Hjem
 • E-postAstri.Andresen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 16
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mine forskningsinteresser spenner over fire tema: Barns historie, samisk historie, spørsmål i skjæringsfeltet mellom medisinhistorie og helsepolitikk, og universitets- og vitenskapshistorie.

I barnehistorien har jeg vært spesielt opptatt av alle former for bortsetting; i fosterhjem, barnehjem og skolehjem. Hvorfor ble barn satt bort, hvem bestemte det, og hva ble barna tilbudt i de ulike typene av hjem de kom til? Var en barndom som bortsatt helt annerledes enn andre barns?

Innenfor temaet samisk historie, har jeg også utforsket barn i skolen, men særlig spørsmål knyttet til samiske samfunn i grenseland: Mellom Norge på den ene siden, Finland, Russland/Sovjetunionen og Sverige på den annen. Hva har det at samiske samfunn kom til å ligge i ofte omstridte grenseområder betydd for rettigheter og næringsutøvelse, og for mulighetene til å oppretthold egen kultur? Samisk befolkningshistorie, norsk samepolitikk og samenes egen politikk er andre tema, og forholdet mellom politikk og historieskriving og formidling er et stadig aktuelt tema.

Innenfor medisin- og helsehistorie står igjen barn sentralt, spesielt forebyggende medisin (som skolebespisning og skolehelsetjeneste), i tillegg til pediatri-historie. Under denne overskriften passer også forskning om befolkningspolitikk og fødselsregulering i mellomkrigstiden og tiden etter 2. verdenskrig.

Et siste felt er universitets- og vitenskapshistorie i tiden etter 2. verdenskrig, med et spesielt søkelys på Universitetet i Bergens egen historie (se under prosjekt).

