Hjem
 • E-postAslaug.Risoy@uib.no
 • Telefon+47 997 77 319
 • Besøksadresse
  Haraldsplass diakonale sykehus, Noklus
  Ulriksdal 8
  5009 Bergen
  Rom 
  308
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Nytteverdi av diabetesrisikotet på apotek.

Pilotstudie- inkluderte 3 apotek våren 2016.

Første artikkel publisert fra denne i PLOS ONE

Apotek 1 TV har laget en filmsnutt fra kursdagen vi arrangerte 31. januar 2016. 

Hovedstudie- inkluderte 19 apotek som høsten 2016 og våren 2017 rekrutterte deltakere til studien. 

Vi ønsker mellom annet å se om det er gjennomførbart å teste for diabetesrisiko på apotek? Hvilken risiko får de som tester seg? Går de vi anbefaler å gå til lege- faktisk til lege? Hvor mange fanger vi opp med ikke-vestlig bakgrunn? Hva synes farmasøytene og deltakerene om risikotestingen? 

Hvilke opplevelser satt prosjektfarmasøytene igjen med etter gjennomført pilotstudie og hovedstudie? Alle de 11 apotekene som tilbydde risikotesting inkludert HbA1c-måling til deltakere med høy risiko for å utvikle diabetes type 2 de siste 10 årene ble invitert til å delta i fokusgrupper. Tre fokusgrupper ble gjennomført august/september 2017. Resultatene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering høsten 2017 og våren 2018. Denne artikkelen ble publisert i 2020. 

Hovedveilder: Una Ørvim Sølvik

Medveiledere: Reidun Lisbet Skeide Kjome og Sverre Sandberg

Medlem av NAFALM kull 2016- forskerskolen i allmennmedisin

Styremedlem i NFiF- Nasjonal forskerskole i farmasi mai 2016- juni 2017

Reseptlære for tannleger- https://www.uib.no/emne/OD2FAR

Diabetes- Farmakoterapi https://www.uib.no/emne/FARM395

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Pharmacists’ experience of a diabetes risk-assessment service and analytical quality control in community pharmacies – A focus-group study. Research in Social and Administrative Pharmacy. 1259-1266.
 • Vis forfatter(e) (2018). Risk assessment and HbA1c measurement in Norwegian community pharmacies to identify people with undiagnosed type 2 diabetes ? A feasibility study. PLOS ONE. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2018). Quality control of Norwegian pharmacy HbA1c testing: a modest beginning. Journal of Diabetes Science and Technology. 753-761.
 • Vis forfatter(e) (2017). The microINR portable coagulometer: analytical quality and user-friendliness of a PT (INR) point-of-care instrument. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 115-121.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Førsteforfatter:

Risøy AJ, Kjome RLS, Sandberg S, Sølvik UØ.Risk assessment and HbA1c measurement in Norwegian community pharmacies to identify people with undiagnosed type 2 diabetes - A feasibility study. PLoS ONE. 2018

Risøy AJ, Kjome RLS, Svensberg K, Råheim M, Sølvik UØ. Pharmacists’ experience of a diabetes risk-assessment service and analytical quality control in community pharmacies – A focus-group study. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2020. 

Medforfatter:

Sølvik UØ, Risøy AJ, Kjome RLS, Sandberg S. Quality Control of Norwegian Pharmacy HbA1c Testing: A Modest Beginning. J Diabetes Sci Technol. 2018 Apr

Larsen PB, Storjord E, Bakke Å, Bukve T, Christensen M, Eikeland J, Haugen VE, Husby K, McGrail R, Mikaelsen SM, Monsen G, Møller MF, Nybo J, Revsholm J, Risøy AJ, Skålsvik UM, Strand H, Teruel RS, Theodorsson E. The microINR portable coagulometer: analytical quality and user-friendliness of PT (INR) point-of-care instrument. Scand J Clin Lab Invest 2017;77:115-121

 

 

Twitter