Hjem
Arnald Puys bilde

Arnald Puy

Gjesteforsker, Marie Curie Global Fellow
 • E-postarnald.puy@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 13
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg studerar intensive jordbrukssystem og berekrafta deira gjennom tidene. Eg fokuserar på å utforske desse systema sin kapasitet til å handtere sosiomiljørelaterte sjokk og uvisse. Tilnærminga mi er holistisk og slår saman antropologiske rammeverk med metodar frå miljøvitskap, økologi, modellering og statistikk.

Ved UiB har eg vore prosjektleiar for det EU-finansierte prosjektet SIZE, som hadde som mål å vurdere risikoane og fordelane med å fremje "store" og "små" vatningssystem gjennom dynamiske modellar og uvisse- og sensitivitetsanalyser. Prosjektet blei koordinert av UiB og hadde Princeton University som partnarinstitusjon.

Eg er vand med å jobbe med vassrelaterte tema saman med eit stort utval av vitskapsfolk frå ulike fagfelt, blant dei ingeniørar, hydrologar, arkeologar, matematikarar, økologar, informatikarar og miljøvitarar, så ta kontakt om du ønskjer å samarbeide med meg!

Oversikt over publikasjonar på eiga nettside

Oversikt over publikasjonar i Cristin:

 • Vis forfatter(e) (2022). Unpacking the modelling process via sensitivity auditing. Futures: The journal of policy, planning and futures studies.
 • Vis forfatter(e) (2022). Models with higher effective dimensions tend to produce more uncertain estimates. Science Advances. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2022). Large variations in global irrigation withdrawals caused by uncertain irrigation efficiencies. Environmental Research Letters.
 • Vis forfatter(e) (2022). Improving the reliability of cohesion policy databases. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2022). A COMPREHENSIVE COMPARISON OF TOTAL-ORDER ESTIMATORS FOR GLOBAL SENSITIVITY ANALYSIS. International Journal for Uncertainty Quantification. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2021). Variance-based sensitivity analysis: The quest for better estimators and designs between explorativity and economy. Reliability Engineering & System Safety.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Future of Sensitivity Analysis: An essential discipline for systems modeling and policy support. Environmental Modelling & Software. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Is VARS more intuitive and efficient than Sobol’ indices? Environmental Modelling & Software.
 • Vis forfatter(e) (2021). Irrigated areas drive irrigation water withdrawals. Nature Communications.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.