Hjem
 • E-postArne.Solli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 50
 • Besøksadresse
  Dokkeveien 2B
  Rom 
  309
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Historisk kartportal for dei norske byane

http://urbgis.uib.no/

Wikipedia for norske byar (1800-1950)

https://wiki.uib.no/hbrgeo/index.php/UrbGeo

 

Bøker
 • Solli, Arne. 2014. Den skrivende barnehagelærer : om profesjonalitet og praksis. Fagbokforlaget. 163 sider. ISBN: 9788245015782.
 • Ersland, Geir Atle; Solli, Arne. 2012. Stavanger bys historie, bind 1. Bispeby og borgarby - frå opphavet til 1815. Wigestrand Forlag AS. 413 sider. ISBN: 978-82-8140-080-1.
 • Solli, Arne. 2007. Urban Space and Household Forms. 15 sider. ISBN: 91-88882-28-4.
Tidsskriftartikler
 • Engvik, Ane; Tveten, Einar; Solli, Arne. 2019. High-grade metamorphism during Neoproterozoic to Early Palaeozoic Gondwana assembly, exemplified from the East African Orogen of northeastern Mozambique. Journal of African Earth Sciences. 151: 490-505. doi: 10.1016/j.jafrearsci.2018.12.021
 • Engvik, Ane; Taublad, H.; Solli, Arne; Grenne, Tor; Austrheim, Håkon Olaf. 2018. Dynamic metamorphism: stable isotopes, fluid evolution, and deformation of albitite and sapolite metagabbro. Geofluids. 2018. 22 sider. doi: 10.1155/2018/9325809
 • Pinotti, Thomaz; Bergström, Anders; Geppert, Maria; Bawn, Matt; Ohasi, Dominique; Shi, Wentao; Lacerda, Daniela R.; Solli, Arne; Norstedt, Jakob; Reed, Kate; Dawtry, Kim; González-Andrade, Fabricio; Paz-y-Miño, Cesar; Revollo, Susana; Cuellar, Cinthia; Jota, Marilza S.; Santos Jr., José E.; Ayub, Qasim; Kivisild, Toomas; Sandoval, José R.; Fujita, Ricardo; Xue, Yali; Roewer, Lutz; Santos, Fabrício R.; Tyler-Smith, Chris. 2018. Y Chromosome Sequences Reveal a Short Beringian Standstill, Rapid Expansion, and early Population structure of Native American Founders. Current Biology. 29: 149-157.e3. Publisert 2018-12-20. doi: 10.1016/j.cub.2018.11.029
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil. 2015. Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet. Publisert 2015-11-27.
 • Klüsener, Sebastian; Devos, Isabelle; Ekamper, Peter; Gregory, Ian; Gruber, Siegfried; Marti-Henneberg, Jordi; van Poppel, Frans; da Silveira, Luis; Solli, Arne. 2014. Spatial inequalities in infant survival at an early stage of the longevity revolution: A pan-European view across 5000+ regions and localities in 1910. Demographic Research. 30: 1849-1864. doi: 10.4054/DemRes.2014.30.68
 • Solli, Arne. 2014. «Unionspartiet»: Mindretall på Eidsvoll, flertall i Sørvest-Norge? Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger. 1. 31-46.
 • Solli, Arne; Puschmann, Paul. 2014. Household and family during urbanization and industrialization: efforts to shed new light on an old debate. The History of the Family. 19: 1-12. Publisert 2014-02-05. doi: 10.1080/1081602X.2013.871570
 • Solli, Arne. 2013. Eigedomsregistrering i Bergen gjennom 350 år. Bergens historiske forenings skrifter. 108: 147-164.
 • Solli, Arne; Thorvaldsen, Gunnar. 2013. Norway: From Colonial to Computerized Censuses. Revista de Demografia Historica. XXX: 107-136.
 • Solli, Arne. 2010. Bøker er best på nett. HIFO-nytt. 1: 16-18.
 • Solli, Arne. 2006. Eit digitalt kartverk for Bergen pr. 1686 – berre ein draum? Gamle Bergen Årbok. 1.
 • Solli, Arne; Ulvund, Frode. 1999. Learning, technology and history. Historia. 44: 257-275.
 • Ulvund, Frode; Solli, Arne. 1999. Learning, technology and history. Historia (Three Rivers). 44: 257-275.
