Hjem
 • E-postArild.Raaheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 55+47 416 49 272
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

1. "Forskning på egen undervisning og studenters læring ved Universitetet i Bergen"

 • Etablere kontakt mellom ulike miljø ved UiB som er engasjert i forskning på egen undervisning, herunder også meriterte undervisere og undervisningsmiljø, med sikte på å utvikle tettere dialog og samarbeid
 • Identifisere tema og innsatsområder knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid egnet for utvikling og forskning på tvers av ulike miljøer
 • Stimulere og hjelpe fagmiljø til å søke interne og eksterne midler til forskning på, og utvikling av, undervisning generelt
 • Støtte gjennomføring og evaluering av utviklings- og forskningsprosjekter rettet mot alternative undervisnings- og vurderingsformer
 • Etablere forum for formidling av undervisningsforskning ved UiB

2. "The PhD journey: candidates and supervisors" 

Samarbeidsprosjekt med Center for Undervisning og Læring ved Aarhus Universitet

 

 

Om forholdet mellom læring, motivasjon og mestring.

Om eksamen og alternative vurderingsformer.

Digital vurdering.

Læring og læringsstrategier.

Sosialpsykologi.

Diverse kurs i universitetspedagogikk

Lærebok
 • 2019. Sosialpsykologi. 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • 2014. Råd og tips til deg som skal studere. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Taksonomitabellen - En oversettelse av The Taxonomy Table til norsk. Nordisk sygeplejeforskning. 272-284.
 • 2019. Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design. UNIPED. 215-234.
 • 2019. Pedagogical aspects of interprofessional workplace learning: a case study. Journal of Interprofessional Care. 59-65.
 • 2018. Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education. 13 sider.
 • 2018. Biology students at work: using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education. 1-16.
 • 2018. A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 1163-1184.
 • 2017. The relative effect of team-based learning on motivation and learning: a self-determination theory perspective. CBE - Life Sciences Education. 1-12.
 • 2016. Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition. European Journal of Psychology of Education.
 • 2015. Interprofessional Workplace Learning in Primary Care: Students from Different Health Professions Work in Teams in Real-Life Settings. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 175-182.
 • 2015. Farewell to Innocence. Plagiarism and Cheating within Higher Education in Norway. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 2-11.
 • 2013. Lehren und Lernen – Variation der Vorlesungen und Versuch einer Typologie von Lehrenden. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 74-81.
 • 2012. Undervisning og læring. Uddannelsesnyt. 21-30.
 • 2009. When book lovers meet book haters. Emotional factors in the teacher-student relationship. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik.
 • 2009. Quality in Finnish university education. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 15-20.
 • 2009. Learning physiotherapy in clinical practice: Student interaction in a professional context. Physiotherapy Theory and Practice. 268-278.
 • 2009. Aber meine PowerPoint-Folien bekommen Sie nicht! Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 110-114.
 • 2009. "Jeg hadde en dårlig lærer ..." En undersøkelse av skoleerfaringer blant mannlige arbeidstakere med kort utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 356-367.
 • 2008. Universitets- og høgskolepedagogisk basisutdanning. Noen tanker om organisering av virksomhet og nasjonale utfordringer. UNIPED (Tromsø). 79-86.
 • 2008. Men PowerPoint plansjene mine får du ikke! UNIPED (Tromsø). 17-34.
 • 2008. Initial entry training at the University of Bergen, Norway. Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung. 22-24.
 • 2007. På veg mot en disiplinerende pedagogikk innenfor høyere utdanning? UNIPED (Tromsø). 15-26.
 • 2007. Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 23-36.
 • 2007. Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 23-36.
 • 2007. Eine Studie über die interrater-Reliabilität zur Prüfung beim Ertzjahresstudium der Psychologie. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 167-175.
 • 2006. Do students profit from feedback? Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.
 • 2000. Why this inertia in the development of better assessment methods? Quality in Higher Education. 91-100.
 • 2000. Why This Inertia in the Development of Better Assessment Methods? Quality in Higher Education. 91-100.
 • 2000. Om eksamen og alternativ bruk av ekstern sensor. UNIPED (Tromsø). 4-13.
 • 2000. En studie av inter-bedømmer reliabilitet ved eksamen på psykologi grunnfag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 203-213.
 • 1999. Med fokus på studenten. Tar vi godt nok vare på de nye studentene? UNIPED (Tromsø). 29-40.
 • 1996. Informasjon som virkemiddel i det forebyggende arbeid. Om Ergonomi. 6-7.
 • 1992. Førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen: "6-fakultetsundersøkelsen". Program for læringsforskning og universitets-undervisning..
 • 1991. Why choose psychology? Some results from a study among new psychology students at the University of Bergen, autumn 1990. The British psychological Society (Group of Teachers) Occasional Papers.
 • 1987. Learning to learn at university. Scandinavian Journal of Educational Research. 191-197.
 • 1984. Can students be taught to study? An evaluation of a study skill programme directed at first year students at the University of Bergen. Scandinavian Journal of Educational Research. 9-15.
 • 1983. Universitetspedagogikken i søkelyset. Norsk pedagogisk tidsskrift. 23-30.
 • 1982. Hvem egner seg til å studere? UNIPED (Tromsø). 36-37.
Rapport
 • 2020. Evaluering av NTNUs system for utdanningsfaglig merittering ISBN 978-82-690813- 1-2. .
 • 2016. bioCEED Survey 2015. 1. 1. .
 • 2011. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, 10:2011. .
 • 2010. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi. 4:2010. .
 • 2008. On the Organisation of Educationale Development Centres. .
 • 2008. Educator Develpment: Initial Entry Training Policy and Characteristics. .
 • 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen: DELRAPPORT 7: Undervisnings- og vurderingsformer: Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. .
 • 1998. Undervisning og læring ved Universitetet i Bergen. Resultater fra en spørreundersøkelse. 2. 2. .
 • 1998. Psykologi grunnfag ved Universitetet i Bergen. Noen tanker om kontroll, kvalitet, læring og eksamen. 1. 1. .
 • 1996. Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. 2. 2. .
 • 1996. Analyseredskap til bruk ved kartlegging av forståelsesvanskenes natur hos autister og mennesker med Asperger syndrom. .
 • 1995. Programme and Abstract Book, the 9th Conference of the European Health Psychology Society, Bergen, August 28-30. .
 • 1994. Spørreskjemaundersøkelse ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. .
 • 1994. Spørreskjemaundersøkelse ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen - høsten 1993. .
 • 1994. Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. .
 • 1994. Rapport om tiltak for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. .
 • 1993. Risikofaktorer ved kranføring. Empirisk undersøkelse. .
 • 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Universitetet i Bergen høsten 1990. .
 • 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 1990. .
 • 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det psykologiske fakultet høsten 1990. .
 • 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det odontologiske fakultet høsten 1990. .
 • 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det medisinske fakultet høsten 1990. .
 • 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det matematiske/naturvitenskapelige fakultet høsten 1990. .
 • 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det juridiske fakultet høsten 1990. .
 • 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det historisk/filosofiske fakultet høsten 1990. .
 • 1990. Forskning om forebyggende helsearbeid. En oppsummering av norske undersøkelser. .
 • 1990. Arbeidsmiljøutvikling i støperiet ved Norzink - Odda 1990. Rapport fra en intervjuundersøkelse. .
 • 1989. Arbeidsmiljø, trivsel og helse på Valhall. .
 • 1988. Røykeavvenningskurs. .
 • 1988. Familie og yrker - kvinner og menn 1988. Kursevaluering. Statistisk Sentralbyrå. .
 • 1987. Arbeidsmiljø og livsstil. Undersøkelse ved Fiskaa Verk. .
 • 1986. Arbeidsplass Statfjord. Jobbtilfredshet på Statfjordfeltet. Delrapport 5. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 1998. Traditions and concepts of quality in assessing learning.
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. Sustainable assessment and active learning.
 • 2018. Students’ learning and digital assessment.
 • 2018. Quality in university education.
 • 2018. DIGITAL ASSESSMENT IN HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN NORWAY – STUDENTS AS PARTNERS.
 • 2018. Co-creation of marking criteria. Students as partners in digital assessment.
 • 2018. A Self-Determination Theory approach to understanding the motivational dynamics of Team-Based Learning.
 • 2017. Together for better Learning. Transforming patterns of teaching and Learning through work placement for students. Results from four case studies.
 • 2017. Flipped assessment – an alternative to the traditional university exam.
 • 2016. Digital assessment – pedagogical possibilities. .
 • 2015. Keynote ved Copenhagen Business School: Den mulige læring og impact i praksis – mellem virksomhed, universitet og studerende.
 • 2012. Keynote ved «Fagligt Selskap for Undervisende Sygeplejersker (FSUS)» .
 • 2009. Quality in Finnish Higher Education.
 • 2008. Learning physiotherapy in a professional context.
 • 2008. How do physiotherapy students learn in clinical placement?
 • 2007. Systematic implementation of evidence based practice in physiotherapy education -does it make a difference?
 • 1996. Educational Counselling: experiences from a Norwegian university.
 • 1994. Health value and Health behaviour. Results from a survey of 2182 Norwegian schoolchildren aged 13-15.
 • 1993. Memory and Health. An experimental study of differences in memory between smokers and non-smokers.
 • 1992. Studying and teaching psychology in Norway.
 • 1991. Job satisfaction and Health among Norwegian offshore oil workers.
 • 1991. Health perception and optimism. A comparison between Norwegian and Polish students.
 • 1990. Health promotion at the worksite: is it really such a good idea?
 • 1989. Health behaviour, work environment and coping. A study of different organisational settings in Norway.
 • 1989. Attitudes, smoking behaviour and work environment. A study among employees at a Norwegian ferroalloy plant.
 • 1989. Are Health promotion programmes effective? A survey of Norwegian Research.
 • 1988. Lifestyle changes in industrial work settings: how realistic are they? A social psychological analysis.
 • 1986. Intelligence and the solution of New tasks.
Short communication
 • 2020. Flervalgseksamen. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Vitenskapelig monografi
 • 2019. Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. 2. utgave.
 • 2016. Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer.
 • 2013. Råd og tips til deg som underviser.
 • 2012. Centres of excellence in university education Finland 1999-2012. An evaluation.
 • 2010. Læring og undervisning.
 • 2003. Man lærer så lenge man har elever.
 • 2002. Eksamen - en akademisk hodepine. En håndbok for studenter og lærere.
Fagbok
 • 2016. Tools for the Development of Teaching at University. Univerzita Komenskehov v Bratislava.
 • 2016. A Guide to Better Teaching at University. Univerzita Komenskehov v Bratislava.
 • 2006. Vurdering og eksamen. I: Strømsø, H. Lycke, K.H. & Lauvås, P. Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk.
 • 2005. Sosialpsykologi. Fagbokforlaget.
 • 2000. Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk. Fagbokforlaget.
 • 2000. Læring hos voksne. Sigma, Bergen.
 • 2000. Læring hos voksne. Sigma Forlag AS.
 • 1996. Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk (ny utgave). Sigma Forlag, Bergen.
 • 1994. Utvikling av læringmiljøet ved prosjeketet helsefag hovedfag: oppfølging av studenter som får fjernundervisning gjennom å arrangere lokale fag-seminar. UPED-skrift.
 • 1992. Ulike perspektiver på psykologi som vitenskap. Sigma, Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2017. Til forsvar for studentene. Forskerforum.
 • 1998. Nytenkning med mindre vekt på eksamen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 1998. Eksamen - på tide å gå nye veier? Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 9-15.
 • 1990. Røykeavvenning på arbeidsplassen. En utfordring. Trygd og arbeid : helse- og sosialpolitisk tidsskrift. 10-13.
Kronikk
 • 2020. Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0! Khrono.no.
 • 2017. God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest.
 • 2017. Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no.
 • 2016. Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende.
 • 2016. Mer enn forelesninger. Forskerforum. 39-39.
 • 2016. Hvordan lese til eksamen? Klassekampen. 18-19.
 • 2016. Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest.
 • 1994. Fra elev til student. Kronikk. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Learning through practice in biology education.
 • 2018. The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation, and academic achievement.
 • 2018. A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women.
 • 1995. Health perception and health behaviour : theoretical considerations, empirical studies, and practical implications.
Magisteravhandling
 • 1981. Problemløsning og eksamen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2016. Eksamen, vurdering og læring. 19 sider.
 • 2011. Mellommenneskelig kommunikasjon. 17 sider.
 • 2007. Eksamen og eksamensangst. 8 sider.
 • 2006. Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen.
 • 2006. Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen.
 • 2000. Menneskelig hukommelse - muligheter og begrensninger.
 • 2000. Mellommenneskelig kommunikasjon.
 • 2000. Læring og læringsmiljø.
 • 2000. Learning, knowledge and assessment at university. Using assignment essays as an alternative to traditional exams.
 • 1997. Helsepsykologi.
 • 1996. Universitetspsykologisk forsknings- og utviklingsarbeid.
 • 1996. Helsepsykologi.
 • 1995. Problem solving and academic achievement.
Poster
 • 2017. Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff.
 • 2012. Practical learning sits in my body.
 • 2012. Interdisciplinary training in patient counselling.
 • 2007. Implementation of EBP among first year physiotherapy bachelor students.
 • 2000. Innovations in assessment at Norwegian universities: Do we need the external examiner?
 • 1994. Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomføringen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen.
 • 1994. Health value and health behavior. A study of relationship between the value of health and health behavior. Result from a survey of 2182 schoolchildren aged 13-15 years in Bergen, Norway.
Briefs
 • 2017. Blogg som lærings- og vurderingsredskap.
Faglig kapittel
 • 2006. Hvilke forhold hos individet og i læringsmiljøet har betydning for læring hos voksne? . I:
  • 2006. Ulike perspektiv på læring. Senter for voksenopplæring.
 • 1990. Marketing health and changing behaviour. 141-151. I:
  • 1990. Theoretical and Applied aspects of Health psychology. Harwood Academic Publishers.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.