Hjem
Anne Karen Bjellands bilde

Anne Karen Bjelland

Professor emerita
 • E-postAnne.Bjelland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 68+47 909 20 725
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Bjelland sin forskningsvirksomhet har lenge vært knyttet til den norske helse- og sosialsektoren generelt og til eldreomsorgen spesielt. Sentrale tematikker er relatert til spørsmål rundt aldring, eldre og institusjonsomsorg, pasienters og pårørendes møter med helse- og omsorgstjenester, og ulike typer erfarings-, praksis- og kunnskapsformer knyttet til helse, sykdom, kropp og kjønn i kulturelt perspektiv. Under feltarbeid i spesifikke lokaliteter som aldershjem, sykehjem, spa - og thalassoanlegg og i by - og bygdemiljø, har hun vært opptatt av ulike sosiale prosesser, kulturell menings- og identitetsdannelse knyttet til romlige omgivelser, også i form av hvordan reelle og forestilte felleskap etableres, representeres og legitimeres. Hun arbeider for tiden med et komparativt forskningsprosjekt om kunnskaper og praksiser knyttet til (sjø)vann og helse, lokalisert til Middelhavsregionen og Norden.

Bøker
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Vieillir en Norvege, i: Le savoir-etre Norvegien. Regards anthropologues sur la culture norvegienne. Arne Martin Klausen (red.). 287 sider. ISBN: 2738411770.
 • Bjelland, Anne Karen. 1989. "Piker, vin og sang". Om pensjonerte sjømenn på et aldershjem, i: På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Ottar Brox og Marianne Gullestad (red.). 220 sider. ISBN: 8241700059.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Om å bli gammel i Norge, i: Den norske væremåten, Arne Martin Klausen (red.). J.W. Cappelens Forlag AS. 210 sider. ISBN: 9788202099497.
Tidsskriftartikler
 • Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2018. Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 16:112: 1-3. doi: 10.1186/s12961-018-0387-9
 • Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti. 2017. Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 150-163. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-02-04
 • Elvbakken, Kari Tove; Bjelland, Anne Karen; Malterud, Kirsti. 2017. Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 19: 47-70.
 • Malterud, Kirsti; Bjelland, Anne Karen; Elvbakken, Kari Tove. 2016. Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 14:15. 9 sider. doi: 10.1186/s12961-016-0088-1
 • Bjelland, Anne Karen. 2014. Fortid og fellesskap. Identitetshåndtering blant eldre i aldersboliger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 25: 81-93.
 • Bjelland, Anne Karen. 2013. "Vi ville reise til Mexico..." Intervju med Kari Siverts. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24: 52-67.
 • Bjelland, Anne Karen; Øye, Christine. 2012. Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 23: 143-157.
 • Bjelland, Anne Karen. 2010. Saksprosastafetten. Anbefaling av Leo Oterhals: "Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet". Bergens Tidende. Publisert 2010-10-11.
 • Bjelland, Anne Karen; Øye, Christine; Skorpen, Aina; Anderssen, Norman. 2009. Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing. 30: 151-158. doi: 10.1080/01612840802557246
 • Skorpen, Aina; Anderssen, Norman; Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen. 2009. Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing. 18: 409-416. doi: 10.1111/j.1447-0349.2009.00630.x
 • Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina; Anderssen, Norman. 2009. User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry. 16: 287-296. doi: 10.1111/j.1440-1800.2009.00463.x
 • Bjelland, Anne Karen. 2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 19: 54-68.
 • Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina; Øye, Christine; Anderssen, Norman. 2008. Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden. 28: 19-23.
 • Skorpen, A; Anderssen, Norman; Øye, Christine; Bjelland, Anne Karen. 2008. The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 15: 728-736. doi: 10.1111/j.1365-2850.2008.01298.x
 • Oeye, Christine; Bjelland, Anne Karen; Skorpen, Aina. 2007. Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine. 65: 2296-2306.
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1/2. 5-19.
 • Bjelland, Anne Karen. 2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning. 5: 43-59.
 • Bjelland, Anne Karen. 2005. "Normaliteten paradokser.Kirurgi i estetikkens tjeneste". Rapport - Rokkansenteret. 27-41.
 • Bjelland, Anne Karen; Isaksen, Lise Widding. 2004. Gavekort på kosmetiske operasjoner? Bergens Tidende. Publisert 2004-11-28.
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Det vellykkete smilet". Den norske tannlegeforenings tidende. 112.årg: 220-223.
