Hjem
Arild Linnebergs bilde

Arild Linneberg

Professor, allmenn litteraturvitenskap
 • E-postArild.Linneberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 88
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Adornos laboratorium i Estetisk teori. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 112-125.
 • 2016. Å overvinne begrepet framskritt. (Om Walter Benjamins historiefilosofi). Prosopopeia.
 • 2014. "Å lese det som aldri er skrevet. Introduksjon til Walter Benjamin". RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 25 sider.
 • 2013. Surrealismens negativ. Om kvinner i surrealismen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 22 sider.
 • 2013. Litteraturen oppstår på det stedet der lovene blir til. Prosopopeia. 8 sider.
 • 2011. Randbemerkninger fra ei personlig vitenskapshistorie. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 20-27.
 • 2011. Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. Vinduet.
 • 2011. Et brev til månens mørke bakside - om den litterære domstolens overdommeres konstruksjon av kanon. Vinduet. 102-108.
 • 2010. Samisk versus norsk rettstenkning: Juristens mareritt. Omkring Ande Sombys juridiske retorikk. Kuiper.
 • 2010. Kopernikansk mobilisering og ptolemeisk nedrustning. Sloterdijk om kunst og kunnskap og å tenke sanselig. Vagant.
 • 2010. Beruselsen i kunsten. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • 2009. Snåsamannens rolle i Treholt-saken. Om simulasjon og samfunn i en rettsprosess. Vinduet. 107-118.
 • 2009. Law, simulation, and society from Ibsen to Treholt. Law and Literature. 24-41.
 • 2008. Lovens tekst og tekstens lov i Ida Börjels Konsumköplagen: juris lyrik. Vagant. 10 sider.
 • 2007. "Som havets sus i en konkylie"? Temporalitetens retorikk i Paul de Mans ironi. Prosopopeia. 35-41.
 • 2005. Prosopopeia, eller: Litt om Paul de Man. Prosopopeia. 59-63.
 • 2004. Terrorens troper. Om Graham Greenes roman The Quiet American i lys av den nye "krigen mot terror". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • 2004. Terrorens troper. Krigen mot terrorisme og imperiets nye rettsorden i lys av Graham Greenes The Quiet American. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 14-22.
 • 2004. Litteraturvitenskapens nytte (og ikke ulempe) for livet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.
 • 2004. Hvad var nykritikken? Omkring Kenneth Burkes The Philosophy of Literary Form . Passage.
 • 2004. Hvad var den ny kritik? Om Kennet Burkes The Philosophy of Literary Form. Passage. 10 sider.
 • 2000. Rabita litteraturkritikk (svensk översättning v. Göran Dahlberg av essayer "Litteraturkritikk alla rabiata", tidl, publisert i Vinduet og i A. Linneberg Bastardforsøk, 1994). Glänta. 46-51.
 • 2000. Lovens lange arm: Den skjulte juridiske diskursen i Bakhtins romanteori. Vagant. 45-52.
 • 2000. Hamsun og byen: tigerstaden og det transgressive: om romanpoetikken i Sult.(Bearbeida versjon av foredrag holdt på konferanse ved Københavns univ i september 1998). Prosopopeia.
 • 1999. Den andre stemmen: Korstogene sett fra arabernes side, I lys av krigen på Balkan. Vagant. 70-74.
 • 1999. Avantgardens andre ansikt: Hamsuns poetikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.
 • 1994. Retorikkens status i Adornos estetikk. Working paper.
 • 1994. Forsvar biografien! (En kritikk av biografi-sjangeren). Vagant.
 • 1994. Bjelke spjelker bjelke.Prolegomena til ei prokatalepse over Henrik Bjelkes (ikke-)essays. (Om den danske dikteren Henrik Bjelkes forfatterskap med vekt på essayistikken). Passage. 81-92.
 • 1993. Svar fra doktoranden. Kritikkhistorie og retorikk. (Tilknyttet prosjekt Norsk litteraturkritikks historie, bd.II: 1848-1870). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 122-131.
 • 1993. Norsk litteraturkritikkes historie, bind II: 1848 - 1870. Svar fra doktoranden til opponentene (Johan Fjord Jensen, Sigurd Aa. Aarnes). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 1993. Fordreiningens former. Peter B@yrger. Das Denker des Herrn. Ny Poetik. 109-112.
 • 1991. «Mimesis an der Rede»? Om filosofi og retorikk hos Adorno. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 5-17.
