Hjem
 • E-postAnnelin.Eriksen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 70+47 936 33 287
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Annelin Eriksen har arbeidet etnografisk i Vanuatu, i det Sørvestlige Stillehavet , siden 1995. Hun har arbeidet både på øyen Ambrym og i hovedstaden Port Vila. I nyere tid har hun også interessert seg for, og publisert om, globale religiøse bevegelser.

Eriksen har ledet det NFR finansierte prosjektet Gender and Pentecostalism (2013-2017), hvor Melanesia og Afrika var regionale fokus. Et av hovedtemaene for dette prosjektet var religiøs og kulturelle endring, og spesielt endring av person-begrepet. Utvikling av ny komparativ metodologi var også sentralt i dette prosjektet. Dette fokuset er videreført i Eriksen sitt nye forskningsprosjekt som handler om endringer i forestillinger om hva et mennesket er.  Her vil sammenligning av radikal kulturell endring i forståelser av personbegrepet i Melanesia på den ene siden og forestillinger om hva et mennesket er i utvikling av kunstig intelligens og roboter på den andre siden, være sentralt. Hovedfokuset her er å forstå hvordan ideer, forestillinger og visjoner om et nytt mennesket (spesielt et kunstig forsterket mennesket) i fremtiden, har konkrete sosial effekter i nåtiden, i alt fra politikk utforming til dannelse av nye religiøse og ideologiske bevegelser.

 

 

 

sant 250 / Bachelor Essay

sant 601 / Nettbasert kurs 

sant 100 / Invitasjon til Sosialantropologi

sant 114 / Regional Etnografi Oceania

Vitenskapelig artikkel
 • 2017. Going to ‘Pentecost’: how to study Pentecostalism – in Melanesia, for example. Journal of the Royal Anthropological Institute. 164-180.
 • 2016. The virtuous woman and the holy nation: Femininity in the context of Pentecostal Christianity in Vanuatu. The Australian Journal of Anthropology. 260-275.
 • 2016. Pentecostalism and egalitarianism in Melanesia: A reconsideration of the pentecostal gender paradox. Religion and Society: Advances in Research. 37-50.
 • 2016. Introduction. The Australian Journal of Anthropology. 139-148.
 • 2014. Sarah’s sinfulness: Egalitarianism, denied difference, and gender in pentecostal Christianity. Current Anthropology. S262-S270.
 • 2013. Missionaries, healing and sorcery in Melanesia: A Scottish evangelist in Ambrym Island, Vanuatu. History and Anthropology. 398-418.
 • 2012. The pastor and the prophetess: an analysis of gender and Christianity in Vanuatu. Journal of the Royal Anthropological Institute. 103-122.
 • 2009. Religiosities toward a Future-in Pursuit of the New Millennium. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 1-16.
 • 2009. 'New Life': Pentecostalism as social critique in Vanuatu. Ethnos. 175-198.
 • 2007. Understanding cultural change: The return of core anthropological concepts. Reviews in Anthropology. 131-155.
 • 2007. Kjønn som differensieringslogikk. En inntak til å forstå endrng på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 124-137.
 • 2007. Introduksjon. Om kjønn og antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 75-89.
 • 2006. On the value of the church: the gendered dynamics of an inverted hierarchy on North Ambrym, Vanuatu. Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde.
 • 2006. Expected and unexpected cultural heroes: Reflections on gender and agency of conjuncture on Ambrym, Vanuatu. Anthropological Theory. 227-249.
 • 2005. The gender of the church: Conflicts and social wholes on Ambrym. Oceania. 284-300.
 • 1999. Kirke og kastom,kvinner og menn: om transformasjoner i kjønnsrelasjoner på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 200-215.
 • 1999. Kirke og kastom, kvinner og menn: om transformasjoner i kjønnsrelasjoner på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2010. The situation of new churches in Port Vila, Vanuatu.
 • 2010. Hvordan antropologer tenker, om samfunn og utvikling, for eksempel.
Vitenskapelig foredrag
 • 2012. Extension of scale or shift of scale ? Migrations between the so-called urban and rural in Melanesia.
 • 2010. A cursed past and a prosperous future:A comparison of different conceptions of self and healing.
 • 2001. CONSTRUCTIVE AND DE-CONSTRUCTIVE APPROACHES TO CULTURE: A discussion of Sahlins’ concept of ”structures of conjuncture”.
 • 2000. Framvekst av medgift i Vanuatu.
 • 2000. Ambrym women on the move; effekts of female migration and wagelabour.
Leder
 • 2012. Redaksjonelt (nr.2,2012). Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • 2012. Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 212-213.
Leserinnlegg
 • 2017. Vurderer verden med Vestens verdier. Dagens næringsliv. 30-30.
Anmeldelse
 • 2017. The value of anthropology : Comment on van der Veer, Peter. 2016. The value of comparison. Durham, NC: Duke University Press. HAU: Journal of Ethnographic Theory. 523-528.
 • 2013. What Kind of God? HAU: Journal of Ethnographic Theory. 375-380.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2010. Contemporary religiosities. Emergent socialites and the post-nation state. Berghahn Books.
Vitenskapelig monografi
 • 2008. Gender, Christianity and Change in Vanuatu An Analysis of Social Movements in North Ambrym.
Mastergradsoppgave
 • 2019. Sexuality Among Youth on Maracuyá Island: Navigating the Complex Crossroad of Latin American and Caribbean Social Life.
 • 2016. Wanem ia jenda? (What is gender?) Translations and (Mis)Understandings between Development Discourse & Everyday Life Experiences in Port Vila, Vanuatu .
 • 2015. "Uttrykket endrer seg, men budskapet er det samme". En studie av en generasjonsmenighet i endring.
 • 2014. "Everything is double-double". A study of charismatic faith practice in Kampala, Uganda.
 • 2013. The Perfect Christian. An Analysis of Paradoxical Aspects of Charismatic Christianity In the U.S.
 • 2011. Heal, Pray, Prosper: Practice and Discourse within a Local Pentecostal Church in Vanuatu.
 • 2011. "For meg er polyamori å elske mer enn én person, evnen til å elske flere" - En antropologisk studie av polyamorøse i Norge.
 • 2010. Rituelle og ikke-rituelle praksiser i Céu do Patriarca Sâo José.
Doktorgradsavhandling
 • 2005. Silent movement. Transformations of gendered social structures in North Ambrym, Vanuatu.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. On feminist critique and how the ontological turn is queering anthropology. 20 sider.
 • 2017. Demons, Devils, and Witches in Pentecostal Port Vila: On Changing Cosmologies of Evil in Melanesia. 22 sider.
 • 2014. Rivers and the study of kinship on Ambrym, Vanuatu: Mother right and father right revisited. 22 sider.
 • 2014. A New Man: The Cosmological Horizons of Development, Curses and Personhood in Vanuatu. 21 sider.
 • 2013. Christian Politics in Vanuatu: Lay Priests and New State Forms. 19 sider.
 • 2010. Introduction. Religiosities toward a future. In pursuit of the new millennium. 16 sider.
 • 2010. Healing the Nation: In search of Unity through the Holy Spirit in Vanuatu. 16 sider.
 • 2010. De la valeur de l'Eglise: dynamique sexuée d'une hiérarchie inversée au Nord-Ambrym, Vanuatu. 21 sider.
 • 2009. Gender and value: Conceptualizing social forms on Ambrym, Vanatu. 23 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • 2002. Stillehavsfolk i Melannesien. International work group for indigenous affairs.
Faglig kapittel
 • 2014. A Cursed Past and a Prosperous Future in Vanuatu. A Comparison of Different Conceptions of Self and Healing. 133-151. I:
  • 2014. Pacific Futures: Projects, Politics and Interests. Berghahn Books.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker
2008. Gender, Christianity and Change in Vanuatu.
An analysis of Social Movements in North Ambrym
. London: Ashgate.
 

