Hjem
Arild Linnebergs bilde

Arild Linneberg

Professor, allmenn litteraturvitenskap
 • E-postArild.Linneberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 88
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Adornos laboratorium i Estetisk teori. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 112-125.
 • Vis forfatter(e) (2016). Å overvinne begrepet framskritt. (Om Walter Benjamins historiefilosofi). Prosopopeia.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Å lese det som aldri er skrevet. Introduksjon til Walter Benjamin". RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Surrealismens negativ. Om kvinner i surrealismen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Litteraturen oppstår på det stedet der lovene blir til. Prosopopeia. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Randbemerkninger fra ei personlig vitenskapshistorie. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 20-27.
 • Vis forfatter(e) (2011). Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. Vinduet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Et brev til månens mørke bakside - om den litterære domstolens overdommeres konstruksjon av kanon. Vinduet. 102-108.
 • Vis forfatter(e) (2010). Samisk versus norsk rettstenkning: Juristens mareritt. Omkring Ande Sombys juridiske retorikk. Kuiper.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kopernikansk mobilisering og ptolemeisk nedrustning. Sloterdijk om kunst og kunnskap og å tenke sanselig. Vagant.
 • Vis forfatter(e) (2010). Beruselsen i kunsten. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Vis forfatter(e) (2009). Snåsamannens rolle i Treholt-saken. Om simulasjon og samfunn i en rettsprosess. Vinduet. 107-118.
 • Vis forfatter(e) (2009). Law, simulation, and society from Ibsen to Treholt. Law and Literature. 24-41.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lovens tekst og tekstens lov i Ida Börjels Konsumköplagen: juris lyrik. Vagant. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Som havets sus i en konkylie"? Temporalitetens retorikk i Paul de Mans ironi. Prosopopeia. 35-41.
 • Vis forfatter(e) (2005). Prosopopeia, eller: Litt om Paul de Man. Prosopopeia. 59-63.
 • Vis forfatter(e) (2004). Terrorens troper. Om Graham Greenes roman The Quiet American i lys av den nye "krigen mot terror". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2004). Terrorens troper. Krigen mot terrorisme og imperiets nye rettsorden i lys av Graham Greenes The Quiet American. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 14-22.
 • Vis forfatter(e) (2004). Litteraturvitenskapens nytte (og ikke ulempe) for livet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hvad var nykritikken? Omkring Kenneth Burkes The Philosophy of Literary Form . Passage.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hvad var den ny kritik? Om Kennet Burkes The Philosophy of Literary Form. Passage. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Rabita litteraturkritikk (svensk översättning v. Göran Dahlberg av essayer "Litteraturkritikk alla rabiata", tidl, publisert i Vinduet og i A. Linneberg Bastardforsøk, 1994). Glänta. 46-51.
 • Vis forfatter(e) (2000). Lovens lange arm: Den skjulte juridiske diskursen i Bakhtins romanteori. Vagant. 45-52.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hamsun og byen: tigerstaden og det transgressive: om romanpoetikken i Sult.(Bearbeida versjon av foredrag holdt på konferanse ved Københavns univ i september 1998). Prosopopeia.
 • Vis forfatter(e) (1999). Den andre stemmen: Korstogene sett fra arabernes side, I lys av krigen på Balkan. Vagant. 70-74.
 • Vis forfatter(e) (1999). Avantgardens andre ansikt: Hamsuns poetikk. Agora.
 • Vis forfatter(e) (1994). Retorikkens status i Adornos estetikk. Working paper.
 • Vis forfatter(e) (1994). Forsvar biografien! (En kritikk av biografi-sjangeren). Vagant.
 • Vis forfatter(e) (1994). Bjelke spjelker bjelke.Prolegomena til ei prokatalepse over Henrik Bjelkes (ikke-)essays. (Om den danske dikteren Henrik Bjelkes forfatterskap med vekt på essayistikken). Passage. 81-92.
