Hjem
 • E-postArild.Raaheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 55+47 416 49 272
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

1. "Forskning på egen undervisning og studenters læring ved Universitetet i Bergen"

 • Etablere kontakt mellom ulike miljø ved UiB som er engasjert i forskning på egen undervisning, herunder også meriterte undervisere og undervisningsmiljø, med sikte på å utvikle tettere dialog og samarbeid
 • Identifisere tema og innsatsområder knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid egnet for utvikling og forskning på tvers av ulike miljøer
 • Stimulere og hjelpe fagmiljø til å søke interne og eksterne midler til forskning på, og utvikling av, undervisning generelt
 • Støtte gjennomføring og evaluering av utviklings- og forskningsprosjekter rettet mot alternative undervisnings- og vurderingsformer
 • Etablere forum for formidling av undervisningsforskning ved UiB

2. "The PhD journey: candidates and supervisors" 

Samarbeidsprosjekt med Center for Undervisning og Læring ved Aarhus Universitet

 

 

Om forholdet mellom læring, motivasjon og mestring.

Om eksamen og alternative vurderingsformer.

Digital vurdering.

Læring og læringsstrategier.

Sosialpsykologi.

Diverse kurs i universitetspedagogikk

Bøker
 • Raaheim, Arild. 2019. Sosialpsykologi. 2. utgave. Fagbokforlaget. 405 sider. ISBN: 978-82-450-1004-6.
 • Raaheim, Arild. 2019. Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 178 sider. ISBN: 978-82-05-52514-6.
 • Gray Jr, Robert; Nordmo, Ivar; Raaheim, Arild; Strakos, Jozef. 2016. Tools for the Development of Teaching at University. 126 sider. ISBN: 978-80-223-4152-3.
 • Raaheim, Arild. 2016. Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. Gyldendal Akademisk. 162 sider. ISBN: 978-82-05-49081-9.
 • Raaheim, Arild. 2016. A Guide to Better Teaching at University. 146 sider. ISBN: 978-80-223-4154-7.
 • Raaheim, Arild. 2014. Råd og tips til deg som skal studere. Gyldendal Akademisk. 138 sider. ISBN: 978-82-05-47318-8.
 • Raaheim, Arild. 2013. Råd og tips til deg som underviser. Gyldendal Akademisk. 136 sider. ISBN: 978-82-05-44353-2.
 • Raaheim, Arild; Karjalainen, Asko. 2012. Centres of excellence in university education Finland 1999-2012. An evaluation. 77 sider. ISBN: 978-952-206-219-2.
 • Raaheim, Arild. 2010. Læring og undervisning. Fagbokforlaget. 182 sider. ISBN: 9788245011135.
 • Havnes, Anton; Raaheim, Arild. 2006. Vurdering og eksamen. I: Strømsø, H. Lycke, K.H. & Lauvås, P. Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk. 20 sider. ISBN: 82-02-24988-0.
 • Raaheim, Arild. 2005. Sosialpsykologi. Fagbokforlaget. 225 sider. ISBN: 82-7674-633-0.
 • Raaheim, Kjell; Wankowski, Janek; Raaheim, Arild. 2003. Man lærer så lenge man har elever. 136 sider. ISBN: 9788279160250.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2002. Eksamen - en akademisk hodepine. En håndbok for studenter og lærere. 183 sider. ISBN: 82-7916-015-9.
 • Raaheim, Arild. 2000. Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk. Fagbokforlaget.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2000. Læring hos voksne. ISBN: 82-7916-007-8.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1996. Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk (ny utgave).
 • Anderssen, Normann; Raaheim, Arild. 1994. Utvikling av læringmiljøet ved prosjeketet helsefag hovedfag: oppfølging av studenter som får fjernundervisning gjennom å arrangere lokale fag-seminar.
 • Raaheim, K.; Raaheim, Arild. 1992. Ulike perspektiver på psykologi som vitenskap.
Tidsskriftartikler
 • Bærheim, Anders; Raaheim, Arild. 2019. Pedagogical aspects of interprofessional workplace learning: a case study. Journal of Interprofessional Care. doi: https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1621805
 • Heyn, Lena; Olsen, Unni Solveig Johansen; Phelps, Joshua; Gray, Robert; Raaheim, Arild. 2019. Taksonomitabellen - en oversettelse av The Taxonomy Table til norsk. Nordisk sygeplejeforskning. 9: 272-284. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2019-04-05
