Hjem
Anne Mailin Sellands bilde

Anne Mailin Selland

Seniorkonsulent, studiekonsulent religionsvitenskap
 • E-postAnne.Selland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 28
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Studieadministrasjon – fag og program

Religionsvitenskap
Postmasteremnet AHKR391

Internasjonalisering og utveksling

Studieplaner og emnebeskrivelser

Studietilbud, herunder fagenes ressursforvaltning og ressursbudsjett

Saksbehandling studiesaker

Studiekvalitetsarbeid i samarbeid med fagkoordinator

Sekretær for fagmøter/programmøter

Studieveiledning og studenthenvendelser

Informasjonsarbeid, herunder studieinformasjon på AHKRs nettsider

Semesterstart og studentmottak

Individuelle utdanningsplaner

Masterkontrakter

Utvekslingsavtaler

Studiearrangement

Ekskursjoner og feltarbeid – beredskapsplan

Innpassings- og godkjenningssaker

Internasjonalisering alle fag, studenter og ansatte/gjester – rådgivning og saksbehandling

Søknadsbehandling støtte til datainnsamling masterstudenter

Administrativ støtte i studieprogramutvikling og studiekvalitetsarbeid

Rutineutvikling

Korrespondanse og variert saksbehandling

Nettverksarbeid

Andre administrative oppgaver

Cand.philol.

Hovedfag religionsvitenskap, UiB