Hjem
 • E-postAstrid.Gynnild@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 35+47 470 28 524
 • Besøksadresse
  Lars hillesgate 30, Media City Bergen
  Bergen
  Rom 
  02.109
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

http://vismedia.org

http://www.uib.no/infomedia/89728/visuelle-teknologier-etikk-og-journalistikk

 

Journalistikk og nyhetsmedier; visuelle teknologier; overvåkning; innovasjon; kreativitet og produktivitet i arbeidsprosesser; studentaktive læringsformer; teoriutvikling

 

 

0 0 1 851 4512 UiB 37 10 5353 14.0

  

Selected books and articles: 

For full list of publications and presentations, see https://app.cristin.no/

 

 •  

 •  
 •  
 • Gynnild, Astrid.2009. Audiovisuelle fortellinger erobrer nettet, i Martin Eide (ed.) Journalistiske nyorienteringer, s. 57-81. Oslo: Spartacus – Scandinavian Academic Press. 
 • Gynnild, Astrid. 2008. Klikket som tilbakemelding, i.Ottosen/Krumsvik: journalistens digitale hverdag, Kristiansand: Høgskoleforlaget/IJ-forlaget (16 s.) 
 • Gynnild, Astrid. 2007. Growing Open: The Transition from QDA to GT, i Glaser and Holton (ed.s): The Grounded Theory Seminar Reader, Mill Valley, CA: Sociology Press (17 s.). 
 • Gynnild, Astrid. 2007. Creative Cycling of News Professionals. A Grounded Theory, i Glaser and Holton (ed.s): The Grounded Theory Seminar Reader. Mill Valley CA: Sociology Press (27 s.).
 • Gynnild, Astrid. 1992. Avisene fangar blikket. Oslo: Det norske samlaget (202 s.).

                                                                                                                             

