Hjem
 • E-postAslak.Aslaksen@uib.no
 • Telefon+47 55 97 23 90
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Hartveit, Miriam; Vanhaecht, Kris; Thorsen, Olav; Biringer, Eva Aaker; Haug, Kjell; Aslaksen, Aslak. 2017. Quality indicators for the referral process from primary to specialised mental health care: an explorative study in accordance with the RAND appropriateness method. BMC Health Services Research. 1-13.
 • Hartveit, Miriam; Aslaksen, Aslak; Vanhaecht, Kris; Thorsen, Olav; Hove, Oddbjørn; Haug, Kjell; Hovlid, Einar; Assmus, Jörg; Biringer, Eva Aaker. 2015. Development and testing of an instrument in Western Norway to measure the quality of referral information from primary care to specialised mental health care. International Journal of Care Coordination. 35-47.
 • Hartveit, Miriam; Thorsen, Olav; Biringer, Eva Aaker; Vanhaecht, Kris; Carlsen, Benedicte; Aslaksen, Aslak. 2013. Recommended content of referral letters from general practitioners to specialised mental health care: a qualitative multi-perspective study. BMC Health Services Research. 7 sider.
 • Hovlid, Einar; von Plessen, Christian; Haug, Kjell; Aslaksen, Aslak; Bukve, Oddbjørn. 2013. Patient experiences with interventions to reduce surgery cancellations: a qualitative study. BMC Surgery.
 • Hovlid, Einar; Bukve, Oddbjørn; Haug, Kjell; Aslaksen, Aslak; von Plessen, Christian. 2012. Sustainability of healthcare improvement: what can we learn from learning theory? BMC Health Services Research.
 • Hartveit, Miriam; Biringer, Eva Aaker; Aarre, Trond F.; Vanhaecht, Kris; Aslaksen, Aslak. 2012. Mangler i henvisninger og epikriser i psykisk helsevern. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 218-225.
 • Hovlid, Einar; Bukve, Oddbjørn; Haug, Kjell; Aslaksen, Aslak; von Plessen, Christian. 2012. A new pathway for elective surgery to reduce cancellation rates. BMC Health Services Research.
 • Hartveit, Miriam; Biringer, Eva Aaker; Vanhaecht, Kris; Haug, Kjell; Aslaksen, Aslak. 2011. The Western Norway mental health interface study: a controlled intervention trial on referral letters between Primary Care and Specialist Mental Health Care. BMC Psychiatry.
 • Olafsdottir, Edda Jonina; Gilja, Odd Helge; Aslaksen, Aslak; Berstad, Arnold; Fluge, G. 2000. Impaired accommodation of the proximal stomach in children with recurrent abdominal pain. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN. 158-164.
 • Rosendahl, Karen; Aasland, Olaf Gjerløw; Aslaksen, Aslak; Nordbye, Asbjørn; Brabrand, Knut; Akre, Viktoria. 2000. Hvordan er det å være utdanningskandidat i radiologi? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2289-2292.
 • Rosendahl, Karen; Aasland, Olaf Gjerløw; Aslaksen, Aslak; Nordbye, Asbjørn; Brabrand, Knut; Akre, Viktoria. 2000. Hvordan er det å være utdanningskandidat i radiologi? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2289-2292.
 • Bjerknes, Robert; Aslaksen, Aslak; Rosendahl, Karen; Aarskog, Dagfinn. 1999. Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn. Pediatrisk Endokrinologi. 66-74.
 • Rosendahl, Karen; Aslaksen, Aslak; Malterud, Kirsti. 1998. Radiologi - spennende fagområde, men utilfredsstillende utdanningssituasjon? Gruppeintervju med kommende radiologer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2504-2506.
 • Aslaksen, Aslak; Rosendahl, Karen; Satinovic, Milka; Nordby, Asbjørn. 1998. Barnerøntgen gir god service, men det er rom for forbedringer. ?. 11-12.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Aslaksen, Aslak; Lie, RT. 1995. The reliability of ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. Pediatric Radiology. 219-224.
 • Rosendahl, Karen; Aslaksen, Aslak; Lie, R.T.; Markestad, Trond. 1995. Reliability of ultrasound in the early diagnosis of developmental dyplasis of the hip. Pediatric Radiology. 219-224.
 • Rosendahl, Karen; Aslaksen, Aslak; Lie, Rolv Terje; Markestad, Trond. 1995. Reliability of ultrasound in the early diagnosis of developmental dyplasis of the hip. Pediatric Radiology. 219-224.
 • Pedersen, O. M.; Aslaksen, Aslak; Vik-Mo, H. 1993. Ultrasopund measurement of the luminal diameter of the abdominal aorta and iliac arteries in patients without vascular disease. Journal of Vascular Surgery. 596-601.
