Hjem
Astrid Louise Hanssen Wangs bilde

Astrid Louise Hanssen Wang

Førsteamanuensis
 • E-postastrid.wang@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 34+47 411 44 565
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 14
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Social insurance economics
 • Health economics
 • Labour economics
 • Applied microeconometrics

ECON240 Introduction to econometrics

ECON341 Econometrics II

Econ329 Empirical labour economics

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Fathers’ Multiple-Partner Fertility and Children’s Educational Outcomes. Demography. 389-415.
 • Vis forfatter(e) (2019). Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial). A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 50-59.
 • Vis forfatter(e) (2019). Barnløshet blant menn i Norge - hvem er de, og hvor bor de? Tidsskrift for velferdsforskning. 268-284.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term outcomes of an integrated approach to help people with mental illness return to work. European Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term effects on income and sickness benefits after work-focused cognitive-behavioural therapy and individual job support: a pragmatic, multicentre, randomised controlled trial. Occupational and Environmental Medicine. 703-708.
 • Vis forfatter(e) (2016). Trial participant representativeness compared to ordinary service users in a work rehabilitation setting. Contemporary Clinical Trials Communications. 12-15.
 • Vis forfatter(e) (2016). Return to work in patients with chronic musculoskeletal pain: multidisciplinary intervention versus brief intervention: a randomized clinical trial. Journal of occupational rehabilitation. 82-91.
 • Vis forfatter(e) (2016). Protocol for the SEED-trial: Supported employment and preventing early disability. BMC Public Health. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). De helserelaterte trygdeytelsene: Betydningen av økonomiske insentiver og samspill mellom trygdeordninger. Tidsskrift for velferdsforskning. 102-124.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cognitive Interventions and Nutritional Supplements (The CINS Trial): A Randomized Controlled, Multicenter Trial Comparing a Brief Intervention with Additional Cognitive Behavioral Therapy, Seal Oil, and Soy Oil for Sick-Listed Low Back Pain Patients. Spine. 1557-1564.
 • Vis forfatter(e) (2015). Work-focused cognitive-behavioural therapy and individual job support to increase work participation in common mental disorders: a randomised controlled multicentre trial. Occupational and Environmental Medicine. 745-752.
 • Vis forfatter(e) (2011). Inequity in the use of physician services in Norway before and after introducing patient lists in primary care. International Journal for Equity in Health. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? European Economic Review. 170-185.
 • Vis forfatter(e) (2009). Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? European Economic Review.
 • Vis forfatter(e) (2006). Return to work after comparing outpatient multidisciplinary treatment programs versus treatment in general practice for patients with chronic widespread pain. European Journal of Pain. 145-152.
 • Vis forfatter(e) (2003). Does early intervention with a light mobilization program reduce long-term sick leave for low back pain. Spine. 2309-2316.
 • Vis forfatter(e) (2002). Relative cost-effectiveness of extensive and lightmultidisciplinary treatment programs versus treatment as usual for patients with chronic low bak pain on long-term sick leave. Randomized controlled study. Spine. 901-910.
 • Vis forfatter(e) (2002). Is there a right treatment for a particular patient group? Comparison of the ordinary treatment, light mulitdisciplinary treatment, and extensive mulitdisciplinary treatment for long-term sic-listed employees with muskuloskeletal pain. Pain. 49-63.
 • Vis forfatter(e) (2002). Evaluating social policy by experimental and nonexperimental methods. The Scandinavian Journal of Economics. 147-171.
 • Vis forfatter(e) (2001). The performance of sample selection estimators to control for attrition bias. Health Economics. 385-398.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Hidden costs of competitive tendering. Employment and health effects on Norwegian bus drivers. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Fathers`multiple partner fertility and children`s educational outcomes. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Barnløshet blant menn i Norge. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Fathers' multiple-partner fertility and childrens educational outcomes: estimates from Norwegian data. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Effektevaluering av Senter for jobbmestring. Sluttrapport. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Veier til gradert eller full uførepensjon. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Delrapport 3 - Evaluering av Senter for jobbmestring. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Equity in the use of physician visits in Norway - Changing patterns over time? .
