Hjem
Anne Kjersti Daltveits bilde
Foto:
Jørgen Barth

Anne Kjersti Daltveit

Professor

Daltveit er professor i epidemiologi med fokus på perinatal og reproduktiv epidemiologi. Hun er også forsker ved Folkehelseinstituttet.

Daltveit er for tiden engasjert i nevroepidemiologiske prosjekter om multippel sklerose og epilepsi. Hun er veileder i et delprosjekt i samarbeid mellom det NRC-finansierte NEUROSYSMED-senteret ledet av professor Kjell-Morten Myhr (UIB) og det NRC-finansierte prosjektet DRONE ledet av professor Trond Riise (UIB). Daltveit sine forskningstema her er perinatale og livsstilsfaktorer for utvikling av multippel sklerose. Daltveit er også norsk prosjektleder i en sikkerhetsstudie etter godkjenning av prenatal eksponering for antiepileptika og risiko for uønskede fødselsutfall. Dette prosjektet er i samarbeid med forskere fra de nordiske landene og ledet av Universitetet i Aarhus, Danmark. En vitenskapelig artikkel og to rapporter til European Medicines Agency er så langt publisert i dette samarbeidet.

Siden 2004 har Daltveit vært engasjert i global reproduktiv helseforskning. Hun har vært samarbeidspartner og veileder i et prosjekt hvor det ble etablert et NUFU-finansiert fødselsregister ved et sykehus i Tanzania. Gjennom dette prosjektet fikk 4 ph.d. studenter og to masterstudenter fra Tanzania sin grad ved Universitetet i Bergen.

Et annet tema av interesse har vært utvikling av kardiovaskulær dødelighet etter svangerskapskomplikasjoner der Daltveit var prosjektleder og hovedveileder.

Daltveit har vært samarbeidspartner i flere post doc og ph.d. prosjekt ledet av andre forskningsgrupper. Eksempler på samarbeid i post doc-prosjekter er risikofaktorer og svangerskapsutfall knyttet til uterusruptur og reproduktivt utfall hos kvinner med revmatiske sykdommer. Samarbeid i ph.d. prosjekt inkluderer svangerskapsutfall hos kvinner med innvandrerbakgrunn og prosjekter innen nevroepidemiologi, som svangerskapsutfall hos kvinner med epilepsi, graviditetsutfall hos kvinner med multippel sklerose, mors folatstatus i svangerskapet og språkutvikling hus barnet, livskvalitet hos kvinner og menn med epilepsi relatert til graviditet, og teratogenisitet av antiepileptika i svangerskapet. I disse prosjektene har hennes ekspertise hovedsakelig vært kunnskap om registerepidemiologi og analysemetoder.

Daltveit underviser i epidemiologi for medisinstudenter, masterstudenter og ph.d studenter ved Det medisinske fakultet. Daltveit er medlem av undervisningsgruppe for epidemiologi ved IGS hvor hun var gruppeleder i 2012-2022.

 • Vis forfatter(e) (2024). Male patients with inflammatory joint diseases are less likely than controls to be childless: Results from a Norwegian population-based cohort study of 10 865 patients. Annals of the Rheumatic Diseases.
 • Vis forfatter(e) (2023). Årsrapport for Medisinsk fødselsregister 2022. Svangerskap og fødsler i Norge . .
 • Vis forfatter(e) (2023). Time trends in perinatal outcomes among HIV-positive pregnant women in Northern Tanzania: A registry-based study. PLOS ONE. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Prenatal exposure to pregabalin, birth outcomes and neurodevelopment – a population-based cohort study in four Nordic countries. Drug Safety. 661-675.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kvinners erfaringer med abortnemnder. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Childbirth delivery mode and the risk of multiple sclerosis: A prospective population-based study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 8-13.
 • Vis forfatter(e) (2022). Is the risk of cardiovascular disease in women with pre-eclampsia modified by very low or very high offspring birth weight? A nationwide cohort study in Norway. BMJ Open. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2022). Association of adverse childhood experiences with the development of multiple sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 645-650.
 • Vis forfatter(e) (2021). Vitamin B status and association with antiseizure medication in pregnant women with epilepsy. Epilepsia. 2968-2980.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exposure to breastfeeding and risk of developing multiple sclerosis. International Journal of Epidemiology. 644-651.
 • Vis forfatter(e) (2020). Heart failure in women with hypertensive disorders of pregnancy: Insights from the cardiovascular disease in Norway project. Hypertension. 1506-1513.
 • Vis forfatter(e) (2019). Preconception folic acid supplement use in immigrant women (1999-2016). Nutrients. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). Maternal outcome after complete uterine rupture. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1024-1031.
 • Vis forfatter(e) (2019). Language impairment in children aged 5 and 8 years after antiepileptic drug exposure in utero – the Norwegian Mother and Child Cohort Study . European Journal of Neurology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hypertensive pregnancy disorders increase the risk of maternal cardiovascular disease after adjustment for cardiovascular risk factors. International Journal of Cardiology. 81-87.
 • Vis forfatter(e) (2018). Verbal abilities in children of mothers with epilepsy: Association to maternal folate status. Neurology. e811-e821.
 • Vis forfatter(e) (2018). The association between pre pregnancy body mass index and risk of preeclampsia: a registry based study from Tanzania. BMC Pregnancy and Childbirth. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Pregnancy-related risk factors are associated with a significant burden of treated hypertension within 10 years of delivery: Findings from a population-based Norwegian Cohort. Journal of the American Heart Association (JAHA). 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Infant outcome after complete uterine rupture. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 109.e1-109.e8.
 • Vis forfatter(e) (2018). Association between gestational hypertension and risk of cardiovascular disease among 617 589 Norwegian women. Journal of the American Heart Association (JAHA). 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Time trends in management of HIV-positive pregnant women in Northern Tanzania: A registry-based study. PLOS ONE. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The influence of birth weight and length on bone mineral density and content in adolescence: The Tromsø Study, Fit Futures. Archives of Osteoporosis. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Risk factors for complete uterine rupture. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 165.e1-165.e8.
 • Vis forfatter(e) (2017). Low calcium intake in midpregnancy is associated with hypertension development within 10 years after pregnancy: The Norwegian mother and Child cohort study. Journal of Nutrition. 1757-1763.
 • Vis forfatter(e) (2017). Incident coronary heart disease after Preeclampsia: Role of reduced fetal growth, preterm delivery, and parity. Journal of the American Heart Association (JAHA). 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Association of folic acid supplementation during pregnancy with the risk of autistic traits in children exposed to antiepileptic drugs in utero. JAMA Neurology. 160-168.
 • Vis forfatter(e) (2016). Uterine rupture: Trends over 40 years. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 780-787.