 • Bjelland, Anne Karen; Widding Isaksen, Lise. 2002. Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 03: 76-88.
 • Isaksen, Ann Elise Widding; Bjelland, Anne Karen. 2002. Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 3. 76-89.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Det vellykkede smilet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 121: 3610-3612.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. "Tilstedeværelse" - noen refleksjoner. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 4.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Pasientrollen - i sosialantropologisk perspektiv. Utposten. 2: 30-35.
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. Å være pårørende i det smertefulle skjæringspunktet mellom pasient og helsevesen. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 4. XXXX.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Det sosialantropologiske skips- og mannskapsunivers. KulaKula.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Sosialantropologien til hjelp i helse- og sosialforskning. Milepælen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Når eldre menn forteller... Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1.
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Når eldre menn forteller om sine liv. Aldring & eldre : gerontologisk magasin. 2.
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Kulturelle konstruksjoner av kropp og helse - antropologiske perspektiver. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 1.
 • Bjelland, Anne Karen. 1985. Aging and Identity-Management in a Norwegian Elderly-home. Human Relations. 38: 151-165.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Pensjonister - opp på barrikadene! Bergens Tidende. Publisert 1984-09-13.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Antropologi i Norge - et forskningsetisk paradoks? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 6.
 • Bjelland, Anne Karen. 1984. Fagdidaktikk - bare for studenter? Antropolognytt. 6.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. Holdninger til alderdom blant eldre. Sykepleien : journalen. 10.
Rapporter/avhandlinger
 • Bjelland, Anne Karen; Bråten, Eldar; Grønhaug, Reidar. 2003. SANT 101; Menneske, kultur og samfunn. Innføring i sosialantropologi. Institutt for sosialantropologi, Institutt for sosialantropologi.
 • Bjelland, Anne Karen; Wiik, Margareth. 2000. "I medisinmannens vold - en beretning om egne opplevelser i møte med leger innenfor det norske helsevesenet." Særoppgave ved det medisinske embedsstudium, UiB. Det medisinske fakuletet, UiB..
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. "Tro, teori, viten - med eller uten 'skap'". [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1998. Alder som kulturbetinget fenomen. Institutt for sosialantropologi.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Life course and identity-management. Constructions of the past and the present in agehomogeneous residence enviroment. Institutt for sosialantropologi, UiB.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg. Aldring og felleskapsutvikling. Institutt for sosialantropologi, UiB.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Gamle kranglar vert som nye - konflikthandtering på aldersinstitusjon. Rapport fra fylkeskonferansen "Livskvalitet i aldersinstitusjonane - sosial fungering og institusjonskultur., Førde.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Brukaren sin kvardag; Støttekontaktverksemd - ein del av psykiatisk sosialt arbeid. Institutt for sosialantropologi, UiB.
 • Bjelland, Anne Karen. 1997. Psykiatrisk sykdomsdefinering i sosialantropologisk perspektiv (1993). Rapportserie nr. 1, 1997, Institutt for sosialantropologi, UiB., Bergen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1996. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer. Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Bergen.
 • Bjelland, Anne Karen; Blystad, Astrid. 1996. Kroppen i sosialantropologi. Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Bergen.
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Det medisinsk-antropologiske selskap (etb. 1993), Våren 1995. [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1995. Kan det bygges broer mellom sosialantropologi og samfunnsmedisin? Institutt for sosialantropologi/Institutt for samfunnsmedisin.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet. Prosjekt Psykosososial Samhandling i Indre Sogn.. [Mangler utgivernavn]. 54 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet. Prosjekt Psykososial Samhandling i Indre Sogn.. [Mangler utgivernavn]. 72 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Life Course, identity and residence environment. Social Anthropological Persectives on Community Development among Elderly in Urban Norway. [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Det antropologiske prosjekt i forskningsetisk perspektiv. [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Hvor lenge skal vi vente? Vi må på banen og markere oss! Samhandlingsprosjektet,Prosjekt Psykososial Samhandling. [Mangler utgivernavn]. 22 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1994. Prosjektsamling i Lom. Sogneprosjektets gruppearbeid. [Mangler utgivernavn].
