Hjem
Asbjørn Grønstads bilde

Asbjørn Grønstad

Professor, Visuell Kultur
 • E-postasbjorn.gronstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 64
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgate 6
  Postboks 7802
  5007 Bergen
  Rom 
  516
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Asbjørn Grønstad er professor i Visuell Kultur og har særlig arbeidet med spørsmål om etikk knyttet til kontroversielle uttrykk i billedmediene. Han er utdannet språk-og litteraturviter med doktorgrad innen feltet American Studies, og arbeider gjerne med tverrfaglige tema i skjæringspunktet mellom disipliner som filmvitenskap, medieteori, kunsthistorie, filosofi, og litteratutvitenskap. Fra 2008-20013 ledet han prosjektet Nomadikon: New Ecologies of the Image, finansiert av Trond Mohn-stiftelsen. Sammen med Øyvind Vågnes grunnla han i 2010 det fagfellevurderte tidsskriftet Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. Grønstad har hatt to Fulbright-stipend (1998-99 & 2017-18) og har vært gjesteprofessor ved University of Wisconsin-Madison (2000, 2001, 2003), University of Amsterdam (2005, 2013) og University of California-Berkeley (2006-07, 2011, 2013 & 2017-18). I 2007-08 var han professor i Visuell Kultur ved Universitetet i Stavanger. Han har utgitt 13 bøker og over 60 vitenskapelige artikler. Hans seneste bokutgivelser er Ways of Seeing in the Neoliberal State (Palgrave, 2021) og Microdystopias: Aesthetics and Ideologies in a Broken Moment, med Lene Johannessen (Lexington Books/Rowman & Littlefield, 2022).

Siste publikasjoner:

Microdystopias

Ways of Seeing in the Neoliberal State

Rethinking Art and Visual Culture: The Poetics of Opacity

Invisibility in Visual and Material Culture

Film and the Ethical Imagination

Seeing Whole: Toward and Ethics and Ecology of Sight

Gestures of Seeing in Film, Video and Drawing

 

Grønstad har bidratt med en rekke populærvitenskapelige tekster, kronikker, intervjuer og gjesteforedrag i offentligeten. 

Seneste innlegg:

Less than zero: McGurls tidsriktige reduksjonisme 

Ways of Seeing og det hvite blikket

Johnny Cash International - digitalt arangement (Fulbright Norway, 27. oktober 2020).

"Har vi forstått hva "Ways of Seeing" egentlig handler om?" (Aftenposten, 25. september 2020).

"Hva er problemet?" (Klassekampen, 1. september 2020).

Grønstad underviser og veileder i filmvitenskapelige emner, visuell kultur og amerikanistikk. Han har ofte emneansvar for følgende kurs:

MEVI103: Medieestetikk: Fortolking og analyse.

MEVI223: Medieestetikk: Historie og teori.

