Hjem
Anne Lise Fimreites bilde

Anne Lise Fimreite

Professor
 • E-postAnne.Fimreite@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 93+47 90083619
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Anne Lise Fimreite er utdannet statsviter og er professor ved Institutt for politikk og forvaltning. Fimreite har tidligere vært visestyrer ved instituttet, medlem av fakultetsstyret ved SV-fakultetet og var i perioden 2009-2013 fakultetets prodekan for forskning. Fra august 2013 til juli 2017 var hun Universitetet i Bergen sin valgte prorektor.

I sin forskning har Fimreite konsentrert seg om offentlig forvaltning og offentlig politikk. Statlig styring og kommunenes handlingsrom, kommunenes økonomiske situasjon og offentlig reformvirksomhet, har særlig opptatt henne sammen forholdet mellom forvaltningsnivåene. Hun har publisert en rekke artikler og flere bøker på disse feltene. Hun har også arbeidet med problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, og var i 2011 (revidert i 2014) medforfatter til boken Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Fimreite har i sin forskning de siste årene særlig vært opptatt av forholdet mellom sentrum og periferi og by og land, og har publisert artikler innenfor dette feltet. Hun deltok bl.a. også i innovasjonsprosjektet DEMOVATE ledet av Bergen kommune og NORCE som prøvde ut nye deltakelsesformer i lokaldemokratiet. Hun har også publisert arbeider på dette området.