 • 1991. The Rhetoric of Non-Fiction: To the Tropics of Discourse in Cultural Criticism. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • 1990. «Philosophy now». Eller post-punk-pop som provokasjon (Om Scritti Polittis filosofiske, dekonstruktive tekster og musikk, opprinnelig holdt som foredrag ved litteraturstudiet i Bø). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 242-250.
 • 1990. Hinsides Entropiprinsippet. Variasjoner over Göran Sonnevis poesi. (En gjennomgang av Göran Sonnevis forfatterskap med vekt på forholdet mellom entropi og negentropi). Den blå port. 7-19.
 • 1988. Åpenbart skriftemål. Hektor Rottweiler in memoriam. (Om Theodor W. Adorno, Søren Kierkegaard m fl og bruken av pseudonymer i filosofi og kritikk). Vinduet.
 • 1988. Tar vinneren prisen? Om de innstilite til Nordisk råds litteraturpris 1988 med vekt på den samiske dikteren Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš). Første norske introduksjon av den samiske dikteren). I: Norsk Litterær Årbok (Red. Geir Mork og Leif Mæhle). Oslo. Det Norske Samlaget. s. 15-30. ISBN 82-521- 3093-3. Norsk Litterær Årbok. 15-30.
 • 1988. Skriftbildenes tidsbilder. Teorilesninger om litteratur og tid som interartistisk fenomen. Profil. 76-87.
 • 1987. «Om litteraturhistorieskriving» som litterært faktum: historie – struktur – diskurs. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 365-370.
 • 1987. Det kritiske klima i Media Thule. Om Kjartan Fløgstads roman Det 7. Klima og mottakelsen av den. (Opptrykt i Bastardforsøk 1994). Samtiden.
 • 1985. Når gode historier blir dårlig historie. Til kritikken av Den Narrative Fornufta og Den Gode Smakens Ideologi i Litteraturhistorieskrivinga. (Omkring Kittang, Meldal og Skei: Norsk litteraturhistorieskriving, 1982). Norsk Litterær Årbok. 20 sider.
 • 1985. Kulturstoffet i avisene på Ibsens tid. Et mediehistorisk notat om en litterær kultur. IBSENÅRBOK. 187-192.
 • 1984. Det faderløse samfunnet. Motsigelsens estetikk i Paal Brekkes poesi. Vinduet. 15 sider.
 • 1983. Edb-register over «litteraturkritikkens historie i Norge». Norskrift. 84-98.
 • 1982. Melankoliens anatomi. (Om Botho Strauss). Vinduet. 10 sider.
 • 1982. Litteraturkritikkens historie. Notater til en modell. Norskrift.
 • 1981. En strukturalistisk analyse av Espen Haavardsholms novelle Zink. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 10 sider.
 • 1980. Danske dikt om menn, kjærlighet og samfunn. (Om Fleming Harrits, Jesper Jensen m fl). Vinduet.
 • 1979. Romantikk for borgar - realisme for bonde? Garborgs Haugtussa og litteraturkritikken. Syn og Segn.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Siegfried Kracauer and Historiography. Some new, old Challenges to the Construction of factual Stories.
 • 2020. Friedrich Engels und Walter Benjamin. Marginalien zu Benjamins Passagenwerk.
 • 2019. The Language of Law as Negated Poetry; On the disappearance of language in Norwegian criminal cases (Torgersen, Liland, Moen, Baneheia).
 • 2018. The Perfect Crime. A Norwegian Example (Baudrillard and the Baneheia case).
 • 2018. Stories, Law, and Justice: The Place of Narratives in the Fieldof Law and Humanities.
 • 2018. Chair. Plenar Session with Greta Olson and Werner Gephart .
 • 2017. «The Metaphysics of Storytelling. Walter Benjamin as a Challenge to Narratology – And to Our Project» .
 • 2017. «Recht als kulturwissenschaftliche Kategorie«.
 • 2017. «History Dissolves into Images, Not into Stories. A Walter Benjamin Perspective on Law's Stories».
 • 2016. Virkelighetens redning. Men hvilken virkelighet? Siegfried Kracauer og Walter Benjamin om fotografi og film med vekt på Rashomon-effekten: kriminalhistoria som motiv.
 • 2016. The Optical Unconscious: Walter Benjamin; Image, Photography, Film.
 • 2016. Humanistic Legal Research – State of the Art, høsten 2016.
 • 2015. Å lese det som aldri er skrevet. Walter Benjamin som historiefilosof og forfatter.