 • Vis forfatter(e) (2016). Reproductive trends in females with inflammatory joint disease. BMC Pregnancy and Childbirth. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Maternal use of folic acid supplements and infant risk of neural tube defects in Norway 1999-2013. Scandinavian Journal of Public Health. 619-626.
 • Vis forfatter(e) (2016). Life satisfaction in women with epilepsy during and after pregnancy. Epilepsy & Behavior. 251-257.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cohort Profile Update: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). International Journal of Epidemiology. 382-388.
 • Vis forfatter(e) (2015). Secular trends of pregnancies in women with inflammatory connective tissue disease. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1195-1202.
 • Vis forfatter(e) (2015). Psychiatric comorbidity, social aspects and quality of life in a population-based cohort of expecting fathers with epilepsy. PLOS ONE. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Miscarriage and stillbirth in women with rheumatoid arthritis. Journal of Rheumatology. 1570-1572.
 • Vis forfatter(e) (2015). Depression and anxiety in women with epilepsy during pregnancy and after delivery: a prospective population-based cohort study on frequency, risk factors, medication, and prognosis. Epilepsia. 28-39.
 • Vis forfatter(e) (2015). Caesarean section by immigrants' length of residence in Norway: a population-based study. European Journal of Public Health. 78-84.
 • Vis forfatter(e) (2015). Brief report: No excess risks in offspring with paternal preconception exposure to disease-modifying antirheumatic drugs. Arthritis & Rheumatology. 296-301.
 • Vis forfatter(e) (2015). Alcohol consumption among pregnant women in Northern Tanzania 2000-2010: A registry-based study. BMC Pregnancy and Childbirth.
 • Vis forfatter(e) (2014). Trends in and socio-demographic factors associated with caesarean section at a Tanzanian referral hospital, 2000 to 2013. International Journal for Equity in Health.
 • Vis forfatter(e) (2014). Systemic lupus erythematosus and outcomes in first and subsequent births based on data from a national birth registry. Arthritis Care and Research. 1718-1724.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stillbirth and infant death among generations of Pakistani immigrant descent: a population-based study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 168-174.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rheumatoid arthritis and outcomes in first and subsequent births based on data from a national birth registry. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 302-307.
 • Vis forfatter(e) (2014). Preterm subtypes by immigrants' length of residence in Norway: A population-based study. BMC Pregnancy and Childbirth. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Poor self-rated health associated with an increased risk of subsequent development of lung cancer. Quality of Life Research. 145-153.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. Journal of Neurology. 579-588.
 • Vis forfatter(e) (2014). Erythrocyte folate concentrations, CpG methylation at genomically imprinted domains, and birth weight in a multiethnic newborn cohort. Epigenetics. 1120-1130.
 • Vis forfatter(e) (2013). Validation study of uterine rupture registration in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1086-1093.
 • Vis forfatter(e) (2013). Recurrence of preterm birth and perinatal mortality in northern Tanzania: registry-based cohort study. Tropical medicine & international health. 962-967.
 • Vis forfatter(e) (2013). Recurrence of perinatal death in Northern Tanzania: a registry based cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Recurrence of Preeclampsia in Northern Tanzania: A Registry-Based Cohort Study. PLOS ONE. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Psychiatric comorbidity and social aspects in pregnant women with epilepsy - The Norwegian Mother and Child Cohort Study. Epilepsy & Behavior. 379-385.
 • Vis forfatter(e) (2013). Exposure to antiepileptic drugs in utero and child development - a prospective population-based study. Epilepsia. 1462-1472.
 • Vis forfatter(e) (2013). Effects of preconceptional paternal drug exposure on birth outcomes: cohort study of 340,000 pregnancies using Norwegian population-based databases. British Journal of Clinical Pharmacology. 1134-1141.
 • Vis forfatter(e) (2012). Factors associated with prenatal folic acid and iron supplementation among 21,889 pregnant women in Northern Tanzania: A cross-sectional hospital-based study. BMC Public Health. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Epilepsy in Sardinia, insular Italy: a population-based prevalence study. Neuroepidemiology. 19-26.