Fimreites nyeste forskning tar opp problemstillinger nyttet til antibiotikaresistens og hvordan dette like mye er et styringsproblem som et medisinsk og vitenskaplig problem. Hun deltar i et forskningsprosjekt om innbyggernes kunnskaper om og holdninger til antibiotikaresistens. Prosjektet er knyttet til CAMRIA - senter for tverrfaglig forskning på antibiotikaresistens som er finansiert av Trond Mohn Stiftelsen og er et samarbeid mello UiB og Haukeland Universitetssykehus.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Geografisk bevissthet hos velgere, lokalpolitikere og forvaltningsansatte. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 158-177.
 • Vis forfatter(e) (2021). Why such a different choice of tools? Analysing recent local government reforms in Denmark and Norway. Local Government Studies.
 • Vis forfatter(e) (2021). Understanding bureaucratic support for coerced institutional change. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Geografisk konflikt i det politiske landskapet: En fortelling om to dimensjoner. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 56-78.
 • Vis forfatter(e) (2020). "Den store demokratidebatten" - da og nå. Tidsskrift for samfunnsforskning. 30-37.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-171.
 • Vis forfatter(e) (2014). Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review. 439-456.
 • Vis forfatter(e) (2013). Understanding organizational reforms in the modern state : specialization and integration in Norway and France. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 147-175.
 • Vis forfatter(e) (2013). Er offentlig partnerskap mullig? Tidsskrift for velferdsforskning. 65-79.
 • Vis forfatter(e) (2013). After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway? Studies in Conflict and Terrorism. 839-856.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies. 71-90.
 • Vis forfatter(e) (2012). 22.juli-kommisjonen. Organisering, styring og ansvar. Nordiske organisasjonsstudier. 49-58.
 • Vis forfatter(e) (2011). One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. 1451-1468.
 • Vis forfatter(e) (2011). Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society. 561-594.
 • Vis forfatter(e) (2011). Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support. Critical Studies on Terrorism. 219-237.
 • Vis forfatter(e) (2010). How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration. 232-246.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reorganizing the welfare state administration. Public Management Review. 281-287.
 • Vis forfatter(e) (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Tidsskrift for velferdsforskning. 155-167.
 • Vis forfatter(e) (2009). Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration. 1006-1025.
 • Vis forfatter(e) (2008). Resultatindikatorer i norske kommuner - strategisk verktøy eller institusjonell standard? Nordiske organisasjonsstudier. 60-88.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen. Local Government Studies. 677-698.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reform of the employment and welfare administrations - The challenges of co-coordinating diverse public organizations. International Review of Administrative Sciences. 389-408.
 • Vis forfatter(e) (2007). Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Vis forfatter(e) (2007). Folkevalgte regioner - liv laga? Nytt Norsk Tidsskrift. 75-86.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sammenligning av eksisterende mastergradsveiledning ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for fysikk og teknologi. UPED-skrift.
 • Vis forfatter(e) (2006). Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies. 89-107.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-255.
 • Vis forfatter(e) (2006). En refleksiv modell for mastergradsveiledning. UPED-skrift.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den egentlige regiondebatten. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? West European Politics. 764-780.
 • Vis forfatter(e) (2005). Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies. 239-256.
 • Vis forfatter(e) (2005). Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 202-214.
 • Vis forfatter(e) (2005). Governance - gammel vin på nye flasker, men likevel utfordrende. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Et folkestyre i framgang? Nytt Norsk Tidsskrift. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Centre-Periphery Relations in FLux: Abolition or Reconstruction of Regional Government? West European Politics. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelser? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 77-96.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 310-321.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kommunalt lederskap i en omstillingsperiode - en kartlegging av objektive trekk ved norske ordførere og rådmenn i perioden 1976-1997. Kommunal ekonomi och politik. 7-26.
 • Vis forfatter(e) (1999). Privat tjenesteproduksjon i kommunesektoren. Tidsskrift for velferdsforskning. 161-175.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Vis forfatter(e) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). Stat og kommune i NAV - colliding worlds eller mission impossible made possible?
 • Vis forfatter(e) (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune - colloding worlds eller mission impossible made possible?
 • Vis forfatter(e) (2009). Nav-reformen - det nasjonale perspektivet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nav - ny offentlig styring på gjengrodde stier?
 • Vis forfatter(e) (2009). Hvorfor er samhandling så vanskelig?
 • Vis forfatter(e) (2009). Forelesninger om governance og nettverksstyring.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sektorstyring i forvaltningen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nav-reformens organisasjons tenkning.
 • Vis forfatter(e) (2007). NAV-reformen - evalueringsopplegget.
 • Vis forfatter(e) (2007). NAV-reformen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Evalueringen av NAV-reformen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Regioner; ”uekte” barn av Europa eller en redningsplanke for et lokaldemokrati i vansker?
 • Vis forfatter(e) (2006). Regioner - framtidens styringsstruktur.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian local government.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kommunene og framtiden.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kommunene - statens forlengede arm eller arena for samfunnsutvikling?
 • Vis forfatter(e) (2006). Interkommunalt samarbeid - utfordringer for demokratisk styring.
 • Vis forfatter(e) (2006). Governance – privat/offentlig styring.
 • Vis forfatter(e) (2006). Governance - eller offentlig - privat samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Governance - demokratiske utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2003). Velferdsstat og lokaldemokratiet - uforenelige størrelser?
 • Vis forfatter(e) (2003). Velferdsstat og lokaldemokrati.
 • Vis forfatter(e) (2003). Styringssystem i Storby.
 • Vis forfatter(e) (2003). Styringssystem i Storby.
 • Vis forfatter(e) (2003). Staten og velferdskommunen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Staten og kommunene, hvordan skal staten styre kommunene.
 • Vis forfatter(e) (2003). Rammebetingelser for lokalpolitikere.
 • Vis forfatter(e) (2003). Maktutredningen og lokaldemokratiet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommunenes handlingsbetingelser.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommunene og velferdsstaten - uforenelige størrelser.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommunene og velferdsstaten.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommunene og staten.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommunene i framtiden.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommunalorganisering i framiden.
 • Vis forfatter(e) (2003). Har lokaldemokratiet noen framtid?
 • Vis forfatter(e) (2003). Det lokale demokratiet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Utviklingen i stat-kommuneforholdet; utfordringer for storbyene.
 • Vis forfatter(e) (2002). Politikk og styring eller hvis staten styrer alt hva skal da storbyene styre?
 • Vis forfatter(e) (2002). Lokaldemokrati og statlig styring - trender og utviklingstrekk.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hva vil vi med kommunene?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Understand Bureaucratic Support for Coerced Institutional Change.
 • Vis forfatter(e) (2012). Joined-Up Government: Reform Challenges, Experiences and Accountability Relaions.
 • Vis forfatter(e) (2012). Grunnlovsfesting av det lokale selvstyret.
 • Vis forfatter(e) (2012). Antiterrortiltak mellom personvern og samfunnsvern: Befolkningens holdninger til antiterrortiltak 2006 og 2011.
 • Vis forfatter(e) (2010). Reorganizing the modenr state in comparative perspecitve: Specialization and integration in Norway and France.
 • Vis forfatter(e) (2009). The role of trust, religion, and political affiliation in attitudes to anti-terror measures.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reform Strategies Matter: Explaining the Perplexing Results of Regional Goverment Reform in Norway and Denmark.
 • Vis forfatter(e) (2009). One-stop-shops for Social Welfare: The Addaptation of an Organizational Form in Three Countries.
 • Vis forfatter(e) (2009). NAV-kontoret i en internasjonal konteskt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Draconian measures in the fight against terror – demography, trust and political attitudes.
 • Vis forfatter(e) (2008). Reorganization of the Welfare State Administration. Partnerships, networks and accountability.
