Hjem
Arne Fjellheims bilde

Arne Fjellheim

Forsker
NORCE, Uni Research Miljø - LFI
 • E-postArne.Fjellheim@uib.no
 • Telefon+47 51 84 27 22+47 51 84 27 00
 • Besøksadresse
  Nygårdsgt. 112
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Ferskvannsøkologi, invertebrater, fisk, forsuring, kalking, biologisk overvåking, vassdragsreguleringer, tiltak i regulerte elver

Bøker
 • Fjellheim, Arne. 1999. Eksingedalsvassdraget. Oversikt over FoU med hovedvekt på den laks-og sjøaureførende delen av vassdraget. 55 sider.
 • Fjellheim, Arne; Bjerknes, Vilhelm; Skiple, Anja; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Raddum, Gunnar. 1999. Eksingedalsvassdraget. 14 sider. ISBN: 82-7072-329-0.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1999. Overvåking av bunndyr i Bjerkreimsvassdraget. 17 sider. ISBN: 82-7072-329-0.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1999. Overvåking av bunndyr i Vikedalsvassdraget. 9 sider. ISBN: 82-7072-329-0.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1999. Overvåking av Bunndyr i Espedalselva. 10 sider. ISBN: 82-7072-329-0.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1999. Overvåking av bunndyr i Ogna. 11 sider. ISBN: 82-7072-329-0.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1999. Overvåking av bunndyr i Sokndalsvassdraget. 7 sider. ISBN: 82-7072-329-0.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1999. Overvåking av bunndyr i Audna. 3 sider. ISBN: 82-7072-329-0.
 • Fjellheim, Arne; Schnell, Øyvind A. 1999. Overvåking av invertebrater i Mandalselva. 12 sider. ISBN: 82-7072-329-0.
 • Fjellheim, Arne; Schnell, Øyvind A. 1999. Kartlegging av bunndyrfaunaen i et område ved Stigstu, Hardangervidda, i forbindelse med planlagt rotenonbehandling for utryddelse av ørekyte. 18 sider.
 • Skjelkvåle, Brit Lisa; Tørset, Kjetil; Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. G.; Lydersen, Espen; Traaen, Tor S.; Abrahamsen, Gunnar; Stuanes, Arne; Saksgård, Randi; Hesthagen, Trygve; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn. 1999. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 1998. 240 sider.
 • Skjelkvåle, Brit Lisa; Tørset, Kjetil; Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Lydersen, Espen; Traaen, Tor S.; Abrahamsen, Gunnar; Stuanes, Arne; Saksgård, Randi; Hesthagen, Trygve; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn. 1999. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 1998. 240 sider.
 • Fjellheim, Arne; Bjerknes, V.; Skiple, A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Raddum, Gunnar; Lindstrøm, E. A.; Romstad, R.; Brandrud, T. E. 1998. Eksingedalsvassdraget. 323 sider. ISBN: 82-7072-292-8.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1998. Overvåking av invertebrater i Audna. 121 sider. ISBN: 82-7072-292-8.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1998. Overvåking av invertebrater i Vikedalsvassdraget. 284 sider. ISBN: 82-7072-292-8.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1998. Overvåking av invertebrater i Bjerkreimsvassdraget. 185 sider. ISBN: 82-7072-292-8.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1998. Overvåking av invertebrater i Ogna. 218 sider. ISBN: 82-7072-292-8.
 • Fjellheim, Arne; Schnell, Ø. A. 1998. Overvåking av invertebrater i Mandalselva. 376 sider. ISBN: 82-7072-292-8.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Fjellheim, Arne. 1997. Overvåking av anadrom fisk i Vossovassdraget. 237 sider. ISBN: 82-7072-268-5.
 • Cameron, N. G.; Jones, V. J.; Raddum, Gunnar; Schnell, Ø.; Fjellheim, Arne; Koining, K.; Schmidt, R.; Toro, M.; Stefkova, E.; Sisko, M.; Fott, J.; Wathne, Bente M.; Patrick, S. 1997. Physical and biological sediment analysis. 525 sider. ISBN: 82-577-3198-6.
 • Fjellheim, Arne. 1997. Bunndyrstudier i Skienselva ved Union Bruk i 1997.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1997. Overvåking av bunndyr i Ogna. 155 sider. ISBN: 82-7072-268-5.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Skjelkvåle, B. L. 1997. Regionale evertebratundersøkelser. 197 sider. ISBN: 82-577-3290-7.
 • Fjellheim, Arne; Rieradevall, M.; Raddum, Gunnar; Schnell, Ø.; Wathne, Bente M.; Patrick, S.; Cameron, N. G. 1997. Contemporary biology. Invertebrates. 525 sider. ISBN: 82-577-3198-6.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 1997. Vurdering av ferskvannsbiologiske forhold i forbindelse med nytt Tyin kraftverk.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 1997. Overvåking av invertebrater i Guddalsvassdraget. 272 sider. ISBN: 82-7072-268-5.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 1997. Overvåking av invertebrater i Yndesdalsvassdraget. 260 sider. ISBN: 82-7072-268-5.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Schnell, Ø. A.; Wathne, Bente M.; Hansen, H. E. 1997. Protocol for invertebrate sampling: Recent fauna and palaeolimnological data. 52 sider. ISBN: 82-577-3276-1.
 • Fjellheim, Arne. 1996. Bunndyrundersøkelser i Simoa 1996.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1996. Overvåking av bunndyr i Vikedal. ISBN: 82-7072-097-6.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1996. Overvåking av bunndyr i Audna 1995. ISBN: 82-7072-097-6.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1996. Overvåking av bunndyr i Ogna 1995. ISBN: 82-7072-097-6.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1996. Overvåking av bunndyr i Ekso 1995. ISBN: 82-7072-097-6.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1996. Fiskeribiologiske undersøkelser i Modalsvassdraget 1995. 19 sider.
Tidsskriftartikler
 • Qvenild, Tore; Fjeld, Eirik; Fjellheim, Arne; Rognerud, Sigurd; Tysse, Åsmund. 2018. Climatic effects on a cold stenotherm species Lepidurus arcticus (Branchiopoda, Notostraca) on the southern outreach of its distribution range. Fauna Norvegica. 38: 37-53. doi: 10.5324/fn.v38i0.2598
 • Stockdale, Anthony; Tipping, Edward; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Hildrew, Alan; Lofts, Stephen; Monteith, Don; Ormerod, Stephen; Shilland, Ewan. 2014. Recovery of macroinvertebrate species richness in acidified upland waters assessed with a field toxicity model. Ecological Indicators. 37: 341-350. doi: 10.1016/j.ecolind.2011.11.002
 • Ungermanova, Lenka; Kolaříková, Kateřina; Stuchlik, Evzen; Senoo, Takaaki; Horecký, Jakub; Kopáček, Jiří; Chvojka, Pavel; Tátosová, Jolana; Bitusik, Peter; Fjellheim, Arne. 2014. Littoral macroinvertebrates of acidified lakes in the Bohemian Forest. Biologia (Bratislava). 69: 1190-1201. doi: 10.2478/s11756-014-0420-6
 • Hesthagen, Trygve H.; Fjellheim, Arne; Schartau, Ann Kristin; Wright, Richard Frederic; Saksgård, Randi J.; Rosseland, Bjørn Olav. 2011. Chemical and biological recovery of Lake Saudlandsvatn, a formerly highly acidified lake in southernmost Norway, in response to decreased acid deposition. Science of the Total Environment. 409: 2908-2916. doi: 10.1016/j.scitotenv.2011.04.026
 • Hesthagen, Trygve; Fjellheim, Arne; Schartau, Ann Kristin; Wright, Richard; Saksgård, Randi; Rosseland, Bjørn Olav. 2010. Vannkjemi og biologi i Saudlandsvatn ? om gjenhenting av en tidligere sterkt forsuret innsjø. ?. 4: 3-5.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Vandvik, Vigdis; Cogalniceanu, Dan; Boggero, Angela; Brancelj, Anton; Galas, Joanna; Sporka, Ferrdinand; Vidinova, Yanka; Bitusik, Peter; Dumnicka, Elzbieta; Galdean, Nicolae; Kownacki, Andrzej; Krno, Ilja; Preda, Elena; Risnoveanu, Geta; Stuchlik, Evzen. 2009. Diversity and distribution patterns of benthic invertebrates along alpine gradients. A Study of remote European freshwater lakes. Advances in Limnology. 62: 167-190.
