Hjem
Aslak Hjeltness bilde
Foto:
Kristian Hereid
 • E-postAslak.Hjeltnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 54
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

PRPSY100 Psykologiens historie

PRPSYK301A Profesjonsforberedelse 1 Psykopatologi, psykologisk behandling og fagetikk

PRPSYKVIT Psykologiens vitskapsteori og forskningsmetodar 

PROPSYMET Metode II - Kvantitativ og kvalitativ metode og innføring i intervjumetodikk

PROPSY312 Anvendelse av modeller for psykologisk behandling

CDP930 Kvalitativ metasyntese

PRPSYK317 Hovedoppgave

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Perfection is a sad and lonely place: A study of existential vulnerability in the life stories of persons struggling with perfectionism. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2022). Psykologers erfaringer i videoveiledning – en kvalitativ studie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (2022). Experiences of Norwegian Mothers Attending an Online Course of Therapeutic Writing Following the Unexpected Death of a Child. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2022). Engaging with difficult topics and emotional experiences in psychotherapy: A study of helpful therapist acts. Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). The challenge of being present with yourself: Exploring the lived experience of individuals with complex dissociative disorders. Revue Européenne du Trauma et de la Dissociation.
 • Vis forfatter(e) (2021). Perfectionistic individuals' understanding of how painful experiences have shaped their relationship to others. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Parenthood—Lost and Found: Exploring Parents’ Experiences of Receiving a Program in Emotion Focused Skills Training. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mindfulness in psychotherapy and society—The need for combining enthusiasm and critical inquiry. Counselling and Psychotherapy Research. 247-250.
 • Vis forfatter(e) (2021). Like taking a magnifying glass Into everyday life: Vulnerable parents’ experiences with video guidance in an infant mental health clinic. Frontiers in Psychology. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2021). Learning to mentalize: Exploring vulnerable parents’ experiences of change during video guidance in an infant mental health clinic. BMC Psychiatry. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). How Does Grief Lead to Change? Understanding the Process of Change in Three Contemporary Psychotherapies. Journal of Contemporary Psychotherapy.
 • Vis forfatter(e) (2021). Clients’ Perspective on Predetermined Time Limits for Therapy in the Context of the Norwegian Welfare System. Sage Open.
 • Vis forfatter(e) (2020). Participant experiences of change in mindfulness-based stress reduction for anxiety disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2020). Opening up: Clients’ inner struggles at the start of therapy. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2020). Finding focus in a difficult landscape: Therapists’ experiences with challenging video guidance processes for parent–infant dyads. Infant Mental Health Journal. 743-756.
 • Vis forfatter(e) (2020). Does it get easier over time? Psychologists’ experiences of working with suicidal patients. Death Studies.
 • Vis forfatter(e) (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar o�ftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (2019). Becoming Aware of Inner Self-Critique and Kinder Toward Self: A Qualitative Study of Experiences of Outcome After a Brief Self-Compassion Intervention for University Level Students. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2018). “It’s heavy, intense, horrendous and nice”: Clients’ experiences of processing emotions in a two-chair dialogue. Person-Centered and Experiential Psychotherapies. 139-159.
 • Vis forfatter(e) (2018). Facing social fears: How do improved participants experience change in mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder? Counselling and Psychotherapy Research. 35-44.
 • Vis forfatter(e) (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist.
 • Vis forfatter(e) (2016). What brings you here? Exploring why young adults seek help for social anxiety. Qualitative Health Research. 1705-1720.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mindfulness based stress reduction for academic evaluation anxiety: a naturalistic longitudinal study. Journal of College Student Psychotherapy. 114-131.
 • Vis forfatter(e) (2016). Both sides of the story: Exploring how improved and less-improved participants experience mindfulness-based stress reduction for social anxiety disorder. Psychotherapy Research. 106-122.
 • Vis forfatter(e) (2016). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 80-90.
 • Vis forfatter(e) (2015). Facing the fear of failure: An explorative qualitative study of client experiences in a mindfulness-based stress reduction program for university students with academic evaluation anxiety. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2013). Å kjenne mønstrene innenfra: Forskjeller og møtepunkter mellom relasjonell og emosjonsfokusert psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 765-771.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tilstede i glede og smerte - mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 814-821.