 • Vis forfatter(e) (2008). Implementation of merger: lessons form the Norwegian Welfare Bureeaucracy.
 • Vis forfatter(e) (2008). Challenges and effects of administrative reform - the Norwegian reform of labour and welfare administration.
 • Vis forfatter(e) (2007). Samordning - fleirnivåstyringens store utfordring.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den institusjonelle rammes betydning for politisk og administrativ atferd - kommuneinstitusjonen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Crisis management - the case of internal security in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Essential Regional Debate.
 • Vis forfatter(e) (2006). KOSTRA - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • Vis forfatter(e) (2006). Evaluering av fastlege ordningen - kritiske momenter.
 • Vis forfatter(e) (2005). The regulatory state and the executing municipality - Consequences of public sector reform in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Den egentlige regiondebatten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nordens lokaldemokrati under press.
 • Vis forfatter(e) (2004). Central-local relations; What happened to the Free Commune Experiment?
 • Vis forfatter(e) (2003). Neighbourhood councils in Bergen: Tension and cooperation in a multi-level system.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommunal organisering.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommentar til den danske strukturkommisjonens arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forskningsbehov i framtiden.
 • Vis forfatter(e) (2002). Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelse?
 • Vis forfatter(e) (2002). Velferdsstat og lokaldemokrati - to uforenelige størrelser?
 • Vis forfatter(e) (2002). Makt, avmakt, motmakt – Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune.
 • Vis forfatter(e) (2002). Makt, avmakt, motmakt - samspillet mellom bydel og by i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lokaldemokrati og velferdsstat - uforenelige størrelser.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvis staten styrer kommunene, hva skal kommunepolitikerne styre?
 • Vis forfatter(e) (2002). Framtidens kommune(r) - ulike kommunescenarier som følge av eventuelle endringer i forvaltningsstruktur, oppgavestruktur og oppgavefordeling.
 • Vis forfatter(e) (2001). Statlig styring - en utfordring for det lokale lekmannsskjønnet?
 • Vis forfatter(e) (2001). Rettighetsfesting og lokalt selvstyre.
 • Vis forfatter(e) (2001). Offentlig politikk og administrasjon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Offentlig forvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kommunal parlamentarisme og bydelsstyring.
 • Vis forfatter(e) (2001). Individuelle rettigheter og valgfrihet - en utfordring for våre demokratiske institusjoner.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hvordan påvirkerindividuelle rettigheter, valgfrihet og brukerundersøkelser våre demokratiske institusjoner.
 • Vis forfatter(e) (2001). Framtiden for det lokale folkestyret i et rettighetssamfunn.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den fornyede offentlige sektor - det rettighetsstyrte samfunn.
 • Vis forfatter(e) (2000). Foredrag/presentasjon for Lokaldemokratigruppa i KRD.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det kommunale lederskap - en historisk sammenligning av politiske og administrative lederprofiler.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2009). Innledning: Nav i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 152-154.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2006). Bokanmeldelse - Halvard Vike: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved et veiskille. Oslo:Akribe. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 77-78.
 • Vis forfatter(e) (1998). Rektor - virksomhetsleder eller overlærer ? Bergens Tidende. 30-30.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2014). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2011). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2005). Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (2004). Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. Svenske kommunförbundet/svenske landstingförbundet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2001). Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget, Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2001). Lekmannsstyre under press. Kommuneforlaget, Oslo.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 32-35.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommunene og framtiden. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 26-29.
 • Vis forfatter(e) (1998). Rektorrollen mot år 2000: En rolle i krise ? Skolen i Fokus.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Lause kvinnfolk med lausungar. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Risikostaten. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2012). Uklart frå kommisjonen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2012). Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fem år med NAV - mer samordning, og nye utfordringer. Sosial trygd.
 • Vis forfatter(e) (2011). Et universitet å være stolt av. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Antiantiterrortiltak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nettverksdirigenten - den nye politikerrollen? Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2005). Individuelle rettigheter og kommunalt selvstyre - en selvmotsigelse. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvorfor rik stat og fattige kommuner i et av verdens rikeste land? Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2005). Framtidens byråkrater og jeg. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2005). Derfor styrer staten. Kommunal rapport. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). PArtiene, kommunene og velferdsstaten. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den vanskelige tilliten. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2004). Culitiva og lokaldemokratiet. Kommunal rapport. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). By og land - ikke lengre hand i hand? Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Akta din granne - men la grinda stande": En lite egnet stratgi for Kommune-Norge. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2003). Framtidens kommuner. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). En rik stat trenger fattige kommuner. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Ledelse av endring i institusjonaliserte kontekster – betydningen av institusjonelt entreprenørskap.
 • Vis forfatter(e) (2011). Styring gjennom nettverk: koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner.
 • Vis forfatter(e) (1996). Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Om samhandlingsreformen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Loddet er kastet: Om bruken av innbyggerpaneler i lokalpolitikken. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ambiguity with a purpose. The county governor as a multileve lactor, shaping the Norwegian Local Government reform.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samfunnsvern eller personvern - terror og holdninger til kontraterrortiltak. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Utfordringer og implikasjoner. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Samfunnsvern eller personvern - holdninger til antiterrortiltak. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Samordning - flernivåstyringens store utfordring. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norwegian centre-periphery relations in flux: Abolition or reconstruction of regional governance? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • Vis forfatter(e) (2006). Sammenlignende studie av mastergradsveiledning ved to institutt. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Governance med kommunen som nav - tre nettverk i Kristiansand. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). By-governance. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Starkare stat, svagare lokalstyre? Demokratiska konsekvenser av kommunala reformer. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den nya alliansen - konsekvenser av mer direkt kontakt mellan lagstiftare och medborgare. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg? 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Statlig styring eller kommunal handelfrihet? En analyse av variasjon i ressursinnsats pr. rpodusert enhet i grunnskole- og barnehagesektoren. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Lekmannsstyre under press. 18 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2006). Urban Activist Networks: Effective and exclusive?
 • Vis forfatter(e) (2006). Svensk kommunalpolitikk - konfliktlinjer og normativ basis.
 • Vis forfatter(e) (2005). Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Vis forfatter(e) (2005). Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Vis forfatter(e) (2005). Den norske regionaliseringsdebatten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Statlig samordning, spesialisering og kommunalt selvstyre.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kommunene i den parlamentariske bevissthet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fragmentert styring med kommunene som nav - en studie av tre nettverkstyper i Kristiansand kommuner.
 • Vis forfatter(e) (2000). Et spørsmål om tillit (bygd på notat N0031).
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2011). Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. Nordiske organisasjonsstudier. 3-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

