Hjem
Anne Kate Ellingsens bilde

Anne Kate Ellingsen

Stipendiat
 • E-postanne.ellingsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er stipendiat i fransk ved IF og tilknyttet LINGCLIM-prosjektet under ledelse av Kjersti Fløttum. Jeg har en mastergrad i fransk fra UiB, som sammenligner politisk retorikk hos Stoltenberg og Sarkozy i etterkant av terrorangrep. Jeg har også en bachelor i LEA fra Université de Lille og en bachelor i sosiologi fra UiB.

Mitt Phd-prosjekt har foreløpig tittel "Retoriske strategier i debatten om atomenergi i Frankrike". Prosjektet har som mål å kartlegge de retoriske strategiene og de språklige praksisene som blir brukt i argumentasjonen som har utviklet seg i den franske debatten om klima, da særlig i forbindelse med bruken av atomkraft som energikilde. Studien skal også omhandle utviklingen i språkbruk gjennom en komparativ analyse av retorikken knyttet til emnet fra oppstarten av atomkraft som energikilde i 50-årene og frem til dagens utfordringer. De språklige og retoriske strategiene endrer seg etter hvert som synet på atomkraft endrer seg og de klimarelaterte utfordringene tilføyer nye perspektiver på verdens energisituasjon. En detaljert beskrivelse av de retoriske strategiene og de språklige virkemidlene som har til hensikt å påvirke i en gitt kommunikasjonssituasjon vil bidra til ny kunnskap om spørsmål knyttet til en viktig samfunnsutfordring