Hjem
Annelin Eriksens bilde
Foto:
Skjalg Bøhmer Vold /DNVA
 • E-postannelin.eriksen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 70+47 936 33 287
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Annelin Eriksen har arbeidet etnografisk i Vanuatu, i det Sørvestlige Stillehavet, siden 1995. Hun har arbeidet både på øyen Ambrym og i hovedstaden Port Vila. I nyere tid har hun også interessert seg for, og publisert om, globale religiøse bevegelser. Hennes forskningsinteresser har hovedsaklig vært temaer som kjønn, sosial og kulturell endring, religion, vitenskap og teknologi. Hun har nylig endret forskningsfokus til forestillinger om fremtiden, og siden 2018 har hun arbeidet etnografisk og antropologisk med å beskrive og forstå utviklingen av bioteknologi og AI teknologi som skal forsterke menneske på ulike måter: øke levetid vesentlig ("reversering av aldring") og det man kan kalle "teknovitenskapelige former for udødelighet". I all hovedsak foregår den nye forskning i USA og i Europa. Hovedfokuset her er å forstå hvordan ideer, forestillinger og visjoner om et nytt menneske (spesielt et kunstig forsterket menneske) i fremtiden, har konkrete sosiale effekter i nåtiden, i alt fra politisk utforming til dannelse av nye religiøse og ideologiske bevegelser.

Eriksen har ledet det NFR-finansierte prosjektet Gender and Pentecostalism (2013-2017), hvor Melanesia og Afrika var regionale fokus. Et av hovedtemaene for dette prosjektet var religiøs og kulturell endring, og spesielt endring av person-begrepet. Utvikling av ny komparativ metodologi var også sentralt i dette prosjektet. Dette fokuset er videreført i Eriksen sitt nye NFR-finansierte forskningsprosjekt, Technoscientific Immortality: A Study of Human Futures, som handler om endringer i forestillinger om hva mennesket er og kan være. Eriksen har publisert en monografi om Vanuatu, Gender, Christianity and Change (Routledge, 2008), og har medforfattet en monografi om pinsebevegelsen, Going to Pentecost (Berghahn Books, 2019), med Ruy Llera Blanes og Michelle MacCarthy. Sammen med sin ektemann, Knut M. Rio, fikk Eriksen i 2017 utdelt Fylkesakersprisen av Det Norske Videnskaps-Akademi for fremragende forskning innen sosialantropologi. 

 

 

 

