Hjem
 • E-postArild.Farsund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 33+47 930 51 693
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Politicization strategies in domestic trade policy making: Comparing agriculture and seafood sectors in Norway. Journal of Comparative Policy Analysis.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Resilience of Paradigm Mixes: Food Security in a Post-Exceptionalist Trade Regime. Journal of European Public Policy. 1698-1715.
 • Vis forfatter(e) 2017. Debating food security policy in two different ideational settings: a comparison of Australia and Norway. Scandinavian Political Studies. 347-366.
 • Vis forfatter(e) 2015. Food security and trade: reconciling discourses in the Food and Agriculture Organization and the World Trade Organization. Food Security. 383-391.
 • Vis forfatter(e) 2014. Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 85-107.
 • Vis forfatter(e) 2012. Innovation policy in City-Regions: Internationalization Strategies as Policy Instruments. IDEAS.
 • Vis forfatter(e) 2011. Towards New Regional landscape. Urban research and Practice. Urban Research and Practice. 23-37.
 • Vis forfatter(e) 2009. Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions. European Urban and Regional Studies. 409-421.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2015. Forskerblikk på politikk og samfunn. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Scenarier 2029 - Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Evaluering av Energi og miljø prosjektet. .
 • Vis forfatter(e) 2012. En Kina-strategi for Vestlandsrådet og Vestlandet. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Storbyprosjektet: Sluttrapport fra følgeevaluering fase 2. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Doha-runden i WTO: Effekter for norsk fiskeri,- havbruks- og landbrukspolitikk. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Den norske regionalisengsdebatten 2000 - 2010: Posisjoner og perspektiver. .
 • Vis forfatter(e) 2009. Trade Policy: National Interests and International Negotiations. .
 • Vis forfatter(e) 2007. Storbyprosjektet: Underveisevaluering. .
 • Vis forfatter(e) 2007. Framtidig organisering av Stavangerregionen Næringsutvikling. .
 • Vis forfatter(e) 2006. Storbyene og region nivåene. .
 • Vis forfatter(e) 2006. Rammebetingelser og ressursgrunnlag for satsing på matsektoren i Rogaland. .
 • Vis forfatter(e) 2006. Opplevelsesnæringene på Vestlandsbygdene Betingelser, strategier og muligheter. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Luftfarten i omstilling -sikkerhetsvurderinger i den politiske beslutningsprosessen. .
 • Vis forfatter(e) 2002. Vestlandsutredningen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?
 • Vis forfatter(e) 2017. EU og BREXIT – hva kan konsekvensene bli for Norge?
 • Vis forfatter(e) 2015. Norsk handelspolitikk etter 1995.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Adapting design to context. A comparative study of three international organizations.
 • Vis forfatter(e) 2020. Adapting design to context. A comparative study of three international organizations .
 • Vis forfatter(e) 2019. Turbulence in World Trade Regulations: WTO’s Agri-food Governance Under Strain .
 • Vis forfatter(e) 2019. The WTO’s governance system for food trade.
 • Vis forfatter(e) 2019. The Design of International Organizations.
 • Vis forfatter(e) 2019. Post-exceptionalism in domestic trade policy making: Comparing the significance of politicization in agriculture and seafood sectors in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2019. Brexit and Europe’s Differentiated Order: The Case of Fisheries Policy – The Norwegian Perspective.
 • Vis forfatter(e) 2018. Power, interests and institutional resilience: The case of public goods and transatlantic relations in food trade.
 • Vis forfatter(e) 2018. Organisasjonsutforming i internasjonal politikk.
 • Vis forfatter(e) 2018. Balancing food security and food safety interests in trade policy making: The case of EU – US relations.
 • Vis forfatter(e) 2017. Trade policy making in Norway: Coordinating the defensive and offensive interests of agriculture and seafood.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Framing of Food Security in the Doha Round Negotiations: The Case of G33 and G10.
 • Vis forfatter(e) 2016. Institusjoner, ideer og interesser: Matsikkerhet og utviklingslinjer i norsk politikk.
 • Vis forfatter(e) 2016. Food governance in Norway: Coordinating different institutional logics in agriculture and seafood.
 • Vis forfatter(e) 2015. Fiskeri- og landbruksinteressenes plass i norsk handelspolitikk.
 • Vis forfatter(e) 2015. Coordinating food security policy in two different ideational settings: a comparison of Australia and Norway.
 • Vis forfatter(e) 2015. Challenging Agricultural Normalism in the Global Food Security Debate?
 • Vis forfatter(e) 2014. Food security and trade: Contested ideas in two international organizations.
 • Vis forfatter(e) 2014. Food Security and ‘Intermestic’ Character of Trade Policy Making. Second draft.
 • Vis forfatter(e) 2013. Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk.
 • Vis forfatter(e) 2013. Food Security and ‘Intermestic’ Character of Trade Policy Making.
 • Vis forfatter(e) 2006. Norwegian City Regions and Functional Integration: The Cases of Everyday Regional Interaction and Business Policy.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2007. Planarbeid og utbyggingspolitikk i norske storbyer. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 14-19.
 • Vis forfatter(e) 2006. Næringspolitikk i fem norske byregioner. Plan. 60-66.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Mot en Vestlandsregion". Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 45 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2011. Nettverk trenger politisk kontroll. Forskning.no. 4 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2004. Stabilitet og endring i norsk landbrukspolitikk. En studie av parlamentariske beslutninger og korporative forhandlinger.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2019. MDG: – Det er ein myte at me er eit byparti.
 • Vis forfatter(e) 2013. Han frykter en blå regjering vil redusere subsidier og tollvern.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. The Resilience of Paradigm Mixes: Food Security in a Post-Exceptionalist Trade Regime.
 • Vis forfatter(e) 2016. Historiske veivalg i jordbrukspolitikken. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Towards the intermestic politics of trade: institutions, ideas, interests and actors. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The intermestic politics of trade. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The global trade agenda. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Norway : agricultural exceptionalism and the quest for free trade. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Regional samhandling for innovasjon. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Perspektiver på styringnettverk og nettverkstyring. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Innledning: Byregioner og styringsutfordringer. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Er nettverksstyring fremtiden for byregionene? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Development of City-Regions in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Næringsliv og sysselsetjing i vår tid. 44 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) 2010. Norske storbyregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) 2005. Framtidsbygda.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.