Hjem
Aslak Bjarne Aslaksens bilde

Aslak Bjarne Aslaksen

Professor
 • E-postaslak.aslaksen@uib.no
 • Telefon+47 55 97 23 90
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Quality indicators for the referral process from primary to specialised mental health care: an explorative study in accordance with the RAND appropriateness method. BMC Health Services Research. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2015). Development and testing of an instrument in Western Norway to measure the quality of referral information from primary care to specialised mental health care. International Journal of Care Coordination. 35-47.
 • Vis forfatter(e) (2013). Recommended content of referral letters from general practitioners to specialised mental health care: a qualitative multi-perspective study. BMC Health Services Research. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Patient experiences with interventions to reduce surgery cancellations: a qualitative study. BMC Surgery.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sustainability of healthcare improvement: what can we learn from learning theory? BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mangler i henvisninger og epikriser i psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 218-225.
 • Vis forfatter(e) (2012). A new pathway for elective surgery to reduce cancellation rates. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Western Norway mental health interface study: a controlled intervention trial on referral letters between Primary Care and Specialist Mental Health Care. BMC Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2000). Impaired accommodation of the proximal stomach in children with recurrent abdominal pain. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN. 158-164.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hvordan er det å være utdanningskandidat i radiologi? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2289-2292.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hvordan er det å være utdanningskandidat i radiologi? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2289-2292.
 • Vis forfatter(e) (1999). Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn. Pediatrisk Endokrinologi. 66-74.
 • Vis forfatter(e) (1998). Radiologi - spennende fagområde, men utilfredsstillende utdanningssituasjon? Gruppeintervju med kommende radiologer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2504-2506.
 • Vis forfatter(e) (1998). Barnerøntgen gir god service, men det er rom for forbedringer. ?. 11-12.
 • Vis forfatter(e) (1995). The reliability of ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. Pediatric Radiology. 219-224.
 • Vis forfatter(e) (1995). Reliability of ultrasound in the early diagnosis of developmental dyplasis of the hip. Pediatric Radiology. 219-224.
 • Vis forfatter(e) (1995). Reliability of ultrasound in the early diagnosis of developmental dyplasis of the hip. Pediatric Radiology. 219-224.
 • Vis forfatter(e) (1993). Ultrasopund measurement of the luminal diameter of the abdominal aorta and iliac arteries in patients without vascular disease. Journal of Vascular Surgery. 596-601.
 • Vis forfatter(e) (1993). Spontaneous perforation of the oesphagus (Boerhaave's syndrome). A differential diagnosis with respect to acute myocardial infarction. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3134-3135.
 • Vis forfatter(e) (1992). Radiological screening of the upper urinary tract prior to pelvic surgery. International Urogynecology Journal. 50-53.
 • Vis forfatter(e) (1992). Postrenal akutt nyresvikt med manglende eller minimal dilatasjon av nyrebekkenet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3194-3196.
 • Vis forfatter(e) (1992). Postrenal akutt nyresvikt med manglende eller minimal dilatasjon av nyrebekkenet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3194-3196.
 • Vis forfatter(e) (1991). Imaging of solid renal masses. Current Opinion in Radiology. 654-662.
 • Vis forfatter(e) (1991). Compression ultrasonography in hospitalized patients with suspected venous thrombosis. Archives of Internal Medicine. 2217-2220.
 • Vis forfatter(e) (1991). Compression ultrasonography in hospitalized patients with suspected deep venous thrombosis. Archives of Internal Medicine. 2217-2220.
 • Vis forfatter(e) (1990). Detection of renal andrenal pelvic tumours with urography and ultrasonography. European Journal of Radiology. 54-58.
 • Vis forfatter(e) (1990). Bildediagnostikk av urinveiene hos voksne. Hold Pusten. 6-13.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2000). Samarbeidsprosjekt: Radiografer, røntgensykepleiere og radiologer. Fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse (pdf-fil). .
 • Vis forfatter(e) (2000). Røntgenplan for Hordaland 2000-2003. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Røntgenplan for Hordaland 2000-2003. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Billeddiagnostikk i urinveiene hos voksne. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Bildediagnostikk av urinveiene hos voksne. En rettledning for allmennpraksis. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1997). Kvalitetsutvikling i radiologi.
 • Vis forfatter(e) (1997). Behandling av fractura eminentia intercondyloidea tibiae hos barn.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2009). Vi har tatt utfordringen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2136-2136.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2011). Flere leger bør lære ledelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 805-885.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvordan bli i stand til å lede? Dagens medisin. 3 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2011). Teleradiologi i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening. 931-931.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Bridging the Gap between Primary Care and Specialized Mental Health Care. A mixed method study of the quality of referral information and the referral letters’ potential impact on quality of care.
 • Vis forfatter(e) (1991). Ultrasonography versus intravenous urography. Value in urological disease. (dr.med.).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (1999). Samarbeidsprosjekt radiografer - røntgensykepleiere og radiologer. 28 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (1998). Recurrent abdominal pain (RAP) of non-organic origin in children and use of real-time ultrasound in monitoring postprandial size of the proximal st.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.