Hjem
Anne Mailin Sellands bilde

Anne Mailin Selland

Seniorkonsulent, studiekonsulent religionsvitenskap
  • E-postAnne.Selland@uib.no
  • Telefon+47 55 58 30 28
  • Besøksadresse
    Øysteins gate 3
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

Studieadministrasjon – fag og program

Religionsvitenskap (inkludert lektorprogram og PPU-emner)

Studieplaner og emnebeskrivelser

Studietilbud, herunder fagenes ressursforvaltning

Samarbeid med fagkoordinator i studiesaker

Sekretær for fagmøter/programmøter

Studieveiledning

Informasjonsarbeid

Semesterstart

Individuelle utdanningsplaner

Masterkontrakter

Utvekslingsavtaler

Studiearrangement

Ekskursjoner og feltarbeid – beredskapsplan

Innpassingssaker

Godkjenningssaker

Internasjonalisering alle fag, studenter og ansatte/gjester

Søknadsbehandling støtte til datainnsamling masterstudenter

Rutineutvikling

Korrespondanse og variert saksbehandling

Nettverksarbeid

Andre administrative oppgaver

Cand.philol.

Hovedfag religionsvitenskap, UiB