Hjem
Arild Raaheims bilde

Arild Raaheim

Professor
 • E-postarild.raaheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 55
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

1. "Forskning på egen undervisning og studenters læring ved Universitetet i Bergen"

 • Etablere kontakt mellom ulike miljø ved UiB som er engasjert i forskning på egen undervisning, herunder også meriterte undervisere og undervisningsmiljø, med sikte på å utvikle tettere dialog og samarbeid
 • Identifisere tema og innsatsområder knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid egnet for utvikling og forskning på tvers av ulike miljøer
 • Stimulere og hjelpe fagmiljø til å søke interne og eksterne midler til forskning på, og utvikling av, undervisning generelt
 • Støtte gjennomføring og evaluering av utviklings- og forskningsprosjekter rettet mot alternative undervisnings- og vurderingsformer
 • Etablere forum for formidling av undervisningsforskning ved UiB

2. "The PhD journey: candidates and supervisors" 

Samarbeidsprosjekt med Center for Undervisning og Læring ved Aarhus Universitet

 

 

Om forholdet mellom læring, motivasjon og mestring.

Om eksamen og alternative vurderingsformer.

Digital vurdering.

Læring og læringsstrategier.

Sosialpsykologi.

Diverse kurs i universitetspedagogikk

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2019). Sosialpsykologi. 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Råd og tips til deg som skal studere. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Reflexivity in Interprofessional Workplace Learning. International Journal of Social Policy & Education. 68-74.
 • Vis forfatter(e) (2021). Motivational Determinants of Students’ Academic Functioning: The Role of Autonomy-support, Autonomous Motivation, and Perceived Competence. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2021). Learning and personal epistemologies among students in three work placement settings. Education Inquiry. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Taksonomitabellen - En oversettelse av The Taxonomy Table til norsk. Nordisk sygeplejeforskning. 272-284.
 • Vis forfatter(e) (2019). Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design. UNIPED. 215-234.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pedagogical aspects of interprofessional workplace learning: a case study. Journal of Interprofessional Care. 59-65.
 • Vis forfatter(e) (2018). Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Biology students at work: using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2018). A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 1163-1184.
 • Vis forfatter(e) (2017). The relative effect of team-based learning on motivation and learning: a self-determination theory perspective. CBE - Life Sciences Education. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2016). Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition. European Journal of Psychology of Education.
 • Vis forfatter(e) (2015). Interprofessional Workplace Learning in Primary Care: Students from Different Health Professions Work in Teams in Real-Life Settings. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 175-182.
 • Vis forfatter(e) (2015). Farewell to Innocence. Plagiarism and Cheating within Higher Education in Norway. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 2-11.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lehren und Lernen – Variation der Vorlesungen und Versuch einer Typologie von Lehrenden. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 74-81.
 • Vis forfatter(e) (2012). Undervisning og læring. Uddannelsesnyt. 21-30.
 • Vis forfatter(e) (2009). When book lovers meet book haters. Emotional factors in the teacher-student relationship. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik.
 • Vis forfatter(e) (2009). Quality in Finnish university education. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 15-20.
 • Vis forfatter(e) (2009). Learning physiotherapy in clinical practice: Student interaction in a professional context. Physiotherapy Theory and Practice. 268-278.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aber meine PowerPoint-Folien bekommen Sie nicht! Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 110-114.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Jeg hadde en dårlig lærer ..." En undersøkelse av skoleerfaringer blant mannlige arbeidstakere med kort utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 356-367.
 • Vis forfatter(e) (2008). Universitets- og høgskolepedagogisk basisutdanning. Noen tanker om organisering av virksomhet og nasjonale utfordringer. UNIPED. 79-86.
 • Vis forfatter(e) (2008). Men PowerPoint plansjene mine får du ikke! UNIPED. 17-34.
 • Vis forfatter(e) (2008). Initial entry training at the University of Bergen, Norway. Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung. 22-24.
