Hjem
Anneken Kari Sperrs bilde

Anneken Kari Sperr

Professor
 • E-postanneken.sperr@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 87
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Nasjonal og europeisk forvaltningsrett

Familie - og barnerett med tilhørende internasjonal privatrett

Komparativ rett (privat- og offentlig rett inkl prosessrett)

 • Examen facultatum (Exfac) høstsemester 2016, ´17 UiB
 • Arve- og Familierett, vårsemester 2015, ´16, ´17 UiB
 • Arverett, vårsemester 2013, ´14,UiB
 • Forvaltningsrett I, høstsemester 2009, ´10, ´11, ´12, ´13, ´14, ´15, ´17 UiB 
 • Forvaltningsrett II, vårsemester 2009, ´10, ´11, ´12, ´13, ´14, ´15, ´16, ´17 UiB
 • Einführung in das Recht der nordischen Länder, forelesning, sommersemester 2009, Universitetet i Hamburg
 • Einführung in das Recht der nordischen Länder, forelesning, vintersemester 2008/09, Universitetet i Hamburg,
 • Introduction to Comparative Law, seminar, høstsemester 2006, UiB

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Legalisierung der Eizellenspende in Norwegen. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1438-1443.
 • Vis forfatter(e) (2011). Änderungen des norwegischen Kindschaftsrechts. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 1457.
 • Vis forfatter(e) (2010). Datalagringsdirektivet og den tyske grunnloven. Lov og Rett. 451-468.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Barnerett. Hvorfor trenger vi egne regler om barn og hva går de ut ?
 • Vis forfatter(e) (2012). Hva kjennetegner den norske Grunnloven? Noen komparative perspektiver.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Legalisierung der Eizellenspende in Norwegen.
 • Vis forfatter(e) (2014). 12. Symposium für Europäisches Familienrecht: Künstliche Fortpflanzung, Länderbericht Norwegen.
 • Vis forfatter(e) (2012). The protection of legitimate expectations under Norwegian administrative law.
 • Vis forfatter(e) (2012). Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge og Tyskland - komparative observasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2012). Komparasjon og komparativ metode.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kindesrecht und Elternkonflikt in Norwegen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Comments on 'Constitutionalism and social rights in Germany'.
 • Vis forfatter(e) (2012). Alternative Dispute Resolution in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Rettsforskerens selvforståelse anno 2011: Et bidrag fra den komparative rettsforskningen med eksempler fra offentlig rett.
 • Vis forfatter(e) (2011). Harmonisation of Law in Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vern av grunnrettigheter ved "Bundesverfassungsgericht".
 • Vis forfatter(e) (2010). Tekstutvikling som erkjennings- og læringsprosess.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rettslig kontroll med forvaltningsvedtak i et komparativ perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Implementering av datalagringsdirektivet i tysk rett.
 • Vis forfatter(e) (2010). Harmonisation of Law in Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forvaltningsrettens internasjonalisering.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2009). Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen : eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen. 346.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2011). Slik er nordmenn når de møter domstolen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Europas harmoniske utpost.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Straffeloven § 18 - nødverge som polisiær kompetansenorm.
 • Vis forfatter(e) (2017). Stand des Scheidungsrechts in Norwegen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Künstliche Fortpflanzung im Norwegischen Recht. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Konstitusjonell regulering av velferdsrettigheter. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven og rettsstaten i komparativt perspektiv. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Regulation of dispute resolution in Norway : vertical and horizontal regulatory strategies. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kindesrecht und Elternkonflikt in Norwegen. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Guide for regulating dispute resolution (GRDR): principles and comments. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mediation in Norway. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Scandinavia, Harmonization of Law. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ombudsman. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Länderteil Norwegen. 136 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Skandinavische Rechtsvereinheitlichung. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ombudsmann. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mediation in Norwegen. 26 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Guide for regulating dispute resolution (GRDR): principles. 3-11. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Regulating dispute resolution : ADR and access to justice at the crossroads. Hart Publishing Ltd.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). Straffeloven § 18 - nødverge som polisiær kompetansenorm. 522-544. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Politirettslige tekster: En utvikling fra fag til vitenskap. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kosten- und Entschädigungsrecht (Abschnitt B V.). 270-284. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Handbuch Hamburger Polizei- und Ordnungsrecht.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2011). Ingen hast for datalagringsdirektivet. Advokatbladet. 18-20.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Gradsavhandling/monografi

 • Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen, Nomos Verlag 2009, 488 sider; publisert med publiseringsmidler fra NFR, anmeldt i LoR 05/2010 og TfR 3/2012 
  http://www.nomos-shop.de/productview.aspx?isbn=9783832942595

 Artikler og bidrag til bøker

 • Stand des Scheidungsrechts in Norwegen. I: Scheidung ohne Gericht. Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking 2017 ISBN 978-3-7694-1179-9. s. 265-280.
 • Künstliche Fortpflanzung im Norwegischen Recht. I: Künstliche Fortpflanzung und europäisches Familienrecht. Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking 2015 ISBN 978-3-7694-1148-5. s. 327-354
 • Grunnloven og rettsstaten i komparativt perspektiv. I: Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1570-6. s. 49-67
 • Konstitusjonell regulering av velferdsrettigheter. I: Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1570-6. s. 67-86
 • Regulation of Dispute Resolution in Norway. Vertical and Horizontal Regulatory Strategies (Chapter 13),i: Regulating Dispute Resolution. ADR and Access to Justice at the Crossroads, Felix Steffek and Hannes Unberath (eds), in cooperation with Hazel Genn, Reinhard Greger and Carrie Menkel-Meadow, Hart Publishing (Oxford - Portland Oregon) 2013, s. 329 - 361. http://www.hartpub.co.uk/BookDetails.aspx?ISBN=9781849462587 
 • Guide for Regulating Dispute Resolution (GRDR): Principles (Chapter 1), i: Regulating Dispute Resolution – ADR and Access to Justice at the Crossroads, edited by Felix Steffek and Hannes Unberath in cooperation with Hazel Genn, Reinhard Greger and Carrie Menkel-Meadow, Hart Publishing, Oxford 2013, s. 3 – 11.
  (– sammen med H. Unberath, L. Adrian, A. De Matteis, G. De Palo, F. Ferrand, R. Greger, J. Härtling, U. Janzen, S. Kakiuchi, L. Kirchhoff, P. Mayr, I. Meier, K. Nemeth, M. Pel, F. Steffek and I. Verougstraete –).
 • Guide for Regulating Dispute Resolution (GRDR): Principles and Comments (Chapter 2), i: Regulating Dispute Resolution – ADR and Access to Justice at the Crossroads, edited by Felix Steffek and Hannes Unberath in cooperation with Hazel Genn, Reinhard Greger and Carrie Menkel-Meadow, Hart Publishing, Oxford 2013, s. 13–32.
  (– sammen med H. Unberath, L. Adrian, A. De Matteis, G. De Palo, F. Ferrand, R. Greger, J. Härtling, U. Janzen, S. Kakiuchi, L. Kirchhoff, P. Mayr, I. Meier, K. Nemeth, M. Pel, F. Steffek and I. Verougstraete –)
  Download:http://ssrn.com/author=2126168
 • Kindesrecht und Elternkonflikt in Norwegen, i: Löhning, Schwab, Henrich und Gottwald (edit.), Kindesrecht und Elternkonflikt, Beiträge zum Europäischen Familienrecht, Band 14, Gieseking Verlag, Bielefeld 2013, s. 217-247.
 • Mediation in Norway, i: Mediation – Principles, Regulation and Reform in Comparative Perspective, utgitt av Klaus J. Hopt og Felix Steffek, Oxford University Press 2012, s. 1137-1164.
 • Harmonisation of Law in Scandinavia, i: Basedow, Hopt, Zimmermann (edit.), The Max Planck Encyclopedia of European Private Law, Oxford University Press, 2011.
 • Ombudsman, i: Basedow, Hopt, Zimmermann (edit.), The Max Planck Encyclopedia of European Private Law, Oxford University Press, 2011.
 • Länderteil Norwegen, i: Bergmann/Ferid/Henrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Verlag für Standesamtswesen, Frankfurt am Main/Berlin, 2011 (136 sider).
 • Änderungen des norwegischen Kindschaftsrechts, FamRZ 2011, s. 1457 flg (sammen med Torstein Frantzen).
 • Datalagringsdirektivet og den tyske grunnloven, Lov og Rett 2010, s. 451 – 468.
 • Die skandinavische Rechtsvereinheitlichung, i: Basedow, Hopt, Zimmermann (Hrsg.), Handbuch des Europäischen Privatrechts, Mohr-Siebeck-Verlag Tübingen 2009, s. 1407-1411.
 • Ombudsmann, i: Basedow, Hopt, Zimmermann (Hrsg.), Handbuch des Europäischen Privatrechts, Mohr-Siebeck-Verlag Tübingen 2009, s. 1121-1126.
 • Mediation in Norwegen, in: Hopt/Steffek (Hrsg.), Mediation – Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen, Mohr-Siebeck-Verlag Tübingen 2008, s. 761-786.

