2013. From Sacrifices to Symbols: Animals in Late Antiquity and Early Christianity. 7, sider 149-166. I:
  • Deane-Drummond, Celia; Artinian-Kaiser, Rebecca; Clough, David L. 2013. Animals as Religious Subjects: Transdisciplinary Perspectives. Bloomsbury Academic. 310 sider. ISBN: 978-0-567-01564-8.
 • Gilhus, Ingvild S. 2013. Betydningen av religiøse lister: Johannes’ hemmelige bok og oppramsingens kunst. Kapittel, sider 46-61. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion, tekst og skrift. Kapittel, sider 11-22. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Theosophy and Popular Fiction. Part III, chapter 8, sider 453-472. I:
  • Rothstein, Mikael; Hammer, Olav. 2013. Handbook of the Theosophic Current. Brill Academic Publishers. 494 sider. ISBN: 978-90-04-23596-0.
 • Gilhus, Ingvild S.; Sutcliffe, Steven J. 2013. Conclusion: New Age spiritualities: "good to think" in the study of religion. Kapittel 2, sider 256-262. I:
  • Sutcliffe, Steven J.; Gilhus, Ingvild S. 2013. New Age Spirituality: Rethinking Religion. Acumen Publishing. 298 sider. ISBN: 978-1-84465-713-1.
 • Sutcliffe, Steven J.; Gilhus, Ingvild S. 2013. "All mixed up" – Thinking about religion in relation to New Age spiritualities. Introduction, sider 1-16. I:
  • Sutcliffe, Steven J.; Gilhus, Ingvild S. 2013. New Age Spirituality: Rethinking Religion. Acumen Publishing. 298 sider. ISBN: 978-1-84465-713-1.
 • Gilhus, Ingvild S. 2012. Post-secular religion and the therapeutic turn: three Norwegian examples. Kapittel 6, sider 62-75. I:
  • Ahlbäck, Tore. 2012. Post-secular Religious Practices. Åbo Akademis Förlag. 439 sider. ISBN: 978-952-12-2700-4.
 • Gilhus, Ingvild S. 2012. Fugleflukt og vingedrømmer. Kapittel 28, sider 289-297. I:
  • Jensen, Tim; Rothstein, Mikael. 2012. Den sammenklappelige tid. Forlaget Chaos. 454 sider. ISBN: 978-87-994619-9-8.
 • Gilhus, Ingvild S. 2012. Angles in Norway: Religious border-crossers and border-markers. 11., sider 230-245. I:
  • Bowman, Marion; Valk, Ülo. 2012. Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief. Equinox Publishing. 404 sider. ISBN: 978-1-908049-50-6.
 • Gilhus, Ingvild S. 2012. "The mountain, a desert place": Spatial categories and mythical landscapes in the Secret Book of John. 4, sider 95-112. I:
  • Feldt, Laura. 2012. Wilderness in Mythology and Religion: Approaching religious spatialities, cosmologies, and ideas of wild nature. Walter de Gruyter. 341 sider. ISBN: 9781614512240.
 • Gilhus, Ingvild S. 2011. The non-confessional study of religion and its normative dimensions. Chapter 8, sider 95-107. I:
  • Henriksen, Jan-Olav. 2011. Difficult normativity : normative dimensions in research on religion and theology. Peter Lang Publishing Group. 145 sider. ISBN: 978-3-631-61993-3.
 • Gilhus, Ingvild S. 2011. Why did Jesus laugh? Laughing in Biblical-Demiurgical texts. Chapter 8, sider 123-140. I:
  • Geybels, Hans; Van Herck, Walter. 2011. Humour and Religion. Challenges and Ambiguities. Continuum. 372 sider. ISBN: 978-1-4411-6313-4.
 • Gilhus, Ingvild S. 2011. Hermeneutics. 2.1, sider 275-284. I:
  • Stausberg, Michael; Engler, Steven. 2011. The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. Routledge. ISBN: 978-0-415-55920-1.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. Why is it better to be a plant than an animal? Cognitive poetics and ascetic ideals in the book of Thomas the Contender (NHC II,7). Kapittel 2, sider 115-133. I:
  • Pachis, Panayotis; Wiebe, Donald. 2010. Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitive Sciences. 657 sider. ISBN: 978-960-267-153-5.
 • Gilhus, Ingvild S. 2010. Contextualizing the Present, Manipulating the Past: Codex II from Nag Hammadi and the Challenge of Circumventing Canonicity. 5, sider 91-108. I:
  • Thomassen, Einar. 2010. Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture. Museum Tusculanums Forlag. 232 sider. ISBN: 978-87-635-3027-9.
 • Gilhus, Ingvild S. 2009. Pilegrimsreiser. 4, sider 45-51. I:
  • Prusac, Marina; Solhaug, Mona Bramer; Vedeler, Marianne. 2009. På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet. Novus Forlag. 138 sider. ISBN: 978-82-7099-555-4.
 • Gilhus, Ingvild S. 2009. Hva er religion i dag? Religionsbegrep og religionsvitenskap. kapittel 2, sider 19-31. I:
  • Brunvoll, Arve; Bringeland, Hans; Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar. 2009. Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-15-01494-4.
 • Gilhus, Ingvild S. 2008. Sacred Marriage and Spiritual Knowledge: Relations between Carnality and Salvation in the Apocryphon of John. chapter 21, sider 487-510. I:
  • Nissinen, Martti. 2008. Sacred Marriages. 543 sider. ISBN: 978-1-57506-118-4.
 • Gilhus, Ingvild S. 2008. Biskop Epifamios fra Salamis og "Medisinskrinet mot kjettere". 2, sider 33-44. I:
  • Hagg, Tomas. 2008. Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Spartacus. 255 sider. ISBN: 978-82-304-0036-4.
 • Gilhus, Ingvild S. 2007. Peter og de tolv apostlenes reiser. Kapittel 12, sider 159-170. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv-Ellen. 2007. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget. 205 sider. ISBN: 978-82-15-01163-9.
 • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen. 2007. Innledning. Kapittel 1, sider 11-21. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv-Ellen. 2007. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget. 205 sider. ISBN: 978-82-15-01163-9.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Middelhavsområdet og Midtøstens religionshistorie (Ca. 3000 F.V.T.-400 E.V.T.). Kapittel, sider 136-141. I:
  • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Kristendommen. Kapittel, sider 195-276. I:
  • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Nyreligiøsitet. Kapittel, sider 367-375. I:
  • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Innledning: Religioner i endring. Innledning, sider 9-20. I:
  • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2006. Metodisk mangfold: Utforskningen av en religiøs tekst. Kapittel, sider 89-105. I:
  • Kraft, Siv Ellen; Natvig, Richard Johan. 2006. Metode i religionsvitenskap. Pax Forlag. 275 sider. ISBN: 82-530-2839-3.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2006. the role of religion in cosmopolitan cultures. 1, sider 11-22. I:
  • Almqvist, Kurt; Wallrup, Erik. 2006. Cosmopolitanism. 237 sider. ISBN: 91-89672-14-3.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2005. "Hvis himmelen fantes, hva ville du ønske at Gud sa når du ankom?". Kapittel 3, sider 83-97. I:
  • Winsnes, Ole Gunnar. 2005. Tallenes tale 2005. Perspektiver på statistikk og kirke. KIFO-rapport. 28. -8397 sider.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2005. Gudstro smurt tyndt udover. Afsæt og udblik, sider 83-100. I:
  • Iversen, Hans Raun. 2005. Gudstro i Danmark. 311 sider. ISBN: 87-7457-389-6.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2004. Kampen om Dønnafallosen. kapittel 9, sider 173-187. I:
  • Børtnes, Jostein; Kraft, Siv-Ellen; Mikaelsson, Lisbeth. 2004. Kampen om kroppen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 428 sider. ISBN: 82-7634-601-4.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2004. Globalization and Religion in the Roman Empire. Part one, sider 85-99. I:
  • Luther, Martin; Pachis, Panayotis. 2004. Hellenisation, Empire and Globalisation: Lessons from Antiquity. 322 sider. ISBN: 960-288-121-6.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2003. Optimismus/Pessimismus I Religionsgeschichtlich. 596-597. I:
  • Betz, Hans Dieter; Browning, Don S.; Janowski, Bernd; Jüngel, Eberhard. 2003. Religion in Geschichte und gegenwart. ISBN: 3-16-146946-1.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2002. Latter og religion. 145-150. I:
  • Tyrdal, Stein. 2002. Humor og hese - i teori og praksis. ISBN: 82-446-0776-9.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2001. "The Virgin whom the Powers did not Defile" : Thoughts about Gender and Salvation in the Gnostic Text The Nature of the Archons. 83-94. I:
  • Børresen, Kari Elisabeth; Cabibbo, Sara; Specht, Edith. 2001. Gender and Religion. Genre et religion. ISBN: 88-430-1879-5.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2001. "you have dreamt that our God is an ass´s head": Animals and Christians in Antiquity. 210-221. I:
  • Mikael, Stausberg. 2001. Kontinuität und Brüche in der Religionsgeschichte. Walter de Gruyter. ISBN: 3-11-017264-X.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2001. The Gnostic Myth and the Goddess Myth: Two Contemporary Responses to Questions about Human Identity. 113-132. I:
  • Rothstein, Mikael. 2001. New Age Religion and Globalization. Aarhus Universitetsforlag. ISBN: 87-7288-792-3.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2000. Freude. 346-347. I:
  • Betz, Hans Dieter; Browning, Don S.; Janowski, Bernd; Jüngel, Eberhard. 2000. Religion in Geschichte und Gegenwart. ISBN: 3-16-146943-7.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2000. The phenomenology of religion: An ideal and its problems. 191-202. I:
  • Hjelde, Sigurd. 2000. Man, meaning and mystery. ISBN: 90-04-11497-1.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 2000. Glück/Glückseligkeit. 1015-1016. I:
  • Betz, Hans Dieter. 2000. Religion in Geschichte und Gegenwart. Misjonshøgskolens forlag.
 • Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Kaosmagi og kjøkkenmagi. Magiens sirkler og modernitetens menneskebilder. 124-136. I:
  • Selberg, Torunn. 1997. Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts erie). ISBN: 82-12-00937-8.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. I:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. I:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. I:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. I:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.
 • Meyer, Siri; Mousgaard, Jens; Soleim, Kjell Roger; Winkel Holm, Isak; Stene-Johensen, Knut; Buvik, Per; Natthis, Irene; Moe, Karin; Angvik, Birger; Børtnes, Jostein; Gilhus, Anne Ingvild S. 1997. Ain't no cure for love. 15-21. I:
  • Meyer, Siri; Soleim, Kjell Roger. 1997. Kjærlighetssymposiet. ISBN: 82-430-0105-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Laughing Gods, Weeping Virgins. Laughter in the history of religions, London/New York: Routledge 1997.

