Hjem
Arnhild Nelly Thorseths bilde

Arnhild Nelly Thorseth

Rådgiver
 • E-postArnhild.Thorseth@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 19
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagresgt. 1
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Arbeidsfelt:

-  Økonomiske støtteordningar/utlysingar, m.a:

*  Meltzer-midlar
*  Små driftsmidlar
*  Andre fond og legat

- fakultetets arealkoordinator

- fakultetets miljøkoordinator (ytre miljø)

- informasjon/web-redigering

- valkoordinator ved fakultetet

- brannvern

anna saksbehandling innafor seksjonen

Verv:

Medlem rådgivande faggruppe for UH-sektoren, Akademikerforbundet

Unios arbeidsgruppe for høgre utdanning

Medlem i regionstyret, Akademikerforbundet

Tillitsvald

Vitenskapelig artikkel
 • Danesi, Serena; Johnson, Cynthia A; Barddal, Johanna. 2017. Between the historical languages and the reconstructed language: An Alternative Approach to the Gerundive + "Dative of Agent" Construction in Indo-European. Indogermanische Forschungen. 143-188.
 • Barddal, Johanna; Arnett, Carlee; Carey, Stephen Mark; Eythórsson, Thórallur; Jenset, Gard Buen; Kroonen, Guus; Oberlin, Adam. 2016. Dative Subjects in Germanic: A Computional Analysis of Lexical Semantic Verb Classes Across Time and Space. Typological Studies in Language. 49-84.
 • Barddal, Johanna; Arnett, Carlee; Carey, Stephen Mark; Eythórsson, Thórallur; Jenset, Gard Buen; Kroonen, Guus; Oberlin, Adam. 2016. Dative Subjects in Germanic: A Computational Analysis of Lexical Semantic Verb Classes Across Time and Space. Language Typology and Universals. 49-84.
 • Cennamo, Michela; Eythórsson, Thórhallur; Barddal, Johanna. 2015. Semantic and (morpho)syntactic constraints on anticausativization: Evidence from Latin and Old Norse-Icelandic. Linguistics. 677-729.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Mbegani Fiskeriutviklingssenter : Målgrupper og organisering av planprosessen. DERAP-publikasjon nr. 155, Chr. Michelsens institutt, 1981

Cand. polit. UiB, 1983, lektor, UiB, 1992, m/faga: Offentleg administrasjon og org. teori (hf), Spansk (mf) og Historie (grf),

Variert praksis frå offentleg og privat sektor, 14 års leiarerfaring.

Internasjonal studie-/arbeidserfaring:  Tyskland, Kiel (0,5 år), Peru, Lima (3,5 år), Mosambik, Pemba (1 år).