Hjem
Anne Lise Fimreites bilde

Anne Lise Fimreite

Professor
 • E-postAnne.Fimreite@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 93+47 900 83 619
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Anne Lise Fimreite er utdannet statsviter og er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Fimreite har tidligere vært visestyrer ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, medlem av fakultetsstyret ved SV-fakultetet og var i perioden 2009-2013 fakultetets prodekan for forskning. Fra august 2013 til juli 2017 var hun Universitetet i Bergen sin valgte prorektor.

I sin forskning har Fimreite konsentrert seg om offentlig forvaltning og offentlig politikk. Statlig styring og kommunenes handlingsrom, kommunenes økonomiske situasjon og offentlig reformvirksomhet, har særlig opptatt henne sammen forholdet mellom forvaltningsnivåene. Hun har publisert en rekke artikler og flere bøker på disse feltene. Hun har også arbeidet med problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, og var i 2011 (revidert i 2014) medforfatter til boken Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Bøker
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter. 2014. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget. 301 sider. ISBN: 978-82-15-02398-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 sider. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Grindheim, Jan Erik. 2007. Offentlig forvaltning (2 utg). Universitetsforlaget. 260 sider. ISBN: 9788215011646.
 • Grindheim, Jan Erik; Fimreite, Anne Lise. 2007. Offentlig forvaltning. Universitetsforlaget. 288 sider. ISBN: 9788215011646.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 sider. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. 150 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Grindheim, Jan Erik. 2001. Offentlig forvaltning. Universitetsforlaget. 266 sider. ISBN: 82-15-00104-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. 436 sider. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. -1 sider. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. -1 sider. ISBN: 82-446-0872-2.
Tidsskriftartikler
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2018. Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 28: 32-35.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2017. Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2: 155-171. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-02-04
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Fimreite, Anne Lise; Gundersen, Lise. 2015. Lause kvinnfolk med lausungar. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2015-09-29.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2014. Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review. 14: 439-456. doi: 10.1007/s11115-013-0237-8
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H. 2014. Risikostaten. Dagens næringsliv. Publisert 2014-04-26.
 • Bezes, Philippe; Fimreite, Anne Lise; Le Lidec, Patric; Lægreid, Per. 2013. Understanding organizational reforms in the modern state : specialization and integration in Norway and France. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 26: 147-175. doi: 10.1111/j.1468-0491.2012.01608.x
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2013. After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway? Studies in Conflict and Terrorism. 36: 839-856. doi: 10.1080/1057610X.2013.823754
 • Selle, Per; Fimreite, Anne Lise. 2013. Er offentlig partnerskap mullig? Tidsskrift for velferdsforskning. 2. 65-79.
 • Blom-Hansen, Jens; Christiansen, Peter Munck; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2012. Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies. 38: 71-90. Publisert 2011-11-16. doi: 10.1080/03003930.2011.629195
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2012. Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30. Publisert 2012-06-01.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Lango, Peter; Rykkja, Lise Hellebø. 2012. 22.juli-kommisjonen. Organisering, styring og ansvar. Nordiske organisasjonsstudier. 14: 49-58.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Rykkja, Lise Hellebø. 2012. Uklart frå kommisjonen. Dagens næringsliv. Publisert 2012-08-23.
 • Askim, Jostein; Fimreite, Anne Lise; Moseley, Alice; Pedersen, Lene Holm. 2011. One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. 89: 1451-1468. doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01933.x
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society. 43: 561-594. doi: 10.1177/0095399711412914
 • Fimreite, Anne Lise. 2011. Et universitet å være stolt av. Bergens Tidende. Publisert 2011-04-27.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2011. Fem år med NAV - mer samordning, og nye utfordringer. Sosial trygd. 7.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2011. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. Nordiske organisasjonsstudier. 13: 3-8.
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Antiantiterrortiltak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider. Publisert 2011-09-22.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support. Critical Studies on Terrorism. 4: 219-237. doi: 10.1080/17539153.2011.586206
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2010. How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration. 88: 232-246. doi: 10.1111/j.1467-9299.2010.01809.x
 • Alm Andreassen, Tone; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Innledning: Nav i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 152-154.
 • Andreassen, Tone Alm; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 3 sider.
 • Askim, Jostein R.; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2009. How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration. 32: 1006-1025. doi: 10.1080/01900690903223888
 • Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 155-167.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2009. Reorganizing the welfare state administration. Public Management Review. 11: 281-287. doi: 10.1080/14719030902798198
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2008. Resultatindikatorer i norske kommuner - strategisk verktøy eller institusjonell standard? Nordiske organisasjonsstudier. 10: 60-88.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2007. Reform of the employment and welfare administrations - The challenges of co-coordinating diverse public organizations. International Review of Administrative Sciences. 73: 389-408. doi: 10.1177/0020852307081149
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2007. Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen. Local Government Studies. 33: 677-698. doi: 10.1080/03003930701627332
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2007. Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 165-196.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2007. Folkevalgte regioner - liv laga? Nytt Norsk Tidsskrift. 24: 75-86.