International peer-reviewed journals (2005-2013):

 1. «Local Government and Governance in Norway: Stretchend Accountability in Network Politics» (with Jacob Aars) in Scandinavian Political Studies, Vol 28,  no 3, 2005.
 2. «Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Government?» (with Harald Baldersheim) in West European Politics, vol. 28, no 4, 2005.
 3. «Reform Failure, The Processes of Devolution and Centralisation in Norway» (with Tommy Tranvik), in Local Government Studies, vol 32, no 1, 2006.
 4. «Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen», (with Jacob Aars) in Local Government Studies,  vol 33 (5), 2007.
 5. «Reform of the employment and welfare administrations – the challenges of coordinating diverse public organizations» (with Tom Christensen and Per Lægreid) in International Review of Administrative Sciences vol 73 (3) 2007.
 6. «Performance indicators in Norwegian Municipalities. Strategic Tools or Super Standards?» (with Jacob Aars) in Nordiske Organisasjonsstudier, no 1, 2008.
 7. «Reorganizing the Welfare State Administration. Partnership, networks and accountability» (with Per Lægreid) in Public Management Review vol 11 (3) 2009.
 8. “How to Carry Out Joint-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in International Journal of Public Administration, no 32: 1006-1025 (2009).
 9.  “How to Assess Administrative Reform? Investigating the Adoption and Preliminary Impacts of the Norwegian Welfare Administration Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in Public Administration Volum 88.(1), 232-246 (2010)
 10. “One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries”. (with Jostein Askim, Alice Moseley and Lene Holm Pedersen. Public Administration 2011;Volum 89.(4) ,1451-1468
 11. “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1) ,71-90
 12. “Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway” (with Tom Christensen and Per Lægreid) Administration & Society 2011 ;Volum 43.(5) , 561-594
 13. Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support (with Lise Rykkja, Peter Lango and Per Lægreid) Critical Studies on Terrorism 2011;Volum 4.(2) , 219-237
 14. “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1),71-90 
 15. “Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France” (with Philippe Bezes, Patrick Le Lidec and Per Lægreid) Governance 2013; Volume 26 (1),147-175
 16. “After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway?(with Per Lægreid, P. Lango and L.H. Rykkja). Studies in Conflict and Terrorism 2013.
 17. «22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar».. Nordiske Organisasjonsstudier, 14 (4), 49-58.

Norwegian peer-reviewed journals (2005-2012):

 1.  «Konsekvenser av velferdsrettigheter» (with Tommy Tranvik) in Tidsskrift for velferdsforskning, nr 4, 2005.
 2. «Kommunene i sentrum – Stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået» (wiht Jacob Aars, Yngve Flo and Tommy Tranvik) in Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift nr 3, 2006.
 3. «Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen» (with Ynge Flo, Tommy Tranvik and Per Selle) i Tidsskrift for Samfunnsforskning no 2, 2007.
 4. ”Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?” (med Kåre Hagen). Tidsskrift for velferdsforskning 2009, Volum 12.(3) s. 155-167)
 5. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd (with Jacob Aars) in Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(3) s. 3-8
 6. ”Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova (med Yngve Flo)  Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 02 / 2017 (Volum 32)

Books/chapters in books:

 1. Forskerblikk på Norge, en oppsummering fra satsningsområdet Ledelse, organisasjon og styring (ed.) Oslo:Tano-Aschehoug 1997.
 1. Governance i norske storbyer (edited with Tor Medalen), Oslo:Spartacus 2005.
 1. «Samordning – flernivåstyringens store utfordring» (with Per Lægreid) in Ingrid Helgøy and Jacob Aars (eds): Flernivåstyring og demokrati, Bergen:Fagbokforlaget 2008.
 1. «Norwegian Regions – New Wine and Old Bottles? » (with Per Selle) in Paul G. Roness and Harald Sætren (eds): Change and Continuity in Public Sector Organizations – Essays in Honour of Per Lægreid, Bergen:Fagbokforlaget 2009.
 1. “Norway” (with Tommy Tranvik) in: E. Page and M. Goldsmith (eds):Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. Routledge 2010 ISBN 0-415-54846-2. s. 163-178
 1. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (with Lise Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid) Universitetsforlaget 2011, revisited 2014 (ISBN 978-82-15-01816-4) 312 s.  