med Troels Engberg-Pedersen (red.) Kropp og oppstandelse, Oslo: Pax, 2001.

med Einar Thomassen, Gnostiske skrifter, Oslo: De norske bokklubbene, 2002.

Animals, Gods and Humans. Changing attitudes to animals in Greek, Roman and early Christian Ideas, London/New York: Routledge 2006

med Lisbeth Mikaelsson (red.) Verdens levende religioner, Oslo: Pax, 2007

med Lisbeth Mikaelsson, Hva er religion? Oslo: Universitetsforlaget, 2007

med Siv Ellen Kraft (red.), Religiøse reiser. Oslo: Universitetsforlaget, 2007.

"The Virgin whom the Powers did not Defile: Thoughts about Gender and Salvation in the Gnostic text the Nature of the Archons", i Kari Børresen, Sara Cabibbo og Edith Specht (red.), Gender and Religion/Genre et religion, Roma: Carocci: 2001, 83-94.

"Globalization and Religion in the Roman Empire", i Luther H. Martin og Panayotis Pachis (red.), Hellenisation, Empire and Globalisation: Lessons from Antiquity, Thessaloniki: Vanias Publications, 2004, 85-99.

med Lisbeth Mikaelsson, Nytt blikk på religion, Oslo: Pax, 2001

 

 • Ascetic readings: Codex II from Nag Hammadi.