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Flo, Yngve. 2007. Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 165-196.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2006. Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 22: 231-255.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Bokanmeldelse - Halvard Vike: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved et veiskille. Oslo:Akribe. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 7: 77-78.
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. En refleksiv modell for mastergradsveiledning. UPED-skrift. 1.
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. Sammenligning av eksisterende mastergradsveiledning ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for fysikk og teknologi. UPED-skrift. 1.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2006. Den egentlige regiondebatten. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 3.
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise. 2006. Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies. 32: 89-107. doi: 10.1080/03003930500453609
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise. 2005. Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies. 28: 239-256.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2005. Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? West European Politics. 28: 764-780.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Derfor styrer staten. Kommunal rapport. 1 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Hvorfor rik stat og fattige kommuner i et av verdens rikeste land? Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Individuelle rettigheter og kommunalt selvstyre - en selvmotsigelse. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Governance - gammel vin på nye flasker, men likevel utfordrende. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 05. 6 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Framtidens byråkrater og jeg. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Et folkestyre i framgang? Nytt Norsk Tidsskrift. 4. 7 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Nettverksdirigenten - den nye politikerrollen? Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise; Baldersheim, Harald. 2005. Centre-Periphery Relations in FLux: Abolition or Reconstruction of Regional Government? West European Politics. 3. 15 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2005. Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 202-214.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. PArtiene, kommunene og velferdsstaten. Kommunal rapport. Publisert 2004-05-20.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. By og land - ikke lengre hand i hand? Kommunal rapport. Publisert 2004-09-16.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. "Akta din granne - men la grinda stande": En lite egnet stratgi for Kommune-Norge. Kommunal rapport. Publisert 2004-11-20.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Den vanskelige tilliten. Kommunal rapport. Publisert 2004-03-10.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Culitiva og lokaldemokratiet. Kommunal rapport. 2 sider. Publisert 2004-01-20.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein. 2003. Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 84: 77-96.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelser? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 3. 20 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. En rik stat trenger fattige kommuner. Bergens Tidende. Publisert 2003-04-10.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Framtidens kommuner. Bergens Tidende. Publisert 2003-04-24.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Kommunene og framtiden. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 3. 26-29.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2002. Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 3. 310-321.
 • Fimreite, Anne Lise; Øgård, Morten. 2000. Kommunalt lederskap i en omstillingsperiode - en kartlegging av objektive trekk ved norske ordførere og rådmenn i perioden 1976-1997. Kommunal ekonomi och politik. 4: 7-26.
 • Fimreite, Anne Lise; Stenvoll, Dag. 1999. Privat tjenesteproduksjon i kommunesektoren. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 161-175.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise. 1998. Rektor - virksomhetsleder eller overlærer ? Bergens Tidende. 30-30.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise; Lundestad, Olav. 1998. Rektorrollen mot år 2000: En rolle i krise ? Skolen i Fokus. 4.
Rapporter/avhandlinger
 • Fimreite, Anne Lise. 2011. Partnerskapet i Nav - innovasjon eller "same procedure"? Uni Rokkansenteret, Bergen. 50 sider.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise Hellebø; Lango, Peter. 2011. Antiterrortiltak mellom personvern og samfunnsvern. Uni rokkansenteret, Bergen. 31 sider.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Bezes, Philippe; Le Lidec, Patric. 2010. Reorganizing the modern state in comparative perspecitve.: Specialization and integration in Norway and France. Uni Rokkansenteret, Bergen. 30 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2009. The role of trust, religion and political affiliation in the attitudes to anti-terror measures. Working Paper / Rokkansenteret. 9. Rokkansenteret, Bergen. 25 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2009. The role of trust, religion and political affiliation in attitudes to anti-terror measures. Rokkansenteret Notat. 9. Rokkansenteret, Bergen. 25 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2009. The role of trust, religion and political affiliation in the attitudes to anti-terror measures. Working Paper / Rokkansenteret. 9. Rokkansenteret, Bergen. 25 sider.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Challenges and effects of administrative reform - The Norwegian reform of labour and welfare administration. Rokkansenteret Notat. 10/2008. Rokkansenteret, Bergen. 28 sider.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Implementation of merger: Lessons form the Norwegian Welfare Bureaucracy. Rokkansenteret, Bergen. 27 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 2008. Mission imposssible made possible? Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAV. Rokkansenterte, Bergen. 40 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Byråkrati og partnerskap håhd i hånd? Om samarbeidsutfordringer i NAV. Rokkansenteret Notat. 04/2008. Rokkansenteret, Bergen. 42 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Reorganization of the welfare State Administration: Partnerships, networks and accountability. Rokkansenteret Notat. 06/2008. Rokkansenteret, Bergen. 27 sider.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2007. Crisis management - The case of internal security in Norway. Rokkansenteret, Working Papers 8-2007, Bergen. 40 sider.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2006. Reform of the Employment and Welfare Administrations - the Challenges of Co-ordination Diverse Public Organisations. Rokkansenteret, Bergen. 35 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Lokaldemokratiets framtid. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo. 12 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2005. Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in a Multi-Level System. Rokkansenteret Working Papers. 7. Rokansenteret, Bergen.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2005. Statlig samordning, spesialisering og kommunalt selvstyre. NOU 2005: 6, Vedlegg 4, Oslo.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy; Aars, Jacob. 2004. Tillit mellom forvaltningsnivåene: sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rapport - Rokkansenteret. 2. Rokkansenteret, Bergen. 137 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Der hvor intet er, har selv keiseren tapt sin rett! Om lokalt folkestyre og rettigheter. Rapport - Rokkansenteret. 8. Rokkansenteret, Bergen. 116 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein; Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine Monica; Opedal, Ståle. 2003. Styringssystem i storby. Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune. Rapport - Rokkansenteret. 4. Rokkansenteret, Bergen. 245 sider.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Klausen, Jan Erling; Kvalvåg, Svein; Sivertsen, Kristine. 2002. Små enheter - store utfordringer. Evaluering av bydelsreformen i Bergen. Bergen kommune, Bergen. 168 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Klausen, Jan Erling; Kvalvåg, Svein; Aars, Jacob; Sivertsen, Kristine. 2002. Små enheter - store utfordringer. Evaluering av bydelsreformen i Bergen. Bergen kommune, Bergen. 169 sider.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2002. Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon. Kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv. Rapportserien. 50. Makt- og demokratiutredningen, Oslo. 32 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Lovfestede retter og lokalt folkestyre. LOS-senteret, UiB, Bergen. 39 sider.
 • Helgesen, Marit; Klausen, Jan Erling; Fimreite, Anne Lise. 2001. Færre og større bydeler? Prosjektrapport. 17. NIBR, Oslo. 210 sider.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2000. Et spørsmål om tillit. Ideologiske endringer i den norske statens kommunalpolitikk etter 1975. LOS-senter notat. N0031. LOS-senteret, Bergen. 21 sider.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise. 1998. Rektorrollen mot tusenårsskiftet - Forventninger, realitet og utfordringer i rektors rolleutøvelse. 23. LOS-senteret, Bergen. 24 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 1996. Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre. Rapportserien. 43: -. Inst. for adm. org.. 243 sider.
 • Fimreite, Anne Lise. 1994. Forskningsmelding og vitenskapssyn. Instituttet sin notat serie. 19. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter; Fimreite, Anne Lise. 2014. Samfunnsvern eller personvern - terror og holdninger til kontraterrortiltak. 13, sider 228-244. I:
  • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter. 2014. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget. 301 sider. ISBN: 978-82-15-02398-4.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit. Kapittel 12, sider 237-252. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 sider. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Kapittel 1, sider 9-35. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 sider. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Samfunnsvern eller personvern - holdninger til antiterrortiltak. Kapittel 13, sider 253-266. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 sider. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Utfordringer og implikasjoner. Kapittel 14, sider 267-276. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 sider. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2010. Norway. Chapter 10, sider 163-178. I:
  • Goldsmith, Michael; Page, Edward. 2010. Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. Routledge. 284 sider. ISBN: 0-415-54846-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2009. Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles? kapittel 10, sider 191-210. I:
  • Roness, Paul G.; Sætren, Harald. 2009. Change and Continuity in Public Sector Organizations. Essays in Honour of Per Lægreid. Fagbokforlaget. 345 sider. ISBN: 978-82-450-0754-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Samordning - flernivåstyringens store utfordring. Kapittel 2, sider 25-46. I:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 sider. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2007. Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? Kapittel 3, sider 60-76. I:
  • Østerud, Øyvind. 2007. Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. 219 sider. ISBN: 0-415-37821-4.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2007. Norwegian centre-periphery relations in flux: Abolition or reconstruction of regional governance? Chapter 3, sider 60-76. I:
  • Østerud, Øyvind. 2007. Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. 219 sider. ISBN: 978-0-415-37821-5.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob; Opdal, Gerd Ingunn. 2007. Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet? kapittel. I:
  • Tranvik, Tommy. 2007. Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. 223 sider. ISBN: 978-82-450-0663-6.
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. Sammenlignende studie av mastergradsveiledning ved to institutt. Kapittel, sider 249-267. I:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 sider. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2005. Governance med kommunen som nav - tre nettverk i Kristiansand. Kapittel 5, sider 125-148. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 sider. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor; Aars, Jacob. 2005. By-governance. Kapittel 1, sider 11-34. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 sider. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2004. Den nya alliansen - konsekvenser av mer direkt kontakt mellan lagstiftare och medborgare. Kapittel, sider . I:
  • Fimreite, Anne Lise. 2004. Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. 150 sider.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2004. Starkare stat, svagare lokalstyre? Demokratiska konsekvenser av kommunala reformer. Kapittel, sider . I:
  • Fimreite, Anne Lise. 2004. Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. 150 sider.
 • Hansen, Tore; Opheim Ellis, Ingunn; Fimreite, Anne Lise. 2002. Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg? kapittel, sider 45-68. I:
  • Aardal, Bernt. 2002. Valgdeltakelse og lokaldemokrati. 273 sider. ISBN: 82-446-0920-6.
 • Fimreite, Anne Lise; Kolsrud, Kirstine. 2001. Statlig styring eller kommunal handelfrihet? En analyse av variasjon i ressursinnsats pr. rpodusert enhet i grunnskole- og barnehagesektoren. 283-304. I:
  • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. 436 sider. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. 9-26. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Lekmannsstyre under press. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Lesjø, Jon Helge; Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 329-341. I:
  • 2001. Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 13 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