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2015). Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). In peace and war: Birth control and population policies in Norway (1930-1945). Continuity and Change. 345-369.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger. Historisk Tidsskrift (Norge). 130-166.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter. Tidsskrift for kjønnsforskning. 67-84.
 • Vis forfatter(e) (2017). Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 109-113.
 • Vis forfatter(e) (2017). Karl Evang og mødrehygienesaken. Om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i helseforvaltningen (1938-1972). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 137-154.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pleiebarna og kampen om samfunnsansvaret 1900-1915. Tidsskrift for velferdsforskning. 268-279.
 • Vis forfatter(e) (2009). Effecting Equality: Norwegian Health Policy in Finnmark, 1945-1970s. Acta Borealia. 96-114.
 • Vis forfatter(e) (2008). A farewell to 'rural bliss'. Shifting problematizations of school children's health in Norway 1900-1940. Scandinavian Journal of History. 269-288.
 • Vis forfatter(e) (2007). In the Wake of the Kautokeino Event: Changing Perceptions of Insanity and the Sámi 1852-1965. Acta Borealia. 130-142.
 • Vis forfatter(e) (2007). From poor law society to the welfare state: school meals in Norway 1890s-1950s. Journal of Epidemiology and Community Health. 374-377.
 • Vis forfatter(e) (2006). Towards equality? Rural health and health legislation in Norway, 1860-1912. The International Journal of Regional and Local Studies. 52-72.
 • Vis forfatter(e) (2004). The past and present of leprosy: archaeological, historical, palaeopathological and clinical approaches. Proceedings of the International Congress on the Evolution and Palaeoepidemiology of the Infectious Diseases 3 (ICEPID), University of Bradford 26-31 July 1999. Medical history. 280-282.
 • Vis forfatter(e) (2001). Usedelige jenter og tyvaktige gutter. Forholdet mellom barn, foreldre og det offentlige ca 1920 - 1950. Historisk Tidsskrift (Norge). 479-502.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kvinner i moderne byers sosial- og kulturhistorie. Heimen - Lokal og regional historie. 41-51.
 • Vis forfatter(e) (1998). Carboniferous age for the East Greenland 'Devonian' Basin: Palaeomagnetic and isotopic constraints on age, stratigraphy and plate reconstructions. Comment and Reply. Geology. 284-286.
 • Vis forfatter(e) (1998). "En rig bondegut, en vakker, velbygget og livlig knegt". Kvinner på leting etter en framtid 1900-1925. Historisk Tidsskrift (Norge). 437-466.
 • Vis forfatter(e) (1997). Special Report: Carboniferous age for the East Greenland 'Devonian' Basin: Palaeomagnetic and isotopic constraints on age, stratigraphy and plate reconstructions. Geology. 675-678.
 • Vis forfatter(e) (1994). Structural evolution of a frontal ramp section of the West Spitsbergen, Teritary fold and thrust belt, north of Isfjorden, Spitsbergen. Geological Magazine. 67-80.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. 10-2005. 10-2005. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Absalon - an experement in incorporation of electronic tools in the te aching of history. .
 • Vis forfatter(e) (1995). "Flyndren at rykke". .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Likestilling i akademia, et bergensk og internasjonalt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2020). Staten, folket og smitten: forebygging i et historisk pespektiv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Historiefortellinger som endrer politikk? Samepolitikken og historier om tradisjon, undertrykking og utvikling (1945-1980).
 • Vis forfatter(e) (2016). Fag og politikk - Karl Evang og mødrehygienesaken.
 • Vis forfatter(e) (2016). En ny samepolitikk - når, hvordan og hvorfor?
 • Vis forfatter(e) (2014). Kategorier som historie of politikk. Minoritetene i nord etter ca. 1930.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Samenes plass i norsk helsepolitikk i etterkrigstiden.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fra samisktalende nordmenn til urfolk – fra finske innvandrere til kvenene som nasjonal minoritet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Samene og kvenene i Norge fra ca. 1850 til i dag: Minoritetspolitikkens begrunnelser, uttrykk og betydning.
 • Vis forfatter(e) (1996). Evidence of complete tertiary remagnetisation of early cretaceous dolerite dikes and sills from Spitsbergen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Vitenskap og vitenskapshistorier, UiB 75 år.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettighetstap som erfaring og forskningstema: Øst-/skoltesamene i Pasvik.
 • Vis forfatter(e) (2016). Science, Politics, and the Sami in Norway (1945-1960s).
 • Vis forfatter(e) (2015). Menneskeretter, minoriteter og historie. Samene i Norge i den nære etterkrigstid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Between the State and the Family: the School in Sami Societies in the 20th Century.
 • Vis forfatter(e) (2014). The value of children and ethnic identification: the North in the 20th century.
 • Vis forfatter(e) (2014). Between the State and the family: Children in Sami societies.
 • Vis forfatter(e) (2012). Writing history for the 21st century.
 • Vis forfatter(e) (2012). School, society and health.