 • Vis forfatter(e) (2007). På veg mot en disiplinerende pedagogikk innenfor høyere utdanning? UNIPED. 15-26.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 23-36.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 23-36.
 • Vis forfatter(e) (2007). Eine Studie über die interrater-Reliabilität zur Prüfung beim Ertzjahresstudium der Psychologie. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 167-175.
 • Vis forfatter(e) (2006). Do students profit from feedback? Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.
 • Vis forfatter(e) (2000). Why this inertia in the development of better assessment methods? Quality in Higher Education. 91-100.
 • Vis forfatter(e) (2000). Why This Inertia in the Development of Better Assessment Methods? Quality in Higher Education. 91-100.
 • Vis forfatter(e) (2000). Om eksamen og alternativ bruk av ekstern sensor. UNIPED. 4-13.
 • Vis forfatter(e) (2000). En studie av inter-bedømmer reliabilitet ved eksamen på psykologi grunnfag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 203-213.
 • Vis forfatter(e) (1999). Med fokus på studenten. Tar vi godt nok vare på de nye studentene? UNIPED. 29-40.
 • Vis forfatter(e) (1996). Informasjon som virkemiddel i det forebyggende arbeid. Om Ergonomi. 6-7.
 • Vis forfatter(e) (1992). Førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen: "6-fakultetsundersøkelsen". Program for læringsforskning og universitets-undervisning..
 • Vis forfatter(e) (1991). Why choose psychology? Some results from a study among new psychology students at the University of Bergen, autumn 1990. The British psychological Society (Group of Teachers) Occasional Papers.
 • Vis forfatter(e) (1987). Learning to learn at university. Scandinavian Journal of Educational Research. 191-197.
 • Vis forfatter(e) (1984). Can students be taught to study? An evaluation of a study skill programme directed at first year students at the University of Bergen. Scandinavian Journal of Educational Research. 9-15.
 • Vis forfatter(e) (1983). Universitetspedagogikken i søkelyset. Norsk pedagogisk tidsskrift. 23-30.
 • Vis forfatter(e) (1982). Hvem egner seg til å studere? UNIPED. 36-37.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Evaluering av NTNUs system for utdanningsfaglig merittering ISBN 978-82-690813- 1-2. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Vurderingsstrategi og retningslinjer for vurdering - Rapport fra arbeidsgruppen. .
 • Vis forfatter(e) (2016). bioCEED Survey 2015. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, 10:2011. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi. 4:2010. .
 • Vis forfatter(e) (2008). On the Organisation of Educationale Development Centres. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Educator Develpment: Initial Entry Training Policy and Characteristics. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Evaluering av Kvalitetsreformen: DELRAPPORT 7: Undervisnings- og vurderingsformer: Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Undervisning og læring ved Universitetet i Bergen. Resultater fra en spørreundersøkelse. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Psykologi grunnfag ved Universitetet i Bergen. Noen tanker om kontroll, kvalitet, læring og eksamen. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Analyseredskap til bruk ved kartlegging av forståelsesvanskenes natur hos autister og mennesker med Asperger syndrom. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Programme and Abstract Book, the 9th Conference of the European Health Psychology Society, Bergen, August 28-30. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Spørreskjemaundersøkelse ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Spørreskjemaundersøkelse ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen - høsten 1993. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Rapport om tiltak for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (1993). Risikofaktorer ved kranføring. Empirisk undersøkelse. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Universitetet i Bergen høsten 1990. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 1990. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det psykologiske fakultet høsten 1990. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det odontologiske fakultet høsten 1990. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det medisinske fakultet høsten 1990. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det matematiske/naturvitenskapelige fakultet høsten 1990. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det juridiske fakultet høsten 1990. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det historisk/filosofiske fakultet høsten 1990. .
 • Vis forfatter(e) (1990). Forskning om forebyggende helsearbeid. En oppsummering av norske undersøkelser. .
 • Vis forfatter(e) (1990). Arbeidsmiljøutvikling i støperiet ved Norzink - Odda 1990. Rapport fra en intervjuundersøkelse. .