International peer-reviewed journals (2005-2013):

 1. «Local Government and Governance in Norway: Stretchend Accountability in Network Politics» (with Jacob Aars) in Scandinavian Political Studies, Vol 28,  no 3, 2005.
 2. «Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Government?» (with Harald Baldersheim) in West European Politics, vol. 28, no 4, 2005.
 3. «Reform Failure, The Processes of Devolution and Centralisation in Norway» (with Tommy Tranvik), in Local Government Studies, vol 32, no 1, 2006.
 4. «Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen», (with Jacob Aars) in Local Government Studies,  vol 33 (5), 2007.
 5. «Reform of the employment and welfare administrations – the challenges of coordinating diverse public organizations» (with Tom Christensen and Per Lægreid) in International Review of Administrative Sciences vol 73 (3) 2007.
 6. «Performance indicators in Norwegian Municipalities. Strategic Tools or Super Standards?» (with Jacob Aars) in Nordiske Organisasjonsstudier, no 1, 2008.
 7. «Reorganizing the Welfare State Administration. Partnership, networks and accountability» (with Per Lægreid) in Public Management Review vol 11 (3) 2009.
 8. “How to Carry Out Joint-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in International Journal of Public Administration, no 32: 1006-1025 (2009).
 9.  “How to Assess Administrative Reform? Investigating the Adoption and Preliminary Impacts of the Norwegian Welfare Administration Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in Public Administration Volum 88.(1), 232-246 (2010)
 10. “One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries”. (with Jostein Askim, Alice Moseley and Lene Holm Pedersen. Public Administration 2011;Volum 89.(4) ,1451-1468
 11. “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1) ,71-90
 12. “Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway” (with Tom Christensen and Per Lægreid) Administration & Society 2011 ;Volum 43.(5) , 561-594
 13. Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support (with Lise Rykkja, Peter Lango and Per Lægreid) Critical Studies on Terrorism 2011;Volum 4.(2) , 219-237
 14. “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1),71-90 
 15. “Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France” (with Philippe Bezes, Patrick Le Lidec and Per Lægreid) Governance 2013; Volume 26 (1),147-175
 16. “After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway?(with Per Lægreid, P. Lango and L.H. Rykkja). Studies in Conflict and Terrorism 2013.
 17. «22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar».. Nordiske Organisasjonsstudier, 14 (4), 49-58.