 • Vis forfatter(e) (2012). Child growth: science, ideology and the circulation of knowlede in the 20th century.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Big Science" i små samfunn: Det internasjonale biologiske programmet og studiet av mennesker i miljø.
 • Vis forfatter(e) (2010). Reshaping the Future: Surveillance Medicine and School Children in the Nordic Coubtries, 1940s to 1970s.
 • Vis forfatter(e) (2009). The school and surveillance medicine in the Nordic countries (1940s-1970s).
 • Vis forfatter(e) (2009). Medicine, genetic isolates and ethnic groups in Nordic countries (1950s-1970s).
 • Vis forfatter(e) (2009). Det internasjonale biologiske programmet (IBP/HA) og sirkumpolare folk - østsamene.
 • Vis forfatter(e) (2008). “Active cooperation by educated citizens”: Sámi health and health policies in Norway,1980s-2002.
 • Vis forfatter(e) (2008). Samiskhet, medisin og helsepolitikk i Norge 1960-2008.
 • Vis forfatter(e) (2008). Rural health services in Norway 1912-1940: Increased demands and economic crisis.
 • Vis forfatter(e) (2008). Children's hygiene in 'post-tuberculosis' society: Nordic countries in the 1950s and 1960s.
 • Vis forfatter(e) (2007). Studying international medico-political transfers: issues, agents and adaptations.
 • Vis forfatter(e) (2007). Effecting equality: The Norwegian Welfare State’s Health Policy in Finnmark, 1945-1970s.
 • Vis forfatter(e) (2007). Det fremmede barnet. Introduksjon.
 • Vis forfatter(e) (2007). Adapting Health Care to Minority Culture? Health Promotion in Northern Norway 1950s-2001.
 • Vis forfatter(e) (2006). Health differences and the policies to reduce them. Norway 1900s-1950s.
 • Vis forfatter(e) (2006). Children's health: International Agendas, National practices.
 • Vis forfatter(e) (2006). "When hypnotized, they can act like hungry wolves": Insanity, accountability and changing perceptions of the Sami, 1851-1965.
 • Vis forfatter(e) (2005). Minoriteter i grenseland: Pasviksamene og den norsk-russiske grensen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Interaction? Medicine and rural cultures, 1850s-1930.
 • Vis forfatter(e) (2005). Consolidated States and a Divided People: The Skolts and the 1826 Border Treaty.
 • Vis forfatter(e) (2004). Rural health and health Acts in Norway, 1860-1912.
 • Vis forfatter(e) (2004). Offentlig helsepolitikk i spenningsfeltet mellom forebygging og behandling 1880-2000.
 • Vis forfatter(e) (2004). En uventet vending? Adopsjon og forholdet mellom barn og mor ca. 1930-1950.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hva kan historikere brukere byarkivet til?
 • Vis forfatter(e) (2001). Pleiebarna i Norge ca 1900 - 1950.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om Foucault som teoretiker for etterkrigstiden - disiplinering og dominans. En kommentar til Vibeke Erichsens innlegg.
 • Vis forfatter(e) (2001). Offentlige arkiver: Bevaring og kassasjon i det 21. århundre.
 • Vis forfatter(e) (2001). Grenser for innsyn i omsorg - om forholdet mellom barnehjem og offentlighet før ca 1950.
 • Vis forfatter(e) (2001). Establishing public control over children i foster homes:The construction of a new Childhood?
 • Vis forfatter(e) (2001). Bortsettingssystemer i Norden - problem og perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2000). Et nytt syn på hvorfor barn hørte til i familien? Fosterforeldre om barn ca 1900 - 1950.
 • Vis forfatter(e) (2000). Barnebortsettingens omfang, organisering og kontekst på individ-, familie og samfunnsmessig nivå. Norge 1900 - 1950.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kvinner i moderne bysamfunn: Respektabilitet og urbanitet.
 • Vis forfatter(e) (1999). 'Reformed' Youth: Norway 1900 - 1945.
 • Vis forfatter(e) (1997). Absalon - an Experiment in Incorporating Electronic Tools in Teaching of History.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Bokmelding av Tora Korsvolds "Early Childhood and Consumer Culture". Historisk Tidsskrift (Norge). 172-175.
 • Vis forfatter(e) (2014). 200 års medisinerutdanning. Bokmelding av Ø. Larsen Doktorskole og medisinstudium. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Children's health issues in historical perspective. Medical history. 578-579.
 • Vis forfatter(e) (2007). Book review: Cheryl Krasnick Warsh and Veronica Strong-Boag (eds), Children's health in historical perspective. Medical history. 578-579.
 • Vis forfatter(e) (2004). Book review; The past and present of leprosy. Medical history. 280-282.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bokmelding av Ole Georg Moseng: Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003. Bind 1. Ansvaret for undersåttenes helse,. Tidsskrift for velferdsforskning. 246-249.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bokmelding av Atle Døssland og Karl Egil Johansen: Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Frå 1800 til 1914. Historisk Tidsskrift (Norge). 525-529.
 • Vis forfatter(e) (2000). A Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (A gendered textbook to enhance knowledge and understanding?). Historisk Tidsskrift (Norge). 243-246.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Vitenskap og vitenskapshistorier. Universitetet i Bergen 1946-2021. Bind 3, Kunnskapen i samfunnet. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vitenskap og vitenskapshistorier. Universitetet i Bergen 1946-2021. Bind 2, Disipliner og forskningsfelt. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vitenskap og vitenskapshistorier. Universitetet i Bergen 1946-2021. Bd. 1, Politikken og hverdagen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2010). Making a new countryside : health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang Publishing Group.