 • Bjelland, Anne Karen. 1993. Psykiatrisk sykdomsdefinering - i sosialantropologisk perspektiv. Institutt for sosialantropologi, UiB, Bergen. 34 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Livsløp, identitet og fellesskapsutvikling. Sosialantropologiske perspektiver på aldershomogene bomiljøers potensialer, i: Livsløp og livshistorier. Fire bidrag til en livsløpsforståelse. Norsk Gerontologisk Institutt, Oslo. 100 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1992. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? Betanien, Kontaktorgan for Betanien Sykepleiersamfunn, nr. 3, Bergen. 14 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Institusjonssosiologi II. Sogn og Fjordane Distriktshøgskule, Førde. 35 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? Apothekernes Laboratorium, Oslo. 5 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1991. Sykehjemmene som bosted - hva satser vi på? i: Overbehandler eller underbehandler vi de gamle? Apothekernes Laboratorium AS, Oslo. 26 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1990. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg... av beboernes identitetshåndtering i aldershjem. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 2 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1989. "Sorgerne glemmer jeg - Minnerne gjemmer jeg...". En studie av beboernes identitetshåndtering i aldershjem. Institutt for sosialantropologi. 666 sider.
 • Bjelland, Anne Karen; Bringslid, Mary Bente. 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. Sosialantropologisk institutt, UiB, Bergen. 64 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1986. Helse- og sosialadministrasjon. En evaluerende oppsummering med hovedvekt på faget helse- og sosialpolitikk. Sogn og Fjordane Distriktshøgskule., Sogndal. 135 sider.
 • Bjelland, Anne Karen; Bringedal, Berit. 1986. Ei evaluering av utbygginga av Navarsete bustadfelt. Vestlandsforsking, rapport nr. 1, 1986, Sogndal. 64 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1985. Aldring og institusjonsomsorg. En antropologisk tilnærmingsmåte. Sogn og Fjordane Distriktshøgskole, Sogndal. 46 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1982. Aldring og identitetskrise. En studie i et aldershjems livsmiljø. Norce Publications, Sosialantropologisk institutt, UiB. 268 sider.
 • Bjelland, Anne Karen. 1981. Kommentarer til Britt Slagsvold: Kjønnsforskjeller blant sykehjemspasienter. NAVFs sekretariat for kvinneforskning, Oslo.
 • Bjelland, Anne Karen. 1981. Aldershjemmet som livsmiljø. En analyse av beboernes tilpasningsmønstre og identitetshåndtering. Sosialantropologisk institutt, Bergen.
 • Bjelland, Anne Karen; Bjelle, Terje. 1975. Sogn og Fjordane og oljeverksemdi. Endring i næringar og busetjing. Arkitekthøgskolen I Oslo, Oslo. 207 sider.
Bokkapitler
 • Selberg, Torunn; Bjelland, Anne Karen. 2016. Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet? kapittel, sider 191-212. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 sider. ISBN: 9788270998722.
 • Bjelland, Anne Karen. 2015. Veien mot Nidaros: Revitalisering av kystpilegrimstradisjonen. Kapittel. I:
  • Aspen, Harald; Ravn, Malin Noem; Røyrvik, Emil André. 2015. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press. 360 sider. ISBN: 9788230401736.
 • Bjelland, Anne Karen. 2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg. Kapittel, sider 119-142. I:
  • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press. 328 sider. ISBN: 978-82-304-0079-1.
 • Bjelland, Anne Karen. 2002. "Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder". 103-122. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 sider. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Bjelland, Anne Karen. 2001. Disiplinerings- og maktrelasjoner i helse- og omsorgstjenestene: Finnes det motstrategier? Kommentar til Kirsten Thorsen: Et kjønnsperspektiv på makt og avmakt hos tjenestemottakere. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Rapport fra workshop om Makt og Kjønn i offentlig omsorg. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB, Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg, i Mary Bente Bringslid (red.) Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press,  pp. 119-142.