 • Vis forfatter(e) (2012). Causes of perinatal death at a tertiary care hospital in Northern Tanzania 2000-2010: a registry based study. BMC Pregnancy and Childbirth. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cause-specific neonatal mortality in a neonatal care unit in Northern Tanzania: a registry based cohort study. BMC Pediatrics. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Transfer of newborns to neonatal care unit: a registry based study in Northern Tanzania. BMC Pregnancy and Childbirth.
 • Vis forfatter(e) (2011). Risk of diabetes after gestational diabetes and preeclampsia. A registry-based study of 230,000 women in Norway. European Journal of Epidemiology (EJE). 157-163.
 • Vis forfatter(e) (2011). Obstetric outcome in women with epilepsy: a hospital-based, retrospective study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 956-965.
 • Vis forfatter(e) (2011). Birthweight, preterm birth and perinatal mortality: a comparison of black babies in Tanzania and the USA. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1100-1106.
 • Vis forfatter(e) (2011). Arthrogryposis multiplexa congenita; an epidemiologic study of nearly 9 million births in 24 Eurocat registers. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology. 347-350.
 • Vis forfatter(e) (2010). What characterizes women who want to give birth as naturally as possible without painkillers or intervention? Sexual & Reproductive HealthCare. 21-26.
 • Vis forfatter(e) (2010). Macrosomia: mode of delivery and pregnancy outcome. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 664-669.
 • Vis forfatter(e) (2010). How does preference for natural childbirth relate to the actual mode of delivery? a population-based cohort study from Norway. Birth. 21-27.
 • Vis forfatter(e) (2010). Delivery outcome of women with epilepsy:a population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1537-1543.
 • Vis forfatter(e) (2009). What characterizes women in Norway who wish to have a caesarean section? Scandinavian Journal of Public Health. 364-371.
 • Vis forfatter(e) (2009). Validation of disease registration in pregnant women in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1083-1089.
 • Vis forfatter(e) (2009). Self-selection and bias in a large prospective pregnancy cohort in Norway. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 597-608.
 • Vis forfatter(e) (2009). Pregnancy, delivery, and outcome for the child in maternal epilepsy. Epilepsia. 2130-2139.
 • Vis forfatter(e) (2009). Complications during pregnancy in women with epilepsy: population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1736-1742.
 • Vis forfatter(e) (2009). Antenatal ultrasound and postnatal autopsy findings in terminations after 12 weeks' gestation due to fetal abnormality: Population-based study in western Norway, 1988-2002. Acta Radiologica. 816-822.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sociodemographic characteristics and perinatal mortality among singletons in North East Tanzania: a registry-based study. Journal of Epidemiology and Community Health. 960-965.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prescription drug use among fathers and mothers before and during pregnancy. A population-based cohort study of 106 000 pregnancies in Norway 2004-2006. British Journal of Clinical Pharmacology. 653-660.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pregnancy, delivery and birth outcome in different stages of maternal multiple sclerosis. Journal of Neurology. 623-627.
 • Vis forfatter(e) (2008). Maternal HIV status and pregnancy outcomes in northeastern Tanzania: a registry-based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 616-624.
 • Vis forfatter(e) (2008). Folic acid and multivitamin supplement use and risk of placental abruption: A population-based registry study. American Journal of Epidemiology. 867-874.
 • Vis forfatter(e) (2008). Cesarean section and risk of severe childhood asthma: A population-based cohort study. Journal of Pediatrics. 112-116.
 • Vis forfatter(e) (2008). Cesarean delivery and subsequent pregnancies. Obstetrics and Gynecology. 1327-1334.
 • Vis forfatter(e) (2008). Birthweight and perinatal mortality among singletons and twins in north-eastern Tanzania. Scandinavian Journal of Public Health. 761-768.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pregnancy, delivery and perinatal outcome in female survivors of polio. Journal of the Neurological Sciences. 27-32.
 • Vis forfatter(e) (2007). Planned cesarean vs planned vaginal delivery at term -Reply. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1538-1543.
 • Vis forfatter(e) (2007). Myasthenia gravis in pregnancy and birth: identifying risk factors, optimising care. European Journal of Neurology. 38-43.
 • Vis forfatter(e) (2007). Is smoking an extra hazard in pregnant MS women? Findings from a population-based registry in Norway. European Journal of Neurology. 1113-1117.