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. “We in the Mojo Community” – Exploring a Global Network of Mobile Journalists . Journalism Practice.
 • 2017. The Visual Power of News Agencies. Nordicom Review. 25-39.
 • 2014. The Robot Eye Witness: Extending visual journalism through drone surveillance. Digital Journalism. 334-343.
 • 2014. Surveillance videos and visual transparency in journalism. Journalism Studies. 449-463.
 • 2013. Environmental Messages in Online Media: The Role of Place. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture. 113-130.
 • 2005. Winner takes it all freelance journalism on the global communication market. Nordicom Review. 111-120.
Faglig foredrag
 • 2018. Å utvikle landets beste kandidater.
 • 2018. Utdanne til det ukjente: Journalistikk som case.
 • 2018. Photojournalistic research and its prerequisites in a changed media climate.
 • 2018. Ekte praksis i praksis.
 • 2018. Blue Sky Thinking – What Drones Can Do for You.
 • 2018. "Ny bildjournalistisk forskning".
 • 2017. Why Mobile Spotting in the Media?
 • 2017. Journalistikk - viktigere enn noengang?
 • 2017. Fagfellesamarbeid om utvikling av undervisning.
 • 2016. Kompetansebehov i fremtidens medielandskap.
 • 2015. Pasientsikkerhet - medieperspektivet.
 • 2015. Fremtiden for journalistutdanningene.
 • 2014. Hvordan skrive for vitenskapelig publisering?
 • 2013. Introduksjon til grounded theory – begrepsapparat og arbeidsprosess.
 • 2013. Introduksjon til grounded theory - begrepsapparat og arbeidsprosess.
 • 2013. Data Collection and Field Notes in Grounded Theory.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Peer-to-peer feedback and foresight thinking of journalists.
 • 2019. Droner og dronejournalistikk: Muligheter og dilemmaer.
 • 2018. Why Watching in the Media?
 • 2017. Når dronene ser deg - nåtid og fremtid.
 • 2016. ViSmedia - et spektakulært prosjekt.
 • 2016. Når dronene ser deg - introduksjon til dilemmaer.
 • 2016. Lokalavisa som lyttepost og læringsarena.
 • 2016. Hvorfor droner i mediene?
 • 2013. Truer medieøkonomien journalistikken? Hva rammes? Hvordan skjer det? Hvorfor? Hvilken betydning får det for journalistene – og leserne?
 • 2012. Medieøkonomi, kutt og fremtid.
 • 2011. Medieleder - kreativ bakspiller?
 • 2009. Skapende veksling - om å vare og vokse som veileder.
 • 2009. Har det klikket for nettjournalister? Vil antallet klikk være eneste ledestjerne for fremtidens nettjournalister?
 • 2008. The Write Up Stage in Grounded Theory.
 • 2008. Multimediale arbeidsprosesser.
 • 2008. Motor i magen: Særtrekk ved prisvinnere i undersøkende journalistikk.
 • 2008. Motor i magen: Særtrekk ved prisvinnere i undersøkende journalistikk.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Social implications of drone journalism as ubiquitous censoring.
 • 2019. Workshop som læringsarena.
 • 2019. Hva fremmer læring? Hva styrker undervisningskvalitet?
 • 2019. Emerging journalistic storytelling formats.
 • 2019. ViSmedia The responsible adoption and adaption of visual surveillance technologies in the news media.
 • 2018. Visual surveillance implications of immersive journalism.
 • 2018. The Visual Power of News Agencies.
 • 2018. Photojournalism and editorial processes: Global similarities, local differences.
 • 2017. Why do We Need Responsible Drone Journalism?
 • 2017. Building Trust in University Classes - the Peer-to-Peer Informal Feedback Approach (PIF).
 • 2016. Responsible Flying Camera Robots and the Media .
 • 2016. Hva bør vi vite om dronevideo og samfunnsansvar?
 • 2016. Drone Exploration in Journalism - a Triplex Approach to Action.
 • 2016. Camera drones in education. Teaching students to make responsible journalism with new technology.
 • 2016. Camera Drone Education: First Nordic Experiences with Pilot Courses.
 • 2015. Troubleshooting-seminar som arbeidsform.
 • 2015. The Power of News Agencies.
 • 2015. Grounded theory som tilnærming i forskning og praksis.
 • 2015. Are we all Charlie? The Surveillance Triangle of Journalism, Policing and Civilians.
 • 2014. Interactive quizzing, animation or video? Issues of climate communication.
 • 2014. Drones, flying robots, and higher education.
 • 2014. Developing journalism competence through feedback training.
 • 2013. Writing Grounded Theory for International Journals.
 • 2013. The Robot Eyewitness. Visual conquering of unwatched realities through unmanned aerial vehicles.
 • 2013. Applying Grounded Theory Methodology on Media Production Studies.
 • 2012. Visual Watching Online: Approaching News Video Selection from behind the Scenes.
 • 2012. Visual Transparency and Surveillance Videos in Journalism.
 • 2012. New Approaches in Engaging with the News.
 • 2012. Introduksjon til grounded theory.
 • 2012. Digital Dissemination, CCTV Footage, and Transparency.
 • 2012. Animation, Documentary or Interactive Gaming? Exploring Communicative Effects of Environmental Messaging Online.
 • 2011. Parallellspråklig ferdighetsutvikling i akademia. Innspill til noen begrepsavklaringer.
 • 2011. Innovation, communication and the regional entrepreneurial ecology.
 • 2011. Datautforsking i nyhetsjournalistikken.
 • 2011. Computational Exploration and Innovation in Journalism.
 • 2010. Web Dynamics in Activist Journalism.
 • 2010. Computational Research Approaches to Journalism.
 • 2007. Tilbakemeldingsveksling - om å gi, ta imot og be om respons.
 • 2007. Nettet som journalistisk konkurransearena.
 • 2007. Kreativitet i en multimedial hverdag.
 • 2007. Journalisters behov for skapende veksling Creative Cycling of News Professionals.
Leder
 • 2017. Introduction: Photojournalism and editorial processes: Global similarities, local differences. Nordicom Review. 1-5.
 • 2017. Celebrating 50 Years of Grounded Theory: Onward and Forward. The Grounded Theory Review. 4 sider.