2009. [med Christine Oeye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing, 18(6): 409-416.

2009 [med Christine Øye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry, 16(4): 1-10.

2009. [med Christine Øye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing, 30 (3): 151-158.

2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(1): 54-68.

2008. [med Aina Skorpen, Christine Øye og Norman Anderssen] Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden, 28(4): 19-23.

2008. [med Aina Skorpen, Christine Øye og Norman Anderssen] The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(9): 728-736.

2007. [med Aina Skorpen og Christine Øye] Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine, 65(11): 2296-2306.

2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning, 1/2: 5-19.

2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning, 5(2): 43-59.

2005. Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste, i Kari Tove Elvbakken, Per Solvang og Kirsti Malterud (red.) Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra helsekameratenes avslutningsseminar. Rokkansenteret. Rapport 12: pp. 27-41.

2002. Det vellykkete smilet. Den norske tannlegeforenings tidende, 112 (4):  220-223.

2002. [med Lise Widding Isaksen] Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning, (3): 76-89.

2002. Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder, i Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv, Bergen: Fagbokforlaget, pp. 103-122.

Mediebidrag

2007. Halvorsen, Christina; Bjelland, Anne Karen: "Menn mer fornøyd med kroppen". Din Side Helse/VG-NETT [Internett] 2007-12-23.

2007. Sæveraas, Siv; Bjelland, Anne Karen: Ønsket er å bli "normal" eller "naturlig" - ikke "supersexy".. BT Magasinet, s.24-25 [Avis] 2007-02-24.

2006. Berge, Gerd Kjellaug; Bjelland, Anne Karen: Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Presentasjon/utdrag av artikkel. Selje Magasin, nr. 22 - januar 2007, s.6-8.. Selje Hotel, Selje [Avis] 2006-12-20.

2006. "Lille speil på veggen der.. hva er vakkert i verden her?" Journalist Sæba Bajoghli. Magasinet, Dagbladets lørdagsmagasin, 2006-12-09.

2006. Intervjuet av journalist Hannah Helseth, Kilden. Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning: "Kvinner under kniven" 31.10.2006 http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=41109

2006. Intervjuet av journalist Leni Aurora Brækhus (nettavisen Neste Klikk) under tittelen "Under kniven for å bli normal" 09.11.2006 www.nesteklikk.no/20061106/116235.html

2002. Bjelland, Anne Karen; Dalland, Eline: Tannlegen pynter deg, Helsereportasje. Verdens gang, 2002-01-16.

2002. Bjelland, Anne Karen; Egeland, Åsmund: "Nye smil til salgs". BT, 2002-10-22

Regional: Norge, Norden, Middelhavsregionen

Tematisk: Sykdom og helse i et kulturelt perspektiv, aldring og eldre, pleie og omsorg


Akademisk bakgrunn

Vitenskapelig assistent ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, 1982-1983. Utdanningsstipendiat (NAVF) ved Sosialantropologisk institutt 1983 - 1985. Amanuensis i helse- og sosialadministrasjon ved Sogn og Fjordane Distriktshøgskule 1985-1986. Utdanningsstipendiat (NAVF) ved Sosialantropologisk institutt, 1986-1987. Amanuensis og senere førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sosialpolitikk, Universitetet i Bergen 1987-1989. Førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen fra 1989, professor fra 1995. Instituttstyrer 1996–1998 og 2008–2009.

Noen utvalgte og senere prosjekter

2009–: Medlem av den tverrfaglige forskergruppen Bruk av tvang i åpen omsorg. (HSH/HiB/UiB). Støtte fra UH-Vest.

2006–: Medlem av forskergruppen Norske Rom, Institutt for sosialantropologi, UiB. Støtte fra NFR-Småforsk.

2004–: Medlem av forskergruppen Miljøterapi, makt og kommunikasjon i psykiatriske institusjoner (HSH/UiB).

2002–2004: Prosjektleder for Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon; - en analyse av miljøterapeutiske praksiser. Aina Skorpen/Christine Øye deltok. Støtte fra Helse Vest, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

1999-2005: Medlem av Helsekameratene - en tverrfaglig gruppe forskere som arbeider med forhold knyttet til sykdom og helse i et kulturelt perspektiv. Støtte fra NFR i periodene 1999−2001 og 2003−2005.

1992-1996: Prosjektleder for Psychiatric definition of illness – from a social anthropological perspective. Støtte fra Rådet for psykisk helse.