 • Raaheim, Arild; Nysveen, Herbjørn. 2019. Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design. UNIPED. 42: 215-234. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-02-08
 • Hole, Torstein Nielsen; Velle, Gaute; Riese, Hanne; Raaheim, Arild; Simonelli, Anne-Laure. 2018. Biology students at work: using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education. 5: 1-16. doi: 10.1080/2331186X.2018.1563026
 • Jeno, Lucas Matias; Danielsen, Anne G.; Raaheim, Arild. 2018. A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 38: 1163-1184. doi: 10.1080/01443410.2018.1502412
 • Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund; Hasle, Emil Trygve. 2018. Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education. 13 sider. doi: 10.1080/21568235.2018.1541420
 • Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Kristensen, Sara M.; Kristensen, Kjell Daniel Berg; Hole, Torstein Nielsen; Haugland, Mildrid Jorunn; Mæland, Silje. 2017. The relative effect of team-based learning on motivation and learning: a self-determination theory perspective. CBE - Life Sciences Education. 16: 1-12. doi: 10.1187/cbe.17-03-0055
 • Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis; Førland, Oddfrid T. Kårstad. 2017. Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Publisert 2017-01-30.
 • Raaheim, Arild. 2017. Til forsvar for studentene. Forskerforum.
 • Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis; Førland, Oddfrid T. Kårstad; Jeno, Lucas Matias. 2017. God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest. Publisert 2017-01-22.
 • Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis. 2016. Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest. Publisert 2016-04-30.
 • Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis. 2016. Hvordan lese til eksamen? Klassekampen. 18-19. Publisert 2016-05-20.
 • Raaheim, Arild; Fiksen, Øyvind; Jeno, Lucas Matias. 2016. Mer enn forelesninger. Forskerforum. 48: 39-39.
 • Raaheim, Arild; Fiksen, Øyvind; Jeno, Lucas Matias. 2016. Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende. Publisert 2016-03-30.
 • Selvik, Sabreen; Raaheim, Arild; Øverlien, Carolina. 2016. Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition. European Journal of Psychology of Education. Published ahead of print. doi: 10.1007/s10212-016-0302-0
 • Bondevik, Gunnar Tschudi; Holst, Lone; Haugland, Mildrid; Baerheim, Anders; Raaheim, Arild. 2015. Interprofessional Workplace Learning in Primary Care: Students from Different Health Professions Work in Teams in Real-Life Settings. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 27: 175-182.
 • Raaheim, Arild. 2015. Farewell to Innocence. Plagiarism and Cheating within Higher Education in Norway. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 63: 2-11.
 • Raaheim, Arild. 2013. Lehren und Lernen – Variation der Vorlesungen und Versuch einer Typologie von Lehrenden. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 61: 74-81.
 • Raaheim, Arild. 2012. Undervisning og læring. Uddannelsesnyt. 23: 21-30.
 • Raaheim, Arild. 2009. Aber meine PowerPoint-Folien bekommen Sie nicht! Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 57: 110-114.
 • Raaheim, Arild. 2009. Quality in Finnish university education. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 57: 15-20.
 • Skøien, Anne Kari; Vågstøl, Unni; Raaheim, Arild. 2009. Learning physiotherapy in clinical practice: Student interaction in a professional context. Physiotherapy Theory and Practice. 25: 268-278. doi: 10.1080/09593980902782298
 • Sunde, Eva; Raaheim, Arild. 2009. When book lovers meet book haters. Emotional factors in the teacher-student relationship. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 57.
 • Sunde, Eva; Raaheim, Arild. 2009. "Jeg hadde en dårlig lærer ..." En undersøkelse av skoleerfaringer blant mannlige arbeidstakere med kort utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 93: 356-367.