 • Vis forfatter(e) (1989). Arbeidsmiljø, trivsel og helse på Valhall. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Røykeavvenningskurs. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Familie og yrker - kvinner og menn 1988. Kursevaluering. Statistisk Sentralbyrå. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Arbeidsmiljø og livsstil. Undersøkelse ved Fiskaa Verk. .
 • Vis forfatter(e) (1986). Arbeidsplass Statfjord. Jobbtilfredshet på Statfjordfeltet. Delrapport 5. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Motivasjon og læring.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1998). Traditions and concepts of quality in assessing learning.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Learning through assessment? Or: reinventing assessment? .
 • Vis forfatter(e) (2022). Building a local and international SoTL community through collaborative research, development, and networking.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sustainable assessment and active learning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Students’ learning and digital assessment.
 • Vis forfatter(e) (2018). Quality in university education.
 • Vis forfatter(e) (2018). DIGITAL ASSESSMENT IN HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN NORWAY – STUDENTS AS PARTNERS.
 • Vis forfatter(e) (2018). Co-creation of marking criteria. Students as partners in digital assessment.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Self-Determination Theory approach to understanding the motivational dynamics of Team-Based Learning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Together for better Learning. Transforming patterns of teaching and Learning through work placement for students. Results from four case studies.
 • Vis forfatter(e) (2017). Flipped assessment – an alternative to the traditional university exam.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Good teaching comes from the heart". Resistance towards educational reforms - a case study.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital assessment – pedagogical possibilities. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Keynote ved Copenhagen Business School: Den mulige læring og impact i praksis – mellem virksomhed, universitet og studerende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Keynote ved «Fagligt Selskap for Undervisende Sygeplejersker (FSUS)» .
 • Vis forfatter(e) (2009). Quality in Finnish Higher Education.
 • Vis forfatter(e) (2008). Learning physiotherapy in a professional context.
 • Vis forfatter(e) (2008). How do physiotherapy students learn in clinical placement?
 • Vis forfatter(e) (2007). Systematic implementation of evidence based practice in physiotherapy education -does it make a difference?
 • Vis forfatter(e) (1996). Educational Counselling: experiences from a Norwegian university.
 • Vis forfatter(e) (1994). Health value and Health behaviour. Results from a survey of 2182 Norwegian schoolchildren aged 13-15.
 • Vis forfatter(e) (1993). Memory and Health. An experimental study of differences in memory between smokers and non-smokers.
 • Vis forfatter(e) (1992). Studying and teaching psychology in Norway.
 • Vis forfatter(e) (1991). Job satisfaction and Health among Norwegian offshore oil workers.
 • Vis forfatter(e) (1991). Health perception and optimism. A comparison between Norwegian and Polish students.
 • Vis forfatter(e) (1990). Health promotion at the worksite: is it really such a good idea?
 • Vis forfatter(e) (1989). Health behaviour, work environment and coping. A study of different organisational settings in Norway.
 • Vis forfatter(e) (1989). Attitudes, smoking behaviour and work environment. A study among employees at a Norwegian ferroalloy plant.
 • Vis forfatter(e) (1989). Are Health promotion programmes effective? A survey of Norwegian Research.
 • Vis forfatter(e) (1988). Lifestyle changes in industrial work settings: how realistic are they? A social psychological analysis.
 • Vis forfatter(e) (1986). Intelligence and the solution of New tasks.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2020). Flervalgseksamen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-2.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2019). Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. 2. utgave.
 • Vis forfatter(e) (2016). Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer.
 • Vis forfatter(e) (2013). Råd og tips til deg som underviser.
 • Vis forfatter(e) (2012). Centres of excellence in university education Finland 1999-2012. An evaluation.
 • Vis forfatter(e) (2010). Læring og undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2003). Man lærer så lenge man har elever.
 • Vis forfatter(e) (2002). Eksamen - en akademisk hodepine. En håndbok for studenter og lærere.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2022). Utvikling, læring og mestring. En pedagogisk psykologisk innføring. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tools for the Development of Teaching at University. Univerzita Komenskehov v Bratislava.
 • Vis forfatter(e) (2016). A Guide to Better Teaching at University. Univerzita Komenskehov v Bratislava.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vurdering og eksamen. I: Strømsø, H. Lycke, K.H. & Lauvås, P. Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sosialpsykologi. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2000). Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2000). Læring hos voksne. Sigma Forlag AS.
 • Vis forfatter(e) (2000). Læring hos voksne. Sigma, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1996). Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk (ny utgave). Sigma Forlag, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1994). Utvikling av læringmiljøet ved prosjeketet helsefag hovedfag: oppfølging av studenter som får fjernundervisning gjennom å arrangere lokale fag-seminar. UPED-skrift.
 • Vis forfatter(e) (1992). Ulike perspektiver på psykologi som vitenskap. Sigma, Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Til forsvar for studentene. Forskerforum.
 • Vis forfatter(e) (1998). Nytenkning med mindre vekt på eksamen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (1998). Eksamen - på tide å gå nye veier? Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 9-15.
 • Vis forfatter(e) (1990). Røykeavvenning på arbeidsplassen. En utfordring. Trygd og arbeid : helse- og sosialpolitisk tidsskrift. 10-13.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0! Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2017). Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mer enn forelesninger. Forskerforum. 39-39.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan lese til eksamen? Klassekampen. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (1994). Fra elev til student. Kronikk. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Learning through practice in biology education.
 • Vis forfatter(e) (2018). The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation, and academic achievement.
 • Vis forfatter(e) (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women.
 • Vis forfatter(e) (1995). Health perception and health behaviour : theoretical considerations, empirical studies, and practical implications.
Magisteravhandling
 • Vis forfatter(e) (1981). Problemløsning og eksamen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Eksamen, vurdering og læring. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mellommenneskelig kommunikasjon. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Eksamen og eksamensangst. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneskelig hukommelse - muligheter og begrensninger.
 • Vis forfatter(e) (2000). Mellommenneskelig kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (2000). Læring og læringsmiljø.
 • Vis forfatter(e) (2000). Learning, knowledge and assessment at university. Using assignment essays as an alternative to traditional exams.
 • Vis forfatter(e) (1997). Helsepsykologi.
 • Vis forfatter(e) (1996). Universitetspsykologisk forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (1996). Helsepsykologi.
 • Vis forfatter(e) (1995). Problem solving and academic achievement.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff.
 • Vis forfatter(e) (2012). Practical learning sits in my body.
 • Vis forfatter(e) (2012). Interdisciplinary training in patient counselling.
 • Vis forfatter(e) (2007). Implementation of EBP among first year physiotherapy bachelor students.
 • Vis forfatter(e) (2000). Innovations in assessment at Norwegian universities: Do we need the external examiner?
 • Vis forfatter(e) (1994). Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomføringen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1994). Health value and health behavior. A study of relationship between the value of health and health behavior. Result from a survey of 2182 schoolchildren aged 13-15 years in Bergen, Norway.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). What characterizes the use of digital technology in bachelor level practice placements in health programs? Nurse Education in Practice.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2017). Blogg som lærings- og vurderingsredskap.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvilke forhold hos individet og i læringsmiljøet har betydning for læring hos voksne? . I:
  • Vis forfatter(e) (2006). Ulike perspektiv på læring. Senter for voksenopplæring.
 • Vis forfatter(e) (1990). Marketing health and changing behaviour. 141-151. I:
  • Vis forfatter(e) (1990). Theoretical and Applied aspects of Health psychology. Harwood Academic Publishers.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.