 • Vis forfatter(e) (2010). International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2009). Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2011). Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hender små. Bortsetting av barn i Norge 1900-1950.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). "Jeg var i Retfærdighed". Lærepakken i kildebruk for historiestudenter. Kilder og oppgavetekster. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Jeg var i Retfærdighed". Lærepakken i kildebruk for historiestudenter. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) (1995). Flyndren at rykke. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) (1994). Handelsfolk og fiskerbønder. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1994). Den russisk-norske grensekonvensjonen av 1826. En kommentar til Konstt Konsta. Arkhangelsk.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Ren i skinn er ren i sinn - skolefolk og medisineres ordskifte om norske skolebarns helse 1920-1957.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk flyktningpolitikk overfor de ungarske flyktningene, og spesielt de enslige mindreårige flyktningene, i perioden fra 1956 til 1958.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Du har vel ogsaa selv engang været et ubehæpeligt, svagt og uforstandigt barn". Avskaffelse av fysisk straff av barn i Norge 1889-1936.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Bortsatt". En studie av pleiebarn under helserådet i Stavanger 1909-1939.
 • Vis forfatter(e) (2003). Utsettelse av sinnssyke i privatpleie. En undersøkelse av familiepleien i Manger 1880-1920.
 • Vis forfatter(e) (2003). Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950.
 • Vis forfatter(e) (2003). Barn og eldre i offentlig og privat fattigomsorg i Mandal og Halse 1900-1920.
 • Vis forfatter(e) (2003). "En Trusel for selve Samfundene". Venerisk sykdom: tiltak, medisinsk forståelse og moraldebatt i Norge 1880-1927.
 • Vis forfatter(e) (2002). Historie og nasjonal identitet: The Great History Debate i England, 1988-1991. Høst.
 • Vis forfatter(e) (2002). "De udsatte børn". Ei analyse av offentleg og privat omsorg for born i Ulvik og Haus 1865 og 1900, med særleg vekt på slektsansvaret. Høst.
 • Vis forfatter(e) (2001). Å utvikle historiebevissthet i skolen. Intensjoner i og tilrettelegging av læreplan, lærebøker og undervisningspraksis.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fra forsørger til omsorgsperson? Far i norsk barnelovgivning 1915-1981.
 • Vis forfatter(e) (2001). Dei sjølvrådige : ei dissentarrørsle i eit fleiretnisk samfunn : Balsfjorden i Troms.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Saa udspekulerede Tyveknægte..." Kriminelle barn - en analyse av kriminalstatistikk 1860-1899 og rettsaker i Kristiaansand i 1874-1889.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Dødsstraffen tilhører den svage (...) Stat". Dødsstraffdebatten i Noreg frå 1868 til 1902.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2008). Mellom vitenskap og tradisjon. Kunnskap om barneoppdragelse og familie i Norge 1890 - 1950.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lobotomi: En adekvat eller desperat behandlingsmetode? Norsk og internasjonal lobotomipraksis på 1940- og 50-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Døden i livets teneste - om bruken av disseksjon i norsk medisin 1814-1899.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Med maaling følger viden". Intelligensmåling i den norske folkeskulen 1900-1945.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk steriliseringspraksis 1934-1977 - frå samfunns- til individomsyn.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fra lidelse til trussel. Spedalskheten i Norge på 1800-tallet.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Hospital Infantil de Bergen. Lars Cultura Y Ciudad. 26-31.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sosial ulikhet og ulikhet i helse. Hva viser komparative studier? Økonomisk forum. 26-33.
 • Vis forfatter(e) (2001). Flytting, fødsler og død blant nomadene i Torne lappmark. Ottar. 36-45.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tromsø - kirkested og by. Fotefar mot nord. Tromsø - byvandringer.. 54-60.
 • Vis forfatter(e) (1996). Samene i Tromsø-området. Romsa. Samisk kultur i Tromsø-området.. 26-36.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Samenes historie: Å lytte til taushet – og til det som blir sagt. Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie. Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2011). Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gå ut og ver! Barn i Norge. 6.
 • Vis forfatter(e) (1998). Etnisk historie. Bokanmeldelse: Mikkelsen, Magnar / Pålsrud, Kari: Kautokeinodokumentene. Forlaget Albatross, 1997. Heimen - Lokal og regional historie. 224-226.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bokanmeldelse: Seip, Anne-Lise: Nasjonen bygges 1830-1870. Aschehougs Norgeshistorie. Bd. 8, Oslo 1997. Historisk Tidsskrift (Norge). 214-218.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bokanmeldelse: Ning de Coninck-Smith / Bengt Sandin / Ellen Schrumpf: Industrions Children. Work and Childhood in the Nordic countries 1850-1990. Odense 1997. Scandinavian Journal of History. 107-110.