Redigerte verk
2010.  [redigert med Bruce Kapferer og Kari Telle] Contemporary religiosities. Emergent socialites and the post-nation state. Oxford og New York: Berghahn Books.

2009. [med Bruce Kapferer og Kari Telle] Religious Movements and Emerging socialites. Oxford og New York: Berghahn Books.

2007. [med Anette Fagertun og Cecilie Ødegård] Temanummer av Norsk antropologisk Tidsskrift: 'Kjønn', 18 (2).


Tidsskriftartikler
2012 The pastor and the prophetess: An analysis of gender and Christianity in Vanuatu. Journal of the Royal Anthropological Institute, 18(1): 103-122.

2009. New Life: Pentecostalism as social critique in Vanuatu. Ethnos, 74: 175-198. [Fritt tilgjengelig elektronisk for nedlastning]

2009. Healing the Nation: In search of Unity through the Holy Spirit in Vanuatu. Social Analysis, 53: 67-81.

2007. Understanding cultural change; the return of core anthropological concepts. Reviews in anthropology, 36: 131-154.

2006. On the value of the church: the gendered dynamics of an inverted hierarchy on North Ambrym, Vanuatu. Paideuma, 52: 91-106.

2006. Expected and Unexpected Cultural Heroes. Reflections on gender and agency of conjuncture on Ambrym, Vanuatu. Anthropological Theory, 6: 227-247.

2005. The gender of the church: conflicts and social wholes on Ambrym, Vanuatu. Oceania, 75: 284-300.

2007. Kjønn som differensieringslogikk. Et inntak til å forstå endring på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 18: 124-137.

2007. [med Anette Fagertun og Cecilie Ødegård] Introduksjon. Om kjønn og antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 18:75-90.

1999. Kirke og Kastom, Kvinner og Menn: Om transformasjoner i kjønnsrelasjoner på Ambrym Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 10: 200-215.

 

Bokkapitler
(i trykk) Sobre el valor de la Iglesia: La dinámica de género de una jerarquía invertida en el norte de Ambrym, Vanuatu, i Carlos Mondragón (red.) El Cristianismo en Perspectiva Global: Impacto y presencia en Asia, Oceanía y las Americas.

2010 Healing the Nation. In search of unity through the Holy Spirit in Vanuatu, i Bruce Kapferer, Kari Telle og Annelin Eriksen (red.) Contemporary religiosities. Emergent socialites and the post-nation state. Oxford og New York: Berghahn Books, s. 67-82.

2010 (med Bruce Kapferer og Kari Telle) Introduction. Religiosities toward a future. In pursuit of the new millennium, i Bruce Kapferer, Kari Telle og Annelin Eriksen (red.) Contemporary religiosities. Emergent socialites and the post-nation state. Oxford og New York: Berghahn Books, s. 1-16.

2010 De la valeur de l'Eglise. Dynamique sexuée d'une hiérarchie inversée au Nord-Ambrym, Vanuatu, i Gabriele Weichart og Francoise Douaire-Marsaudon (red.) Les Dynamiques religieuses dans le Pacifique. Marseille: Credo, s. 193-213.

2008. Gender and value: conceptualising social forms on Ambrym, i K. Rio og O. Smedal (red.) Hierarchy. Persistence and transformations in social forms. Oxford: Berghahn Books.

Regional: Oseania

Tematisk: Kjønn, slektskap, religion