 • Vis forfatter(e) (2007). Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? .
 • Vis forfatter(e) (2006). Inntektsulikhet og sosiale helseforskjeller - en kunnskapsoversikt. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Measuring equity in utilisation of health care. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Evaluering av ny apoteklov og indeksprissystemet. 17. 17. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Økonomisk evaluering av legemidler - en nytte- kostnadsanalyse av Visudyne-terapi. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Unemployment persistence among young labour market entrants. 43. 43. .
 • Vis forfatter(e) (2001). The performance of sample selection estimators to control for attrition bias. 01/01. 01/01. .
 • Vis forfatter(e) (2001). The empirical importance of randomisation bias in the Bergen experiments. 02/01. 02/01. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Evaluating social policy by experimental and nonexperimental methods. 17/00. 17/00. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Evaluating social policy by experimental and nonexperimental methods. 1700. 1700. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Utenforskap blant unge voksne.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sykelønnsordningen.
 • Vis forfatter(e) (2019). I hvilken grad kan et inkluderende arbeidsmiljø bidra til lønnsomhet på samfunnsnivå?
 • Vis forfatter(e) (2018). Forventninger til Bedriftshelsetjenesten.
 • Vis forfatter(e) (2017). Utenforskap og frafall i videregående skole.
 • Vis forfatter(e) (2016). Utenforskap og frafall i videregående skole.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Sosial ulikskap i bruk av helsetenester- målemetodar og empiriske funn.
 • Vis forfatter(e) (2009). Helse- og omsorgstjenester. Fremtidige behov og finansiering.
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the performance of sample selection estimatiors to control for attrition bias.
 • Vis forfatter(e) (1999). Rehabilitering av langtidssykemeldte med muskel-skjelett smerter. Erfaringer fra Bergensprosjektene "Tilbake på jobb" og "Aktiv oppfølging".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Hidden costs of competitive tendering. Employment and health effects on Norwegian bus drivers.
 • Vis forfatter(e) (2019). Increase in shared residence after divorce - good or bad for the children`s achievements in school?
 • Vis forfatter(e) (2017). Increased shared physical custody. Good or bad for the children’s achievements in school?
 • Vis forfatter(e) (2017). Increased shared physical custody. Good or bad for the children’s achievements in school?
 • Vis forfatter(e) (2017). Fathers' Multiple-Partner Fertility and Children’s Educational Outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fathers' Multiple-Partner Fertility and Children’s Educational Outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2016). De helserelaterte trygdeytelsene. Økonomiske insentiver og samspill mellom trygdeordningene.
 • Vis forfatter(e) (2015). Senter for jobbmestring - erfaringer med individuell behandling og oppfølging av sykmeldte med psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2015). Multipartnerfertilitet og barns utdanningsnivå.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kan vi forhindre at personer med milde til moderate psykiske lidelser faller ut av arbeidslivet?
 • Vis forfatter(e) (2015). Father’s Multiple-Partner Fertility and Children’s educational outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2015). Father’s Multiple-Partner Fertility and Children’s educational outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2013). The effectiveness of work focussed bahavioural therapy and individual job support on return to work for common mental disorders.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kost-nytte evaluering av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten versus primærhelsetjenesten ved lette traumatiske hodeskader.
 • Vis forfatter(e) (2009). Inequity in the use of physician services in Norway. Changing patterns over time?
 • Vis forfatter(e) (2009). "Sosial ulikhet i bruk av legetjenester".
 • Vis forfatter(e) (2008). The Bergen Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2008). Generasjonsregnskapsanalyse for den norske helsesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2008). Equity in the use of physician services in Norway. Changing patterns over time?
 • Vis forfatter(e) (2008). "Equity in the use of physician visits in Norway".
 • Vis forfatter(e) (2007). The relationship between unemployment and sickness absence.
 • Vis forfatter(e) (2006). Are the healthier wealthier?
 • Vis forfatter(e) (2003). Sykefraværssperiodens varighet i Norge og Sverige.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sosial ulikhet og ulikhet i helse.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sosial ulikhet i helse: Hva viser norske levekårsdata?
 • Vis forfatter(e) (2002). Økonomisk evaluering - prinsipper og metoder.
 • Vis forfatter(e) (2002). Re/habilitering i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Erfaringer fra Bergens prosjektet "Aktiv Oppfølging".
 • Vis forfatter(e) (2002). Long term effects of multidisciplinary treatment for long term sick listed workers with musculosceletal pain.
 • Vis forfatter(e) (2002). Long term effects of multidisciplinary treatment for long term sick listed workers with musculosceletal pain.
 • Vis forfatter(e) (2002). Job duration in work after leaving school.
 • Vis forfatter(e) (2002). Heterogeneity in programme impacts. Experience from the Bergen Experiments.
 • Vis forfatter(e) (2001). Evaluering av rehabiliteringstiltak. Erfaringer fra Bergensprosjektene "Tilbake på jobb" og "Aktiv oppfølging".
 • Vis forfatter(e) (2000). The empirical importance of randomisation bias in the Bergen experiments.
 • Vis forfatter(e) (2000). The empirical importance of randomisation bias in the Bergen experiments.
 • Vis forfatter(e) (2000). The empirical importance of randomisation bias in the Bergen experiment.
 • Vis forfatter(e) (2000). The empirical importance of randomisation bias in the Bergen experiment.
 • Vis forfatter(e) (2000). Evaluating social policy by experimental and nonexperimental methods.
 • Vis forfatter(e) (2000). Evaluating social policy by experimental and nonexperimental methods.
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the performance of sample selection estimators to control for attrition bias.
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the performance of sample selection estimators to control for attrition bias.
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the performance of sample selection estimators to control for attrition bias.
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the performance of sample selection estimators to control for attrition bias.
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the performance of sample selection estimators to control for attrition bias.
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the performance of sample selection estimators to control for attrition bias.
 • Vis forfatter(e) (2000). Assessing the performance of sample selection estimatiors to control for attrition bias.
 • Vis forfatter(e) (1999). Problemer med frafall "attrition" av observasjoner i kontrollerte forsøk.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bergensprosjektet "Aktiv oppfølging", resultater etter 14 måneders oppfølging.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2018). Kanskje full sykelønn heller gir færre i jobb? Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Folketrygdens utgifter - hvordan begrense utgiftsveksten? : kommentar til Statsbudsjettet 2011. Samfunnsøkonomen. 14-17.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1999). "Bergensprosjektet: Aktiv oppfølging" 1995-1997. Forsøksprosjekt knyttet til rehabilitering av personer med diffuse, smertefulle, funksjonshemmende tilstander i bevegelsesapparatet. Bergen kommune, trykksakavdelingen.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvorfor har sykefraværet sunket i overnattings- og serveringsvirksomheten?. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2022). Redusert sykefravær i industrisektoren. Hva betyr endringer over tid i arbeidsstyrkens sammensetting? Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2021). Travlere lege - mindre oppfølging? Fastlegers behandling av pasienter med depresjon etter samhandlingsreformen. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fastlegens betydning i dialogmøte 2 for sykmeldte med depresjon: en empirisk studie.
 • Vis forfatter(e) (2020). Syk av samhandling? Sykefravær blant sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleie etter Samhandlingsreformen. Masteroppgave .
 • Vis forfatter(e) (2020). Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utradisjonell konkurranse i den tradisjonelle drosjenæringen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fordelingseffekter av innstramminger i sykelønnsordningen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sosioøkonomisk status og skilsmisser. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sosioøkonomisk status og skilsmisse.
 • Vis forfatter(e) (2017). Do tax changes affect unemployment? Empirical evidence from 20 OECD countries from 1980 to 2015. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2017). Do tax changes affect unemployment? Empirical evidence from 20 OECD countries from 1980 to 2015.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prisutvikling og regionale forskjeller i den norska boligmarkedet. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2015). Labour Market Mobility among Senior Workers in Norway. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kjønnsforskjeller i lønn over tid. Endring i bakgrunnsfaktorer og endring i betydningen av disse. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2015). Effektevaluering av kontantstøttereformen. Ulike langtidseffekter på arbeidsmarkedsdeltakelsen til etnisk norske kvinner og innvandrerkvinner? Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2015). Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2014). Er det kjønnsforskjell i sykefraværet gitt et jobbskifte hos ektefellen? Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2014). Barnløse menn. En empirisk analyse. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sysselsetting og tidligpensjon: En empirisk analyse av AFP-ordningens effekt på yrkesdeltakelsen blant eldre og yngre arbeidstakere i privat sektor. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær – et case-studie i Helse Bergen.Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kvinners sannsynlighet for å få tilstått full eller gradert uførepensjon. Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fører omsorg for barn til mer sykefravær blant kvinner? Masteroppgave.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sjukefråvær og konjunkturar i offentleg sektor. Masteroppgave.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Sosial ulikhet og ulikhet i helse. Hva viser komparative studier? Økonomisk forum. 26-33.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Dagens unge kan bli nødt til å jobbe 165 timer mer i året. Bergens Tidende. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Private helseforsikringer øker sosiale helseforskjeller. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 28-29.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Empirical Essays on Health and Aging.
 • Vis forfatter(e) (2019). Economic incentives, employment and health.
 • Vis forfatter(e) (2001). Evaluation of labour market outcomes with experimental and nonexperimental methods. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). Økning i Unge uføre i Hordaland.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester - målemetoder og empiriske funn. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Inntektsulikhet og sosiale helseforskjeller - teorier og empiri. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Økonomisk evaluering av rehabiliteringstiltak. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Økonomisk evaluering av rehabiliteringstiltak. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bergensprosjektet "Aktiv oppfølging", samfunnsøkonomisk evaluering basert på 14 måneders oppfølging. 35 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Inequity in the use of physician services in Norway before and after introducing patient lists in primary care. International Journal of Equity in Health, 10:25, 2011. (With Karin Monstad)
 • Inntektsulikhet og sosiale helseforskjeller. Teorier og empiri. I Haug, K., Kaarbøe, O. og T. Olsen(red): Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademiske Forlag, 2009. (med Karin Monstad)
 • Sosial ulikhet i fordelingen av helsetjenester - målemetoder og empiriske funn. I Haug, K., Kaarbøe, O. og T. Olsen (red): Et helsevesen uten grenser? Cappelen Akademiske Forlag, 2009. 
 • Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation? European Economic Review.2009,53, 170.185 (With Kurt R. Brekke and Tor Helge Holmås.) 
 • Return to work after comparing outpatient multidisciplinary treatment programs versus treatment in general practice for patients with chronic widespread pain. European Journal of Pain , 2006, 10, 145-152. (With Skouen, J.S. and E.M.H. Haldorsen) 
 • Does early intervention with a light mobilization program reduce long term sick leave for low back pain? A three years follow-up study. Spine, 28, 2309-2316, 2003. (with Eli Molde Hagen and Hege R. Eriksen).
 • Evaluating social policy by experimental and nonexperimental methods. Scandinavian Journal of Economics, 104, 147-171, 2002. (With Espen Bratberg and Alf Erling Risa).
 • Cost-effectiveness of a light multidisciplinary treatment program compared to an extensive multidisciplinary treatment program in cronic low back pain patients on long-term sick leave. A randomized controlled study. Spine, 27, 901-909, 2002. (With J.S. Skouen, E.M.H.Haldorsen and H.Ursin).
 • Right treatment to the right patient. Comparison of ordinary treatment, light extensive treatment, and extensive multidisciplinary treatment for long-term sick listed patients with musculoskeletal pain. Pain, 95, 49-63, 2002. (With E.M. Håland Haldorsen, J.S. Skouen, A.E. Risa, K. Kronholm and H. Ursin).
 • The performance of sample selection estimators to control for attrition bias. Health Economics, 10, 2001, 385-398.

Equity in health care utilization

 • Inequity in the use of physician services in Norway. Changing patterns over time? with Karin Monstad, HEB-working paper no.11/08.

Unequal access to medical care by income in OECD countries. Publications:

 • Doorslaer, E. van, C. masseria, X. Koolman and members of the OECD Health Equity Research Group: Income related inequality in the use of medical care in 21 OECD Countries. In OECD, ed. Towards high-performing Health Systems. Policy Studies. Paris, OECD, 2004, 109-165.
 • Doorslaer van, E., Masseria, C., Koolman, X. and the OECD Health Equity Research Group: Inequalities in access to medical care by income in OECD countries. Canadian Medical Association Journal, 2006, 174(2),177-83. 

Evaluation of the Norwegian retail market for pharmaceuticals. Publications:

 • Evaluering av ny apoteklov og indeksprissystemet. Rapport 17, 2003, Rokkansenteret.