 • Vis forfatter(e) (2007). Effect of an antepartum Pap smear on the coverage of a cervical cancer screening programme: a population-based prospective study. BMC Health Services Research. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Cesarean section and maternal education; secular trends in Norway, 1967-2004. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 840-848.
 • Vis forfatter(e) (2007). B-vitaminet folat og svangerskap. Norsk Epidemiologi. 127-129.
 • Vis forfatter(e) (2006). Secular trends in socio-economic status and the implications for preterm birth. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 182-187.
 • Vis forfatter(e) (2006). Risk factors for testicular cancer - differences between pure non-seminoma and mixed seminoma/non-seminoma? International Journal of Andrology. 458-467.
 • Vis forfatter(e) (2006). Post-neonatal mortality in Norway 1969-95: a cause-specific analysis. International Journal of Epidemiology. 1083-1089.
 • Vis forfatter(e) (2006). Planned vaginal births in women with multiple sclerosis: delivery and birth outcome. Acta Neurologica Scandinavica. 51-54.
 • Vis forfatter(e) (2006). Planned vaginal births in women with multiple sclerosis: delivery and birth outcome. Acta Neurologica Scandinavica. 51-54.
 • Vis forfatter(e) (2006). Planned cesarean versus planned vaginal delivery at term: Comparison of newborn infant outcomes. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1538-1543.
 • Vis forfatter(e) (2006). Planned cesarean versus planned vaginal at term: comparion of newborn infant outcomes,. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1538-1543.
 • Vis forfatter(e) (2006). Outcomes in adulthood for children with foetal growth retardation. A linkage study from the Nord-Trondelag Health Study (HUNT) and the Medical Birth Registry of Norway. Acta Psychiatrica Scandinavica. 501-509.
 • Vis forfatter(e) (2006). High-resolution CT of the chest in children and young adults who were born prematurely: Findings in a population-based study. American Journal of Roentgenology. 1012-1018.
 • Vis forfatter(e) (2006). Group intervention for women with pelvic girdle pain in pregnancy. A randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1320-1326.
 • Vis forfatter(e) (2006). Does myasthenia gravis provide protection against cancer? Acta Neurologica Scandinavica. 33-36.
 • Vis forfatter(e) (2006). Causes of death among patients with myasthenia gravis in Norway between 1951 and 2001. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 203-207.
 • Vis forfatter(e) (2006). Artrogryposis multiplex congenita - a rare fetal condition caused by maternal myasthenia gravis. Acta Neurologica Scandinavica. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2005). The influence on birthweight of maternal living conditions a decade prior to giving birth. Norsk Epidemiologi. 91-98.
 • Vis forfatter(e) (2005). The influence on birthweight of maternal living conditions a decade prior to giving birth. Norsk Epidemiologi. 91-98.
 • Vis forfatter(e) (2005). Preventing neural tube defects in Europe: A missed opportunity. Reproductive Toxicology. 393-402.
 • Vis forfatter(e) (2005). Preventing neural tube defects in Europe: A missed opportunity. Reproductive Toxicology. 393-402.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pregnancy, delivery, and birth outcome in women with multiple sclerosis. Neurology. 1961-1963.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pregnancies and deliveries in patients with Charcot-Marie-Tooth disease. Neurology. 459-462.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pregnancies and deliveries in patients with Charcot-Marie-Tooth disease. Neurology. 459-462.
 • Vis forfatter(e) (2005). Neonatal outcomes in offspring of women with anxiety and depression during pregnancy. A linkage study from The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT) and Medical Birth Registry of Norway. Archives of Women's Mental Health. 181-189.
 • Vis forfatter(e) (2005). Folate supplementation and twin pregnancies. Epidemiology. 201-205.
 • Vis forfatter(e) (2004). Risk factors for hypospadias in Norwegian boys � association with testicular dysgenesis syndrome? International Journal of Andrology. 213-221.
 • Vis forfatter(e) (2004). Risk factors for hypospadias in Norwegian boys - association with testicular dysgenesis syndrome? International Journal of Andrology. 213-221.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forebygging av nevralrørsdefekter med folat. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2274-2274.
 • Vis forfatter(e) (2004). Epidemiologisk forskning med utgangspunkt i Medisinsk fødselsregister. Norsk Epidemiologi. 47-52.
 • Vis forfatter(e) (2004). Complications of cesarean deliveries: Rates and risk factors. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 428-434.