MEVI303: Medieestetikk.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Screening absence. The Nordic Journal of Aesthetics. 108-114.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gestures of Seeing. Objektiv. Tidskrift for kamerabasert kunst. 8-11.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Abbas Kiarostami's Shirin and the Aesthetics of Ethical Intimacy". Film Criticism. 22-37.
 • Vis forfatter(e) (2012). Is there a transmedial dispositif? : aesthetic epistemes and the question of disciplinarity. The Nordic Journal of Aesthetics. 32-49.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ekphrasis refigured: writing seeing in Siri Hustvedt's What I Loved. Mosaic. 33-48.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Is There a Transmedial Dispositif? Aesthetic Epistemes and the Question of Disciplinarity.". The Nordic Journal of Aesthetics. 32-49.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Nighthawks at the Diner: Wong Kar-Wai's My Blueberry Nights". American, British and Canadian Studies Journal. 106-112.
 • Vis forfatter(e) (2008). Downcast eyes: Michael Haneke and the cinema of intrusion. Nordicom Review. 133-144.
 • Vis forfatter(e) (2008). 'No One Goes to the Movies Anymore:' Cinema and Visual Studies in the Digital Era. Kinema. A journal for film and audiovisual media. 5-16.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Teljekantar og Teljefantar: Om Forsking, Formidling og den Tospråklege Fordringa". Syn og Segn. 62-77.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Tact and Tactility: On Jane Campion's In the Cut.". American, British and Canadian Studies Journal. 237-249.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Downcast Eyes: Michael Haneke and the Cinema of Intrusion". Nordicom Review. 133-144.
 • Vis forfatter(e) (2007). Disiplin og Purisme: Eit Essay om Transmedial Kultur. Norsk Medietidsskrift. 227-243.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Disiplin og Purisme: Eit essay om transmedial kultur". Norsk Medietidsskrift. 227-247.
 • Vis forfatter(e) (2006). Denis Johnson's postmodern Lazarus: Transforming faith in 'Resuscitation of a Hanged Man'. American Studies in Scandinavia. 66-77.
 • Vis forfatter(e) (2006). An Interview with W.J.T. Mitchell. Image [&] Narrative.
 • Vis forfatter(e) (2006). Abject Desire: Anatomie de l'enfer and the unwatchable. Studies in French Cinema. 161-169.
 • Vis forfatter(e) (2005). Wonders of the Invisible World: The Handsome Family and the Topographical Uncanny. Chapter & Verse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Tiresijin pogled: Joyce, Rossellini iikonologija mrtvih. Ljetopis: Croatian Film Journal.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om Minnet, Historia, Gløymsla: Godards Eloge de l'amour. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 34-46.
 • Vis forfatter(e) (2005). Looking In: William Carlos Williams and the Image-Text. Estragon. 9-15.
 • Vis forfatter(e) (2005). Coppola's Exhausted Eschatology: Apocalypse Now Reconsidered. Nordic Journal of English Studies (NJES). 121-136.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Straw Dogs and the Aesthetics of Violence (II)". American, British and Canadian Studies Journal. 65-79.
 • Vis forfatter(e) (2004). Straw Dogs and the Aesthetics of Violence (1). American, British and Canadian Studies Journal. 201-217.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anatomy of a Murder: Bazin, Barthes, Blow-Up. The Film Journal. 10.
 • Vis forfatter(e) (2003). One-Dimensional Men: Fight Club and the Poetics of the Body. Film Criticism. 1-23.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mean Streets: Death and Disfiguration in Hawks's Scarface. Nordic Journal of English Studies (NJES). 385-409.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gathering at the River: Ford, Peckinpah and the Failure of the Communal. American Studies in Scandinavia. 51-67.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Gaze of Tiresias: Joyce, Rossellini and the Iconology of the Dead. Nordic Journal of English Studies (NJES). 233-248.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Appropriational Fallacy: Grand Theories and the Neglect of Film Form. www.Film-Philosophy.com.
 • Vis forfatter(e) (2002). Fortolkningens Hegemoni: Om Filmkritikkens Usynliggjøring av Estetikken. Z filmtidsskrift. 30-37.
 • Vis forfatter(e) (2002). Back to Bazin?: Filmicity in the Age of the Digital Image. Popular Culture Review. 11-23.