sant 250 / Bachelor Essay

sant 601 / Nettbasert kurs 

sant 100 / Invitasjon til Sosialantropologi

sant 114 / Regional Etnografi Oceania

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Human Version 2.0: AI, Humanoids, and Immortality. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 70-88.
 • Vis forfatter(e) (2017). Going to ‘Pentecost’: how to study Pentecostalism – in Melanesia, for example. Journal of the Royal Anthropological Institute. 164-180.
 • Vis forfatter(e) (2016). The virtuous woman and the holy nation: Femininity in the context of Pentecostal Christianity in Vanuatu. The Australian Journal of Anthropology. 260-275.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pentecostalism and egalitarianism in Melanesia: A reconsideration of the pentecostal gender paradox. Religion and Society: Advances in Research. 37-50.
 • Vis forfatter(e) (2016). Introduction. The Australian Journal of Anthropology. 139-148.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sarah’s sinfulness: Egalitarianism, denied difference, and gender in pentecostal Christianity. Current Anthropology. S262-S270.
 • Vis forfatter(e) (2013). Missionaries, healing and sorcery in Melanesia: A Scottish evangelist in Ambrym Island, Vanuatu. History and Anthropology. 398-418.
 • Vis forfatter(e) (2012). The pastor and the prophetess: an analysis of gender and Christianity in Vanuatu. Journal of the Royal Anthropological Institute. 103-122.
 • Vis forfatter(e) (2009). Religiosities toward a Future-in Pursuit of the New Millennium. Social Analysis: The International Journal of Anthropology. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2009). 'New Life': Pentecostalism as social critique in Vanuatu. Ethnos. 175-198.
 • Vis forfatter(e) (2007). Understanding cultural change: The return of core anthropological concepts. Reviews in Anthropology. 131-155.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kjønn som differensieringslogikk. En inntak til å forstå endrng på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 124-137.
 • Vis forfatter(e) (2007). Introduksjon. Om kjønn og antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 75-89.
 • Vis forfatter(e) (2006). On the value of the church: the gendered dynamics of an inverted hierarchy on North Ambrym, Vanuatu. Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde.
 • Vis forfatter(e) (2006). Expected and unexpected cultural heroes: Reflections on gender and agency of conjuncture on Ambrym, Vanuatu. Anthropological Theory. 227-249.
 • Vis forfatter(e) (2005). The gender of the church: Conflicts and social wholes on Ambrym. Oceania. 284-300.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kirke og kastom,kvinner og menn: om transformasjoner i kjønnsrelasjoner på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 200-215.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kirke og kastom, kvinner og menn: om transformasjoner i kjønnsrelasjoner på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). The situation of new churches in Port Vila, Vanuatu.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvordan antropologer tenker, om samfunn og utvikling, for eksempel.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). "Evighetsmennesket" – hvilke etiske utfordringer må vi forberede oss på?
 • Vis forfatter(e) (2012). Extension of scale or shift of scale ? Migrations between the so-called urban and rural in Melanesia.
 • Vis forfatter(e) (2010). A cursed past and a prosperous future:A comparison of different conceptions of self and healing.
 • Vis forfatter(e) (2001). CONSTRUCTIVE AND DE-CONSTRUCTIVE APPROACHES TO CULTURE: A discussion of Sahlins’ concept of ”structures of conjuncture”.
 • Vis forfatter(e) (2000). Framvekst av medgift i Vanuatu.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ambrym women on the move; effekts of female migration and wagelabour.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2012). Redaksjonelt (nr.2,2012). Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2012). Redaksjonelt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 212-213.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2017). Vurderer verden med Vestens verdier. Dagens næringsliv. 30-30.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2017). The value of anthropology : Comment on van der Veer, Peter. 2016. The value of comparison. Durham, NC: Duke University Press. HAU: Journal of Ethnographic Theory. 523-528.
 • Vis forfatter(e) (2013). What Kind of God? HAU: Journal of Ethnographic Theory. 375-380.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2010). Contemporary religiosities. Emergent socialites and the post-nation state. Berghahn Books.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2019). Going to Pentecost: An Experimental Approach to Studies in Pentecostalism.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gender, Christianity and Change in Vanuatu An Analysis of Social Movements in North Ambrym.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2023). Managing chosen life(spans) - Cryopreservation in Europe.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sexuality Among Youth on Maracuyá Island: Navigating the Complex Crossroad of Latin American and Caribbean Social Life.
 • Vis forfatter(e) (2016). Wanem ia jenda? (What is gender?) Translations and (Mis)Understandings between Development Discourse & Everyday Life Experiences in Port Vila, Vanuatu .
 • Vis forfatter(e) (2015). "Uttrykket endrer seg, men budskapet er det samme". En studie av en generasjonsmenighet i endring.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Everything is double-double". A study of charismatic faith practice in Kampala, Uganda.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Perfect Christian. An Analysis of Paradoxical Aspects of Charismatic Christianity In the U.S.
 • Vis forfatter(e) (2011). Heal, Pray, Prosper: Practice and Discourse within a Local Pentecostal Church in Vanuatu.
 • Vis forfatter(e) (2011). "For meg er polyamori å elske mer enn én person, evnen til å elske flere" - En antropologisk studie av polyamorøse i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rituelle og ikke-rituelle praksiser i Céu do Patriarca Sâo José.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2021). “Different Strokes for Different Folks” in Egalitarian Intentional Communities. Searching for the Good Life in Practical Utopias.
 • Vis forfatter(e) (2005). Silent movement. Transformations of gendered social structures in North Ambrym, Vanuatu.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Kan datamaskiner bli som mennesker?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). On feminist critique and how the ontological turn is queering anthropology. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Demons, Devils, and Witches in Pentecostal Port Vila: On Changing Cosmologies of Evil in Melanesia. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rivers and the study of kinship on Ambrym, Vanuatu: Mother right and father right revisited. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). A New Man: The Cosmological Horizons of Development, Curses and Personhood in Vanuatu. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Christian Politics in Vanuatu: Lay Priests and New State Forms. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction. Religiosities toward a future. In pursuit of the new millennium. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Healing the Nation: In search of Unity through the Holy Spirit in Vanuatu. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). De la valeur de l'Eglise: dynamique sexuée d'une hiérarchie inversée au Nord-Ambrym, Vanuatu. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gender and value: Conceptualizing social forms on Ambrym, Vanatu. 23 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2002). Stillehavsfolk i Melannesien. International work group for indigenous affairs.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2019). Charismatic churches, revivalism, and new religious movements. 14 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). The Melanesian World. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2014). A Cursed Past and a Prosperous Future in Vanuatu. A Comparison of Different Conceptions of Self and Healing. 133-151. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Pacific Futures: Projects, Politics and Interests. Berghahn Books.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker
2008. Gender, Christianity and Change in Vanuatu.
An analysis of Social Movements in North Ambrym
. London: Ashgate.
 