 • Fjellheim, Arne. 2008. Fauna i endring - spredning av dyr med eksempler fra ferskvann i Vest Norge. Stavanger Museums årbok. 118: 113-127.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2008. Growth and voltinism in the aquatic insects of a regulated river subject to groundwater inflows. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management. 24: 710-719. doi: 10.1002/rra.1137
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Velle, Gaute. 2008. Increased growth and distribution of Ephemerella aurivillii (Ephemeroptera) after hydropower regulation of the Aurland catchment in Western Norway. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management. 24: 688-697. doi: 10.1002/rra.1142
 • Fjellheim, Arne; Tysse, Å.; Bjerknes, V. 2007. Fish stomachs as a biomonitoring tool in studies of invertebrate recovery. Water, Air, and Soil Pollution, Focus. 7: 293-300.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 2007. Ustabil vannkvalitet – konsekvenser for bunndyr. pH-status : forum for sur nedbør og kalking. 1. 12-13.
 • Fjellheim, Arne; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Raddum, Gunnar. 2003. Restoring fish habitat as an alternative to stocking in a river with strongly reduced flow. International Journal of Ecohydrology and Hydrobiology. 3: 17-26.
 • Halvorsen, Godtfred Anker; Heegaard, Einar; Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2003. Tracing recovery from acidification in the Western Norwegian Nausta watershed. Ambio. 32: 235-239.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 2003. Liming of River Audna, Southern Norway: A large-scale experiment of benthic invertebrate recovery. Ambio. 32: 230-234.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 2002. Species composition of freshwater invertebrates in relation to chemical and physical factors in high mountains in southwestern Norway. Water, Air and Soil Pollution. 131: 1-18.
 • Fjellheim, Arne; Johnsen, Bjørn Ove. 2001. Experiences from stocking salmonid fry and fingerlings in Norway, with perspectives for future research and management strategies. Nordic Journal of Freshwater Research. 75: 20-36.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2001. Acidification and liming of River Vikedal, western Norway. A 20 year study of responses in the benthic invertebrate fauna. Water, Air and Soil Pollution. 130: 1379-1384.
 • Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Bjerknes, Vilhelm. 2001. Finprikkaurens næringsdyr – Reetablering av marflo (Gammarus lacustris) og skjoldkreps (Lepidurus arcticus) i forsuringsskadete innsjøer på Hardangervidda. Vann. 4. 446-451.
 • Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Bjerknes, Vilhelm; Skaala, Øystein. 2001. Finprikkaure - En sjelden og truet variant av aure. Stavanger Museums årbok. 110: 133-148.
 • Fjellheim, Arne; Øystein, Kaste; Bjerknes, Vilhelm. 2001. Reappearance of highly acid-sensitive invertebrates after liming of an alpine lake ecosystem. Water, Air and Soil Pollution. 130: 1391-1396.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Skjelkvåle, Brit L. 2001. Improvements in Water Quality and Aquatic Ecosystems due to Reduction in Sulphur Deposition in Norway. Water, Air and Soil Pollution. 130: 87-98.
 • Walseng, Bjørn; Langåker, Roy, M; Brandrud, Tor E.; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Hesthagen, Trygve; Kaste, Øystein; Larsen, Bjørn M.; Lindstrøm, Eli-Anne. 2001. The river Bjerkreim in SW Norway - successful recovery in a limed system. Water, Air and Soil Pollution. 130: 1331-1336.
 • Walseng, Bjørn; Langåker, Roy, M; Brandrud, Tor Erik; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Hesthagen, Trygve H.; Kaste, Øyvind; Larsen, Bjørn Mejdell; Lindstrøm, Eli-Anne. 2001. The river Bjerkreim in SW Norway - Successful chemical and biological recovery after liming. Water, Air and Soil Pollution. 130: 1331-1336.
 • Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Bjerknes, Vilhelm. 2000. Utsetting av marflo og skjoldkreps i et kalket vann. pH-status : forum for sur nedbør og kalking. 2000: 9.
 • Fjellheim, Arne. 1996. Distribution of benthic invertebrates in relation to stream flow characteristics in a Norwegian river. Regulated Rivers: Research and Management. 12: 263-271.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1996. Weir-building in a regulated West Norwegian river: Long-term dynamics on invertebrates and fish. Regulated Rivers: Research and Management. 12: 501-508.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1996. Life cycle and drift of Glossosoma intermedia (Trichoptera: Glossosomatidae) in western Norway. Verhandlungen - Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie. 26 (in press).
Rapporter/avhandlinger
 • Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn. 2016. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. NINA Kortrapport. 22. Norsk institutt for naturforskning, Oslo. 38 sider.
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Normann, Eirik; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore. 2016. Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015. LFI Uni Miljø. 267. Uni Research AS, Bergen. 30 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn. 2016. Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014. Miljødirektoratet. 182 sider.
 • Velle, Gaute; Mahlum, Shad Kenneth; Monteith, Don T.; de Wit, Heleen; Arle, Jens; Fjellheim, Arne; Frolova, Marina; Fölster, Jens; Grudule, Natalja; Halvorsen, Godtfred A.; Hildrew, Alan; Hruska, Jakub; Indriksone, Iveta; Kamasova, Lenka; Kopáček, Jiří; Kram, Pavel; Orton, Stuart; Senoo, Takaaki; Shilland, Ewan M.; Stuchlík, Evžen; Telford, Richard J.; Ungermanova, Lenka; Wiklund, Magda-Lena; Wright, Richard F. 2016. Biodiversity of macro-invertebrates in acid-sensitive waters: trends and relations to water chemistry and climate. NIVA-rapport. 7077. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 38 sider.
 • Garmo, Øyvind Aaberg; de Wit, Heleen; Fjellheim, Arne. 2015. Chemical and biological recovery in acid-sensitive waters: trends and prognosis (ICP Waters report 119/2015). NIVA-rapport. 6847. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 97 sider.
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Fjellheim, Arne; Velle, Gaute. 2015. Undersøkelser og tiltak i Jørpelandsåna, 2014. LFI Uni Miljø. 239. Uni Research AS, Bergen. 23 sider.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjellheim, Arne. 2014. Bjornesfjorden. Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999 – 2013. LFI Uni Miljø. 235. Uni Miljø, Uni Research, Bergen. 60 sider.
 • Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn. 2014. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2013. Atna- og Vikedalsvassdragene. Norsk institutt for Naturforskning -Minirapport, Trondheim. 35 sider.
 • Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2013. LFI-219. Undersøkelse av bunndyrfaunaen i terskelbassenget ved Storekvina, 2011-2012. Uni Miljø, Uni Research AS, Bergen.
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Fjellheim, Arne; Normann, Eirik; Gabrielsen, Sven Erik. 2013. Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2011-2012. LFI-rapport nr.222. Uni Miljø, Uni Research AS, Bergen.