 • Vis forfatter(e) (2001). Violence as Form and Rhetoric: Peckinpah's The Wild Bunch. American, British and Canadian Studies Journal. 212-227.
 • Vis forfatter(e) (2001). Topographies of Defeat: Masculinity and Desolation in Fat City and Junior Bonner. Kinema. A journal for film and audiovisual media. 33-48.
 • Vis forfatter(e) (2001). Straitjacketing the Image: Illocutionary Writing and the Obstruction of Cine-Semiosis in Hawks' Scarface. Redoubt. 109-116.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tid, Bevegelse og Narrasjon i Film. Bordwells Neoformalisme i Lys av Deleuzes Cinesofi. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 105-118.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Tid, bevegelse og narrasjon. Bordwells neoformalisme i lys av Deleuzes cinesofi". REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 105-118.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). "On Politics and Figuration".
 • Vis forfatter(e) (2023). Sustainable Utopias.
 • Vis forfatter(e) (2023). Plenary Lecture: "On the Persistence of Murray Bookchin’s Eco-Philosophy".
 • Vis forfatter(e) (2023). Micro-utopias II - co-organizer.
 • Vis forfatter(e) (2023). Convener and chair for guest lecture by Elly McCausland: "'Have They Come to Take Me Away?' Madness, Midnights, and the Feminist Antiheroism of Taylor Swift.".
 • Vis forfatter(e) (2023). Chair of the panel "Animation and the Limits of Care".
 • Vis forfatter(e) (2023). "Toward an Ethics of Inconvenience: Murray Bookchin's Eco-Philosophy".
 • Vis forfatter(e) (2023). "Of Time and the River: Heather McEntire's Eno Axis".
 • Vis forfatter(e) (2022). Rhythm in Moving Image Media.
 • Vis forfatter(e) (2022). On the Concept of Opacity.
 • Vis forfatter(e) (2022). Legal Aesthetics: The Case of Ways of Seeing.
 • Vis forfatter(e) (2022). Labor, Self, and Memory in Dan Erickson's Severance.
 • Vis forfatter(e) (2022). Komitémedlem og opponent på Jon Inge Faldalen doktoravhandling "Stillmoving.".
 • Vis forfatter(e) (2022). Elemental Engagements: Art and/as Epistemic Media - Chair and Respondent.
 • Vis forfatter(e) (2022). Confederalist Micro-utopias: From Murray Bookchin to Rojava.
 • Vis forfatter(e) (2021). The River in Reverse.
 • Vis forfatter(e) (2021). On Confinement, Sameness and Grieving: Yorgos Lanthimos's Microdystopias.
 • Vis forfatter(e) (2021). "White Material: Michael Haneke's Ethics of Violence".
 • Vis forfatter(e) (2021). "Refleksjoner rundt 03.08.38".
 • Vis forfatter(e) (2020). Thoughts on running a peer-reviewed journal.
 • Vis forfatter(e) (2020). A Conversation with Fresh Eye about Visual Culture in Europe.
 • Vis forfatter(e) (2019). Respondent to "Political Role of New Media in Relation to American Literature and Culture" and to "The Importance of Global Digital Literacy".
 • Vis forfatter(e) (2019). Moderator for keynote by Lisa Parks, on "Tactical Drone Use and Vertical Mediation at Standing Rock".
 • Vis forfatter(e) (2019). Mediation, Ethics, and Opacity.
 • Vis forfatter(e) (2019). Main organizer for the conference Monuments: The 26th Biennial Nordic Association for American Studies Conference.
 • Vis forfatter(e) (2019). Main organizer and chair of the seminar "The Ethics of Surveillance".
 • Vis forfatter(e) (2019). Keynote Address: "Sound and Image Between Narrative and Opacity".
 • Vis forfatter(e) (2019). Chair, keynote by Lisa Parks: "Tactical Drone Use and Vertical Mediation at Standing Rock".
 • Vis forfatter(e) (2019). Chair for the panel "Monuments in Popular Culture.".
 • Vis forfatter(e) (2019). Chair for panelet "Mediating Opacity in Visual Culture".
 • Vis forfatter(e) (2019). "Ways of Seeing in the Neoliberal State".
 • Vis forfatter(e) (2018). Ruben Östlund and the Cinema of Vulnerability.
 • Vis forfatter(e) (2018). Memory, Art, and Ethics in the Work of John Akomfrah.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cosmopolitanism and the Right to Opacity.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Bibliography of Machine Vision.
 • Vis forfatter(e) (2018). 'Everything was Stories:' The Aesthetic Imaginaries of Searching For the Wrong-Eyed Jesus.
 • Vis forfatter(e) (2018). "On Visuality and Ethics".
 • Vis forfatter(e) (2017). Film og den Etiske Imaginasjon.
 • Vis forfatter(e) (2017). Figuring Opacity.
 • Vis forfatter(e) (2017). Angelopoulos, Akomfrah and "The Elsewhere of the Image.".