 • Vikenes, K.; Aslaksen, Aslak; Viste, Asgaut. 1993. Spontaneous perforation of the oesphagus (Boerhaave's syndrome). A differential diagnosis with respect to acute myocardial infarction. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3134-3135.
 • Aslaksen, Aslak; Anker, C.; Göthlin, H.; Geitung, T. 1992. Radiological screening of the upper urinary tract prior to pelvic surgery. International Urogynecology Journal. 50-53.
 • Svarstad, E.; Ulvik, N. M.; Aslaksen, Aslak. 1992. Postrenal akutt nyresvikt med manglende eller minimal dilatasjon av nyrebekkenet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3194-3196.
 • Svarstad, E.; Ulvik, N. M.; Aslaksen, Aslak. 1992. Postrenal akutt nyresvikt med manglende eller minimal dilatasjon av nyrebekkenet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3194-3196.
 • Aslaksen, Aslak; Göthlin, J. A. 1991. Imaging of solid renal masses. Current Opinion in Radiology. 654-662.
 • Pedersen, O. M.; Aslaksen, Aslak; Bassøe, A. M.; Vik-Mo, H. 1991. Compression ultrasonography in hospitalized patients with suspected venous thrombosis. Archives of Internal Medicine. 2217-2220.
 • Pedersen, O. M.; Aslaksen, Aslak; Vik-Mo, H.; Bassøe, A. M. 1991. Compression ultrasonography in hospitalized patients with suspected deep venous thrombosis. Archives of Internal Medicine. 2217-2220.
 • Aslaksen, Aslak; Halvorsen, O. J.; Göthlin, J. H. 1990. Detection of renal andrenal pelvic tumours with urography and ultrasonography. European Journal of Radiology. 54-58.
 • Aslaksen, Aslak; Hunskår, Steinar; Høisæter, P. Å. 1990. Bildediagnostikk av urinveiene hos voksne. Hold Pusten. 6-13.
Rapport
 • Aslaksen, Aslak; Rosendahl, Karen; Aasland, OG; Akre V, [Mangler fornavn]. 2000. Samarbeidsprosjekt: Radiografer, røntgensykepleiere og radiologer. Fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse (pdf-fil). .
 • Dahl, Tore Bjarne; Aslaksen, Aslak. 2000. Røntgenplan for Hordaland 2000-2003. .
 • Dahl, Tore Bjarne; Aslaksen, Aslak. 2000. Røntgenplan for Hordaland 2000-2003. .
 • Aslaksen, Aslak; Hunskår, Steinar; Høisæter, P. Å. 1991. Billeddiagnostikk i urinveiene hos voksne. .
 • Aslaksen, Aslak; Hunskår, Steinar; Høisæter, P. Å. 1991. Bildediagnostikk av urinveiene hos voksne. En rettledning for allmennpraksis. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Aslaksen, Aslak. 1997. Kvalitetsutvikling i radiologi.
 • Hestmo, M.T.; Engesæter, LB; Austgulen, O.; Mølster, Anders; Aslaksen, Aslak. 1997. Behandling av fractura eminentia intercondyloidea tibiae hos barn.
Leserinnlegg
 • Aslaksen, Aslak; Pedersen, Otto Halvard Brun; Carlsen, Benedicte; Hartveit, Miriam. 2009. Vi har tatt utfordringen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2136-2136.
Short communication
 • Aslaksen, Aslak; Haug, Kjell. 2011. Flere leger bør lære ledelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 805-885.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Østergren, Katarina; Aslaksen, Aslak. 2002. Hvordan bli i stand til å lede? Dagens medisin. 3 sider.
Kronikk
 • Aslaksen, Aslak. 2011. Teleradiologi i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening. 931-931.
Doktorgradsavhandling
 • Hartveit, Miriam. 2016. Bridging the Gap between Primary Care and Specialized Mental Health Care. A mixed method study of the quality of referral information and the referral letters’ potential impact on quality of care.
 • Aslaksen, Aslak. 1991. Ultrasonography versus intravenous urography. Value in urological disease. (dr.med.).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Aslaksen, Aslak; Rosendahl, Karen. 1999. Samarbeidsprosjekt radiografer - røntgensykepleiere og radiologer. 28 sider.
Poster
 • Olafsdottir, Edda Jonina; Gilja, Odd Helge; Aslaksen, Aslak; Berstad, Arnold; Fluge, Gjermund. 1998. Recurrent abdominal pain (RAP) of non-organic origin in children and use of real-time ultrasound in monitoring postprandial size of the proximal st.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.