Hjem
 • E-postAre.Pedersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 53
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg arbeider med en doktoravhandling om hebraisk mytologi i Ludvig Holbergs "Jødiske Historie" (1742). Det er en undersøkelse som, foruten min egen lesning og bruken av ulike, historiske perspektiver på myte, omfatter jødenes plass i opplysningen og 1700-tallets Danmark-Norge, "Jødiske histories" resepsjon og historiografiske problemstillinger forbundet med fremveksten av narrativ historie. 

Prosjektet har forgreininger inn i tidlig-moderne disipliner som hebraisme og hellig historie, hvor studiet av hebraiske originaltekster på vegne av kristendommen paradoksalt nok bidro til å gjøre jødisk historie til et sentralt anliggende.

De generelle forskningsinteressene mine er eldre litteratur med vekt på opplysningen og den tidlig moderne perioden, myter i litteratur, utviklingen av historiografi og sammehengen mellom historie, myte og litteratur.

Jeg underviser i nordisk litteratur, primært eldre, men har også undervist i nyere- og samtidslitteratur. Våren 2019 er jeg med på å arrangere masterforum for masterstudenter på nordisk litteratur, og har følgende forelesninger i faget NOLI102:

Dramatikk før 2. verdenskrig (Nordahl Grieg - Vår ære og vår makt)
Sakprosa fram til 1970 (diverse tekster)
Romaner etter 2. verdenskrig III (Kjartan Fløgstad - Dalen Portland)
Nyere tekster I (Lene Ask - Hitler, Jesus og Farfar; Jonas Hassen Khemiri - Ett öga rött)
Nyere sakprosa (diverse tekster)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Jonas Ramus som nasjonalmytemaker. Norsk Litterær Årbok. 224-244.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Ludvig Holberg og opplysningen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Holberg og opplysningen.
 • Vis forfatter(e) (2019). 1700-tallet og opplysningsideologi.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Historie som dannings- og utdanningssjanger i det lange 1700-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Challenging the Old Masters – The Authority of Medieval Historians in 17th and 18th century Danish-Norwegian History writing.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ludvig Holberg at the Frontier of History.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2015). «Nogle grædske Herrer til Skibs» - Antikke myter i Ludvig Holbergs historieverk Introduction (1711) og senere komedie Ulysses von Ithacia (1725).
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). "Satire" - SNL-artikkel. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2020). Selvtilfreds satire. Samtiden. 14-25.
 • Vis forfatter(e) (2019). Å dø med planeten i det 21. århundret. Samtiden. 30-35.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). «En Knude, som ved Menneskelige Raisons og historiske Exempler ikke kand løses»: Hebraisk mytologi og forsvar mot religionskritikk i Ludvig Holbergs Den jødiske Historie (1742).
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Jakten på Syndfloden og tidens begynnelse. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 14-24.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Mysticism and Tyranny": Vestlig selvrepresentasjon gjennom fiktive fremstillinger av antikken. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 92-100.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.