 • Vis forfatter(e) (2017). "Remediation, Ethics and the Transaesthetic".
 • Vis forfatter(e) (2017). "A New Ethics For Biovisual Screens".
 • Vis forfatter(e) (2016). Toward an Aesthetics of Opacity.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ernie Gehr and the Aesthetic Imaginary.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cinema's Gestural Connectivities.
 • Vis forfatter(e) (2016). "The Virtues of Opacity in a World Without Shadows".
 • Vis forfatter(e) (2016). "Remediation, Ethics, and the Transaesthetic".
 • Vis forfatter(e) (2015). Organizer & chair for the symposium "Contested Spaces".
 • Vis forfatter(e) (2015). Leviathan and the Ecological Screen.
 • Vis forfatter(e) (2015). John Akomfrah's The Nine Muses and the Ethics of Memory.
 • Vis forfatter(e) (2015). Archival Migrations: The Organic Image in John Akomfrah's The Nine Muses.
 • Vis forfatter(e) (2015). "The Ethics of Transgression".
 • Vis forfatter(e) (2015). "The Aesthetic Imaginary: Eric Baudelaire's Lost Letters to Max".
 • Vis forfatter(e) (2015). "'The Honey of the Invisible:' Experimental Documentary and the Ethics of Memory".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Towards an Ethics of Distortion: Post-human Visuality in Leviathan".
 • Vis forfatter(e) (2014). "The Organic Image in Nostalgia For the Light and The Nine Muses".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Refigurations of Walden: Notes on Contagious Mediation".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Here is a Picture of no Country: The Image Between Fiction and Politics in Eric Baudelaire's Lost Letters to Max".
 • Vis forfatter(e) (2014). "'Every Form is a Face looking at us:' The Ethical Encounter in Kiarostami's Shirin".
 • Vis forfatter(e) (2013). The Nomadikon Lecture Series 8-11. Organizer and respondent.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Thinking Disciplinarity in an Age of Transmediality".
 • Vis forfatter(e) (2013). "The Two Disciplines, Cinema Studies and Art History," Round table: Moving Images or Moving Theory? The Role of Film Studies in Creating Social Agenda for Visual Culture.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Temporality, Presence, and Slow Cinema".
 • Vis forfatter(e) (2013). "Precarities Material and Conceptual".
 • Vis forfatter(e) (2013). "Images Opaque and Precarious: On Ernie Gehr and the Boundaries of Discernibility".
 • Vis forfatter(e) (2013). "Broken Materialities, or Three Forms of Opacity".
 • Vis forfatter(e) (2012). Moderator for TBLRs forskerskoleseminar "On Jacques Rancière.".
 • Vis forfatter(e) (2012). First opponent for Lise Majgaard Mortensens Ph.D thesis "Towards a Revival of Representation: Ekphrasis in the Contemporary Novel at the End of Postmodernism".
 • Vis forfatter(e) (2012). Deltager og kommentator.
 • Vis forfatter(e) (2012). Arrangør av The 6th Nomadikon Meeting: Ecologies of Seeing or Seeing Whole: Images and Spaces, Images within Images.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Taxonomies of Violence.".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Notes on the Power of the Precarious Aesthetic".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Enfolded By Cinema: The Transvisual Gaze in Tsai Ming-liang's Visage".
 • Vis forfatter(e) (2011). Words of Welcome.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Writing Seeing 1: Transaesthetic Resonances".
 • Vis forfatter(e) (2011). "Writing Seeing (1): Transaesthetic Resonances in Still Life with Oysters and Lemon and Point Omega.".
 • Vis forfatter(e) (2011). "Words of Welcome".
 • Vis forfatter(e) (2011). "Entropic Cinema: The Case of Antichrist/Irréversible.".
 • Vis forfatter(e) (2011). "A Cinema of Gestures: Claire Denis's 35 Shots of Rum".
 • Vis forfatter(e) (2011). "'Clear-eyed visions of the Particular:' Transaesthetic Resonances in Mark Doty's Still Life with Oysters and Lemon and Don DeLillo's Point Omega.".
 • Vis forfatter(e) (2010). Presentasjon av Nomadikon for studenter på Visuell Kultur-Verksted, Københavns Universitet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Panel discussion on "Creativity and Mediation from Husserl to Whitehead and Back.".
 • Vis forfatter(e) (2010). Medarrangør av "Between the Aesthetical and the Political".
 • Vis forfatter(e) (2010). Deltagelse uten paper.
 • Vis forfatter(e) (2010). Arrangør av konferansen The Third Nomadikon Meeting: New Screen Ecologies.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Words of Welcome".