 • Velle, Gaute; Telford, Richard; Curtis, Chris; Erikson, Lars; Fjellheim, Arne; Frolova, Marina; Fölster, Jens; Grudule, Natalja; Halvorsen, Godtfred A.; Hildrew, Alan; Hoffman, Andreas; Indriksone, Iveta; Kamasova, Lenka; Kopáček, Jiří; Orton, Stuart; Kram, Pavel; Monteith, Don; Senoo, Takaaki; Shilland, Ewan; Stuchlik, Evzen; Wiklund, Magda lena; de Wit, Heleen; Skjelkvåle, Brit Lisa. 2013. Biodiversity in freshwaters: temporal trends and response to water chemistry. ICP Waters Report, Norwegian Institute for Water Research, Oslo. 66 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Gabrielsen, Sven Erik. 2012. Kalking i laksevassdrag - Tiltaksovervåking 2011. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. DN-Notat (1-2012).
 • Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker. 2011. Norway: Trends in recovery of benthic invertebrate communities. Norsk institutt for vannforskning, Norsk Institutt for vannforskning. 6 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2011. Nygard pumpekraftverk Fiskeribiologiske undersøkelser i reguleringsmagasiner med spesiell vekt på spredning av røye. LFI Uni miljø, Bergen. 54 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven Erik; Weideborg, Mona. 2011. Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll i 2010.Sammendragsrapport. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. DN-Notat (3-2011). 100 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2010. Biodiversity of benthic invertebrates – effects of air pollution and climate change. ICP Waters report. 2010: 104. ICP Waters Report, Norwegian Institute for Water Research, Oslo.
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2010. Biological intercalibration: Invertebrates 1410. ICP Waters report. 2010: 103. ICP Waters Report, Norwegian Institute for Water Research, Oslo. 24 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2010. Nygard pumpekraftverk. Kontrollfiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2009. Uni Miljø, Bergen. 16 sider.
 • Halvorsen, Godtfred Anker; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torun Svanevik. 2010. Effekter på bunndyr i Kvina etter regulering - en sammenligning med den uregulerte Lygna. LFI-rapport 179. LFI-rapport. 179. Uni Miljø, LFI, Bergen. 33 sider.
 • Sandlund, Odd Terje; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn. 2010. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene. NINA rapport. 598. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 146 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven Erik; Weideborg, Mona. 2010. Kalking i laksevassdrag. Effektkontroll i 2009. Sammendragsrapport. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. DN-Notat (4-2010). 96 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2009. Nygard pumpekraftverk. Kontrollfiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2008. LFI Uni Miljø. 156. Uni Miljø, Bergen. 16 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2009. Nygard pumpekraftverk. Kontrollfiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2008. LFI-rapport nr. 156. LFI-rapport. 156. Uni Miljø, LFI, Bergen. 16 sider.
 • Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund. 2009. Bunndyrundersøkelser i Simoa og Buvasselva i Buskerud 2007. LFI-rapport nr. 155. LFI-rapport. 155. Uni Miljø, LFI, Bergen. 57 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven Erik; Weideborg, Mona. 2009. Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2008, sammendragsrapport. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. DN-Notat (3-2009). 86 sider.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Sandven, Ole Rugeldal; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Kleiven, Einar; Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker; Hobæk, Anders; Tysse, Åsmund. 2008. Restaurering av gyteområder og prøvefiske i Bjornesfjorden 1999 - 2007. LFI Uni Miljø. 150. Uni Miljø, Bergen. 70 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2008. Eksingedalsvassdraget. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 9 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2008. Nygard Pumpekraftverk. Prøvefiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2007. LFI Uni Miljø. 190. Uni Miljø, Bergen. 25 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven Erik; Weideborg, Mona. 2008. Kalking i laksevassdrag - Effektkontroll i 2007, sammendragsrapport. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. DN-Notat (3-2008).
 • Fjellheim, Arne. 2007. Overvåking av bunndyr i Lysevassdraget. Direktoratet for Naturforvaltning DN-Notat 2007-2, Trondheim. 6 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2007. Overvåking av bunndyr i Bjerkreimsvassdraget. Direktoratet for Naturforvaltning DN-Notat 2007-2, Trondheim. 9 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2007. Overvåking av bunndyr i Vikedalsvassdraget. Direktoratet for Naturforvaltning DN-Notat 2007-2, Trondheim. 6 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2007. Overvåking av bunndyr i Ogna. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. 13 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2007. Eksingedalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2006. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. 21 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2007. Overvåking av bunndyr i Sokndalsvassdraget. Direktoratet for Naturforvaltning DN-Notat 2007-2, Trondheim. 11 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2007. Nygard Pumpekraftverk. Prøvefiske i Askjelldalsvatnet 2006. Tillegg: Kontrollfiske i Steinslandsvatnet og Stølsvatnet. LFI-Unifob Rapport nr. 139, Universitetet i Bergen. 26 sider.
 • Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Bjerknes, Vilhelm; Elnan, Gunnar; Gåsdal, Ove; Stakseng, Herman. 2007. Finprikkauren på Hardangervidda 1997-2006. LFI Unifob Rapport, Bergen. 63 sider.
 • Skjelkvåle, Brit Lisa; Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2007. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Vannbiologisk overvåking/bunndyr. Statens forurensingstilsyn, Oslo. 158 sider.
 • Skjelkvåle, Brit Lisa; Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2007. Overvåking av bunndyr. Statens forurensingstilsyn, Oslo. 88 sider.
 • de Wit, Heleen; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Erikson, Lars; Fott, Jan; Halvorsen, Godtfred Anker; Heegaard, Einar; Kohout, L.; Kifinger, B.; Schaumberg, Jochen; Maetze, A.; Zahn, H.; Skjelkvåle, Brit Lisa. 2007. Trends in surface water chemistry and biota: The importance of confounding factors. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 14 sider.
 • Direktoratet for, Naturforvaltning; Fjellheim, Arne. 2006. Overvåking av bunndyr i Jørpelandsvassdraget. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 8 sider.
 • Direktoratet for, Naturforvaltning; Fjellheim, Arne. 2006. Eksingedalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2005. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 9 sider.
 • Direktoratet for, Naturforvaltning; Fjellheim, Arne. 2006. Overvåking av bunndyr i Frafjordelva. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 9 sider.
 • Direktoratet for, Naturforvaltning; Fjellheim, Arne. 2006. Overvåking av bunndyr i Vegårvassdraget. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 11 sider.
 • Direktoratet for, Naturforvaltning; Fjellheim, Arne. 2006. Overvåking av bunndyr i Mandalsvassdraget. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 20 sider.
 • Direktoratet for, Naturforvaltning; Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2006. Overvåking av bunndyr i Audna. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 10 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2006. Nygard Pumpekraftverk. Prøvefiske i Skjerjevatnet 2005. Lab. For ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Unifob, Bergen.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 2006. Biological intercalibration: Invertebrates 1006. International cooperative programme on assessment and monitoring of acidification of rivers and lakes. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 24 sider.
