Hjem
 • E-postArve.Asbjornsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 90 84
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Utforskning av statistisk læring som en mekanisme i språktilegnelse og også som en del av språkbaserte lærevansker utgjør en økende del av forskningsfokuset. Hovedinteressene er knyttet til mekanismer i statistisk språklæring, og hvordan distribusjon av fonotaktisk informasjon og ulike læringsbetingelser påvirker språktilegenelse, både for førstespråket og ved læring av andrespråk.

I tillegg har jeg stor interesse av nevropsykologiske og nevrokognitive sider ved spesifikke lærevansker, dysleksi, også hos voksne med lese- og skrivevansker, og hvordan vanskene har innvirkning på utdanningsønsker og utdanningsvalg med særlig fokus på opplæring for voksne innsatte.

 • Fagansvarlig for logopedutdanningen ved UiB
 • Profesjonsdannelse og arbeidsmetoder i logopedi
 • Evidensbasert praksis
 • Emenansvarlig for LOGO345: Masteroppgave i logopedi
 • 2019. Utdanning i fengsel. 21 sider.
 • 2019. How can prisoners be motivated to start and complete an education?
 • 2018. Why do not prisoners participate in adult education? An analysis of Barriers to education in Norwegian prisons. International Review of Education. 1-23.
 • 2018. Selvrapporterte leseferdigheter blant unge voksne i Norge. Psyke & Logos. 114-132.
 • 2017. The Beliefs about Voices Questionnaire - Revised: A factor structure from 450 participants. Psychiatry Research. 95-103.
 • 2017. Participation of foreign national prisoners in prison activities: Research insights from Belgium and Norway.
 • 2017. Norske innsette: Mangelfull utdanning og risiko for utanforskap. Spesialpedagogikk. 49-60.
 • 2017. Norske innsatte: Kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. Kan vi kartlegge slike vansker på en kostnadseffektiv måte?
 • 2017. Norske innsatte: Kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. .
 • 2017. Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD. Bedre Skole. 32-39.
 • 2017. Innsatte fra Albania, Litauen og Polen: Utdanning, arbeid, ønske og planer. .
 • 2017. Barriers that hinder prisoners from taking part in education: Research insights from Belgium and Norway.
 • 2017. An fMRI study of implicit language learning in developmental language impairment. NeuroImage: Clinical. 277-285.
 • 2016. The relationship between prisoners' academic self-efficacy and participation in education, previous convictions, sentence length, and portion of sentence served. Journal of Prison Education and Reentry. 106-120.
 • 2016. Spørreskjema om voksnes lesing (SLV) som screeninginstrument for leseferdigheter : erfaringer fra bruk i en surveyundersøkelse blant norske innsatte. Norsk tidsskrift for logopedi. 14-25.
 • 2016. Psychophysiological responses to an executive task in refugees with chronic PTSD and comorbid depression. Nordic Psychology. 177-194.
 • 2016. Norske innsette: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel. .
 • 2016. Norske innsette: Utdanning, arbeid, ønske og planar. .
 • 2016. En undersøkelse av lese- og skriveferdigheter blant unge voksne : skiller innsatte seg fra andre med sammenlignbart utdanningsnivå? Spesialpedagogikk. 53-67.
 • 2016. Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 9244-9249.
 • 2015. The nature of the language input affects brain activation during learning from a natural language. Journal of Neurolinguistics. 17-34.
 • 2015. Symptoms of ADHD are related to education and work experience among incarcerated adults. Journal of Prison Education and Reentry. 18-30.
 • 2015. Lærevansker og oppmerksomhetsvansker blant norske innsatte.
 • 2015. Language lateralization shifts with learning by adults. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 306-325.
 • 2015. Forskning og praksis i skjønn forening: Inspirasjon og deling.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Implisitt, statistisk læring
 • Språktilegnelse
 • Leseferdigheter og psykisk helse blant innsatte
 • Utdanning og utdanningsvalg blant innsatte
 • Kognitiv fungering og dysleksi
 • Kognitive forstyrrelser ved posttraumatisk stressforstyrrelse
 • Auditiv oppmerksomhet