Hjem
Arne Tjølsens bilde
Foto:
Atle Kold Hansen

Arne Tjølsen

Professor, utdanningsleder. Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering.
 • E-postArne.Tjolsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 67 86+47 928 04 707
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  5009 Bergen
  Rom 
  7. et.
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

1) Mekanismer for regulering av smertefølsomhet, særlig mekanismer i ryggmargens bakre horn. Vekt på stimulus-indusert potensiering av nosiseptive responser i nevroner i bakhornet, som er sannsynlige mekanismer for hyperalgesi og allodyni etter skader og andre smertefulle tilstander.

2) Deltaker i prosjekt på mentor-ordninger for medisinstudenter (CanNorMent). 

3) Deltaker i prosjekt på underviseres emosjoner overfor undervisning (Emotions in teaching). 

Undervisning for studenter i medisin, odontologi, farmasi, tannpleie og biomedisin. Hovedvekt på nevrofysiologi og nevroanatomi, men også generell fysiologi, cellebiologi og kjemi. Underviser dessuten makroskopisk anatomi og noe cellebiologi og kjemi. 

Særlig interesse for utdanningsledelse. Opptatt av metoder for læring og undervisning som aktiviserer og stimulerer studenter til læring. 

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved UiB.

 • Vis forfatter(e) (2020). Group mentoring of medical students in Canada and Norway - influence of mentors' age and gender.
 • Vis forfatter(e) (2020). Group mentoring for undergraduate medical students - What factors decide mentors' satisfaction?
 • Vis forfatter(e) (2017). Nevrobiologi. 33-46. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Smertepsykologi. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Stimulation-induced expression of immediate early gene proteins in the dorsal horn is increased in neuropathy. Scandinavian Journal of Pain. 43-51.
 • Vis forfatter(e) (2016). Spinal sensitization and expression of immediate early genes. Prolonged opioid treatment and neuropathic nociception.
 • Vis forfatter(e) (2016). Grunnleggende smertefysiologi. 328-340. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Palliasjon. Nordisk lærebok. 3. utgave. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Time course of immediate early gene protein expression in the spinal cord following conditioning stimulation of the sciatic nerve in rats. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2015). Chronic morphine treatment enhances sciatic nerve stimulation-induced immediate early gene expression in the rat dorsal horn. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 305-313.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.