Hjem
 • E-postanne.engo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 36
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Oppslagsverk
 • Vis forfatter(e) (2006). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). sveit - sveleprat, sypa - syvlig, tjor - tjuktflytande, treskja - tretråds, tru - truverdigheit, tunn - tunvoren, tål - tåvrut. 202 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). slahøk - slalåmski, stenk - stesyster, stik - stikved, sting - stirøygd, stor - storår, stut - stygt. 108 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). rå-råda. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). regn - regnår rohylle - rokår rom - romår rut - ruvut sau - sefyrgarn skeet - sketsj skin - skiorientering skjøsler - skjåskytje. 97 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). origo - orpil. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). mugg - mujahedin, møk - mølut, ned - nelta, pemmikan - pengut, pli - plove, purk - purkut, pø - pøyteleg, raia - rajing. 92 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). lin - linål, mann - mannøl, membran - menykort. 69 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). kiasme - kiwi, kje - kjelving, kjes - kjuttebein, knue - knupre. 84 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ilsk - ilskut, im - ima, innar - innkøyrsle, ir - irund, isel - iseltorsk, islandsand - islandsull, iso- - ispen, ispøne - israelvenleg, iste- - istervom, it - iårskorn. 60 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Ekserpt og målføresetlar - Olav H. Hauge i Norsk Ordbok. 33-35.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.