 • Vis forfatter(e) (1998). Barnehistorie. Bokanmeldelse: Schrumpf, Ellen: Barnearbeid - plikt eller privilegium? Barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i periode 1850-1915. Høyskoleforlaget 1997. Heimen - Lokal og regional historie. 327-330.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Meteorologi på reise. Veivalg og impulser i Arnt Eliassen og Ragnar Fjørtofts forskerkarrierer.
 • Vis forfatter(e) (2016). Frå individuell aggresjon til sosiale prosessar. Mobbeforskingas etablering og utvikling i skjeringspunktet mellom vitskap og politikk.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Samer i det moderne Norge. Episode 11 av Samenes historie.
 • Vis forfatter(e) (2022). Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie.
 • Vis forfatter(e) (2021). Grenser og utestengelser. Episode 9 i Samenes historie.
 • Vis forfatter(e) (2021). Befolkning, land og grenser. Episode 6 i samenes historie.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Vitenskapens steder, hus og rom. 45 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vitenskapenes kvinner og menn. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Utviklingsforskning: Å bygge verden og seg selv. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Rektors taler til studentene. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Pediatri: Fra sammensatt disiplin til flerfaglighet. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Landets andre universitet - forventninger og krav. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Farvel til eksklusivitet, velkommen til mangfold. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Samenes historie 1751-2010. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mellom politikk og demografi: Å være og å representere(s). 45 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kampen om rettighetene: Fra språk og kultur til naturressurser 1963-1990. 47 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduksjon. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Grunnlaget for en ny samepolitikk 1945-1963. 52 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Det var aldri helt stille 1917-1940 . 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sami Schoolchildren and the Transfer of Knowledge and Culture in the Twentieth Century. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Å bruke fortiden til å reise seg som folk. Samisk politikk og samepolitikk på 1960- og 1970-tallet. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Menneskerettighetene som mulighet og begrensning i samepolitikken etter 2. verdenskrig. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Sami, Sami-ness and the Staffing of Health Services in Northern Norway, 1960s-2001. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1950. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). International and local approaches to health and health care. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Histories of medical institutions. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Health citizenship and/as Sámi citizenship: Norway 1985-2007. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Travellers and travels of health: from inspiration to adaption.
 • Vis forfatter(e) (2007). Introduction. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. 47 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Food, Morals and Medicine in Norwegian Primary Schools, 1860s-1050s. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Avsondring og pleie på Pleiestiftelsen nr. 1. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Towards Equality? Rural Health and Health Acts in Norway, 1860-1912. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). States Demarcated - People Divided: the Skolts and the 1826 Border Treaty. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Perspectives on the Interaction of Medicine and Rural Cultures: Spain, Norway and European Russia 1860s-1910s. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduction. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Introduction - Public health and Preventive medicine 1800-2000. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Grenser for arbeidet. Barn i norsk jordbruk ca. 1900-1950. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). 'Patients for life': Pleiestiftelsen Leprosy Hospital 1850s-1920s. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sykehuset - fra utkanten av helsevesenet til sentrum. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Skolehelsetjenesten - forme rom, kropp og sinn. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Helserådet - forebygging i epidemienes tid. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Gender, After-Care and Reform in Inter-war Norway. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lovgivning om barn og kontroll over barndommen. -25 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Finnes det byer i Nord-Norge?
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2004). Bastardy. 85-87. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Encyclopedia of Childrne and Childhood.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bastardy. . I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2016). Vitenskapene og den nye samepolitikken (1945-1963). Historisk Tidsskrift (Norge). 405-435.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2008). Introduction. 7-13.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000. Serie framtider. Institutet för framtidsstudier/Dialogos förlag 2011. Sammen med Ó. Gardarsdóttir, M. Janfelt, C. Lindgren, P. Markkola og I. Söderlind.