 • 2015. The Prosecutor as Judge: The Role of the Media in the Baneheia Case.
 • 2015. The Ostrich as a rhetorical Figure in Art, Literature and Law.
 • 2015. Morgen ved midnatt (men ikke) i midnattsolens land. Om Kaj Skagens Steiner-monografi og mottakelsen av den.
 • 2015. Interpretation as Misinterpretation; Rhetoric and Law in the Baneheia case and the Monika Case.
 • 2015. Humanistic Legal Research: How to establish a new Centre of Excellence. Background and Prospects.
 • 2014. «Å lese det som aldri er skrevet»; framskrittets teori hos Walter Benjamin.
 • 2014. Den greske tragediens rituelle strukturer.
 • 2014. "Walter Benjamin: Skrifter i utvalg".
 • 2014. "Walter Benjamin & Theodor W. Adorno: Estetikk og sanselighet".
 • 2014. "Theodor W. Adorno's Aesthetic Theory".
 • 2014. "The Rhetoric of Miscarriage of Justice".
 • 2014. "The Politics of Interpretation: Legal Narratives". Speakers: Bernard Schlink, Stanley Fish, Katrin Truestedt. Discussant: Arild Linneberg.
 • 2014. "Roland Barthes og retorikken i vitenskapshistorisk belysning".
 • 2014. "Justismordets retorikk".
 • 2014. "Derrida's Legacy", International Conference on "Law and Interpretation", Cardozo School of Law, New York, April 29-30, 2014:. Speakers: Gayatry Spivak, Bernie Meyler, Bernard Schlink, Mark Sanders. Chair of two sessions "Derrida's Legacy" and "The politics of Interpretation": Arild Linneberg.
 • 2013. The Rhetoric of Miscarriage of Justice: Report from a Research Project.
 • 2013. Notes on the Impact of Russian Formalism and Russian Futurism in Norwegian Literature and Philosophy of Art.
 • 2013. "From Law and the Humanities to Humanistic Legal Studies: State of the Art and Perspectives".
 • 2013. "'Darstellung ist der Inbegriff der Methode: On Walter Benjamin & Legal Narratives".
 • 2012. Litteratur og lov og rett (seminar/debatt, andre medvirkende Eivind Kolflaath ogt Frode Sulland).
 • 2012. From Law in Literature to the Literariness of Law. My Experiences with establishing Literature and Law Studies in Norway.
 • 2012. Die Dramaturgie der Justizfehler. Zur Konstruktion falscher oder fiktiver Erzählungen im Gericht.
 • 2012. Datalagringsdirektivets språklige figurer: retorikk, hermeneutikk og epistemologi.
 • 2012. "The Rhetoric of Miscarriage of Justice".
 • 2011. Treholtsakens tomme tegn.
 • 2011. Research Tasks in a Centre for Humanistic Legal Studies - Prospects after the Project on Miscarriages of Justice.
 • 2011. Centre for Humanistic Legal Studies: Prospects and Possibilities.
 • 2011. A propos demokrati og rettsstat: Treholtsakens tomme tegn.
 • 2010. Rosted og den juridiske retorikken = Rosted og "den retlige Veltalenhed".
 • 2010. Om konstruksjonen av fortellinger i retten: Justismordprosjektets grunnlag (Bergensskolen).
 • 2010. Litterær og juridisk retorikk: En kort historikk fra Aristoteles til dekonstruksjonen.
 • 2010. Justismordets dramaturgi.
 • 2010. Justismordets dramaturgi - om konstruksjonen av falske fortellinger i retten.
 • 2010. Justismordets dramaturgi (II): Rapport om Fritz Moen-saken.
 • 2010. Justismord? Begrepets historie og betydninger.
 • 2010. Juridisk retorikk siden Jakob Rosteds Forsøg i 1811.
 • 2009. «Law as Literature and literature as Law in Albrt Camus' L'étranger».
 • 2009. The Simulation of Law, and the Laws of Simulation.
 • 2009. Nato and Europe – between War and Democracy ("Nato og Europa – mellom krig og demokrati", om rettsfeil i internasjonal rett, simultant på norsk og engelsk), kommentator: Julia Kristeva.
 • 2009. Hvordan skrive kritikkhistorie? (Forberedende seminar til det nye litteraturkritikk-historiske prosjektet).
 • 2009. Chair of Session : Law in Culture, Ethnic, Emotional and Personal Dimensions of Justice.