 • Vis forfatter(e) (1993). Svar fra doktoranden. Kritikkhistorie og retorikk. (Tilknyttet prosjekt Norsk litteraturkritikks historie, bd.II: 1848-1870). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 122-131.
 • Vis forfatter(e) (1993). Norsk litteraturkritikkes historie, bind II: 1848 - 1870. Svar fra doktoranden til opponentene (Johan Fjord Jensen, Sigurd Aa. Aarnes). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (1993). Fordreiningens former. Peter B@yrger. Das Denker des Herrn. Ny Poetik. 109-112.
 • Vis forfatter(e) (1991). «Mimesis an der Rede»? Om filosofi og retorikk hos Adorno. Agora. 5-17.
 • Vis forfatter(e) (1991). The Rhetoric of Non-Fiction: To the Tropics of Discourse in Cultural Criticism. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (1990). «Philosophy now». Eller post-punk-pop som provokasjon (Om Scritti Polittis filosofiske, dekonstruktive tekster og musikk, opprinnelig holdt som foredrag ved litteraturstudiet i Bø). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 242-250.
 • Vis forfatter(e) (1990). Hinsides Entropiprinsippet. Variasjoner over Göran Sonnevis poesi. (En gjennomgang av Göran Sonnevis forfatterskap med vekt på forholdet mellom entropi og negentropi). Den blå port. 7-19.
 • Vis forfatter(e) (1988). Åpenbart skriftemål. Hektor Rottweiler in memoriam. (Om Theodor W. Adorno, Søren Kierkegaard m fl og bruken av pseudonymer i filosofi og kritikk). Vinduet.
 • Vis forfatter(e) (1988). Tar vinneren prisen? Om de innstilite til Nordisk råds litteraturpris 1988 med vekt på den samiske dikteren Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš). Første norske introduksjon av den samiske dikteren). I: Norsk Litterær Årbok (Red. Geir Mork og Leif Mæhle). Oslo. Det Norske Samlaget. s. 15-30. ISBN 82-521- 3093-3. Norsk Litterær Årbok. 15-30.
 • Vis forfatter(e) (1988). Skriftbildenes tidsbilder. Teorilesninger om litteratur og tid som interartistisk fenomen. Profil. 76-87.
 • Vis forfatter(e) (1987). «Om litteraturhistorieskriving» som litterært faktum: historie – struktur – diskurs. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 365-370.
 • Vis forfatter(e) (1987). Det kritiske klima i Media Thule. Om Kjartan Fløgstads roman Det 7. Klima og mottakelsen av den. (Opptrykt i Bastardforsøk 1994). Samtiden.
 • Vis forfatter(e) (1985). Når gode historier blir dårlig historie. Til kritikken av Den Narrative Fornufta og Den Gode Smakens Ideologi i Litteraturhistorieskrivinga. (Omkring Kittang, Meldal og Skei: Norsk litteraturhistorieskriving, 1982). Norsk Litterær Årbok. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1985). Kulturstoffet i avisene på Ibsens tid. Et mediehistorisk notat om en litterær kultur. IBSENÅRBOK. 187-192.
 • Vis forfatter(e) (1984). Det faderløse samfunnet. Motsigelsens estetikk i Paal Brekkes poesi. Vinduet. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1983). Edb-register over «litteraturkritikkens historie i Norge». Norskrift. 84-98.
 • Vis forfatter(e) (1982). Melankoliens anatomi. (Om Botho Strauss). Vinduet. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1982). Litteraturkritikkens historie. Notater til en modell. Norskrift.
 • Vis forfatter(e) (1981). En strukturalistisk analyse av Espen Haavardsholms novelle Zink. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1980). Danske dikt om menn, kjærlighet og samfunn. (Om Fleming Harrits, Jesper Jensen m fl). Vinduet.
 • Vis forfatter(e) (1979). Romantikk for borgar - realisme for bonde? Garborgs Haugtussa og litteraturkritikken. Syn og Segn.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Siegfried Kracauer and Historiography. Some new, old Challenges to the Construction of factual Stories.