 • 2016. New Perspectives on Conceptual Growth through GT. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • 2016. From Grounded Description to Grounded Theory. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • 2015. Perspectives on Autonomy and Control. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • 2015. Editorial: Vibrant Awareness. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • 2014. The Strength of a Solution Seeking Approach. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • 2014. The Multidimensional Usefulness of Grounded Theories. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • 2013. Editorial. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • 2013. Editorial. The Grounded Theory Review. 2 sider.
Anmeldelse
 • 2014. Book Review: Beneficial Applicability of Grounded Theory. The Grounded Theory Review. 3 sider.
 • 2012. Book Review: Grounded Theory a Practical Guide (Birks & Mills, 2011). The Grounded Theory Review. 63-67.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2020. Immersive Journalism as Storytelling Ethics, Production and Design, 1st Edition. Routledge.
 • 2018. Responsible Drone Journalism. Routledge.
 • 2018. Droner i sivilsamfunnet. Aktører, teknologi og etiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • 2012. Grounded Theory: The Philosophy, Method and Work of Barney Glaser. BrownWalker Press.
Vitenskapelig monografi
 • 2009. Kreativ under press.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2018. What is Responsible Drone Journalism? Medium.
 • 2014. Droner, integritet og dømmekraft. Vox publica.
Kronikk
 • 2014. Fritt luftrom for kamera-droner? Stavanger Aftenblad.
 • 2012. Sprengkraften i digitale chatterom. Stavanger Aftenblad.
 • 2012. Digitale spor og troverdighet. Vox publica.
 • 2010. Tidsskifte for den gravende journalistikken? Vox publica.
 • 2010. Gravejournalistikk som non-profit. Dagens næringsliv.
Brev til redaktøren
 • 2007. Atmosphering for Learning. The Grounded Theory Review. 3.
Doktorgradsavhandling
 • 2006. Creative Cycling in the News Profession : A Grounded Theory.
Intervju
 • 2016. Prøvekaniner for banebrytende læringsverktøy.
 • 2016. Opportunities & Challenges in Drone Journalism: 15 Experts from the Industry Share their Views.
 • 2016. Nå kommer dronene.
 • 2016. Nå er droner blitt et vekstfag ved norske universiteter.
 • 2016. Jubilerer for liv i pressemuseet.
 • 2016. Har funne fordomsfulle algoritmar med makt.
 • 2016. Drones, surveillance and journalism.
 • 2016. Droner inn på universitetene.
 • 2016. Droner i medieutdanningen.
 • 2015. Journalistikk i teori og praksis.
 • 2015. Få klagerop fra studentene.
 • 2009. Vellykket redesign i Dagbladet.
 • 2009. Journalister kan vokse på krisetidene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Introduction: What is Immersive Journalism?
 • 2020. Forecasting Future Trajectories for Immersive Journalism.
 • 2020. Case Study Project Syria: Accuracy in Immersive Journalism.
 • 2020. Case Study Euronews: A low-cost approach to Immersive Storytelling.
 • 2018. What is responsible drone journalism? 15 sider.
 • 2018. Transparency or surveillance? Dilemmas of piloting autonomous agents. 12 sider.
 • 2018. Three scenarios of responsible drone journalism. 11 sider.
 • 2018. The first wave of journalism: from activist tool to global game changer. 21 sider.
 • 2018. The first wave of drone journalism: From activism tool to global game changer . 21 sider.
 • 2018. Taking risks with drones: responsible innovation pedagogy for media education. 14 sider.
 • 2018. Kameradroner som journalistisk verktøy - et designeksperiment i høyere utdanning. 16 sider.
 • 2018. Hvorfor droner i sivilsamfunnet? 17 sider.
 • 2018. Droneteknologi, RRI og læring. 12 sider.
 • 2018. Drones, teaching and the value of the explorative player-coach. 13 sider.
 • 2018. Droners mørke side.
 • 2018. Det norske droneeventyret .
 • 2016. Three Dilemmas of Visual News Coverage. 9 sider.
 • 2016. Developing Journalism Skills through Informal Feedback Training. 10 sider.
 • 2016. Applying Grounded Theory in Media Production Studies .
 • 2014. Introduksjon til grounded theory. 12 sider.
 • 2012. Visuell transparens i journalistikken. 21 sider.
 • 2012. Mentoring a method. 11 sider.
 • 2012. Living the Ideas: A Biographical Interview with Barney G. Glaser. 17 sider.
 • 2012. Atmosphering for Conceptual Discovery. 19 sider.
 • 2009. Audiovisuelle fortellinger erobrer nettet. 20 sider.
 • 2008. Klikket som tilbakemelding. 1 sider.
 • 2007. Growing Open: The Transition from QDA to GT. 1 sider.
 • 2007. Creative Cycling of News Professionals: A Grounded Theory. 1 sider.
Leksikonartikkel
 • 2019. Visual Journalism. 8 sider. I:
  • 2019. The International Encyclopedia of Journalism Studies. Wiley-Blackwell.
Poster
 • 2011. Competence building in computational journalism: A model for experiental learning through acrossism.
 • 2009. The impact of positive attention - side effects of awards in journalism.
 • 2008. Nationens journalistiske profil Kvantitativ og kvalitativ analyse av nyhets- og reportasjestoffet.
 • 2007. Skapende veksling: En teori om kreativitet.
 • 2007. Indre motivasjon som premiss for undersøkende journalistikk.
Digitale læremidler
 • 2015. Journalism Innovation leads to Innovative Journalism.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2014. Journalism Innovation leads to Innovation Journalism. The impact of computational exploration on changing mindsets. 713-730.
 • 2013. Animation, Video Documentary or Interactive Gaming? Investigating Effects of Environmental Messaging.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • 2018. ViSmedia nettside.
Fagartikkel
 • 2007. Creative Cycling of News Professionals. The Grounded Theory Review. 67-92.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Principal Investigator ViSmedia 2015-2020, https://www.vismedia.org, a research project funded by the Research Council of Norway (NFR)

Head of the Journalism program, Department of Information Science and Media studies, MCB, University of Bergen

Previous leadership experience includes head of department and head of masterprograms at other universities,  chair of national research board, international journal editorship, chairing roles at international media conferences, and multiple leadership roles in large newsrooms.