Hjem
Arve Egil Asbjørnsens bilde

Arve Egil Asbjørnsen

Professor, logopedi
 • E-postArve.Asbjornsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 90 84+47 922 09 567
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Utforskning av statistisk læring som en mekanisme i språktilegnelse og også som en del av språkbaserte lærevansker utgjør en økende del av forskningsfokuset. Hovedinteressene er knyttet til mekanismer i statistisk språklæring, og hvordan distribusjon av fonotaktisk informasjon og ulike læringsbetingelser påvirker språktilegenelse, både for førstespråket og ved læring av andrespråk.

I tillegg har jeg stor interesse av nevropsykologiske og nevrokognitive sider ved spesifikke lærevansker, dysleksi, også hos voksne med lese- og skrivevansker, og hvordan vanskene har innvirkning på utdanningsønsker og utdanningsvalg med særlig fokus på opplæring for voksne innsatte.

 • Fagansvarlig for logopedutdanningen ved UiB
 • Profesjonsdannelse og arbeidsmetoder i logopedi
 • Evidensbasert praksis
 • Emenansvarlig for LOGO345: Masteroppgave i logopedi
 • Vis forfatter(e) (2022). Norske innsette: Utdanning før og under soning, ønske og planar. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Korleis kan ein bygge bry mellom forsking/kliniske studier og klinisk praksis? Klinisk praksis i praksis .
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan lærer vi språk? Perspektiver fra statistisk læring.
 • Vis forfatter(e) (2022). Communications skills among the incarerated adults -- La Trobe Communication Questionnaire.
 • Vis forfatter(e) (2022). Communication Skills among Adults in Custody.
 • Vis forfatter(e) (2022). CATALISE Norge: Terminologi for vansker med språk hos barn og unge -- en konsensusstudie.
 • Vis forfatter(e) (2021). Terminologi for vansker med språk hos barn og unge – en konsensusstudie. Norsk tidsskrift for logopedi. 6-23.
 • Vis forfatter(e) (2021). Can a Questionnaire Be Useful for Assessing Reading Skills in Adults? Experiences with the Adult Reading Questionnaire among Incarcerated and Young Adults in Norway. Education Sciences. 154.
 • Vis forfatter(e) (2021). A Cross-Sectional Study of Educational Aspects and Self-reported Learning Difficulties among Female Prisoners in Norway. Education Sciences. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Prisoners' academic motivation, viewed from the perspective of self-determination theory: Evidence from a population of Norwegian prisoners. International Review of Education. 551-574.
 • Vis forfatter(e) (2020). MAIN: Kartleggingsverktøy for narrative ferdigheter hos flerspråklige. / Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Bohnacker, U. & Walters, J. (2019). MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives - Revised. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 63. Norwegian version. Translated and adapted by Asbjørnsen, A. and Rodina, Y. . ZAS Papers in Linguistics.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utdanning i fengsel. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). How can prisoners be motivated to start and complete an education?
 • Vis forfatter(e) (2018). Why do not prisoners participate in adult education? An analysis of Barriers to education in Norwegian prisons. International Review of Education. 1-23.
 • Vis forfatter(e) (2018). Selvrapporterte leseferdigheter blant unge voksne i Norge. Psyke & Logos. 114-132.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Beliefs about Voices Questionnaire - Revised: A factor structure from 450 participants. Psychiatry Research. 95-103.
 • Vis forfatter(e) (2017). Participation of foreign national prisoners in prison activities: Research insights from Belgium and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norske innsette: Mangelfull utdanning og risiko for utanforskap. Spesialpedagogikk. 49-60.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norske innsatte: Kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. Kan vi kartlegge slike vansker på en kostnadseffektiv måte?
 • Vis forfatter(e) (2017). Norske innsatte: Kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD. Bedre Skole. 32-39.
 • Vis forfatter(e) (2017). Innsatte fra Albania, Litauen og Polen: Utdanning, arbeid, ønske og planer. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Barriers that hinder prisoners from taking part in education: Research insights from Belgium and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). An fMRI study of implicit language learning in developmental language impairment. NeuroImage: Clinical. 277-285.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 9244-9249.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Implisitt, statistisk læring
 • Språktilegnelse
 • Leseferdigheter og psykisk helse blant innsatte
 • Utdanning og utdanningsvalg blant innsatte
 • Kognitiv fungering og dysleksi
 • Kognitive forstyrrelser ved posttraumatisk stressforstyrrelse
 • Auditiv oppmerksomhet