 • Vis forfatter(e) (2020). Siegfried Kracauer and Historiography. Some new and old Challenges to the Construction of Factual Stories .
 • Vis forfatter(e) (2020). Friedrich Engels und Walter Benjamin. Marginalien zu Benjamins Passagenwerk.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Language of Law as Negated Poetry; On the disappearance of language in Norwegian criminal cases (Torgersen, Liland, Moen, Baneheia).
 • Vis forfatter(e) (2018). The Perfect Crime. A Norwegian Example (Baudrillard and the Baneheia case).
 • Vis forfatter(e) (2018). Stories, Law, and Justice: The Place of Narratives in the Fieldof Law and Humanities.
 • Vis forfatter(e) (2018). Chair. Plenar Session with Greta Olson and Werner Gephart .
 • Vis forfatter(e) (2017). «The Metaphysics of Storytelling. Walter Benjamin as a Challenge to Narratology – And to Our Project» .
 • Vis forfatter(e) (2017). «Recht als kulturwissenschaftliche Kategorie«.
 • Vis forfatter(e) (2017). «History Dissolves into Images, Not into Stories. A Walter Benjamin Perspective on Law's Stories».
 • Vis forfatter(e) (2016). Virkelighetens redning. Men hvilken virkelighet? Siegfried Kracauer og Walter Benjamin om fotografi og film med vekt på Rashomon-effekten: kriminalhistoria som motiv.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Optical Unconscious: Walter Benjamin; Image, Photography, Film.
 • Vis forfatter(e) (2016). Humanistic Legal Research – State of the Art, høsten 2016.
 • Vis forfatter(e) (2015). Å lese det som aldri er skrevet. Walter Benjamin som historiefilosof og forfatter.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Prosecutor as Judge: The Role of the Media in the Baneheia Case.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Ostrich as a rhetorical Figure in Art, Literature and Law.
 • Vis forfatter(e) (2015). Morgen ved midnatt (men ikke) i midnattsolens land. Om Kaj Skagens Steiner-monografi og mottakelsen av den.
 • Vis forfatter(e) (2015). Interpretation as Misinterpretation; Rhetoric and Law in the Baneheia case and the Monika Case.
 • Vis forfatter(e) (2015). Humanistic Legal Research: How to establish a new Centre of Excellence. Background and Prospects.
 • Vis forfatter(e) (2014). «Å lese det som aldri er skrevet»; framskrittets teori hos Walter Benjamin.
 • Vis forfatter(e) (2014). Den greske tragediens rituelle strukturer.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Walter Benjamin: Skrifter i utvalg".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Walter Benjamin & Theodor W. Adorno: Estetikk og sanselighet".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Theodor W. Adorno's Aesthetic Theory".
 • Vis forfatter(e) (2014). "The Rhetoric of Miscarriage of Justice".
 • Vis forfatter(e) (2014). "The Politics of Interpretation: Legal Narratives". Speakers: Bernard Schlink, Stanley Fish, Katrin Truestedt. Discussant: Arild Linneberg.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Roland Barthes og retorikken i vitenskapshistorisk belysning".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Justismordets retorikk".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Derrida's Legacy", International Conference on "Law and Interpretation", Cardozo School of Law, New York, April 29-30, 2014:. Speakers: Gayatry Spivak, Bernie Meyler, Bernard Schlink, Mark Sanders. Chair of two sessions "Derrida's Legacy" and "The politics of Interpretation": Arild Linneberg.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Rhetoric of Miscarriage of Justice: Report from a Research Project.
 • Vis forfatter(e) (2013). Notes on the Impact of Russian Formalism and Russian Futurism in Norwegian Literature and Philosophy of Art.
 • Vis forfatter(e) (2013). "From Law and the Humanities to Humanistic Legal Studies: State of the Art and Perspectives".
 • Vis forfatter(e) (2013). "'Darstellung ist der Inbegriff der Methode: On Walter Benjamin & Legal Narratives".
 • Vis forfatter(e) (2012). Litteratur og lov og rett (seminar/debatt, andre medvirkende Eivind Kolflaath ogt Frode Sulland).
 • Vis forfatter(e) (2012). From Law in Literature to the Literariness of Law. My Experiences with establishing Literature and Law Studies in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). Die Dramaturgie der Justizfehler. Zur Konstruktion falscher oder fiktiver Erzählungen im Gericht.
 • Vis forfatter(e) (2012). Datalagringsdirektivets språklige figurer: retorikk, hermeneutikk og epistemologi.
 • Vis forfatter(e) (2012). "The Rhetoric of Miscarriage of Justice".
 • Vis forfatter(e) (2011). Treholtsakens tomme tegn.
 • Vis forfatter(e) (2011). Research Tasks in a Centre for Humanistic Legal Studies - Prospects after the Project on Miscarriages of Justice.
 • Vis forfatter(e) (2011). Centre for Humanistic Legal Studies: Prospects and Possibilities.
 • Vis forfatter(e) (2011). A propos demokrati og rettsstat: Treholtsakens tomme tegn.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rosted og den juridiske retorikken = Rosted og "den retlige Veltalenhed".
 • Vis forfatter(e) (2010). Om konstruksjonen av fortellinger i retten: Justismordprosjektets grunnlag (Bergensskolen).
 • Vis forfatter(e) (2010). Litterær og juridisk retorikk: En kort historikk fra Aristoteles til dekonstruksjonen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Justismordets dramaturgi.
 • Vis forfatter(e) (2010). Justismordets dramaturgi - om konstruksjonen av falske fortellinger i retten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Justismordets dramaturgi (II): Rapport om Fritz Moen-saken.
 • Vis forfatter(e) (2010). Justismord? Begrepets historie og betydninger.
 • Vis forfatter(e) (2010). Juridisk retorikk siden Jakob Rosteds Forsøg i 1811.
 • Vis forfatter(e) (2009). «Law as Literature and literature as Law in Albrt Camus' L'étranger».
 • Vis forfatter(e) (2009). The Simulation of Law, and the Laws of Simulation.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nato and Europe – between War and Democracy ("Nato og Europa – mellom krig og demokrati", om rettsfeil i internasjonal rett, simultant på norsk og engelsk), kommentator: Julia Kristeva.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hvordan skrive kritikkhistorie? (Forberedende seminar til det nye litteraturkritikk-historiske prosjektet).
 • Vis forfatter(e) (2009). Chair of Session : Law in Culture, Ethnic, Emotional and Personal Dimensions of Justice.
 • Vis forfatter(e) (2008). «The Deconstruction of the Nordic Concept of Justice in Nils-Aslak Valkeapääs Poetry and Essays».
 • Vis forfatter(e) (2008). Triztan Vindtorns ordkunst.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Literariness of Law as a social Fact.
 • Vis forfatter(e) (2008). Litteraturkritikk og juss i Peter Andreas Heibergs Læsning for Publikum.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Treholt-case, revisited.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Bergen School of Law and Literature Studies: History and Prospects.
 • Vis forfatter(e) (2007). Law and Literature: Miscarriages of Justice and International Law. (Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Chairs).
 • Vis forfatter(e) (2007). Law and Literature now in the Nordic Countries and in the USA (Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Chairs).
 • Vis forfatter(e) (2004). Rettsfilosofi og estetisk sensibilitet i Albert Camus' L'Étranger.
 • Vis forfatter(e) (2004). Retten i litteraturen og litterariteten i retten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ludvig Holberg og jussen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Lov og rett og litteratur.
 • Vis forfatter(e) (2004). Litteratur , domstale og rettsfilosofi ut fra Albert Camus' L'étranger.
 • Vis forfatter(e) (2004). Krig, lov og retorikk og imperiets nye rettsorden.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kommunikasjonsteoretisk estetikk i simulasjonssamfunnet. Omkring Norbert Bolz' Kaos og simulasjon.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hva var nykritikken?
 • Vis forfatter(e) (2004). Holberg og naturretten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Domstalens litterære konstruksjon i lys av vitneutsagns betydning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Domstalen som litteratur og litteraturen som domstale.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Rhetoric of Rock and the Poetics of Pop.
 • Vis forfatter(e) (2003). Terrorens troper. Krigen mot terrorisme og imperiets nye rettsorden i lys av Graham Greenes roman The Quiet American.
 • Vis forfatter(e) (2003). Die Bewegung des Gedankens. Adornos Mores in Minima Moralia.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om lovenes ånd og åndens lover. Noen rettsfilosofiske temaer i litteraturen fra Montesquieu til Derrida.
 • Vis forfatter(e) (2001). The Irony of Allegory. Paul de Man. Text, History, War. (Veiledende tittel).
 • Vis forfatter(e) (2001). Bevegelsesaspektet og improvisasjon i Theodor W. Adornos filosofi.
 • Vis forfatter(e) (1999). Formens etikk som etikkens form i Göran Sonnevis poesi.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tigerstaden og det transgressive. Om romanpoetikken i Sult.
 • Vis forfatter(e) (1998). The long Arm of the Law: The Hidden Discourse of Law in Bakhtins Theory of the Novel.
 • Vis forfatter(e) (1997). Art and Rhetoric – Social Implications: Literature and Law.
 • Vis forfatter(e) (1994). «Å handle er et vanskelig språk»? Et språk-handlingsessay: Om Georg Johannesens retorikk og retorikkens Georg Johannesen.
 • Vis forfatter(e) (1994). Gestalt Theoretical Aspects of Theodor W. Adorno's Ästhetische Theorie.
 • Vis forfatter(e) (1993). «The french Connection - auf Deutsch»: To former for dekonstruksjon? Om Jacques Derridas lesning av Walter Benjamins rettsfilosofi i Zur Kritik der Gewalt (Trykt i Bastardforsøk 1994).
 • Vis forfatter(e) (1993). Kvalitet og kritikk hos Adorno.
 • Vis forfatter(e) (1993). Den dekonstruktive hygiene: Ei spøkelseshistorie fra det akademiske liv. (om den filosofiske dekónstruksjon med vekt på Paul de Man. Trykt i Bastardforsøk 1994).
 • Vis forfatter(e) (1992). «Det norske Folk er sjukt i Skolten» Ei innberetning til akademiet apropos Aasmund Vinjes u-aktuelle lyrikk (trykt i Bastardforsøk 1994).
 • Vis forfatter(e) (1992). Romanens poetik og symbolæstetiken. (Opptrykt i boka Epik, tid og ironi, ved Lars S. Arndal, Stig Olsen og Kim Ravn (red), forlaget Prometheus, Århus, 1992, s. 7 -25. ISBN ikke angitt).
 • Vis forfatter(e) (1991). «… det blankt antiretoriske står i forbund med barbariet». Om retorikken som disiplin i Adornos Negative Dialektik bl a i lys av Paul de Man.
 • Vis forfatter(e) (1989). Gertrude Stein og nominalismens estetikk: Apropos Adorno og Lyotard (foredraget trykt i Bastardforsøk 1994).
 • Vis forfatter(e) (1985). Die Entstehung der literarischen Öffentlichkeit in Norwegen im 19. Jahrhundert.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). Walter Benjamin: Passasjeverket . Vidarforlaget AS.
 • Vis forfatter(e) (2014). Walter Benjamin, Skrifter i utvalg II. Bokklubbens kulturbibliotek.
 • Vis forfatter(e) (2008). Moderne litteraturteori. En antologi. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sul punto di tacere: la letteratura di Adorno. Einaudi.