 • Raaheim, Arild. 2008. Men PowerPoint plansjene mine får du ikke! UNIPED (Tromsø). 31: 17-34.
 • Raaheim, Arild. 2008. Universitets- og høgskolepedagogisk basisutdanning. Noen tanker om organisering av virksomhet og nasjonale utfordringer. UNIPED (Tromsø). 31: 79-86.
 • Raaheim, Arild. 2008. Initial entry training at the University of Bergen, Norway. Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung. 3: 22-24.
 • Raaheim, Arild. 2007. Eine Studie über die interrater-Reliabilität zur Prüfung beim Ertzjahresstudium der Psychologie. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 55: 167-175.
 • Raaheim, Arild; Karjalainen, Asko. 2007. På veg mot en disiplinerende pedagogikk innenfor høyere utdanning? UNIPED (Tromsø). 30: 15-26.
 • Vågstøl, Unni; Skøien, Anne Kari; Raaheim, Arild. 2007. Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 5: 23-36.
 • Vågstøl, Unni; Skøien, Anne Kari; Raaheim, Arild. 2007. Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 5: 23-36.
 • Raaheim, Arild. 2006. Do students profit from feedback? Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. 2.
 • Lauvås, P.; Havnes, A.; Raaheim, Arild. 2000. Why this inertia in the development of better assessment methods? Quality in Higher Education. 6: 91-100.
 • Lauvås, Per; Havnes, Anton; Raaheim, Arild. 2000. Why This Inertia in the Development of Better Assessment Methods? Quality in Higher Education. 6: 91-100.
 • Raaheim, Arild. 2000. En studie av inter-bedømmer reliabilitet ved eksamen på psykologi grunnfag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 37: 203-213.
 • Raaheim, Arild. 2000. Om eksamen og alternativ bruk av ekstern sensor. UNIPED (Tromsø). 4-13.
 • Raaheim, Arild. 1999. Med fokus på studenten. Tar vi godt nok vare på de nye studentene? UNIPED (Tromsø). 3. 29-40.
 • Lauvås, Per; Havnes, Anton; Raaheim, Arild. 1998. Nytenkning med mindre vekt på eksamen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Raaheim, Arild. 1998. Eksamen - på tide å gå nye veier? Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 5. 9-15.
 • Raaheim, Arild. 1996. Informasjon som virkemiddel i det forebyggende arbeid. Om Ergonomi. 2: 6-7.
 • Raaheim, Arild. 1994. Fra elev til student. Kronikk. Bergens Tidende. Publisert 1994-12-13.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K.; Vatne, E. 1992. Førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen: "6-fakultetsundersøkelsen". Program for læringsforskning og universitets-undervisning.. 1.
 • Raaheim, Arild. 1991. Why choose psychology? Some results from a study among new psychology students at the University of Bergen, autumn 1990. The British psychological Society (Group of Teachers) Occasional Papers. 12.
 • Raaheim, Arild. 1990. Røykeavvenning på arbeidsplassen. En utfordring. Trygd og arbeid : helse- og sosialpolitisk tidsskrift. 2. 10-13.
 • Raaheim, Arild. 1987. Learning to learn at university. Scandinavian Journal of Educational Research. 31. 191-197.
 • Raaheim, Arild. 1984. Can students be taught to study? An evaluation of a study skill programme directed at first year students at the University of Bergen. Scandinavian Journal of Educational Research. 1. 9-15.
 • Raaheim, Arild. 1983. Universitetspedagogikken i søkelyset. Norsk pedagogisk tidsskrift. 1. 23-30.
 • Raaheim, Arild; Kjell, Raaheim. 1982. Hvem egner seg til å studere? UNIPED (Tromsø). 3-4. 36-37.
Rapporter/avhandlinger
 • Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias; Holtermann, Kristin; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Simonelli, Anne-Laure; Vandvik, Vigdis. 2016. bioCEED Survey 2015. Bergen Open Research Archive (BORA). 1: 1. Universitetet i Bergen, Bergen. 78 sider.
 • Pirttilä, Anneli; Olausson, Carin; Autio, Joni; Kinnunen, Marina; Raaheim, Arild; Östman, Kim; Holm, Karl. 2011. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, 10:2011. Rådet för utvärdering av högskolorna., Helsinki. 75 sider.
 • Lundqvist, Ragnar; Löfström, Erika; Hokkanen, AnneSophie; Lindesjöö, Eric; Westermarck, Carl-Magnus; Raaheim, Arild; Lundin, kenneth. 2010. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi. 4:2010. Rådet för utvärdering av högskolorna, Helsinki. 79 sider.
 • Raaheim, Arild; van de Ven, Maarten. 2008. On the Organisation of Educationale Development Centres. NETTLE Project Publications, Series 1, University of Southampton. 8 sider.
 • van de Ven, Maarten; Koltcheva, M; Raaheim, Arild; Borg, C. 2008. Educator Develpment: Initial Entry Training Policy and Characteristics. NETTLE Project Publications, Series 1, University of Sothampton. 12 sider.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild; Lima, Ivar Andreas Åsland; Bygstad, Arne. 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen: DELRAPPORT 7: Undervisnings- og vurderingsformer: Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. Norges forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkansenteret, Oslo-Bergen. 61 sider.
 • Raaheim, Arild. 1998. Psykologi grunnfag ved Universitetet i Bergen. Noen tanker om kontroll, kvalitet, læring og eksamen. Arbeidsnotat. 1. Program for læringsforskning, UiB.
 • Raaheim, Arild; Radford, John. 1998. Undervisning og læring ved Universitetet i Bergen. Resultater fra en spørreundersøkelse. Arbeidsnotat/rapport. 2. Program for læringsforskning, UiB.
 • Kleven, E.; Dille, K.; Gjerland, U.; Lien, I.; Pedersen, T. T.; Raaheim, Arild. 1996. Analyseredskap til bruk ved kartlegging av forståelsesvanskenes natur hos autister og mennesker med Asperger syndrom. Det najonale Autismeprogrammet.
 • Solholm, Roar; Raaheim, Arild. 1996. Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. 2. 20 sider.
 • Anderssen, Norman; Johnston, M.; Laberg, J.C.; Maes, S.; McGee, H.; Rise, J.; Rodriguez-Marin, J.; Raaheim, Arild. 1995. Programme and Abstract Book, the 9th Conference of the European Health Psychology Society, Bergen, August 28-30. UiB.
 • Raaheim, Arild. 1995. Health perception and health behaviour : theoretical considerations, empirical studies, and practical implications. Department of Psychosocial Science, Bergen. 1 sider.
 • Hauge, H.; Raaheim, Arild. 1994. Spørreskjemaundersøkelse ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 3. Program for Læringsforskning, Universitettet i Bergen.
 • Hauge, H.; Raaheim, Arild. 1994. Spørreskjemaundersøkelse ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen - høsten 1993. Rapportserie. 1. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Raaheim, Arild; Hauge, H. 1994. Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 4. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Raaheim, Arild; Hauge, H. 1994. Rapport om tiltak for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 2. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Matthiesen, S.B.; Raaheim, Arild. 1993. Risikofaktorer ved kranføring. Empirisk undersøkelse. [Mangler utgivernavn]. 40 sider.
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det odontologiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det juridiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Gjestad, R.; Børve, T. A.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det matematiske/naturvitenskapelige fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Gjestad, R.; Børve, T. A.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det historisk/filosofiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det psykologiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det medisinske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Universitetet i Bergen høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Hellesøy, O. H.; Raaheim, Arild; Skogstad, A; Matthiesen, S.B. 1990. Arbeidsmiljøutvikling i støperiet ved Norzink - Odda 1990. Rapport fra en intervjuundersøkelse. FAHS. 110 sider.
 • Raaheim, Arild; Aarø, Leif Edvard. 1990. Forskning om forebyggende helsearbeid. En oppsummering av norske undersøkelser. Rådet for medisinsk forskning, NAVF, Oslo. 110 sider.