 • Vis forfatter(e) (2004). Complications of cesarean deliveries: Rates and risk factors. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 428-34.
 • Vis forfatter(e) (2004). Changes in knowledge and attitudes of folate, and use of dietary supplements among women of reproductive age in Norway 1998-2000. Scandinavian Journal of Public Health. 264-271.
 • Vis forfatter(e) (2004). Asymptomatic myasthenia gravis influences pregnancy and birth. European Journal of Neurology. 559-562.
 • Vis forfatter(e) (2003). Vaginal delivery parameters and urinary incontinence: The Norwegian EPINCONT study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1268-1274.
 • Vis forfatter(e) (2003). Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. New England Journal of Medicine. 900-907.
 • Vis forfatter(e) (2003). Circadian variations in sudden infant death syndrome: associations with maternal smoking, sleeping position and infections. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Acta Paediatrica. 1007-1013.
 • Vis forfatter(e) (2003). Circadian variations in sudden infant death syndrome: associations with maternal smoking, sleeping position and infections. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Acta Paediatrica. 1007-1013.
 • Vis forfatter(e) (2003). Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPICONT study. British Journal of Obstetrics and Gynaecology. 247-254.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fødeinstitusjoner og fødsler i Norge i 1990-årene. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3208-3212.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fødeinstitusjoner og fødsler i Norge i 1990-årene. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3208-3212.
 • Vis forfatter(e) (2001). Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence. The Norwegian Epincont Study. Obstetrics and Gynecology. 1004-1010.
 • Vis forfatter(e) (1999). The impact of multiple births and elective deliveries on the trends in low birth weight in Norway 1967-95. American Journal of Epidemiology. 1128-1133.
 • Vis forfatter(e) (1999). Population density and perinatal mortality in Norway and Sweden, 1975-1988. Scandinavian Journal of Public Health. 213-219.
 • Vis forfatter(e) (1998). Sociodemographic risk factors for sudden infant death syndrome: associations with other risk factors. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Acta Paediatrica. 284-290.
 • Vis forfatter(e) (1998). Sociodemographic risk factors for sudden infant death syndrome: associations with other risk factors. Acta Paediatrica. 284-90.
 • Vis forfatter(e) (1998). Sociodemographic risk factors for Sudden Infant Death Syndrome: associations with other risk factors. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Acta Paediatrica. 284-290.
 • Vis forfatter(e) (1998). Sociodemographic risk factors for Sudden Infant Death Syndrome: associations with other risk factors. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Acta Paediatrica. 284-290.
 • Vis forfatter(e) (1998). Influence of consanguinity and maternal education on risk of stillbirth and infant death in Norway, 1967-1993. American Journal of Epidemiology. 452-459.
 • Vis forfatter(e) (1998). Influence of consanguinity and maternal education on risk of still birth and infant death in Norway 1967-1993. American Journal of Epidemiology. 452-8.
 • Vis forfatter(e) (1998). Influence of consanguinity and maternal education on risk of still birth and infant death in Norway 1967-1993. American Journal of Epidemiology. 452-8.
 • Vis forfatter(e) (1998). A case-control study of smoking and sudden infant death syndrome in the Scandinavian countries, 1992-1995. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Archives of Disease in Childhood. 329-334.
 • Vis forfatter(e) (1998). A case-control study of smoking and sudden infant death syndrome in the Scandinavian countries, 1992-1995. The Nordic Epidemiological SIDS Study. Archives of Disease in Childhood. 329-334.
 • Vis forfatter(e) (1998). A case-control study of smoking and sudden infant death syndrome in the Scandinavian countries, 1992 to 1995. Archives of Disease in Childhood. 329-334.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Nåværende prosjekter: 

En observasjonell post-autorisasjonssikkerhetsstudie (PASS) av pregabalin eller gabapentin for å karakterisere graviditetsutfall: En registerstudie i fire nordiske land. Rolle: Norsk prosjektleder.

Tidlige miljøfaktorer og utvikling av MS. Rolle: Prosjektleder og veileder.

Graviditetsutfall blant HIV-infiserte kvinner i Nord-Tanzania: En registerbasert studie. Rolle: Prosjektleder og veileder.

Prospektiv studie av risikofaktorer for multippel sklerose i den norske mor og barn-kohorten. Rolle: Samarbeidspartner og veileder.

Fertilitet hos menn med inflammatoriske leddsykdommer i Norge. Rolle: Samarbeidspartner.