 • Vis forfatter(e) (2004). Moderne litteraturteori. En innføring. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Moderne litteraturteori. En antologi. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2001). The Novelness of Bakhtin. Perspectives and Possibilities. With an Introduction of Michael Holquist. (Edited by Jørgen Bruhn & Jan Lundquist) Øvrige medforfattere: Charles Lock, Brian Poole, Marianne Ping Huang, Derek Littlewood. Museum Tusculanum Press. University of Copenhagen.
 • Vis forfatter(e) (1990). Norsk litteraturkritikks historie, bind I: 1770 - 1848. Forord ved redaksjonen (Beyer, Iversen, Linneberg, Moi). Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1978). Strukturalisme i litteraturvitenskapen. Sentrale arbeider fra særlig tsjekkisk strukturalisme. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Den store samleren. Walter Benjamin. Filologen. 12-13.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Skrevet med usynlig blekk». Snapshots av Walter Benjamin. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Uhyret Handke. Om Peter Handke og debatten rundt Ibsen-prisen. Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Juristen som humanist. Johan B. Hjort. Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Rikdom og moral. (Om aktualiteten av Platons verk Lovene som kritikk av Norge i dag). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Historias tilfeldigheter. Om juristen L.T. Barner fra Bergen og hans bok fra 1853. Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Teateret som tribunal. (Om Bertolt Brecht og rettens teatrale dramaturgi). Klassekampen. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kritikkens narrekappe. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvorfor Susan Sontag? (Om Agora 2-3 2011, utgitt 2012, særnr om Susan Sontag). Klassekampens Bokmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2012). DLD (datalagringsdirektivet) som dårlig dikting. Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). En ufrivillig forbryters tragedie. Om Oidipus Rex og Stravinskijs opera. Festspillene i Bergen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). An involuntary Offender's Tragedy. Oidipus Rex and Strawinsky's Opera. Programbok - Festspillene i Bergen 2011. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Virkelighetseffekten. (Om David Shield «Reality Hunger» i lys av bl a Norbert Bolz og Georg Johannesen og mediefiksjoner). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Dine fingre lister seg gjennom mitt ansiktsgress i mørket". Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. Vinduet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nato og Europa mellom krig og demokrati (synopsis av foredrag på den internasjonale Kristeva-konferansen). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Litteraturkritikken i simulasjonssamfunnet: simulasjonskritikk eller kritikksimulasjon? Standart. 50-52.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sosiale hieroglyfer. (Om Wilhelm Schiwe «Norske Digteres Vilkaar» fra 1855, varens fetisjkarakter og etableringa av en norsk litterær institusjon). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kunstprosaens sak som sakprosaens kunst: om Georg Johannesen. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Vis forfatter(e) (2005). Retten som forbrytelse. (Om Arne Treholts selvbiografi Gråsoner). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Helsing frå Sameland. (Om Aillohas', Nils Aslak Valkeapääs essaysamling Helsing frå Sameland). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Politikkens makt over livet. (En introduksjon til Giorgio Agamben). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Holberg og naturretten. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fascismens faser. (om Theodor W. Adornos Minima Moralia. Refleksjoner fra et beskadiget liv og den nye krigen mot terror). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Tigerstaden og det transgressive. Om romanpoetikken i Hamsuns roman Sult. Prosopopeia. 53-58.
 • Vis forfatter(e) (1998). Gåtenes sannhet – sannhetens gåte. Om Gro Dahles poesi. (Opptrykk av etterord-essayet i Gro Dahle Karneval. Dikt i utvalg). Lyrikkmagasin / Den norske lyrikklubben.
 • Vis forfatter(e) (1998). Gro Dahle – Obstfelderprisen 1997. Norsklæreren. 20-21.
 • Vis forfatter(e) (1994). Skihoppets estetikk i norsk diktning. Eller: Svevets metafysikk. (Opprinnelig foredrag holdt ved Den norske Forfatterforenings jubileum, 19. november 1993. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 2-7.