Norwegian peer-reviewed journals (2005-2012):

 1.  «Konsekvenser av velferdsrettigheter» (with Tommy Tranvik) in Tidsskrift for velferdsforskning, nr 4, 2005.
 2. «Kommunene i sentrum – Stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået» (wiht Jacob Aars, Yngve Flo and Tommy Tranvik) in Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift nr 3, 2006.
 3. «Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen» (with Ynge Flo, Tommy Tranvik and Per Selle) i Tidsskrift for Samfunnsforskning no 2, 2007.
 4. ”Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?” (med Kåre Hagen). Tidsskrift for velferdsforskning 2009, Volum 12.(3) s. 155-167)
 5. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd (with Jacob Aars) in Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(3) s. 3-8
 6. ”Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova (med Yngve Flo)  Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 02 / 2017 (Volum 32)

Books/chapters in books:

 1. Forskerblikk på Norge, en oppsummering fra satsningsområdet Ledelse, organisasjon og styring (ed.) Oslo:Tano-Aschehoug 1997.
 1. Governance i norske storbyer (edited with Tor Medalen), Oslo:Spartacus 2005.
 1. «Samordning – flernivåstyringens store utfordring» (with Per Lægreid) in Ingrid Helgøy and Jacob Aars (eds): Flernivåstyring og demokrati, Bergen:Fagbokforlaget 2008.
 1. «Norwegian Regions – New Wine and Old Bottles? » (with Per Selle) in Paul G. Roness and Harald Sætren (eds): Change and Continuity in Public Sector Organizations – Essays in Honour of Per Lægreid, Bergen:Fagbokforlaget 2009.
 1. “Norway” (with Tommy Tranvik) in: E. Page and M. Goldsmith (eds):Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. Routledge 2010 ISBN 0-415-54846-2. s. 163-178
 1. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (with Lise Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid) Universitetsforlaget 2011, revisited 2014 (ISBN 978-82-15-01816-4) 312 s.  