 • Skjelkvåle Monsen, Brit Lisa; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 2006. Joint workshop on Confounding Factors in Recovery from Acid Deposition in Surface Waters - Effects of confounding factors on recovery of invertebrates in acidified waters. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 2 sider.
 • Skjelkvåle, Brit lisa; Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2006. Vannbiologisk overvåking. Statens forurensingstilsyn, Oslo. 172 sider.
 • Skjelkvåle, Brit lisa; Forsius, Martin; Wright, Richard; Dewit, Heleen; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Sjøeng, Anne Merete. 2006. Effects of confounding factors on recovery of invertebrates in acidified waters. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 2 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2005. Undersøkelser av bunndyr og driv i forbindelse med fiskeforsterkningstiltak i Guddalselva, Kvinnherad kommune 2004. Lab. for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske, Unifob, Notat, Bergen. 22 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2005. Overvåking av bunndyr i Vikedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004.DN-Notat 2005-2. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. 11 sider.
 • Fjellheim, Arne; Kaste, Øyvind. 2005. Overvåking av bunndyr i Kvina. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 21 sider.
 • Fjellheim, Arne; Kaste, Øyvind. 2005. Overvåking av bunndyr i Mandalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 29 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2005. Nygard Pumpekraftverk. Prøvefiske i Stølsvatnet 2005. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Unifob, Rapport nr. 132., Bergen. 16 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2005. Vikedalsvassdraget - Årsrapport 2004 Bunndyr og Zooplankton. Forskref - Forsknings og referansevassdrag. LFI - Unifob, Bergen. 15 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Barlaup, Bjørn Torgeir. 2005. Overvåking av bunndyr i Audna. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 23 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Larsen, Bjørn Mejdell. 2005. Overvåking av bunndyr i Ogna. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 27 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Larsen, Bjørn Mejdell. 2005. Overvåking av bunndyr i Vikedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 20 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Skjelkvåle, Brit Lisa. 2005. Overvåking av bunndyr. I: B. L. Skjelkvåle (red.) Overvåking av langtransporterte forurensinger 2004. Statlig program for forurensingsovervåking. Sammendragsrapport. SFT Rapport 931/5005. Statens Forurensingstilsyn, Oslo. 73 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar; Skjelkvåle, Brit Lisa. 2005. Overvåking av bunndyr. I: Skjelkvåle, B. L & Skancke, L. B. (red.) Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Effekter 2004. (TA-2126/2005). Statens Forurensingstilsyn, Oslo. 149 sider.
 • Fjellheim, Arne; Schartau, Ann Kristin. 2005. Overvåking av bunndyr i Espedalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 21 sider.
 • Fjellheim, Arne; Schartau, Ann Kristin. 2005. Overvåking av bunndyr i Sokndalselva. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 18 sider.
 • Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn. 2005. Overvåking av bunndyr i Bjerkreimvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 20 sider.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 2005. Fiske – Stølsvatn –Steinslandsvatn og stille partier i Moelva. Fiskerisakkyndig uttalelse. Bergen Tingrett, Bergen. 7 sider.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne. 2005. Overvåking av bunndyr i Eksingedalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 25 sider.
 • Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Velle, Gaute. 2005. Populasjonsstrukturen hos de vanligste døgnfluene, steinfluene og vårfluene i Aurlandselva i relasjon til endringer i vannføring og temperatur. Rapport Miljøbasert vannføring nr. 3-2005. Norges vassdrags og energidirektorat, Oslo. 50 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2003. Undersøkelser av bunndyr og driv i forbindelse med fiskeforsterkningstiltak i Guddalselva, Kvinnherad kommune. Notat. 1/2003. Lab. for ferskvannsølologi og innlandsfiske, Bergen. 16 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2003. Nygard Pumpekraftverk. Virkninger på fiskeribiologiske og hydrologiske forhold i Modalsvassdraget. LFI-rapport. 125. LFI, Universitetet i Bergen, Bergen. 17 sider.
 • Rosseland, Bjørn Olav; Massabuau, J-C; Grimalt, J. O.; Rognerud, Sigurd; Hofer, R; Lackner, R; Vives, I.; Ventura, M.; Stuchlik, E; Harriman, R; Collen, P; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Trichkova, T. 2003. Fish Ecotoxicology. In: Patrick, S. (Ed.) EMERGE Final Report, February 2000 - January 2003. Contract EVK1-CT-1999-000. [Mangler utgivernavn]. 10 sider.
 • Rosseland, Bjørn Olav; Massabuau, Jean-Charles; Hofer, Rudi; Grimalt, Joan; Rognerud, Sigurd; Lackner, Reinhardt; Vives, Ingrid; Ventura, Mark; Stuchlik, Evzen; Harriman, Ron; Collen, Peter; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Trichkova, Teodora. 2003. Fish ecotoxicology. Norsk Institutt for Vannforskning, Oslo. 12 sider.
 • Skaala, Øystein; Borgstrøm, Reidar; Fjellheim, Arne; Fossheim, Tormod. 2003. Biotopfremjande tiltak. Evaluering av effekten på fiskeproduksjonen i Guddalselva, Kvinnherad (Hordaland). Fisken og Havet. 9. [Mangler utgivernavn]. 27 sider.
 • Skaala, Øystein; Borgstrøm, Reidar; Fjellheim, Arne; Fossheim, Tormod. 2003. Biotopfremjande tiltak. Evaluering av effekten på fiskeproduksjonen i Guddalselva, Kvinnherad (Hordaland). 9. 27 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2002. Eksingedalsvassdraget. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2001 - Notat. 2002: 1. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 6 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2002. Bunndyr i Logåna, Mandalsvassdraget. En sammenstilling av bunndyrdata fra perioden 1995 – 2002. Notat. Lab. for Ferskvannsøkologi og Innlands-fiske, Bergen, Bergen. 7 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2002. Overvåking av bunndyr i Mandalsvassdraget. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2001 - Notat. 2002: 1. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 2 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2002. Overvåking av bunndyr i Audna. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2001 - Notat. 2002: 1. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 3 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2002. Overvåking av bunndyr i Vegår. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2001 - Notat. 2002: 1. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 1 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2002. Overvåking av bunndyr i Frafjord. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2001. 2002: 1. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 2 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2002. Overvåking av bunndyr. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2001. 2002: 854. Statens Forurensingstilsyn, Oslo. 194 sider.