Fimreite har vært medlem i tre programstyrer i Norges forskningsråd fra 2000 til 2012 og sitter i dag i Forskningsrådets hovedstyre samtidig som hun leder Divisjonsstyret for Vitenskap. Hun ledet fram til 1.8 2013 den forskningsrådsfinansiert evalueringen av NAV-reformen og deltok våren 2013 i Politianalyseutvalg oppnevnt av Justisdepartementet. Utvalgets mandat var å analysere alle sider ved norsk politi etter kritikken fra Gjørvkommisjonen i 2012. Fimreite sitter i dag i Forvaltningslovutvalget som innen februar 2019 skal foreslå en ny Forvaltningslov og hun er med i ekspertutvalget som ble oppnevnt av regjeringen i juni 2017 for å foreslå oppgaver for de nye fylkeskommunene. 

Fimreite leder styret for avisen Khrono ved HIOA og sitter i styret ved Roskilde Universitet i Danmark.

Anne Lise Fimreite ledet for programkomiteen for UiBs Christiekonferanse i 2011, 2012 og 2013. Tidligere har hun vært leder for den lokale programkomiteen for EGOS-konferansen som samlet 1300 organisasjonsforskere i Bergen (2006) og hadde samme rolle da det første World Social Science Forum ble arrangert i byen som et samarbeid mellom bl.a. UiB og Unesco i 2009. Fra høsten 2013 har Fimreite hatt en fast spalte i Dagens Næringslivs ledelsesspalte (hver 6. uke) og fra august 2017 er hun fast gjestekommentator i Bergens Tidende.

Fimreite har vært leder for Norsk Statsvitenskapelig forening og medlem i den internasjonale statsviterforeningens styre i perioden 2000 til 2003.

CV:

Education:

Public administration, master degree 1986

Public administration, PhD 1996

Practice:

Sogn and Fjordane county council:   

Consultant, 1986 - 1988

The Norwegian Centre for Research in Organisation and Management (LOS-centre):

Research Fellow, 1988 - 1995

Researcher, 1995-1997

Norwegian Social Science Data Services:

Senior advicer, 1997 - 2001

Departement of Administration and Organization theory, University of Bergen:

Associate professor, 2001-2006,

Professor, 2006-

Deputy head of department: 2002-2005

Stein Rokkan Centre for Social Science, University of Bergen:

Researcher, 2001-present

Visiting scholar:

Institute for Local Government Studies (INLOGOV), University of Birmingham, UK, spring 1992.

Potsdam University, Potsdam, Germany, spring 2007.

Networks:

Nordic network for local government researchers.

 

Others:

 • Member of programme committee – Welfare, employment and migration – The Norwegian Research Council 2009 -
 • Member of programme committee - Democracy, Governance and Regionalisation – The Norwegian Research Council 2005-2009.
 • Member of programme committee – Urban development – The Norwegian Research Council 2000-2005.
 • Member of planning committee for research programme on Democracy, steering and regionalism – The Norwegian Research Council 2004-2005.
 • Member of Commission for Division of Functions between central and local government – tax area, Ministry of Finance, 2003-2004.
 • Head of local organizing committee for the 22. EGOS Colloquium in Bergen, July 2006.
 • Member of committee for new PHD-regulations at UoB, 2003.
 • Member of the research committee at the Faculty of Social Science, UoB, 2002-2007.
 • Member of the Faculty Board, Faculty of Social Science, UoB, 2005-2007
 • Head of Institute Council, Institute for Administration and Organization Theory, UoB 2005-2007.
 • Elected deputy dean – Social Science Faculty, UoB, 2009-2012
 • Member of the Interim board for the LOS-centre, 1996-1997
 • Member of the Board for Norwegian Social Science Data Services 2003-2007.
 • Member of Council, the Haraldsplass Hospital, 1999-present.
 • President for the Norwegian Association of Political Science 1999-2003.
 • Member of the Executive Committee, IPSA (International Political Science Association) 2000 -2003.
 • Editorial columnist at Kommunal Rapport (weekly newspaper for the Norwegian Association of local government) 2004-2005.
 • Head of local organizing committee for the first World Social Science Forum, Bergen, May 2009.
 • Head of the Evaluation Program for the reform in the Norwegian Welfare and Employment administations.