Fimreite har vært medlem i tre programstyrer i Norges forskningsråd fra 2000 til 2012 og sitter i dag i Forskningsrådets hovedstyre samtidig som hun leder Divisjonsstyret for Vitenskap. Hun ledet fram til 1.8 2013 den forskningsrådsfinansiert evalueringen av NAV-reformen og deltok våren 2013 i Politianalyseutvalg oppnevnt av Justisdepartementet. Utvalgets mandat var å analysere alle sider ved norsk politi etter kritikken fra Gjørvkommisjonen i 2012. Fimreite sitter i dag i Forvaltningslovutvalget som innen februar 2019 skal foreslå en ny Forvaltningslov og hun er med i ekspertutvalget som ble oppnevnt av regjeringen i juni 2017 for å foreslå oppgaver for de nye fylkeskommunene. 

Fimreite leder styret for avisen Khrono ved HIOA og sitter i styret ved Roskilde Universitet i Danmark.

Anne Lise Fimreite ledet for programkomiteen for UiBs Christiekonferanse i 2011, 2012 og 2013. Tidligere har hun vært leder for den lokale programkomiteen for EGOS-konferansen som samlet 1300 organisasjonsforskere i Bergen (2006) og hadde samme rolle da det første World Social Science Forum ble arrangert i byen som et samarbeid mellom bl.a. UiB og Unesco i 2009. Fra høsten 2013 har Fimreite hatt en fast spalte i Dagens Næringslivs ledelsesspalte (hver 6. uke) og fra august 2017 er hun fast gjestekommentator i Bergens Tidende.

Fimreite har vært leder for Norsk Statsvitenskapelig forening og medlem i den internasjonale statsviterforeningens styre i perioden 2000 til 2003.

CV:

Education:

Public administration, master degree 1986

Public administration, PhD 1996

Practice:

Sogn and Fjordane county council:   

Consultant, 1986 - 1988

The Norwegian Centre for Research in Organisation and Management (LOS-centre):

Research Fellow, 1988 - 1995

Researcher, 1995-1997

Norwegian Social Science Data Services:

Senior advicer, 1997 - 2001

Departement of Administration and Organization theory, University of Bergen:

Associate professor, 2001-2006,

Professor, 2006-

Deputy head of department: 2002-2005

Stein Rokkan Centre for Social Science, University of Bergen:

Researcher, 2001-present

Visiting scholar:

Institute for Local Government Studies (INLOGOV), University of Birmingham, UK, spring 1992.

Potsdam University, Potsdam, Germany, spring 2007.

Networks:

Nordic network for local government researchers.

 

Others:

 • Member of programme committee – Welfare, employment and migration – The Norwegian Research Council 2009 -
 • Member of programme committee - Democracy, Governance and Regionalisation – The Norwegian Research Council 2005-2009.
 • Member of programme committee – Urban development – The Norwegian Research Council 2000-2005.
 • Member of planning committee for research programme on Democracy, steering and regionalism – The Norwegian Research Council 2004-2005.
 • Member of Commission for Division of Functions between central and local government – tax area, Ministry of Finance, 2003-2004.
 • Head of local organizing committee for the 22. EGOS Colloquium in Bergen, July 2006.
 • Member of committee for new PHD-regulations at UoB, 2003.
 • Member of the research committee at the Faculty of Social Science, UoB, 2002-2007.
 • Member of the Faculty Board, Faculty of Social Science, UoB, 2005-2007
 • Head of Institute Council, Institute for Administration and Organization Theory, UoB 2005-2007.
 • Elected deputy dean – Social Science Faculty, UoB, 2009-2012
 • Member of the Interim board for the LOS-centre, 1996-1997
 • Member of the Board for Norwegian Social Science Data Services 2003-2007.
 • Member of Council, the Haraldsplass Hospital, 1999-present.
 • President for the Norwegian Association of Political Science 1999-2003.
 • Member of the Executive Committee, IPSA (International Political Science Association) 2000 -2003.
 • Editorial columnist at Kommunal Rapport (weekly newspaper for the Norwegian Association of local government) 2004-2005.
 • Head of local organizing committee for the first World Social Science Forum, Bergen, May 2009.
 • Head of the Evaluation Program for the reform in the Norwegian Welfare and Employment administations.