 • Matthiesen, S.B.; Raaheim, Arild; Hellesøy, O.H. 1989. Arbeidsmiljø, trivsel og helse på Valhall. FAHS. 200 sider.
 • Raaheim, Arild; Myklebust, E. 1988. Røykeavvenningskurs. FAHS. 42 sider.
 • Raaheim, Arild; Skogstad, A. 1988. Familie og yrker - kvinner og menn 1988. Kursevaluering. Statistisk Sentralbyrå. FAHS. 39 sider.
 • Raaheim, Arild. 1987. Arbeidsmiljø og livsstil. Undersøkelse ved Fiskaa Verk. Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. 49 sider.
 • Matthiesen, S.B.; Raaheim, Arild. 1986. Arbeidsplass Statfjord. Jobbtilfredshet på Statfjordfeltet. Delrapport 5. Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, Bergen. 37 sider.
 • Raaheim, Arild. 1981. Problemløsning og eksamen. Universitetet i Bergen. 115 sider.
Bokkapitler
 • Raaheim, Arild; Havnes, Anton. 2016. Eksamen, vurdering og læring. 5, sider 83-101. I:
  • Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per. 2016. Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 268 sider. ISBN: 978-82-02-52728-0.
 • Raaheim, Arild. 2011. Mellommenneskelig kommunikasjon. Kapittel 8, sider 164-180. I:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2011. Det gode arbeidsmiljø; Krav og utfordringer. 2. utgave. Fagbokforlaget. 474 sider. ISBN: 978-82-450-0980-4.
 • Raaheim, Arild; Hauge, Helge. 2007. Eksamen og eksamensangst. Kapittel 5, sider 66-73. I:
  • Tveit, Sverre. 2007. Elevvurdering i skolen : grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01038-0.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild. 2006. Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen. Kap 6. I:
  • Michelsen, S; Åmodt, P. 2006. Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Norsk Forskningsråd, Oslo.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild; Lima, Ivar Andreas Åsland; Bygstad, Arne. 2006. Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. Kapittel. I:
  • Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf. 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport. Norges forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkansenteret, Oslo. 63 sider.
 • Raaheim, Arild. 2006. Hvilke forhold hos individet og i læringsmiljøet har betydning for læring hos voksne? Kapittel. I:
  • 2006. Ulike perspektiv på læring. 10 sider.
 • Raaheim, Arild. 2000. Læring og læringsmiljø. I:
  • Raaheim, A.; Raaheim, K. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild. 2000. Menneskelig hukommelse - muligheter og begrensninger. I:
  • Raaheim, A.; Raaheim, K. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild. 2000. Mellommenneskelig kommunikasjon. I:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2000. Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer. Fagbokforlaget.
 • Raaheim, Arild. 2000. Learning, knowledge and assessment at university. Using assignment essays as an alternative to traditional exams. I:
  • Fahlen, V.; Liuhanen, A.M.; Peterson, L.; Stensaker, B. 2000. Towards Best Practice. Quality Improvement Initiatives in Nordic Higher Education.
 • Raaheim, Arild. 1997. Helsepsykologi. I:
  • Nielsen, Geir Høstmark. 1997. Innføringsbok i psykologi.
 • Raaheim, Arild. 1996. Helsepsykologi. I:
  • Raaheim, K.; Nielsen, Geir Høstmark. 1996. Innføring i psykologi. Cappelen Damm Akademisk.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1996. Universitetspsykologisk forsknings- og utviklingsarbeid. I:
  • Dysthe, Olga. 1996. Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Raaheim, Arild; Manger, Terje. 1995. Problem solving and academic achievement. I:
  • Kaufman, G.; Helstrup, T.; Teigen, K.H. 1995. Problem solving and cognitive processes: a festschrift in h onour of Kjell Raaheim. ISBN: 82-7674-206-8.
 • Raaheim, Arild. 1990. Marketing health and changing behaviour. Section 2, sider 141-151. I:
  • Schmidt, L.R.; Schwenkmezger, P.; Weinman, J.; Maes, S. 1990. Theoretical and Applied aspects of Health psychology. 443 sider. ISBN: 3-7186-5053-3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.