Hjem
 • E-postAstrid.Tolo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 81+47 994 29 049
 • Besøksadresse
  Christiesgate 13
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

  Tolo forsker innenfor feltene vurdering, kompetanse og profesjonalitet, inkludert kritiske studier av teknologiens inflytelse på vurdering, ansvarliggjøring og kvalitetssikring i utdanningssektoren. Tolo forsker også på utdanningspolitikk på det multikulturelle området. Teoretisk bygger mesteparten av hennes arbeid på pedagogikk og kunnskapssosiolog.

   master og ba i pedagogikk

   lærerutdanning

   skolelederutdanning

   Vitenskapelig artikkel
   • Vis forfatter(e) 2019. Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of educational change. 1-24.
   • Vis forfatter(e) 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge. 124-144.
   • Vis forfatter(e) 2015. Balancing tensions in educational policy reforms: Large-scale implementation of Assessment for Learning in Norway. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. 44-60.
   • Vis forfatter(e) 2006. Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. 120-130.
   Rapport
   • Vis forfatter(e) 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. .
   • Vis forfatter(e) 2013. Hopfenbeck, T. N, Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013): Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Stystems Case Study. Paris. OECD. .
   • Vis forfatter(e) 2004. Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. .
   Faglig foredrag
   • Vis forfatter(e) 2018. Å forske på egen praksis. Med blikk på rektor som leder av kollektive prosesser. .
   • Vis forfatter(e) 2018. Desentralisert kompetanseutvikling. UiB sin tilnærming og fokus på aksjonsforskning. Et samarbeid med Bergen kommune.
   • Vis forfatter(e) 2018. Desentralisert kompetanseutvikling.
   • Vis forfatter(e) 2016. Planlegging, gjennomføring og ledelse av konferanse for skoleeier, skoleledere, tilsatte i UH-sektoren og hovedtillitsvalgte på kommunalt nivå i Hordaland fylke.
   Vitenskapelig foredrag
   • Vis forfatter(e) 2018. School leaders' contribution to intelligent accountability in schools .
   • Vis forfatter(e) 2018. School Leaders Transforming Accountability Information into Actionable Knowledge: Balancing Trust and Control.
   • Vis forfatter(e) 2018. A systematic review on Teachers' implementation of technology-enhanced formative assessment. Insights and implications .
   • Vis forfatter(e) 2018. A Trust Based Assessment System: The Case of Norway.
   • Vis forfatter(e) 2017. A systematic review on teachers’ implementation of technology-enhanced formative assessment.
   • Vis forfatter(e) 2014. Lærerkompetanse og den flerkulturelle skolen.
   • Vis forfatter(e) 2013. Defining students' competence in a changing educational policy.
   • Vis forfatter(e) 2013. Assessment policy in Norway. An OECD case study.
   • Vis forfatter(e) 2011. Leading Knowledgework in Various Settings; Focus on Competence Development.
   • Vis forfatter(e) 2006. The competence concept in teacher education.
   • Vis forfatter(e) 2006. Teacher student's construction of teacher competence.
   • Vis forfatter(e) 2005. Construction of the competence concept in Norwegian teacher education.
   • Vis forfatter(e) 2004. Students perspectives on digital peer feedback in portfolio assessment.
   • Vis forfatter(e) 2003. Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course.
   Short communication
   • Vis forfatter(e) 2009. Teori fjernt fra praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
   Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
   • Vis forfatter(e) 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
   Vitenskapelig monografi
   • Vis forfatter(e) 2017. Kompetanse og lærerprofesjonalitet.
   Populærvitenskapelig artikkel
   • Vis forfatter(e) 2006. Minoritetselever utfordrer historiefaget. Fortid. 49-53.
   Kronikk
   • Vis forfatter(e) 2011. Vi må gå bak de forenklede fremstillingene. Bergens Tidende.
   Doktorgradsavhandling
   • Vis forfatter(e) 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
   • Vis forfatter(e) 2011. Hvordan blir lærerkompetanse konstruert? En kvalitativ studie av PPU-studenters kunnskapsutvikling.
   Intervju
   • Vis forfatter(e) 2013. Om å balansere tillit og ansvarliggjøring.
   Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
   • Vis forfatter(e) 2007. Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. 26 sider.
   Faglig kapittel
   • Vis forfatter(e) 2014. Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området. 96-118. I:
    • Vis forfatter(e) 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
   Intervju tidsskrift
   • Vis forfatter(e) 2011. Lærerne må lære å bite fra seg. På Høyden ( UiBs nettavis).

   Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

    Forskergrupper