"The Sami, Saminess and the staffing of health services in Northern Norway, 1960s-2001". I J. T. H. Connor & S. Curtis (eds): Medicine in the Remote and Rural North, 1800-2000. Pickering&Chatto 2011.

Making a new countryside. health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang 2010. Redigert sammen med J. L. Barona og S. Cherry.

"In the wake of the Kautokeino-event: Changing perceptions of insanity and of the Sámi 1852-1965." Acta Borealia 2007-

"From poor law society to the welfare state: school meals in Norway 1890s-1950s." Journal of Epidemiology and Community Health 2007; 61: 374-277. Sammen med Kari Tove Elvbakken.

Hender små. Bortsetting av barn i Norge 1900-1950. Fagbokforlaget, Bergen 2006.

"Perspectives on the Interaction of Medicine and Rural Cultures: Spain, Norway and European Russia 1860s-1910." In Barona, J.L. and S. Cherry (eds): Health and Medicine in Rural Europe (1850-1945). Scienta Veterum 11. Seminari d'estudis sobre la ciencia. Valencia 2005.

"States Demarcated - People Divided: the Skolts and the 1826 Border Treaty." In Jackson, T. and J.P.Nielsen (eds). Russia-Norway. Physical and Symbolic Borders. History Department, University of Tromsø and Institute of World History, Russian Academy of Science. Moscow 2005.

"Grenser for arbeidet. Barn i norsk jordbruk 1900-1950." I Sjöberg, M. (red): Jordbrukets barn. Barns och ungdomars fostran i agrara miljöer. Skrifter om skogs- och landbrukshistoria, 18. Nordiska Museet, Stockholm 2004.

"Gender, probation and reform in inter-war Norway." In Cox, P. and H. Shore (eds): Becoming Delinquent: European Youth 1650-1950. Ashgate Publisher, Darthmouth 2002.

 

Jeg leder et arbeid om UiBs egen historie, spesielt vitenskapshistoriske tema. En stor gruppe forfattere, flere fra UiB, har vært/er i arbeid med dette, og høsten 2022 utgis resulatet i tre bind. Det første handler om skiftende rammer for vitenskap, det andre består av et knippe vitenskapshistorier fra ulike disipliner og flerfaglige felt, mens det tredje handler om vitenskapen i samfunnet. Utdanning som en vitenskapelig praksis får særlig stor plass der, men også formidling og ulike typer oppdragsforskning og forskning for staten.

Prosjektet er igangsatt av Universitetsstyret.