Hjem
Astrid Dalehaug Norheims bilde
Foto:
Zulfikar Fahmy

Astrid Dalehaug Norheim

Høgsk-/øvingslærer, Koordinator av erfaringsbasert master i gravejournalistikk ved UIB. Reportasjeleder ved SUJO.
 • E-postastrid.norheim@uib.no
 • Telefon+4798624988
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Les mer om erfaringsbaserte mastergradsemner i gravejournalistikk her: https://www.uib.no/utdanning/evu/150078/mastergradsemner-i-undersøkende-journalistikk