 • Vis forfatter(e) (2013). Med følelsene i sentrum - utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 790-794.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fornuft og følelser i psykoterapiens historie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 823-828.
 • Vis forfatter(e) (2013). Affektfobi-terapi: Prinsipper for å nærme seg følelser gjennom gradvis eksponering i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 781-789.
 • Vis forfatter(e) (2007). Natur og narrativer: To akser i psykoanalytisk teori og psykoterapi. Matrix. 252-268.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mening og materie: En drøfting av psykoanalysens teoretiske grunnlagsproblematikk. Matrix. 183-201.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Fornuft og følelser i psykoterapiens historie.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tuning out, tuning out: Når bør vi være kritiske til mindfulness?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Stress!
 • Vis forfatter(e) (2016). Yngre Forskere i Akademia.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kravet om Lykke.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forskernatt i Akademiet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Litteratur og psykologi - Hvorfor lese skjønnlitteratur?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). “You Feel They Have a Heart and Are Not Afraid to Show It”: Exploring How Clients Experience the Therapeutic Relationship in Emotion-Focused Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Nothing is just smooth or perfect”: What can students learn from intensively reviewing psychotherapy conducted by experienced therapists whilst being focused on emotional processes?
 • Vis forfatter(e) (2019). On becoming an Emotion-Focused Therapist.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2013). Emosjonene inntar psykoterapifeltet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 738-739.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2009). Å forene motsetninger er psykologiens styrke. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 288-290.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2015). Vår tids tap av praktisk visdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 265-265.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Terapeuten som menneske. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 622-623.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2015). Morality, Meditation, and Wisdom: An Exploration of the Buddhist Foundation of Mindfulness-Based Stress Reduction.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fra selvkritikk til selvaksept: En hermeneutisk-fenomenologisk kasusstudie av selvopplevelse og endringserfaringer i mindfulness-basert stressreduksjon for sosial angstlidelse.
 • Vis forfatter(e) (2013). Å forstå mennesket bak diagnosen: Borderline sett fra et feministisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mening og materie - En teoretisk studie av grunnlagsproblemer i psykoanalytisk tenkning og psykoterapi.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Fornuften i våre følelser. Klassekampen. 12-13.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Self-Compassion and Perfectionism.
 • Vis forfatter(e) (2016). Facing social fears. An investigation of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Mange jobber i dag er rene oppskriften på utbrenthet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Diagnose: Utbrent.
 • Vis forfatter(e) (2017). Konkurransen i Akademia har en menneskelig bakside.
 • Vis forfatter(e) (2016). Når selvrealisering blir samfunnsmoral.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jakten på det perfekte liv.
 • Vis forfatter(e) (2016). En kaffeprat om følelser.
 • Vis forfatter(e) (2015). Unge forskere vil spre kunnskap og kritisk sans.
 • Vis forfatter(e) (2015). UiB sine yngre utvalde.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stipendiat valgt ut til presisjefylt verv.
 • Vis forfatter(e) (2013). Meditasjon mot sosial angst og depresjon.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Therapist responsiveness in challenging situations – Results from two surveys on what situations therapists find most challenging.
 • Vis forfatter(e) (2013). More than just an exam: An explorative-reflexive qualitative study of experiences of acceptance and change among students with exam anxiety participating in Mindfulness Based Stress Reduction groups.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). Antipsychotic treatment – a systematic literature review and meta-analysis of qualitative studies. Journal of Mental Health. 513-523.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2017). Unge forskere sliter psykisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Emosjonsfokusert terapi og kognitiv terapi for depresjon: En randomisert klinisk studie

Pasienten sitt perspektiv på emosjonelle opplevingar i psykoterapi

Ferdighetstrening for psykologer og psykologstudenter

Ferdighetstrening og terapeutviking i emosjonsfokusert terapi

Empathy in qualitative analysis