Hjem
  • E-postAre.Pedersen@uib.no
  • Besøksadresse
    HF-bygget, Sydnesplassen 7
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

Jeg arbeider med en doktoravhandling om hebraisk mytologi i Ludvig Holbergs "Jødiske Historie" (1742). Det er en undersøkelse som, foruten min egen lesning og bruken av ulike, historiske perspektiver på myte, omfatter jødenes plass i opplysningen og 1700-tallets Danmark-Norge, "Jødiske histories" resepsjon og historiografiske problemstillinger forbundet med fremveksten av narrativ historie. 

Prosjektet har forgreininger inn i tidlig-moderne disipliner som hebraisme og hellig historie, hvor studiet av hebraiske originaltekster på vegne av kristendommen paradoksalt nok bidro til å gjøre jødisk historie til et sentralt anliggende.

De generelle forskningsinteressene mine er eldre litteratur med vekt på opplysningen og den tidlig moderne perioden, myter i litteratur, utviklingen av historiografi og sammehengen mellom historie, myte og litteratur.

Jeg underviser i nordisk litteratur, primært eldre, men har også undervist i nyere- og samtidslitteratur. Våren 2019 er jeg med på å arrangere masterforum for masterstudenter på nordisk litteratur, og har følgende forelesninger i faget NOLI102:

Dramatikk før 2. verdenskrig (Nordahl Grieg - Vår ære og vår makt)
Sakprosa fram til 1970 (diverse tekster)
Romaner etter 2. verdenskrig III (Kjartan Fløgstad - Dalen Portland)
Nyere tekster I (Lene Ask - Hitler, Jesus og Farfar; Jonas Hassen Khemiri - Ett öga rött)
Nyere sakprosa (diverse tekster)