 • Vis forfatter(e) (1994). Fløgstads latinamerikanske reiser (En presentasjon av Kjartan Fløgstads bok Pampa Unión – Latinamerikanske reiser). Bokspeilet. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (1993). Prøysens skaz. (Presentasjon av et utvalg av Alf Prøysens noveller for Den norske bokklubben, ut fra den russiske litteraturforskeren Boris Ejchenbaums begrep skaz - om stilisert muntlighet i skrift). Bindestreken. Medlemsblad for Den norske bokklubben..
 • Vis forfatter(e) (1993). Les dikt og bli dum! Eller: om en generasjon som skusla bort poeta sine. Lyrikk Magasin (Red.: Dahl, Nils Fredrik). 12-14.
 • Vis forfatter(e) (1992). Når vi døde vågner. Litteraturhistorie for ungdomsskolen og lesebok for de tusen hjem (Om Sylvi Pennes Norsk litteraturhistorie for ungdomsskolen, Torill Steinfelds Litteraturhistorie for ungdomsskolen og Brikt Jensens Lesebok for de tusen hjem). Norsklæreren. 54-61.
 • Vis forfatter(e) (1991). Samisk tradisjon – og estetisk avantgarde (Om Nils Aslak Valkeapääs Beaivi, Áhcazan, som han som den første samiske kunstner fikk Nordisk Råds litteraturpris for). Vagant. 6-9.
 • Vis forfatter(e) (1990). Hva var norsk litteraturhistorie? Gravtale over en olding med lovsang over de døde (Om Norges litteraturhistorie, en dekonstruksjon av konseptet «det moderne gjennobrudd», og norsk litteraturhistorie som en utviklingsroman med realismen som hovedperson). Norsklæreren. 28-35.
 • Vis forfatter(e) (1985). Skrift, psyke, samfunn; motspråkets prosess. Samtale med Erik Skyum-Nielsen. Vinduet. 47-53.
 • Vis forfatter(e) (1984). Svigermos tunge. (Om Anna Magdalene Thoresens glemte diktsamling Digte af en Dame fra 1860. Vinner av PoesiMagasins og Aschehoug forlags essaykonkurranse 1984). Poesi Magasin. 4-16.
 • Vis forfatter(e) (1984). Fra poesikritikkens historie: «Ak! Kunde Maanen tolke hvad den lider»! Om alternativ litteraturkritikk i dikterisk og humoristisk form på 1830-tallet. Poesi Magasin. 57.
 • Vis forfatter(e) (1984). Fra den norske poesikritikkens historie (III): "Den norske Digter er liig en Løvetand». Om «‘Lurtoner’, lyriske Anstrængelser af Peder Madsen; digtet, samlet, sat, trykt, udgivet, forlagt, kjøbt og kritiseret af Forfatteren» fra bladet Krydseren 1851, redigert av humoristen og visedikteren Ditmar Meidell. Poesi Magasin. 77.
 • Vis forfatter(e) (1983). Fra Grünerløkkas parkfugler til Bach og Tizian. Om de intellektuelle og reproduksjonen av dannelseskløfta. Samtiden.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Forsoningens filosofi. Om Walter Benjamin, Passasjeverket. Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Åpenhet om Treholt. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Krigens katastrofe. (Om krigen mot terror). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tony Blairs tale i Texas. (En retorisk analyse av hans tale om krigen mot terror). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (1995). Ingen kanon å gjenreise (Om Harold Blooms The Western Canon). Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1991). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Retten som teater. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Humaniora i rettsalen" - presentasjon av prosjektet "Justismordets dramaturgi". Advokatbladet. 34-35.
 • Vis forfatter(e) (1989). Rasmus på loffen - uten loff, og andre norske mysterier (En presentasjon av Kjartan Fløgstads roman Dalen Portland for Den norske bokklubben). Bindestreken. Medlemsblad for Den norske bokklubben..

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.