 Intervju

Foredrag (utvalg)

 • The protection of legitimate expectations under Norwegian administrative law, contribution at an international comparative conference on 'The protection of legitimate expectations under administrative law', 10 - 12 October 2012, University of Bergen, Norway.
 • Kindesrecht und Elternkonflikt in Norwegen, Norwegian contribution at the '11. Symposium für Europäisches Familienrecht', 4 - 6 October 2012, University of Regensburg.
 • Alternative Dispute Resolution in Norway, International Conference on 'Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the Crossroads', 13 - 16 September 2012, University of Bayreuth.
 • Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge og Tyskland - komparative observasjoner, Arbeidsseminar i Direktoratet for forvaltning og IKT (difi) om det norske systemet for forvaltningsklage, 1.6.2012, Oslo.
 • Constitutionalism and social rights in Germany, joint seminar on Constitutional protection of social rights: Comparative perspectives,UiB and Christian Michelsen Institute (CMI), 8.5. 2012.
 • Komparasjon og komparativ metode, Det juridiske fakultet, forsker-opplæringens perspektivlinje, UiB 24.4.2012.
 • Hva kjennetegner den norske Grunnloven? Noen komparative perspektiver. Fagleg-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen, 3.2.2012.
 • Komparativ rettsforskning. Et bidrag til forskeropplæring ved Det juridiske fakultet, forskeropplæringens grunnlinje, bolk 2: metodespørsmål, UiB, 26.10.2011.
 • Rettsforskerens selvforståelse anno 2011 - Et bidrag fra den komparative rettsforskningen med eksempler fra offentlig rett, UiB, 17.6.2011.
 • Harmonisation of Law in Scandinavia, Bergen Summer School, UiB, 27.05.2011 og 27.05.2010.
 • Vern av grunnrettighetene ved den tyske "Bundesverfassungsgericht", Seminar med Stortingets grunnlovskomite, UiB, 22.11.2010. 
 • Implementering av Datalagringsdirektivet i tysk rett, Faglunsj om Datalagringsdirektivet ved UiB, 28.10.2010. 
 • Tekstutvikling som erkjennings- og læringsprosess, diskusjonsinnlegg ved Solstrand-konferansen „Academic Writing“, 08.10.2010. 
 • Rettslig kontroll med forvaltningsvedtak i et komparativ perspektiv, diskussjonsinlegg ved Seminar i Forskergruppen for Forvaltningsrett, UiB, 24.09.2010. 
 • Forvaltningsrettens internasjonalisering, Innlegg ved Nordisk Forvaltningsretligt Seminar i Århus, 19.08.2010. 
 • Die Einführung der Gruppenklage in den nordischen Rechtsordnungen (”Innføringen av gruppesøksmål i Norden”), Wissenschaftliches Konzil, Max-Planck-Institut Hamburg, 18.09.2006 
 • Domstolskontroll med forvaltningen i Tyskland og Norge,
  Institutt for Offentlig Rett, Universitetet i Oslo, 03.05.2005 

Praksis 

siden 2015 – Professor, Det juridiske fakultet, UiB

2013 – 2015 Førsteamanuensis (Associate Professor), Det juridiske fakultet, UiB

2009 – 2012 Postdoktor, Det juridiske fakultet, UiB 

2008 – 2010 Foreleser ved Universitetet i Hamburg

siden 2008 Medlem av Advokatkammeret i Hamburg

2005 – 2009 Senior research fellow (deltid), Max-Planck-Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg. Ansvarlig for avdelingen for nordisk rett.  

2005 – 2008 Referendar (= dommer- og advokatfullmektig), Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg 

2002 – 2005 Doktorgradsstipendiat, German National Academic Foundation  

Utdanning  

2008 Rechtsanwaltszulassung (= tysk advokatbevilgning), Medlem av Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg 

2008 Zweites Juristisches Staatsexamen (= dommereksamen), Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

2006 Dr. jur., Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Universität Greifswald 

2002 Erstes Juristisches Staatsexamen (cand. jur. equiv.) 

1995 – 2001 Studium i Bergen, Greifswald og København