 • 2008. «The Deconstruction of the Nordic Concept of Justice in Nils-Aslak Valkeapääs Poetry and Essays».
 • 2008. Triztan Vindtorns ordkunst.
 • 2008. The Literariness of Law as a social Fact.
 • 2008. Litteraturkritikk og juss i Peter Andreas Heibergs Læsning for Publikum.
 • 2007. The Treholt-case, revisited.
 • 2007. The Bergen School of Law and Literature Studies: History and Prospects.
 • 2007. Law and Literature: Miscarriages of Justice and International Law. (Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Chairs).
 • 2007. Law and Literature now in the Nordic Countries and in the USA (Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Chairs).
 • 2004. Rettsfilosofi og estetisk sensibilitet i Albert Camus' L'Étranger.
 • 2004. Retten i litteraturen og litterariteten i retten.
 • 2004. Ludvig Holberg og jussen.
 • 2004. Lov og rett og litteratur.
 • 2004. Litteratur , domstale og rettsfilosofi ut fra Albert Camus' L'étranger.
 • 2004. Krig, lov og retorikk og imperiets nye rettsorden.
 • 2004. Kommunikasjonsteoretisk estetikk i simulasjonssamfunnet. Omkring Norbert Bolz' Kaos og simulasjon.
 • 2004. Hva var nykritikken?
 • 2004. Holberg og naturretten.
 • 2004. Domstalens litterære konstruksjon i lys av vitneutsagns betydning.
 • 2004. Domstalen som litteratur og litteraturen som domstale.
 • 2003. The Rhetoric of Rock and the Poetics of Pop.
 • 2003. Terrorens troper. Krigen mot terrorisme og imperiets nye rettsorden i lys av Graham Greenes roman The Quiet American.
 • 2003. Die Bewegung des Gedankens. Adornos Mores in Minima Moralia.
 • 2002. Om lovenes ånd og åndens lover. Noen rettsfilosofiske temaer i litteraturen fra Montesquieu til Derrida.
 • 2001. The Irony of Allegory. Paul de Man. Text, History, War. (Veiledende tittel).
 • 2001. Bevegelsesaspektet og improvisasjon i Theodor W. Adornos filosofi.
 • 1999. Formens etikk som etikkens form i Göran Sonnevis poesi.
 • 1998. Tigerstaden og det transgressive. Om romanpoetikken i Sult.
 • 1998. The long Arm of the Law: The Hidden Discourse of Law in Bakhtins Theory of the Novel.
 • 1997. Art and Rhetoric – Social Implications: Literature and Law.
 • 1994. «Å handle er et vanskelig språk»? Et språk-handlingsessay: Om Georg Johannesens retorikk og retorikkens Georg Johannesen.
 • 1994. Gestalt Theoretical Aspects of Theodor W. Adorno's Ästhetische Theorie.
 • 1993. «The french Connection - auf Deutsch»: To former for dekonstruksjon? Om Jacques Derridas lesning av Walter Benjamins rettsfilosofi i Zur Kritik der Gewalt (Trykt i Bastardforsøk 1994).
 • 1993. Kvalitet og kritikk hos Adorno.
 • 1993. Den dekonstruktive hygiene: Ei spøkelseshistorie fra det akademiske liv. (om den filosofiske dekónstruksjon med vekt på Paul de Man. Trykt i Bastardforsøk 1994).
 • 1992. «Det norske Folk er sjukt i Skolten» Ei innberetning til akademiet apropos Aasmund Vinjes u-aktuelle lyrikk (trykt i Bastardforsøk 1994).
 • 1992. Romanens poetik og symbolæstetiken. (Opptrykt i boka Epik, tid og ironi, ved Lars S. Arndal, Stig Olsen og Kim Ravn (red), forlaget Prometheus, Århus, 1992, s. 7 -25. ISBN ikke angitt).
 • 1991. «… det blankt antiretoriske står i forbund med barbariet». Om retorikken som disiplin i Adornos Negative Dialektik bl a i lys av Paul de Man.
 • 1989. Gertrude Stein og nominalismens estetikk: Apropos Adorno og Lyotard (foredraget trykt i Bastardforsøk 1994).
 • 1985. Die Entstehung der literarischen Öffentlichkeit in Norwegen im 19. Jahrhundert.
Anmeldelse
 • 2008. Slemme Slobo. (Om Kjell Arild Nilsens bok «Milosevic i krig og i Haag»). Klassekampens Bokmagasin.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2017. Walter Benjamin: Passasjeverket . Vidarforlaget AS.
 • 2014. Walter Benjamin, Skrifter i utvalg II. Bokklubbens kulturbibliotek.
 • 2008. Moderne litteraturteori. En antologi. Universitetsforlaget.
 • 2004. Sul punto di tacere: la letteratura di Adorno. Einaudi.
 • 2004. Moderne litteraturteori. En innføring. Universitetsforlaget.
 • 2004. Moderne litteraturteori. En antologi. Universitetsforlaget.
 • 2001. The Novelness of Bakhtin. Perspectives and Possibilities. With an Introduction of Michael Holquist. (Edited by Jørgen Bruhn & Jan Lundquist) Øvrige medforfattere: Charles Lock, Brian Poole, Marianne Ping Huang, Derek Littlewood. Museum Tusculanum Press. University of Copenhagen.
 • 1990. Norsk litteraturkritikks historie, bind I: 1770 - 1848. Forord ved redaksjonen (Beyer, Iversen, Linneberg, Moi). Universitetsforlaget.
 • 1978. Strukturalisme i litteraturvitenskapen. Sentrale arbeider fra særlig tsjekkisk strukturalisme. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2018. Den store samleren. Walter Benjamin. Filologen. 12-13.
 • 2017. «Skrevet med usynlig blekk». Snapshots av Walter Benjamin. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 10 sider.
 • 2014. Uhyret Handke. Om Peter Handke og debatten rundt Ibsen-prisen. Klassekampen. 2 sider.
 • 2014. Juristen som humanist. Johan B. Hjort. Klassekampen. 2 sider.
 • 2013. Rikdom og moral. (Om aktualiteten av Platons verk Lovene som kritikk av Norge i dag). Klassekampen.
 • 2013. Historias tilfeldigheter. Om juristen L.T. Barner fra Bergen og hans bok fra 1853. Klassekampen. 2 sider.
 • 2012. Teateret som tribunal. (Om Bertolt Brecht og rettens teatrale dramaturgi). Klassekampen. 1 sider.
 • 2012. Kritikkens narrekappe. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • 2012. Hvorfor Susan Sontag? (Om Agora 2-3 2011, utgitt 2012, særnr om Susan Sontag). Klassekampens Bokmagasin.
 • 2012. DLD (datalagringsdirektivet) som dårlig dikting. Klassekampen. 2 sider.
 • 2011. En ufrivillig forbryters tragedie. Om Oidipus Rex og Stravinskijs opera. Festspillene i Bergen. 2 sider.
 • 2011. An involuntary Offender's Tragedy. Oidipus Rex and Strawinsky's Opera. Programbok - Festspillene i Bergen 2011. 2 sider.
 • 2010. Virkelighetseffekten. (Om David Shield «Reality Hunger» i lys av bl a Norbert Bolz og Georg Johannesen og mediefiksjoner). Klassekampen.
 • 2010. "Dine fingre lister seg gjennom mitt ansiktsgress i mørket". Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. Vinduet.
 • 2009. Nato og Europa mellom krig og demokrati (synopsis av foredrag på den internasjonale Kristeva-konferansen). Klassekampen.
 • 2009. Litteraturkritikken i simulasjonssamfunnet: simulasjonskritikk eller kritikksimulasjon? Standart. 50-52.
 • 2008. Sosiale hieroglyfer. (Om Wilhelm Schiwe «Norske Digteres Vilkaar» fra 1855, varens fetisjkarakter og etableringa av en norsk litterær institusjon). Klassekampen.
 • 2006. Kunstprosaens sak som sakprosaens kunst: om Georg Johannesen. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • 2005. Retten som forbrytelse. (Om Arne Treholts selvbiografi Gråsoner). Klassekampen.
 • 2005. Helsing frå Sameland. (Om Aillohas', Nils Aslak Valkeapääs essaysamling Helsing frå Sameland). Klassekampen.
 • 2004. Politikkens makt over livet. (En introduksjon til Giorgio Agamben). Klassekampen.
 • 2004. Holberg og naturretten. Klassekampen.
 • 2003. Fascismens faser. (om Theodor W. Adornos Minima Moralia. Refleksjoner fra et beskadiget liv og den nye krigen mot terror). Klassekampen.
 • 2000. Tigerstaden og det transgressive. Om romanpoetikken i Hamsuns roman Sult. Prosopopeia. 53-58.
