Hjem
Arnt Skjefstads bilde

Arnt Skjefstad

Førsteamanuensis
Det juridiske fakultet, ekst.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Metodiske utfordringer i erstatningsretten – noen grunntrekk og refleksjoner. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 220-260.
 • Vis forfatter(e) 2017. Erstatning for feil gjort i selskapets ledelse - utviklingstrekk, tilnærming og systematikk. Tidsskrift for forretningsjus. 135-166.
 • Vis forfatter(e) 2008. Prisavslag, erstatning og regress - selgers og meglers innbyrdes ansvar. Tidsskrift for erstatningsrett. 149-186.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan lære studentene å skrive bedre juss?
 • Vis forfatter(e) 2016. Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Når Høyesterett bryter med etablert lære: Om rettsavklaring, rettsutvikling og rettsforvirring I formueretten.
 • Vis forfatter(e) 2018. Directors & Officers Liability in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2016. Lederansvaret - utviklingstrekk.
 • Vis forfatter(e) 2012. Ugrunnet berikelse og erstatningsberegning.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2016. Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2015. Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling: Særlig om fordelsfradag ved tingsskade og mislighold.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Directors`and Officers`Liability in Norway. 52 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Forbehold om rett til omgjøring ved aksjesalg - bordet fanger? 7 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt