Hjem
Annelen Horsåss bilde

Annelen Horsås

Seniorkonsulent, studierettleiar for fransk og russisk
 • E-postannelen.horsas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 51 63
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Studierettleiing for fransk og russisk:

 • Emne- og studieplanar
 • Studentutveksling
 • Godkjenningssaker
 • Innpassingssaker
 • Fagutvikling og rådgiving
 • Sekretær for programstyra
 • Infosenteret HF
 • Eksamen
 • Timeplan

Bestill rettleiingstime