 • Solli, Arne. 1998. Hypertext 'papers' on the Web: Students Confront the Linear Tradition. The Journal of the Association for History and Computing. 1.
Rapporter/avhandlinger
 • York, Eyvind Urkedal; Solli, Arne; Dyrvik, Ståle. 2012. ”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om husmannsvesenet i Noreg. Luster sogelag/Luster kommune, Luster. 84 sider.
 • Solli, Arne. 2004. Livsløp - Familie - Samfunn: Endring av familiestrukturar i Norge på 1800-talet. Historisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 430 sider.
 • Ulvund, Frode; Solli, Arne; Opheim, Bente. 1998. Praktisk innføring i programvare - kompendium i EDB og Historie. Historisk Institutt. 101 sider.
 • Ulvund, Frode; Solli, Arne. 1997. Bruk av MS Access for historikarar. Ei kort innføring med praktiske oppgåver. Historisk institutt.
Bokkapitler
 • Solli, Arne. 2018. Kapittel 7. Å arbeide kvantitativt. Kapittel 7, sider 92-121. I:
  • Melve, Leidulf; Ryymin, Teemu. 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 239 sider. ISBN: 978-82-15-03038-8.
 • Solli, Arne. 2017. Kapittel 8 Eigedomshistoria i byane. Kapittel 8, sider 264-301. I:
  • Sevatdal, Hans; Sky, Per Kåre; Berge, Erling. 2017. Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget. 486 sider. ISBN: 978-82-15-02780-7.
 • Solli, Arne. 2016. DEI TUNGE BYRDENE? Kapittel, sider 89-108. I:
  • Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Siri Skretting. 2016. Byrde og berikelse: Sølvskatten 1816-2016. Universitetet i Bergen. 124 sider. ISBN: 978-82-7887-041-9.
 • Solli, Arne. 2014. Ein fullstendig umoden aksjon? Valprotesten i Stavanger 1814. 2:2, sider 107-130. I:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 sider. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Solli, Arne. 2008. Smør og salt, huder og skinn. Kartdel, sider 568-568. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Solli, Arne. 2008. Bygdelag og busetnad. Tema, sider 406-424. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Solli, Arne; Brekke, Nils Georg. 2008. Makt, posisjonar og blått blod. Kartdel, sider 564-567. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Solli, Arne. 2000. Hypertext "Papers" on the Web: Students Confront the Linear Tradition. 38-52. I:
  • Trinkle, Dennis A.; Merriman, Scott A. 2000. History.edu Essays on Teaching with Technology. ISBN: 0-7656-0549-X.
Kunstnerisk produksjon
 • Solli, Arne. 2008. Tordenkugler over Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Livsløp - familie - samfunn: Endring av familiestrukturar i Norge på 1800-talet. Avhandling for dr. art. -grad. 2004

Solli, Arne: Hypertext "Papers" on the Web: Students Confront the Linear Tradition in Dennis A. Trinkle and Scott A. Merriman (eds.), History.edu Essays in Teaching with Technology, M. E. Sharpe 2001

Urban Space and Household Forms. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet 2007.

Eit digitalt kartverk for Bergen pr. 1686 – berre ein draum?. Bymuseet i Bergen, Årbok 2006

 • Historisk Befolkningsregister (HBR) Nasjonalt historisk befolkningsregister http://histreg.no/
 • BERGIS – BYENS HISTORISKE LANDSKAP http://bergis.uib.no/ Prosjektet har som mål å etablere ein historisk GIS (Geografisk informasjonssystem). Fase to av prosjektet skal avsluttast mars 2007. Samarbeidspartnarar er Aksis, avdelingar i Bergen kommune og lokale arkivinstitusjonar.
 • Stavanger bys historie
 • Forskergruppe: