Hjem
Astrid Gynnilds bilde
Foto:
Zulfikar Fahmy
 • E-postastrid.gynnild@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 35+47-47028524
 • Besøksadresse
  Lars hillesgate 30, Media City Bergen
  Bergen
  Rom 
  02.109
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Astrid Gynnild er professor i medievitenskap. Hennes spesialfelt er journalistisk innovasjon, nye teknologier og menneskelig samhandling. Fra 2016-2021 ledet hun forskningsprosjektet ViSmedia – the Adoption and Adaption of Visual Surveillance Technologies in the News Media. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd, NFR, under programmet SAMANSVAR. I dette tverrfaglige RRI-prosjektet undersøkte hun og hennes kolleger journalistiske og samfunnsmessige implikasjoner av nye teknologier som blant annet kameradroner, mobiltelefoner, 360-kameraer og satelittvideo.

Fra 2014-2019 var hun også leder for journalistikkutdanningen ved UiB. Hun hadde ansvaret for utvikling av det nye masterprogrammet i undersøkende journalistikk, og for implementering av nye studieplaner da utdanningen flyttet inn i Media City Bergen i 2017. Gynnild har utviklet workshop-modellen som bærende, studentaktiv undervisningsform i MCB. I 2019 fikk hun status som merittert underviser – som en av de første ved Universitetet i Bergen.

Gynnild disputerte i 2006 på en grounded theory om kreativitet i journalistiske arbeidsprosesser; skapende veksling. Opponent var co-grunnleggeren av metoden, dr. Barney G. Glaser. Hun er Fellow of The Grounded Theory Institute og var redaktør av The Grounded Theory Review 2012-2018.

Gynnild var i 2011-2012 gjesteforsker ved Department of Sociology, University of California i Berkeley, USA.  Hun har tidligere vært ansatt ved flere vitenskapelige institusjoner samt ved mediehuset Adresseavisen, der hun skaffet seg bred erfaring med nyhetsarbeid både som journalist og gjennom stillinger som redaksjonssjef og redaksjonell utvikler.

I ViSmedia-prosjektet (2015-2021) har vi fokusert på nyskapende visuell formidling på siden www.vismedia.org. Her finner du løpende nyhetsdekning fra de mange aktivitetene i prosjektet. Her finner du også video-opptak fra våre årlige konferanser i Universitetsaulaen i Bergen; Drones in the Media (2016), Mobile Spotting in the Media (2017), Watching in the Media (2018) og Visual Transparency in the Media(2019). Visual Futures of the Media blir strømmet 19. januar 2021.

Du vil dessuten finne resultater fra en rekke studenteksperimenter med nye teknologier, samt en oversikt over alle publikasjoner i prosjektet. Samlet sett gir nettsiden www.vismedia.org  et bredt innblikk i tidlige faser av nye overvåkningsteknologier i mediene.

Jeg er spesielt opptatt av å gjøre forskning lett tilgjengelig og mest mulig relevant. Målet er å publisere mest mulig open access, og å eksperimentere med ulike formidlingsformer både digitalt og i forhold til et fysisk publikum. Dette i pakt med EU-rammeverket Responsible Research and Innovation, der det legges stor vekt på interaksjon med ulike brukergrupper. Jeg er spesielt opptatt av muligheter vi får gjennom nye teknologiske verktøy.

Jeg er også opptatt av bøker og artikler som viktige arenaer for forskningsformidling til et bredt publikum. I boka «Droner i sivilsamfunnet» (Cappelen Damm Akademisk i 2018), der jeg var redaktør, søkte vi å forene vår egen forskning med fagkompetanse fra næringslivet og institusjoner som Datatilsynet, Luftfartsverket og Teknologirådet. 

Her er noen lenker til debattinnlegg og kronikker:

Om overvåkning og appen Smittestopp:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kJronB/norge-er-i-unntakstilstand-imens-har-myndighetene-initiert-et-digital

Om VR-journalistikk, etikk og empati:

https://journalisten.no/astrid-gunnild-immersive-journalism-universitetet-i-bergen/frykter-manipulerende-antiempatisk-journalistikk/413060

Om Vågå-saken og kraften i digitale spor:

https://voxpublica.no/2012/10/digitale-spor-og-troverdighet/

Om droner og dømmekraft:

https://voxpublica.no/2014/10/droner-integritet-og-doemmekraft/

 

Undervisning handler om «å legge til rette for læring». Som utdanner jobber jeg med alt fra emnedesign til  utforsking av digitale læringsressurser. Jeg har spesialisert med på studentaktive læringsformer som jeg stadig videreutvikler. Mye av undervisningstiden min går også med til individuell veiledning, noe jeg synes er ekstra spennende. 

Jeg utdanner studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. Jeg veileder for tiden to PhD-studenter, fem studenter på master i undersøkende journalistikk, en student i medier og kommunikasjon og en rekke bachelorstudenter i journalistikk. 

Her er emner jeg har hatt ansvar for de siste årene:

Høst 2023: Gravejournalistikkens grunnlag, Masterprogram i undersøkende journalistikk (30 stp)

Vår 2023: Bacheloroppgave, Bachelorprogram i journalistikk (30 stp)

Høst 2022: Bacheloroppgave, Bachelorprogram i journalistikk (30 stp)

Vår 2021: Prosjektdesign, Masterprogram i undersøkende journalistikk (30 stp)

Høst 2020: Bacheloroppgave, Bachelorprogram i journalistikk (30 stp)

Vår 2020: Forskningserfaring og metode: Overvåkningsteknologier i nyhetsmediene, Masterprogram i medier og kommunikasjon (10 stp)

I 2019 ble jeg tildelt status som merittert underviser av SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen.

I tillegg til omfattende erfaring fra Universitetet i Bergen har jeg undervist ved OsloMet, Høgskolen i Volda og Universitetet i Stavanger. I perioden 2014-2017 hadde jeg ansvar for å utvikle nye studieplaner for bachelorprogrammet i journalistikk og for masterprogrammet i undersøkende journalistikk ved UiB. Det var en spennende periode der vi både flyttet inn i Media City Bergen og implementerte de nye programmene. Jeg var programansvarlig for journalistikk ved UiB 2014-2019, da jeg ble merittert underviser.

0 0 1 851 4512 UiB 37 10 5353 14.0

 

Utvalgte publikasjoner: 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Remote Female Fixation—A Grounded Theory on Semi-Illegal Sharing of Nude Imagery Online. Forum Qualitative Sozialforschung.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mobile Journalists as Tracable Data Objects: Surveillance Capitalism and Responsible Innovation in Mobile Journalism. Media and Communication.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adopting a mojo mindset: Training newspaper reporters in mobile journalism. Journalism - Theory, Practice & Criticism.
 • Vis forfatter(e) (2020). “We in the Mojo Community” – Exploring a Global Network of Mobile Journalists . Journalism Practice.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Visual Power of News Agencies. Nordicom Review. 25-39.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Robot Eye Witness: Extending visual journalism through drone surveillance. Digital Journalism. 334-343.
 • Vis forfatter(e) (2014). Surveillance videos and visual transparency in journalism. Journalism Studies. 449-463.
 • Vis forfatter(e) (2013). Environmental Messages in Online Media: The Role of Place. Environmental Communication. 113-130.
 • Vis forfatter(e) (2005). Winner takes it all freelance journalism on the global communication market. Nordicom Review. 111-120.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Teaching/Educational Portfolios.
 • Vis forfatter(e) (2022). Aktivitetsbasert undervisning: Panelsamtale .
 • Vis forfatter(e) (2018). Å utvikle landets beste kandidater.
 • Vis forfatter(e) (2018). Utdanne til det ukjente: Journalistikk som case.
 • Vis forfatter(e) (2018). Photojournalistic research and its prerequisites in a changed media climate.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ekte praksis i praksis.
 • Vis forfatter(e) (2018). Blue Sky Thinking – What Drones Can Do for You.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Ny bildjournalistisk forskning".
 • Vis forfatter(e) (2017). Why Mobile Spotting in the Media?
 • Vis forfatter(e) (2017). Journalistikk - viktigere enn noengang?
 • Vis forfatter(e) (2017). Fagfellesamarbeid om utvikling av undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2016). ViSmedia State of the Art.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kompetansebehov i fremtidens medielandskap.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pasientsikkerhet - medieperspektivet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fremtiden for journalistutdanningene.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan skrive for vitenskapelig publisering?
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduksjon til grounded theory – begrepsapparat og arbeidsprosess.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduksjon til grounded theory - begrepsapparat og arbeidsprosess.
 • Vis forfatter(e) (2013). Data Collection and Field Notes in Grounded Theory.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Sivile droner - Norges nye olje? .
 • Vis forfatter(e) (2021). Droneteknologi og fremtidens Norge.
 • Vis forfatter(e) (2019). Peer-to-peer feedback and foresight thinking of journalists.
 • Vis forfatter(e) (2019). Droner og dronejournalistikk: Muligheter og dilemmaer.
 • Vis forfatter(e) (2018). Why Watching in the Media?
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan skal vi leve med droner?
 • Vis forfatter(e) (2017). Når dronene ser deg - nåtid og fremtid.
 • Vis forfatter(e) (2016). Why Drones in the Media?
 • Vis forfatter(e) (2016). ViSmedia - et spektakulært prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Når dronene ser deg - introduksjon til dilemmaer.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lokalavisa som lyttepost og læringsarena.
 • Vis forfatter(e) (2013). Truer medieøkonomien journalistikken? Hva rammes? Hvordan skjer det? Hvorfor? Hvilken betydning får det for journalistene – og leserne?
 • Vis forfatter(e) (2012). Medieøkonomi, kutt og fremtid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Medieleder - kreativ bakspiller?
 • Vis forfatter(e) (2009). Skapende veksling - om å vare og vokse som veileder.
 • Vis forfatter(e) (2009). Har det klikket for nettjournalister? Vil antallet klikk være eneste ledestjerne for fremtidens nettjournalister?
 • Vis forfatter(e) (2008). The Write Up Stage in Grounded Theory.
 • Vis forfatter(e) (2008). Multimediale arbeidsprosesser.
 • Vis forfatter(e) (2008). Motor i magen: Særtrekk ved prisvinnere i undersøkende journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Motor i magen: Særtrekk ved prisvinnere i undersøkende journalistikk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Ubiquitous camera droning – from future scenario to visual realities.
 • Vis forfatter(e) (2023). Reducing Challenges for Investigative Climate Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2022). Student active learning in a workshop format: Effects and impact.
 • Vis forfatter(e) (2022). Keynote: Experiencing grounded theory: A conversation with Odis E Simmons (PhD).
 • Vis forfatter(e) (2021). Anticipating Visual Futures.
 • Vis forfatter(e) (2019). Workshop som læringsarena.
 • Vis forfatter(e) (2019). Social implications of drone journalism as ubiquitous censoring.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hva fremmer læring? Hva styrker undervisningskvalitet?
 • Vis forfatter(e) (2019). Emerging journalistic storytelling formats.
 • Vis forfatter(e) (2019). ViSmedia The responsible adoption and adaption of visual surveillance technologies in the news media.
 • Vis forfatter(e) (2018). Visual surveillance implications of immersive journalism.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Visual Power of News Agencies.
 • Vis forfatter(e) (2018). Surveillance Implications of Immersive Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2018). Photojournalism and editorial processes: Global similarities, local differences.
 • Vis forfatter(e) (2018). Immersive Journalism as Storyliving - panel.
 • Vis forfatter(e) (2017). Why do We Need Responsible Drone Journalism?
 • Vis forfatter(e) (2017). Building Trust in University Classes - the Peer-to-Peer Informal Feedback Approach (PIF).
 • Vis forfatter(e) (2016). Responsible Flying Camera Robots and the Media .
 • Vis forfatter(e) (2016). Hva bør vi vite om dronevideo og samfunnsansvar?
 • Vis forfatter(e) (2016). Drone Exploration in Journalism - a Triplex Approach to Action.
 • Vis forfatter(e) (2016). Camera drones in education. Teaching students to make responsible journalism with new technology.
 • Vis forfatter(e) (2016). Camera Drone Education: First Nordic Experiences with Pilot Courses.
 • Vis forfatter(e) (2015). Troubleshooting-seminar som arbeidsform.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Power of News Agencies.
 • Vis forfatter(e) (2015). Grounded theory som tilnærming i forskning og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2015). Are we all Charlie? The Surveillance Triangle of Journalism, Policing and Civilians.
 • Vis forfatter(e) (2014). Interactive quizzing, animation or video? Issues of climate communication.
 • Vis forfatter(e) (2014). Drones, flying robots, and higher education.
 • Vis forfatter(e) (2014). Developing journalism competence through feedback training.
 • Vis forfatter(e) (2013). Writing Grounded Theory for International Journals.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Robot Eyewitness. Visual conquering of unwatched realities through unmanned aerial vehicles.
 • Vis forfatter(e) (2013). Applying Grounded Theory Methodology on Media Production Studies.
 • Vis forfatter(e) (2012). Visual Watching Online: Approaching News Video Selection from behind the Scenes.
 • Vis forfatter(e) (2012). Visual Transparency and Surveillance Videos in Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2012). New Approaches in Engaging with the News.
 • Vis forfatter(e) (2012). Introduksjon til grounded theory.
 • Vis forfatter(e) (2012). Digital Dissemination, CCTV Footage, and Transparency.
 • Vis forfatter(e) (2012). Animation, Documentary or Interactive Gaming? Exploring Communicative Effects of Environmental Messaging Online.
 • Vis forfatter(e) (2011). Parallellspråklig ferdighetsutvikling i akademia. Innspill til noen begrepsavklaringer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Innovation, communication and the regional entrepreneurial ecology.
 • Vis forfatter(e) (2011). Datautforsking i nyhetsjournalistikken.
 • Vis forfatter(e) (2011). Computational Exploration and Innovation in Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2010). Web Dynamics in Activist Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2010). Computational Research Approaches to Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tilbakemeldingsveksling - om å gi, ta imot og be om respons.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nettet som journalistisk konkurransearena.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kreativitet i en multimedial hverdag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Journalisters behov for skapende veksling Creative Cycling of News Professionals.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2017). Introduction: Photojournalism and editorial processes: Global similarities, local differences. Nordicom Review. 1-5.
 • Vis forfatter(e) (2017). Celebrating 50 Years of Grounded Theory: Onward and Forward. The Grounded Theory Review. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). New Perspectives on Conceptual Growth through GT. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). From Grounded Description to Grounded Theory. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Perspectives on Autonomy and Control. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Editorial: Vibrant Awareness. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Strength of a Solution Seeking Approach. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Multidimensional Usefulness of Grounded Theories. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Editorial. The Grounded Theory Review. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Editorial. The Grounded Theory Review. 2 sider.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2022). “Stop story talking! What’s the concept?” In Memoriam of Grounded Theory’s Co-Founder, Barney G. Glaser. The Grounded Theory Review. 39-43.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norge er i unntakstilstand. Imens har myndighetene initiert et digital overvåkingsprosjekt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Book Review: Beneficial Applicability of Grounded Theory. The Grounded Theory Review. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Book Review: Grounded Theory a Practical Guide (Birks & Mills, 2011). The Grounded Theory Review. 63-67.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Droner i sivilsamfunnet. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2021). Immersive Journalism as Storytelling Ethics, Production and Design, 1st Edition. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2018). Responsible Drone Journalism. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2018). Droner i sivilsamfunnet. Aktører, teknologi og etiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Grounded Theory: The Philosophy, Method and Work of Barney Glaser. BrownWalker Press.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2009). Kreativ under press.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). What is Responsible Drone Journalism? Medium.
 • Vis forfatter(e) (2014). Droner, integritet og dømmekraft. Vox publica.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Kan Russland bli nedkjempet av små, fjernstyrte fartøy fra luften? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva skjer med kildevernet etter hackerangrepet mot Amedia? Medier24.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan ruster mediene seg for Facebooks metaverse-invasjon i Europa? Medier24.
 • Vis forfatter(e) (2020). Smittesporing som digitalt eksperiment. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Mobilsporing i hvem sin tjeneste? Libra. Tidsskrift for Antroposofi. 86-87.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fritt luftrom for kamera-droner? Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sprengkraften i digitale chatterom. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2012). Digitale spor og troverdighet. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tidsskifte for den gravende journalistikken? Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2010). Gravejournalistikk som non-profit. Dagens næringsliv.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2007). Atmosphering for Learning. The Grounded Theory Review. 3.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Responsible innovation in mobile journalism : Exploring professional journalists` learning and innovation processes.
 • Vis forfatter(e) (2006). Creative Cycling in the News Profession : A Grounded Theory.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Dette sier medieforskerne om mulig salg av Nationen: - Risikosport.
 • Vis forfatter(e) (2020). Videoen utløste raseri mot politiet. Nytt klipp viser hendelsen ovenfra.
 • Vis forfatter(e) (2020). Frykter manipulerende, antiempatisk journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Skal dele triks og hemmeligheter for fortellende journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Eit halvt år etter bacheloren, arbeider kun sju av 40 studentar på fulltid i mediebransjen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prøvekaniner for banebrytende læringsverktøy.
 • Vis forfatter(e) (2016). Opportunities & Challenges in Drone Journalism: 15 Experts from the Industry Share their Views.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nå kommer dronene.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nå er droner blitt et vekstfag ved norske universiteter.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norske lokalaviser skal bidra til å utvikle digital verktøykasse for journalister.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jubilerer for liv i pressemuseet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Har funne fordomsfulle algoritmar med makt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Drones, surveillance and journalism.
 • Vis forfatter(e) (2016). Droner inn på universitetene.
 • Vis forfatter(e) (2016). Droner i medieutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vi er lei av å kopiere hverandres arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Journalistikk i teori og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2015). Få klagerop fra studentene.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vellykket redesign i Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kreativ under pressStorylandSigurd Evensmo.
 • Vis forfatter(e) (2009). Journalister kan vokse på krisetidene.
 • Vis forfatter(e) (2007). – Lokal nyhetsjournalistikk på sitt beste.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ti bud for et godt liv i journalistikken.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Project Syria: Accuracy in Immersive Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduction: What is Immersive Journalism?
 • Vis forfatter(e) (2021). Forecasting Future Trajectories for Immersive Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Case Euronews: A low-cost approach to Immersive Storytelling.
 • Vis forfatter(e) (2018). What is responsible drone journalism? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Transparency or surveillance? Dilemmas of piloting autonomous agents. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Three scenarios of responsible drone journalism. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The first wave of journalism: from activist tool to global game changer. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The first wave of drone journalism: From activism tool to global game changer . 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Taking risks with drones: responsible innovation pedagogy for media education. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kameradroner som journalistisk verktøy - et designeksperiment i høyere utdanning. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvorfor droner i sivilsamfunnet? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Droneteknologi, RRI og læring. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Drones, teaching and the value of the explorative player-coach. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Droners mørke side.
 • Vis forfatter(e) (2018). Det norske droneeventyret .
 • Vis forfatter(e) (2016). Three dilemmas of visual news coverage.
 • Vis forfatter(e) (2016). Three Dilemmas of Visual News Coverage. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Developing Journalism Skills through Informal Feedback Training. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Applying Grounded Theory in Media Production Studies .
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduksjon til grounded theory. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Visuell transparens i journalistikken. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mentoring a method. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Living the Ideas: A Biographical Interview with Barney G. Glaser. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Atmosphering for Conceptual Discovery. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Audiovisuelle fortellinger erobrer nettet. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Klikket som tilbakemelding. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Growing Open: The Transition from QDA to GT. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Creative Cycling of News Professionals: A Grounded Theory. 1 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Visual Journalism. 8 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). The International Encyclopedia of Journalism Studies. Wiley-Blackwell.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2011). Competence building in computational journalism: A model for experiental learning through acrossism.
 • Vis forfatter(e) (2009). The impact of positive attention - side effects of awards in journalism.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nationens journalistiske profil Kvantitativ og kvalitativ analyse av nyhets- og reportasjestoffet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skapende veksling: En teori om kreativitet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Indre motivasjon som premiss for undersøkende journalistikk.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2015). Journalism Innovation leads to Innovative Journalism.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2014). Journalism Innovation leads to Innovation Journalism. The impact of computational exploration on changing mindsets. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 713-730.
 • Vis forfatter(e) (2013). Animation, Video Documentary or Interactive Gaming? Investigating Effects of Environmental Messaging. # ISOJ Journal.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2021). www.vismedia.org .
 • Vis forfatter(e) (2021). Visual Futures of the Media Conference.
 • Vis forfatter(e) (2020). Snap Society.
 • Vis forfatter(e) (2018). ViSmedia nettside.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2007). Creative Cycling of News Professionals. The Grounded Theory Review. 67-92.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Her er lenke til prosjektet ViSmedia, som går fra 2015-2021 og er finansiert av Norges Forskningsråd: 

www.vismedia.org 

Fra 2015-2021 leder jeg det NFR-finanisierte forskningsprosjektet ViSmedia – the adoption and adaption of visual surveillance technologies in the news media (www.vismedia.org).  Prosjektet (24 mill.) er del av SAMANSVAR-programmet under Norges Forskningsråd, og har hatt 16 medlemmer inklusive 1 PhD-stipendiat, 1 postdoktor og fire professor II fra henholdsvis Finland og USA.

Fra 2019 er jeg leder av gruppen for journalistikkforskning ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB.

Fra 2014-2019 var jeg leder for undervisningsprogrammene i journalistikk ved UiB. I denne perioden utviklet vi nye studieplaner både for bachelorstudiet og det nye masterprogrammet i undersøkende journalistikk i samarbeid med programmene i TV-produksjon og Medie- og interaksjonsdesign. Vi flyttet også over i nye lokaler i Media City Bergen.

Fra 2013-2017 var jeg leder for Rådet for anvendt medieforskning, RAM, og nestleder samme sted 2009-2013.

Fra 2011 til 2019 var jeg redaktør for Grounded Theory Review.

Jeg var leder for masterprogrammet i dokumentar-produksjon ved Universitetet i Stavanger (2011-2013) og avdelingsleder og leder for Veiledningsprogrammet ved Senter for relasjonsutvikling, nåværende ViD (2007-2009).

Jeg har også vært redaksjonssjef for foto- og grafikk i Adresseavisen (1996-1999) og leder for redesignprosjektet Visuell avis samme sted (1999).