Hjem
 • E-postAnne.Engo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 36
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Engø, Anne Torunn; Hovdenak, Marit; Worren, Dagfinn. 2006. Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva. Det Norske Samlaget. 1478 sider. ISBN: 82-521-6898-1.
Bokkapitler
 • Engø, Anne Torunn. 2014. Ekserpt og målføresetlar - Olav H. Hauge i Norsk Ordbok. Artikkel, sider 33-35. I:
  • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse. 2014. Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. 145 sider. ISBN: 978-82-7099-792-3.
 • Engø, Anne Torunn. 2013. sveit - sveleprat, sypa - syvlig, tjor - tjuktflytande, treskja - tretråds, tru - truverdigheit, tunn - tunvoren, tål - tåvrut. Bolkar, sider . I:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2013. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget. 1608 sider. ISBN: 978-82-521-8363-4.
 • Engø, Anne Torunn. 2012. slahøk - slalåmski, stenk - stesyster, stik - stikved, sting - stirøygd, stor - storår, stut - stygt. Frå slahøk - slalåmski til stut - stygt, sider . I:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2012. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget. 1630 sider. ISBN: 978-82-521-8168-5.
 • Engø, Anne Torunn. 2011. regn - regnår rohylle - rokår rom - romår rut - ruvut sau - sefyrgarn skeet - sketsj skin - skiorientering skjøsler - skjåskytje. Alfabetbolkar som over, sider . I:
  • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Worren, Dagfinn. 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. 1616 sider. ISBN: 978-82-521-7858-6.
 • Næss, Åshild; Berg-Olsen, Sturla; Engø, Anne Torunn; Selvik, Kari-Anne; Svardal, Terje. 2011. rå-råda. Alfabetbolken rå - råda, sider . I:
  • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Worren, Dagfinn. 2011. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget. 1616 sider. ISBN: 978-82-521-7858-6.
 • Engø, Anne Torunn. 2009. mugg - mujahedin, møk - mølut, ned - nelta, pemmikan - pengut, pli - plove, purk - purkut, pø - pøyteleg, raia - rajing. div. ordbokartiklar frå mugg - mujahedin og til raia - rajing, sider . I:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2009. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. 1624 sider. ISBN: 978-82-521-7468-7.
 • Sakshaug, Laila; Engø, Anne Torunn; Wetås, Åse. 2009. origo - orpil. Artikkelbolken origo - orpil, sider . I:
  • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2009. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget. 1624 sider. ISBN: 978-82-521-7468-7.
 • Engø, Anne Torunn. 2008. lin - linål, mann - mannøl, membran - menykort. lin - linål, mann - mannøl, membran - menykort, sider . I:
  • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn. 2008. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7. Det Norske Samlaget. 1638 sider. ISBN: 978-82-521-7224-9.
 • Engø, Anne Torunn. 2007. kiasme - kiwi, kje - kjelving, kjes - kjuttebein, knue - knupre. kiasme - kiwi, kje - kjelving, kjes - kjuttebein, knue - knupre, sider . I:
  • Grønvik, Oddrun; Killingbergtrø, Laurits; Vikør, Lars Sigurdsson. 2007. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6. Det Norske Samlaget. 1602 sider. ISBN: 978-82-521-7026-9.
 • Engø, Anne Torunn. 2005. ilsk - ilskut, im - ima, innar - innkøyrsle, ir - irund, isel - iseltorsk, islandsand - islandsull, iso- - ispen, ispøne - israelvenleg, iste- - istervom, it - iårskorn. ilsk - iårskorn, sider . I:
  • Vikør, Lars Sigurdsson. 2005. Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5. Det Norske Samlaget. 1604 sider. ISBN: 82-521-6579-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.