Hjem
Anne Marie Frøseths bilde

Anne Marie Frøseth

Professor, Prodekan for forskning
 • E-postAnne.Froseth@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 49
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Bøker
 • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 sider. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Frøseth, Anne Marie. 2013. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten. Fagbokforlaget. 420 sider. ISBN: 978-82-450-1009-1.
 • Frøseth, Anne Marie. 1999. Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd - særlig om siktedes rettssikkerhet. Universitetsforlaget. 117 sider. ISBN: 82-00-12901-2.
Tidsskriftartikler
 • Frøseth, Anne Marie. 2018. Erstatningsrettslig vern av foreldres personskade ved barns død. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 15: 215-219.
 • Frøseth, Anne Marie. 2018. Skadelidtes egenrisiko for avvik fra gjenoppretting av skade i erstatningsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 131: 3-41. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2018-01-01
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie. 2016. Proporsjonalt ansvar i norsk rett? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Frøseth, Anne Marie; Askeland, Bjarte. 2016. Naturskader og bærekraftig rettsutvikling. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 13: 93-96.
 • Frøseth, Anne Marie. 2015. Erstatningsrettslig vern for pårørendes personskade - særlig på pasientskaderettens område. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 12: 102-144.
 • Frøseth, Anne Marie. 2015. James Goudkamp,Tort Law Defences - Hart Studies in Private Law, Book review. Journal of European Tort Law. 6: 102-107.
 • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Remøy, Jan Tore; Wandall, Rasmus. 2015. Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 2. 215-232.
 • Frøseth, Anne Marie. 2014. Kapitaliseringsrenten - et "borgerlig lavmål" for de svakest stilte? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 4. 257-262.
 • Frøseth, Anne Marie; Strandberg, Magne. 2013. Norwegian report, European Tort Law 2012. European Tort Law. 501-519.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2012. Norwegian Perspective on OGH 4 Ob 8/11x. European Review of Private Law. 20: 597-602.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth; Askeland, Bjarte. 2012. Norwegian report, developments in tort law. European Tort Law. 11: 472-489.
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie. 2012. En katalysator for rettsutviklingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 9: 237-239.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2002. Grensene for samtykkets virkeområde i strafferetten og erstatningsretten. Jussens venner. 37: 291-313.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2000. Er utlendingelovens virkemidler for å oppklare identitetstvil i strid med selvinkrimineringsforbudet i EMK art 6? Kritisk juss. 45-62.
Rapporter/avhandlinger
 • Frøseth, Anne Marie; Gröning, Linda. 2018. Functionality of the Criminal Justice System: A research programme in Bergen 2011 – 2018. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 6: 2. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, University of Bergen.
 • Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2008. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten. 470 sider.
Bokkapitler
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie; Færstad, Jan-Ove; Monsen, Erik. 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. Kapittel 13, sider 197-224. I:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 sider. ISBN: 9788245027945.
 • Frøseth, Anne Marie. 2019. Hybridsanksjoner ved krenkelser av den personlige integritet - særlig om oppreisningskrav ved trakassering. kapittel, sider 601-626. I:
  • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Juridisk. 696 sider. ISBN: 9788205509436.
 • Frøseth, Anne Marie; Askeland, Bjarte. 2018. Norway. Central texts national codes leading cases, sider 255-266. I:
  • Karner, Ernst; Oliphant, Ken; Steininger, Barbara C. 2018. European Tort Law Basic Texts. Jan Sramek Verlag. 466 sider. ISBN: 9783709701706.
 • Frøseth, Anne Marie; Askeland, Bjarte. 2018. Norway. Norway, sider . I:
  • Winiger, B.; Karner, E.; Oliphant, K. 2018. Digest of European Tort Law. Volume 3: Essential Cases on Misconduct. Walter de Gruyter. 1286 sider. ISBN: 978-3-11-053434-4.
 • Frøseth, Anne Marie. 2016. Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelse. 10, sider 231-261. I:
  • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 sider. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Frøseth, Anne Marie. 2013. Materiell koherens i formueretten generelt, og erstatningsretten spesielt. kapittel, sider 141-151. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Askeland, Bjarte; Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2011. Norway (Norwegian report). 19, sider 438-450. I:
  • Koziol, Helmut; Steininger, Barbara C. 2011. European tort law 2010. Walter de Gruyter. 706 sider. ISBN: 978-3-11-023941-6.
 • Askeland, Bjarte; Anfinsen, Anne Marie Frøseth. 2010. Norwegian report 2008. Chapter XIX, sider 484-498. I:
  • Koziol, Helmut; Steininger, Barbara C. 2010. European tort law 2008. Springer. 708 sider. ISBN: 978-3-211-92797-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Professor 2015-

Førsteamanuensis febr 2008-2015

Dr. juris febr. 2008

Stipendiat nov 2001-febr 2008 (helt eller delvis perm 2003-2005)

Universitetslektor juli 1998-nov 2001 (helt eller delvis perm 1999-2001)

Cand. jur 1998

Juniorstipendiat 1996-1997

 

Utvalgte verv:

Prodekan for forskning 1. august 2017-

Medlem av styret ved Det juridiske fakultet 1. august 2017-

Leder av Forskningsutvalget, Det juridiske fakultet 1. august 2017-

Medlem av styret for Bergen Center of Compitition Law and Economics

Leder av publiseringsutvalget for juridiske fag, UHR, 2018-

Fungerende leder for ph.d. programmet 1- august 2016-1. august 2017.

Administrativ leder forskningsprosjektet Strafferettsystemets funksjonalitet 2011-2017.

Medredaktør Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012-

Co-leder i forskergruppen for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2011-2012, 2014-2017.

Member European Centre for tort and Insurance Law, Austria 2016 -

Prosjektleder forskerlederutviklingsprogram Det juridiske fakultet 2012-vår 2013.

Leder strategiutvalget Det juridiske fakultet 2011 (strategiplan 2011-2015).

Leder forskningsskoleutvalget, reform doktorgradsprogram 2010.

Forskningsdekan Det juridiske fakultet høst 2009-vår 2011.

Redaktør Jussens Venner 1996-1998.

 

 

Strafferettsystemets funksjonalitet - Bergens Forskningsstiftelse

Personal Injury Claims in 3 European Countries - A socio legal analysis, Institute of European Tort Law, Austrian Academy of Sciences

Digest of European Tort Law - Misconduct, Institute of European Tort Law, Austrian Academy of Sciences

Accountability of Politicians, European Center of Tort and Insurance Law, https://www.ectil.org/

Reasonable Conduct, Common Core of European Private Law, http://www.common-core.org/