 • Vis forfatter(e) (2010). "Visuell Kultur i Norden.".
 • Vis forfatter(e) (2010). "Toward a Transaesthetic Dispositif: Approaching Disciplinarity Through Deleuze".
 • Vis forfatter(e) (2010). "On the Unwatchable".
 • Vis forfatter(e) (2010). "Om forholdet mellom estetisk teori og estetisk praksis.".
 • Vis forfatter(e) (2010). "Explaining Ourselves to the Image: Ethics and Form in Morris, Folman and Haneke.".
 • Vis forfatter(e) (2010). "Archives of Violence".
 • Vis forfatter(e) (2009). Kommentator, moderator, medarrangør av "Concepts, Meaning, Interpretation, Intention (med Toril Moi)".
 • Vis forfatter(e) (2009). Arrangør av konferansen The Second Nomadikon Meeting: Images of Pain/Painful Images.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arrangør av The First Nomadikon Meeting: Pluralizing Visual Culture.
 • Vis forfatter(e) (2009). Amerikabilder.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Words of Welcome".
 • Vis forfatter(e) (2009). "Words of Welcome".
 • Vis forfatter(e) (2009). "Transmedial Epistemes and the Question of Disciplinarity".
 • Vis forfatter(e) (2009). "The Unwatchable, or, the Fork in the Eye".
 • Vis forfatter(e) (2009). "The Ethical Life of Images".
 • Vis forfatter(e) (2009). "The Death of Cinema and the Rise of Visual Culture Studies".
 • Vis forfatter(e) (2009). "Roundtable Discussion: Images of Pain/Painful Images".
 • Vis forfatter(e) (2009). "Pluralizing Visual Culture: Roundtable Discussion.".
 • Vis forfatter(e) (2008). Moderator, kommentator, medarrangør av "Det Estetiske i Litteratur-, kunst- og kulturforskningen".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Theorizing Disciplinarity: The Case of Cinema Studies and its Vanishing Objects".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Performing Landscape in Recent Art Cinema.".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Nighthawks at the Diner: Wong Kar Wai's My Blueberry Nights".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Ekphrastic Migrations: Showing Seeing in Siri Hustvedt's What I Loved".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Cinema and its Place in the Digital Era: The New Architecture of Image Studies".
 • Vis forfatter(e) (2007). "The Place of Cinema in the Era of Visual Studies".
 • Vis forfatter(e) (2007). "The Decay of Fiction and the Poetics of Pastness".
 • Vis forfatter(e) (2006). Abject Desire:Anatomie de l’enfer and the Unwatchable.
 • Vis forfatter(e) (2005). Wonders of the Invisible World: The Music of the Handsome Family.
 • Vis forfatter(e) (2005). Looking In: William Carlos Williams and the Image-Text.
 • Vis forfatter(e) (2005). Last Year at the Ambassador: Pastness in The Decay of Fiction.
 • Vis forfatter(e) (2004). Narrative's Scar: Violence and Subjectivity in David Fincher's Fight Club.
 • Vis forfatter(e) (2004). Denis Johnson's Postmodern Lazarus: Transforming Faith in Resuscitation of a Hanged Man.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anatomy of a Murder: Bazin, Barthes, Blow-Up.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Vår Tids Redsel For Alvor:" Nokre Refleksjonar Rundt Roy Anderssons Sanger Fra Andre Etasje.
 • Vis forfatter(e) (2003). Rossellini and the Transtextual.
 • Vis forfatter(e) (2003). Isaac Julien's Looking For Langston and the Limits of the Visible World.
 • Vis forfatter(e) (2003). Coppola's Exhausted Eschatology: Apocalypse Now Reconsidered.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Rhetoric of the Historical Fiction Film.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Gaze of Tiresias: Joyce, Rossellini and the Iconology of the Dead.
 • Vis forfatter(e) (2002). Love Among the Ruins: Memory and Iconology in Rossellini's Viaggio in Italia.
 • Vis forfatter(e) (2002). Bazin and the Question of Filmicity in the Digital Age.
 • Vis forfatter(e) (2001). The Lying Game?: Historical Fiction and the Re-Invention of the "Past".
 • Vis forfatter(e) (2001). Re-Viewing Bonnie and Clyde: Context, Reception, and Aesthetic Framework.
 • Vis forfatter(e) (2001). Re-Viewing Bonnie and Clyde: Context, Reception and Aesthetic Framework.
 • Vis forfatter(e) (2001). Film Beyond Photography: The Politics of Artificiality.
 • Vis forfatter(e) (2001). Andre Bazin and the Substance of Filmicity.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Appropriational Fallacy: Grand Theories and the Neglect of Film Form.