 • 1998. Gåtenes sannhet – sannhetens gåte. Om Gro Dahles poesi. (Opptrykk av etterord-essayet i Gro Dahle Karneval. Dikt i utvalg). Lyrikkmagasin / Den norske lyrikklubben.
 • 1998. Gro Dahle – Obstfelderprisen 1997. Norsklæreren. 20-21.
 • 1994. Skihoppets estetikk i norsk diktning. Eller: Svevets metafysikk. (Opprinnelig foredrag holdt ved Den norske Forfatterforenings jubileum, 19. november 1993. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 2-7.
 • 1994. Fløgstads latinamerikanske reiser (En presentasjon av Kjartan Fløgstads bok Pampa Unión – Latinamerikanske reiser). Bokspeilet. 16-17.
 • 1993. Prøysens skaz. (Presentasjon av et utvalg av Alf Prøysens noveller for Den norske bokklubben, ut fra den russiske litteraturforskeren Boris Ejchenbaums begrep skaz - om stilisert muntlighet i skrift). Bindestreken. Medlemsblad for Den norske bokklubben..
 • 1993. Les dikt og bli dum! Eller: om en generasjon som skusla bort poeta sine. Lyrikk Magasin (Red.: Dahl, Nils Fredrik). 12-14.
 • 1992. Når vi døde vågner. Litteraturhistorie for ungdomsskolen og lesebok for de tusen hjem (Om Sylvi Pennes Norsk litteraturhistorie for ungdomsskolen, Torill Steinfelds Litteraturhistorie for ungdomsskolen og Brikt Jensens Lesebok for de tusen hjem). Norsklæreren. 54-61.
 • 1991. Samisk tradisjon – og estetisk avantgarde (Om Nils Aslak Valkeapääs Beaivi, Áhcazan, som han som den første samiske kunstner fikk Nordisk Råds litteraturpris for). Vagant. 6-9.
 • 1990. Hva var norsk litteraturhistorie? Gravtale over en olding med lovsang over de døde (Om Norges litteraturhistorie, en dekonstruksjon av konseptet «det moderne gjennobrudd», og norsk litteraturhistorie som en utviklingsroman med realismen som hovedperson). Norsklæreren. 28-35.
 • 1985. Skrift, psyke, samfunn; motspråkets prosess. Samtale med Erik Skyum-Nielsen. Vinduet. 47-53.
 • 1984. Svigermos tunge. (Om Anna Magdalene Thoresens glemte diktsamling Digte af en Dame fra 1860. Vinner av PoesiMagasins og Aschehoug forlags essaykonkurranse 1984). Poesi Magasin. 4-16.
 • 1984. Fra poesikritikkens historie: «Ak! Kunde Maanen tolke hvad den lider»! Om alternativ litteraturkritikk i dikterisk og humoristisk form på 1830-tallet. Poesi Magasin. 57.
 • 1984. Fra den norske poesikritikkens historie (III): "Den norske Digter er liig en Løvetand». Om «‘Lurtoner’, lyriske Anstrængelser af Peder Madsen; digtet, samlet, sat, trykt, udgivet, forlagt, kjøbt og kritiseret af Forfatteren» fra bladet Krydseren 1851, redigert av humoristen og visedikteren Ditmar Meidell. Poesi Magasin. 77.
 • 1983. Fra Grünerløkkas parkfugler til Bach og Tizian. Om de intellektuelle og reproduksjonen av dannelseskløfta. Samtiden.
Kronikk
 • 2018. Forsoningens filosofi. Om Walter Benjamin, Passasjeverket. Klassekampen. 2 sider.
 • 2011. Åpenhet om Treholt. Klassekampen.
 • 2003. Krigens katastrofe. (Om krigen mot terror). Klassekampen.
 • 2002. Tony Blairs tale i Texas. (En retorisk analyse av hans tale om krigen mot terror). Klassekampen.
 • 1995. Ingen kanon å gjenreise (Om Harold Blooms The Western Canon). Dagbladet.
 • 1991. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
Fagartikkel
 • 2013. Retten som teater. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • 2011. "Humaniora i rettsalen" - presentasjon av prosjektet "Justismordets dramaturgi". Advokatbladet. 34-35.
 • 1989. Rasmus på loffen - uten loff, og andre norske mysterier (En presentasjon av Kjartan Fløgstads roman Dalen Portland for Den norske bokklubben). Bindestreken. Medlemsblad for Den norske bokklubben..

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.