 • Lindstrøm, Eli Anne; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Bønsnes, Truls; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve; Johansen, Stein W; Kvambekk, Ånund; Raddum, Gunnar; Saksgård, Randi; Aagaard, Kaare. 2002. Overvåking av biologisk mangfold i ferskvann: Nasjonalt nettverk av elver og innsjøer. Økologisk status og årsrapport 2000. Utredning. 2002: 7. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 187 sider.
 • Fjellheim, Arne; Bjerknes, Vilhelm; Scancke, Liv Bente; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Raddum, Gunnar. 2001. Eksingedalsvassdraget. - Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000. DN-notat. 2001: 2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2001. Overvåking av invertebrater i Audna. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000. 2001: 2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 29 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2001. Overvåking av invertebrater i Mandalsvassdraget. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000. 2001: 2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 26 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2001. Overvåking av invertebrater i Bjerkreimsvassdraget. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000. 2001: 2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 31 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2001. Overvåking av invertebrater i Espedalselva. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000. 2001: 2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 17 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2001. Overvåking av invertebrater i Sokndalsvassdraget. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000. 2001: 2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 20 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2001. Overvåking av invertebrater i Vikedalselva. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000. 2001: 2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 21 sider.
 • Øystein, Skaala; Borgstrøm, Reidar; Fjellheim, Arne; Fossheim, T. 2001. Biotopfremjande tiltak: Evaluering av effekten på fiskeproduksjonen i Guddalselva, Kvinnherad, Hordaland. Senter for Havbruk, Havforskingsinstituttet, Bergen. 26 sider.
 • Skjelkvåle, Brit Lisa; Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2000. Vannbiologisk overvåking/ bunndyr. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 1999.. 2000: 804. Statens forurensingstilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning, Oslo. 201 sider.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Fjellheim, Arne; Gabrielsen, Sven Erik; Kleiven, Einar. 1999. Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Sogndalselva 1998. UIB - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske. 46 sider.
 • Fjellheim, Arne; Tysse, Åsmund; Bjerknes, Vilhelm. 1999. Prikkauren på Hardangervidda. Årsrapport 1998. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, UiB, Bergen. 23 sider.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Fjellheim, Arne. 1998. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. Vossovassdraget. Fisk. Notat. 3. DN. 3 sider.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Fjellheim, Arne. 1998. Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1998. Eksingedalsvassdraget. Fisk. Notat. 31. DN. 2 sider.
 • Fjellheim, Arne; Barlaup, Bjørn Torgeir; Raddum, Gunnar. 1998. Oppfølgende fiskeribiologiske undersøkelser i Teigdalselva - En evaluering av tiltak for å styrke fiskebestandene. Rapporter. 100. - Lab. for Ferskvannsøkologi og Inn-landsfiske, Bergen. 57 sider.
 • Laake, M.; Fjellheim, Arne; Barth, Tanja. 1998. Resipientundersøkelser i Skienselva. Union Bruk 1996-1997. Rapporter. O-96015. EnviroNor AS.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Fjellheim, Arne; Svarte, Yngve. 1997. Fiskestudier i Vossovassdraget. Kalking i vann og vassdrag. 1997-1: 1997-1. Direktoratet for Naturforvaltning. 237 sider.
 • Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred Anker. 1997. Vurdering av bunndyrprøver i Skienselva ved Union Bruk. Notat. 1. Lab. for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske. 8 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, G.G. 1996. Bunndyrundersøkelser i forbindelse med vassdragskalking i Hordaland. Lab. for ferskvannsøkologi og innlandsfiske. Zool. inst.. 18 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1996. Fiskeribiologiske undersøkelser i Vassøyane - Raudbergvatnet 1995. Lab. for ferskvannsøkologi og innlandsfiske. 89. 15 sider.
Bokkapitler
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2014. Bunndyr. 17. Espedalselva, sider 217-229. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2014. Bunndyr. 7. Vegårvassdraget, sider 29-44. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2014. Bunndyr. 12. Kvinavassdraget, sider 124-136. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2014. Bunndyr. 9. Mandalsvassdraget, sider 88-100. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2014. Bunndyr. 10. Audnavassdraget, sider 79-89. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2014. Bunndyr. 19. Jørpelandsvassdraget, sider 247-253. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2014. Frafjordelva - bunndyr. 16 Frafjordelva, sider 199-211. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik. 2014. Rødneelva - Bunndyr. 22 Rødneelva, sider 290-299. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn. 2014. Agder - status og trender. 3. Agder - status og trender, sider 11-11. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hellen, Bjart are; Garmo, Øyvind Aaberg. 2014. Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge –status og trender pr 2013. 2. Status og trender pr 2013, sider 9-10. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J. 2014. Rogaland - Status og trender. 4. Rogaland - Status og trender, sider 12-12. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are. 2014. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013. Miljødirektoratet, Oslo. 390 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne. 2013. Ogna. Kapittel, sider 183-205. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A. 2013. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Miljødirektoratet. Rapport. M18-2012. Miljødirektoratet, Trondheim. 410 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hellen, Bjart Are; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J. 2013. 2 Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge – status og trender pr 2012. 2, sider 9-11. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A. 2013. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Miljødirektoratet. Rapport. M18-2012. Miljødirektoratet, Trondheim. 410 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J. 2013. 4 Rogaland – status og trender. 4, sider 12-12. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A. 2013. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Miljødirektoratet. Rapport. M18-2012. Miljødirektoratet, Trondheim. 410 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Fjellheim, Arne; Saksgård, Randi J. 2013. Lysevassdraget. Kapittel, sider 235-257. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A. 2013. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Miljødirektoratet. Rapport. M18-2012. Miljødirektoratet, Trondheim. 410 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne. 2013. Vikedalsvassdraget. Kapittel, sider 298-317. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A. 2013. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Miljødirektoratet. Rapport. M18-2012. Miljødirektoratet, Trondheim. 410 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne. 2013. Jørpelandsvassdraget. Kapittel, sider 257-271. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A. 2013. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Miljødirektoratet. Rapport. M18-2012. Miljødirektoratet, Trondheim. 410 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne; Schneider, Susanne Claudia. 2013. Bjerkreimsvassdraget. Kapittel, sider 152-183. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A. 2013. Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Miljødirektoratet. Rapport. M18-2012. Miljødirektoratet, Trondheim. 410 sider.
 • Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Fjellheim, Arne; Saksgård, Randi J. 2012. Ogna. Kapittel, sider 183-205. I:
  • Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Gabrielsen, Sven Erik. 2012. Kalking i laksevassdrag - Tiltaksovervåking 2011. Direktoratet for Naturforvaltning, Trondheim. DN-Notat (1-2012).
 • Rosseland, Bjørn Olav; Rognerud, Sigurd; Collen, Peter; Grimalt, J. O.; Vives, I.; Massabuau, J-C; Hofer, R; Lackner, R; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Harriman, R; Pina, Benjamin. 2007. Population and contamination by metals and organic micropollutants. 253-285. I:
  • 2007. Lochnagar. The Natural History of a Mountain Lake. Springer. 33 sider.
 • Rosseland, Bjørn Olav; Rognerud, Sigurd; Collen, Peter; Grimalt, Joan O.; Vives, Ingrid; Massabuau, Jean-Charles; Lackner, Reinhardt; Hofer, Rudolf; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Harriman, Ron; Pina, Benjamin. 2007. Brown trout in Lochnagar: Population and contamination by metals and organic micropollutants. Chapter 12, sider 253-285. I:
  • Rose, Neil L. 2007. Lochnagar. The Natural History of a Mountain Lake. Springer. 503 sider. ISBN: 978-1-4020-3900-3.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2006. Natural recovery of benthic invertebrates in Saudland area, South Norway. 10, sider 38-43. I:
  • de Wit, Heleen; Skjelkvåle, Brit Lisa. 2006. Proceedings of the 21th meeting of the ICP Waters Programme Task Force in Tallinn, Estonia, October 17-19, 2005. NIVA-rapport. 5204. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 69 sider.
 • Fjellheim, Arne; de Wit, Heleen. 2006. Trends in biological recovery of acidified surface waters in Europe. Recovery of biota in acidified surface waters: a synthesis. Kapittel, sider 47-51. I:
  • 2006. ICP-WATERS Report. 84/2006. Norwegian Institute for Water Research, NIVA, Oslo. 5 sider.
 • Raddum, Gunnar; Arnekleiv, Jo Vegar; Halvorsen, Godtfred Anker; Saltveit, Svein Jakob; Fjellheim, Arne. 2006. Bunndyr. 7, sider 65-79. I:
  • Saltveit, Svein Jakob. 2006. Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Norges vassdrags og energidirektorat, Oslo. 152 sider.
 • Rosseland, Bjørn Olav; Rognerud, Sigurd; Collen, Peter; Grimalt, J. O.; Vives, I.; Massabuau, J-C; Lackner, R; Hofer, R; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Harriman, R; Pina, Benjamin; de Wit, Heleen A.; Skjelkvåle, Brit Lisa. 2006. The effects of multiple stressors from metals and organic micropollutants on the brown trout in Lochnagar, Scotland. I:
  • 2006. ICP-WATERS Report. 84/2006. Norwegian Institute for Water Research, NIVA, Oslo. 5 sider.
 • Rosseland, Bjørn Olav; Rognerud, Sigurd; Collen, Peter; Grimalt, Joan; Vives, Ingrid; Massabuau, Jean-Charles; Lackner, Reinhardt; Hofer, Rudi; Raddum, Gunnar; Fjellheim, Arne; Harriman, Ron; Pina, Benjamin. 2006. The effects of multiple stressors from metals and organic micropollutants on the brown trout in Lochngar, Scotland. Historical changes in the brown trout population and the contamination load of metals and organic micropollutants and their effects. 11, sider 44-48. I:
  • de Wit, Heleen; Skjelkvåle, Brit Lisa. 2006. Proceedings of the 21th meeting of the ICP Waters Programme Task Force in Tallinn, Estonia, October 17-19, 2005. NIVA-rapport. 5204. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. 69 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2003. Overvåking av bunndyr i Bjerkreimvassdraget. 120-136. I:
  • naturforvaltning, Direktoratet for. 2003. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. DN-notat. 2003: 3. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 275 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2003. Overvåking av bunndyr i Kvina. 100-114. I:
  • naturforvaltning, Direktoratet for. 2003. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. DN-notat. 2003: 3. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 275 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2003. Overvåking av bunndyr i Sokndalselva. 115-119. I:
  • naturforvaltning, Direktoratet for. 2003. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. DN-notat. 2003: 3. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 275 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2003. Overvåking av bunndyr i Espedalselva. 153-161. I:
  • naturforvaltning, Direktoratet for. 2003. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. DN-notat. 2003: 3. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 275 sider.
 • Fjellheim, Arne. 2003. Overvåking av bunndyr i Mandalsvassdraget. 54-69. I:
  • naturforvaltning, Direktoratet for. 2003. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. DN-notat. 2003: 3. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 275 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2003. Overvåking av bunndyr i Ogna. 137-151. I:
  • naturforvaltning, Direktoratet for. 2003. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. DN-notat. 2003: 3. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 275 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2003. Overvåking av bunndyr i Vikedalselva. 190-200. I:
  • naturforvaltning, Direktoratet for. 2003. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. DN-notat. 2003: 3. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 275 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2003. Overvåking av bunndyr i Audna. 70-80. I:
  • naturforvaltning, Direktoratet for. 2003. Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2002. DN-notat. 2003: 3. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 275 sider.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2003. Overvåking av bunndyr. 102-145. I:
  • Skjelkvåle, Brit Lisa; Skancke, Liv Bente. 2003. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Statlig program for forurensingsovervåking. Årsrapport - Effekter 2002. 886: TA-1985/2003. Statens Forurensingstilsyn, Oslo.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 2001. Overvåking av bunndyr. I:
  • Brit Lisa, Skjelkvåle. 2001. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. MANGLER.
 • Fjellheim, Arne; Bjerknes, Vilhelm; Scancke, Liv Bente; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Mjelde, Marit; Lindstrøm, Eli Anne. 2000. Eksingedalsvassdraget. 460-478. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Kalking av vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 1999. DN-notat. 2000: 2. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.
 • Fjellheim, Arne; Raddum, Gunnar. 1998. Bunndyrundersøkelser i vassdrag. 129-137. I:
  • Skjelkvåle, B. L. 1998. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Å rsrapportEffekter 1997.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Andersen, T., Fjellheim, A., Larsen, R. & Otto, C. 1978. Relative abundance and flight periods of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera in a regulated West Norwegian river. - Norw. J. ent. 25: 139-144.

Fjellheim, A. 1980.  Differences in drifting of larval stages of Rhyacophila nubila (Trichoptera). - Holarctic Ecology 3: 99-103.

Bækken, T., Fjellheim, A., Larsen, R. & Otto, C. 1981.  Vegeta­tional energy budget of a weir basin in western Norway. - Arch. Hydrobiol. 91: 351-365.

Bækken, T., Fjellheim, A. & Larsen, R. 1981.  Seasonal fluc­tuations of physical and chemical parameters of a weir basin in a regulated west Norwegian river. - Nordic Hydrology 12: 31-42.

Bækken, T., Fjellheim, A. & Larsen, R. 1984.  Benthic animal production in a weir basin area in western Norway. - In: Lille­hammer, A. & Saltveit, S.J. (Eds.) Regulated Rivers. 223-232. Universitetsforlaget, Oslo.

Raddum, G.G. & Fjellheim, A. 1984.  Acidification and early warning organisms in freshwater in western Norway. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 22: 1973-1980.

Fjellheim, A., Raddum, G.G. & Sagen, T. 1985.  Effect of alumini­um at low pH on the mortality of elvers (Anguilla anguilla L.), a laboratory experiment. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 22: 2544-2547.

Andersen, T.F., Fjellheim, A., Karlsen, L.R. & Raddum, G.G. 1986.  Variations in density of a population of brown trout (Salmo trutta L.) and its relation to food resources in a regulated West Norwegian river. - Pol. Arch. Hydrobiol. 33 (463-474).

Hesthagen, T. & Fjellheim, A. 1987.  Effects of transferring glacier-fed water to a clear-water mountain river on the produc­tion and food organisms of brown trout (Salmo trutta L.) in southern Norway. - Regulated Rivers: Research and Management 1: (161-170).

Raddum, G.G. & Fjellheim, A. 1987.  Effects of pH and aluminium on mortality, drift and moulting of the mayfly (Baetis rhodani). - Annls. Soc. r. zool. Belg. - 117 Suppl. 1: 77-87.

Fjellheim, A., Hestagen, T., Raddum, G.G. and Mejdell Larsen, B. 1987.  Production, growth and food of young Atlantic salmon in two rivers with different acidification. - In: Perry, R., Harri­son, R.M, Bell, J.N.B. & Lester, J.N. (eds.) Acid Rain: Scienti­fic and Technical Advances. 500-507. Selper Publica­tions Ltd., London.

Fjellheim, A. & Raddum, G.G. 1988.  Birch leaf processing and associated macroinvertebrates in an acidified lake subjected to liming. - Hydrobiologia 157: 89 - 94.

Raddum, G.G., Fjellheim, A. & Hesthagen, T. 1988.  Monitoring of acidification by the use of aquatic organisms. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 23: 2291 -2297.

Fjellheim, A., Raddum, G. G. & Schnell,  Ø. A. 1989. Changes in benthic animal production of a weir basin after eight years of succession. - Regulated Rivers: Research and Management 3 183 - 190.

Raddum, G. G., Fjellheim, A., & Sægrov, H. 1989. Removal of brown trout (Salmo trutta L.): Changes in population dynamics in a weir basin in western Norway. - Regulated Rivers: Research and Manage­ment 3: 225 - 233.

Fjellheim, A. & Raddum, G. G. 1990. Acid precipitation: Biologi­cal monitoring of streams and lakes. - The Science of the Total Environment 96: 57-66.

Fjellheim, A. & Raddum, G. G. 1992. Recovery of acid sensitive species of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera in River Audna after liming. - Environmental pollution 78: 173 - 178.

Fjellheim, A. & Raddum, G. G. 1992. Use of indicator organisms in monitoring of acidification. - In: McKenzie, D. H., Hyatt, D. E. & McDonald, J. V. (Eds) Ecological Indicators. 1559-1560, Elsevier, London.

Raddum, G. G. & Fjellheim, A. 1993. Life cycle and production of Baetis rhodani in a regulated river in western Norway: comparison of pre- and post-regulation conditions. - Regulated Rivers: Research and management 8: 49-61.

Fjellheim, A., Håvardstun, J., Raddum, G. G. & Schnell, Ø. A. 1993. Effects of increased discharge on the yearly productivity of benthic invertebrates in a regulated river. - Regulated Rivers: Research and management 8: 179-187.

Fjellheim, A. & Raddum G. G. 1993. Changes in the mayfly community of Lake Hovvatn During the first 12 years of liming. - In: G.Giussani and C. Callieri (eds), Strategies for Lake Ecosystems Beyond 2000, Proceedings, Stresa, pp. 407-410.

Raddum, G. G. & Fjellheim, A. 1994. Invertebrate community changes caused by acidification. - In: Steinberg, C. E. W. & Wright, R. W. (eds.) Acidification of freshwater ecosystems: Implications for the future. John Wiley & Sons Ltd., pp. 345-354.

Fjellheim, A. & Raddum, G. G. 1994. Stocking experiments with wild brown trout (Salmo trutta) from a regulated river in two mountain reservoirs. - In: Rehabilitation of inland fisheries (I. G. Cowx, ed.). Fishing News Books, Blackwell Scientific Publications, Oxford. pp. 268 - 279.

Raddum, G. G. & Fjellheim, A. 1994. Impact of hydropower development on aquatic invertebrates. - Norwegian Journal of Geography. 48: 39-44.

Fjellheim, A., Raddum, G. G. & Barlaup, B. T. 1995. Dispersal, growth and mortality of brown trout (Salmo trutta L.) stocked in a regulated west Norwegian river. -Regulated Rivers: Research and management 10: 137-145.