 • Vis forfatter(e) (2000). Peckinpah’s Walden: The Violent Indictment of ”Civilization” in The Wild Bunch.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Abject Topographies: Images of Male Desolation in Fat City and Junior Bonner".
 • Vis forfatter(e) (1999). Violence as Form and Rhetoric: On Reading The Wild Bunch as a Narrative of Regeneration.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Microdystopias : Aesthetics and ideologies in a broken moment. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) (2019). Invisibility in Visual and Material Culture. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) (2019). Invisibility in Visual and Material Culture. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gestures of Seeing in Film, Video and Drawing. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2016). Seeing Whole: Toward an Ethics and Ecology of Sight. Cambridge Scholars Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2014). Cinema and Agamben: Ethics, Biopolitics and the Moving Image. Bloomsbury Academic.
 • Vis forfatter(e) (2014). Cinema and Agamben: Ethics, Biopolitics and the Moving Image. Bloomsbury Academic.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ethics and Images of Pain. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ethics and Images of Pain. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ethics and Images of Pain. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Coverscaping : discovering album aesthetics. Museum Tusculanums Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2005). To Become the Self One Is: A Critical Companion to Drude Krog Janson's A Saloonkeeper's Daughter. Nova Science Publishers.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Nyliberal ytringsfridom. Klassekampen. 40-41.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ways of Seeing og det hvite blikket. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utvikling eller avvikling av forsking? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). "Har vi forstått hva Ways of Seeing egentlig handler om?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2015). Eit Globalt Perspektiv på Humaniora. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Kunst som forsking, forsking som kunst". Forskerforum. 40-41.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sosiopatiens anatomi - Michael Haneke og Das Weisse Band. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2009). "Film Heile Dagen Lang.". På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2008). "Portrett av eit Augeblikk". Klassekampen. 12-13.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Eit Forsøk på å oppsummere den evigvarande tellekantdebatten". Prosa - tidsskrift for skribenter. 62-63.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Abu Ghraib i den visuelle kulturen". Klassekampen. 8-17.
 • Vis forfatter(e) (2004). Murnau og Soloppgangen. Bergens Tidende. 37-37.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2008). New American Cinema. The Literary Encyclopedia.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Jean-Luc Godard". The Literary Encyclopedia.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mot ein ny biletvitskap: Intervju med W.J.T. Mitchell. Norsk Medietidsskrift. 71-81.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Monografier

Ways of Seeing in the Neoliberal State

Rethinking Art and Visual Culture: The Poetics of Opacity (utkommer desember 2020).

Film and the Ethical Imagination (2016).

Screening the Unwatchable: Spaces of Negation in Post-Millennial Art Cinema (2012).

Transfigurations: Violence, Death and Masculinity in American Cinema (2008).

 

Antologier

Microdystopias

Invisibility in Visual and Material Culture (2019).

Seeing Whole: Toward and Ethics and Ecology of Sight (2016).

Gestures of Seeing in Film, Video and Drawing (2016).

Cinema and Agamben: Ethics, Biopolitics and the Moving Image (2014).

Ethics and Images of Pain (2012).

Coverscaping: Discovering Album Aesthetics (2010).

To Become the Self One is: A Critical Companion to Drude Krog Janson's A Saloonkeeper's Daughter (2005).

 

 

 

Pågående bokprosjekter:

* Aesthetics, Neoliberalism, Isegoria.

* The Poetics of Mourning: Cinema, Literature, Music

* Sleater-Kinney

* The Soundscapes Project

 

 

Nomadikon: New Ecologies of the Image (Trond Mohn Stiftelse (tidl. Bergen Forskningsstiftelse) 2008-2013).