Redigerte verk
2010.  [redigert med Bruce Kapferer og Kari Telle] Contemporary religiosities. Emergent socialites and the post-nation state. Oxford og New York: Berghahn Books.

2009. [med Bruce Kapferer og Kari Telle] Religious Movements and Emerging socialites. Oxford og New York: Berghahn Books.

2007. [med Anette Fagertun og Cecilie Ødegård] Temanummer av Norsk antropologisk Tidsskrift: 'Kjønn', 18 (2).


Tidsskriftartikler
2012 The pastor and the prophetess: An analysis of gender and Christianity in Vanuatu. Journal of the Royal Anthropological Institute, 18(1): 103-122.

2009. New Life: Pentecostalism as social critique in Vanuatu. Ethnos, 74: 175-198. [Fritt tilgjengelig elektronisk for nedlastning]

2009. Healing the Nation: In search of Unity through the Holy Spirit in Vanuatu. Social Analysis, 53: 67-81.

2007. Understanding cultural change; the return of core anthropological concepts. Reviews in anthropology, 36: 131-154.

2006. On the value of the church: the gendered dynamics of an inverted hierarchy on North Ambrym, Vanuatu. Paideuma, 52: 91-106.

2006. Expected and Unexpected Cultural Heroes. Reflections on gender and agency of conjuncture on Ambrym, Vanuatu. Anthropological Theory, 6: 227-247.

2005. The gender of the church: conflicts and social wholes on Ambrym, Vanuatu. Oceania, 75: 284-300.

2007. Kjønn som differensieringslogikk. Et inntak til å forstå endring på Ambrym, Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 18: 124-137.

2007. [med Anette Fagertun og Cecilie Ødegård] Introduksjon. Om kjønn og antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 18:75-90.

1999. Kirke og Kastom, Kvinner og Menn: Om transformasjoner i kjønnsrelasjoner på Ambrym Vanuatu. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 10: 200-215.

 

Bokkapitler
(i trykk) Sobre el valor de la Iglesia: La dinámica de género de una jerarquía invertida en el norte de Ambrym, Vanuatu, i Carlos Mondragón (red.) El Cristianismo en Perspectiva Global: Impacto y presencia en Asia, Oceanía y las Americas.

2010 Healing the Nation. In search of unity through the Holy Spirit in Vanuatu, i Bruce Kapferer, Kari Telle og Annelin Eriksen (red.) Contemporary religiosities. Emergent socialites and the post-nation state. Oxford og New York: Berghahn Books, s. 67-82.

2010 (med Bruce Kapferer og Kari Telle) Introduction. Religiosities toward a future. In pursuit of the new millennium, i Bruce Kapferer, Kari Telle og Annelin Eriksen (red.) Contemporary religiosities. Emergent socialites and the post-nation state. Oxford og New York: Berghahn Books, s. 1-16.

2010 De la valeur de l'Eglise. Dynamique sexuée d'une hiérarchie inversée au Nord-Ambrym, Vanuatu, i Gabriele Weichart og Francoise Douaire-Marsaudon (red.) Les Dynamiques religieuses dans le Pacifique. Marseille: Credo, s. 193-213.

2008. Gender and value: conceptualising social forms on Ambrym, i K. Rio og O. Smedal (red.) Hierarchy. Persistence and transformations in social forms. Oxford: Berghahn Books.

Regional: USA, Oseania

Tematisk: religion, vitenskap og teknologi, bioteknologi, AI, kulturelle endringsprosesser