Raddum, G. G. & Fjellheim, A. 1995. Artificial deposition of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in a regulated Norwegian river: Hatching, dispersal and growth of the fry. - Regulated Rivers: Research and management 10: 169-180.

Fjellheim, A. & Raddum, G. G. 1995. Benthic animal response after liming of three south Norwegian rivers. - Water Air & Soil Pollution 85: 931 - 936.

Raddum, G. G. & Fjellheim, A. 1995. Effects of liming and acid surface water on the mayfly Leptophlebia vespertina in Lake Store Hovvatn. - Water Air & Soil Pollution 85: 961-966.

Raddum, G. G. & Fjellheim, A. 1995. Acidification in Norway - Status and trends. V. Biological monitoring - Invertebrates - Water Air & Soil Pollution 85: 647-652.

Lien, L., Raddum, G. G.  Fjellheim, A. and Henriksen, A. 1996. A critical limit for acid neutralizing capacity in Norwegian surface waters, based on new analysis of fish and invertebrate responses. The science of the total environment 177: 173 - 193.

Fjellheim, A., 1996. Distribution of benthic invertebrates in relation to stream flow characteristics in a Norwegian river. - Regulated Rivers: Research and management 12: 263-271.

Larsen, J., Birks, H. J. B., Raddum, G. G. & Fjellheim, A. 1996. Quantitative relationships of invertebrates to pH in Norwegian river systems. - Hydrobiologia 328: 57-74.

Fjellheim, A. & Raddum, G. G. 1996.  Weir-building in a regulated West Norwegian river: Long term dynamics on invertebrates and fish. - Regulated Rivers: Research and management 12: 501-508.

Fjellheim, A. & Raddum, G. G. 1998. Life cycle and drift of Glossosoma intermedia (Trichoptera: Glossosomatidae) in western Norway. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 26: 2048-2052.

Fjellheim, A., Boggero, A., Halvorsen, G. A., Nocentini, A. M., Rieradevall, M., Raddum G. G. & Schnell, Ø. A. 2000. Distribution of benthic invertebrates in relation to environmental factors. A study of european remote alpine lake ecosystems. - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 484-488.

Fjellheim, A. and Johnsen, B. O. 2001. Experiences from stocking salmonid fry and fingerlings in Norway, with perspectives for future research and management strategies. Nordic Journal of Freshwater research 75: 20-36.

Raddum, G. G., Fjellheim, A. and Skjelkvåle, B. L. 2001. Improvements in water quality and aquatic ecosystems due to reduction in sulphur deposition in Norway. - Water Air & Soil Pollution 130: 87-98.

Walseng, B. Langåker, R.M., Brandrud, T.E., Brettum, P., Fjellheim, A., Hesthagen, T., Kaste, Ø., Larsen, B.M. and Lindstrøm, E.-A. 2001. The river Bjerkreim in SW Norway - successful recovery in a limed system.  - Water Air & Soil Pollution 130: 1331-1336.

Fjellheim, A. and Raddum, G. G. 2001. Acidification and liming of River Vikedal, western Norway. A 20 year study of responses in the benthic invertebrate fauna.  - Water Air & Soil Pollution 130: 1379-1384.

Fjellheim, A., Tysse, Å. and Bjerknes, V.  2001. Reappearance of highly acid-sensitive invertebrates after liming of an alpine lake ecosystem. - Water Air & Soil Pollution 130: 1391-1396.

Raddum, G. G. and Fjellheim, A. 2002. Species composition of freshwater invertebrates in relation to chemical and physical factors in high mountains in southwestern Norway. - Water Air & Soil Pollution 131: 1-18.

Fjellheim, A., Barlaup, B. T., Gabrielsen, S. E and Raddum, G. G. 2003. Restoring fish habitat as an alternative to stocking in a river with strongly reduced flow. – Ecohydrology and Hydrobiology  3: 17-26.

Halvorsen, G. A., Heegaard, E., Fjellheim, A. and Raddum, G. G. 2003. Tracing recovery from acidification in the West Norwegian Nausta Watershed. – AMBIO 32: 235-239.

Raddum, G. G. and Fjellheim, A. 2003. Liming of River Audna, Southern  Norway. A large scale experiment of benthic invertebrate recovery. – AMBIO 32: 230-234.

Rosseland, B.O., Rognerud, S., Collen, P., Grimalt, J., Vives, I., Massabuau, J.-C., Hofer, R., Lackner, R., Raddum, G. G.  Fjellheim, A., Harriman, R. & Pina, B. 2007. Brown trout in Lochngar. Population and contamination by metals and organic micropollutants. - In: Rose, N. (ed.). Lochnagar: The Natural History of a Mountain Lake. - Developments in Paleoenvironmental Research (DPER) 12: 253-285.

Fjellheim, A., Tysse, Å. and Bjerknes, V.  2007. Fish stomachs as a biomonitoring tool in studies of invertebrate recovery. – In: Brimblecombe, P, Hara, H., Houle, M. and Novak, M. (Eds.) Acid Rain – Deposition to Recovery. Water Air & Soil Pollution Focus 7: 293-300.

Raddum, G. G., Fjellheim, A. and Velle, G. 2008. Increased growth and distribution of Ephemerella aurivillii (Ephemeroptera) after hydropower regulation of the Aurland catchment in Western Norway. River research and applications 24: 688 – 697.

Fjellheim, A. and Raddum, G. G. 2008. Growth and voltinism in the aquatic insects of a regulated river subject to groundwater inflows. River research and applications 24: 710 – 719.

Fjellheim, A., Raddum, G. G., Vandvik, V., Cogălniceanu, D., Boggero, A., Brancelj, A., Galas, J., Sporka, F., Vidinova, Y., Bitusik, P., Dumnicka, E., Gâldean, N., Kownacki, A., Krno, I., Preda, E., Rîşnoveanu G. and  Stuchlik, E. 2009. Diversity and distribution patterns of benthic invertebrates along alpine gradients. A study of remote European freshwater lakes. Advances in Limnology 62: 167 – 190.

Hesthagen, T., Fjellheim, A., Schartau, A, K., Wright, R, F., Saksgård, R. and Rosseland, B. O. 2011. Chemical and biological recovery of Lake Saudlandsvatn, a formerly highly acidified lake in southernmost Norway, in response to decreased acid deposition. Science of the Total Environment: 409: 2908-2916.

Stockdale, A., Tipping, E., Fjellheim, A., Garmo, Ø. A., Hildrew, A. G., Lofts, S., Monteith, D. T., Ormerod, S. J. and Shilland, E. M. Recovery of macroinvertebrate species richness in acidified upland waters assessed with a field toxicity model. Ecological Indicators (in press).

 

Professorkompetanse i anvendt ferskvannsøkologi