Hjem
 • E-postAstrid.Tolo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 81
 • Besøksadresse
  Christiesgate 13
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

  Tolo har de siste årene forsket på lærerkompetanse, vurdering for læring, skoleledelse, styring av utdanningssektoren samt utdanningspolitikk på det multikulturelle området. Hun forsvarte Phd graden i 2011. Avhandlingen handlet om den politiske og teoretiske bakgrunnen for forståelsen av lærerkompetanse i dag og var også en kvalitativ analyse av tre ppu-studenters kunnskapsutvikling. Avhandlingen er bearbeidet og gitt ut som bok i 2017, med tittelen Kompetanse og lærerprofesjonalitet. Fra 2012 var hun involvert i OECD/CERI prosjektet «Governing complex education systems» med en norsk case studie av implementering av Vurdering for læring i Norsk skole. Therese N. Hopfenbeck ved Universitetet i Oxford ledet prosjektet. I 2014 redigerte hun boken Kompetanse for mangfold sammen med Kariane Therese Westrheim (UiB) og skrev et eget kapittel i boken med tittelen “Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området”. I 2014 bidro Tolo i en systematisk kunnskapsoversikt om vurdering av læreres arbeid. Nå er hovedfokuset for Tolo’s forskning innenfor feltene vurdering, kompetanse og profesjonalitet, inkludert kritiske studier av teknologiens inflytelse på vurdering og 'accountability'. Teoretisk bygger mesteparten av hennes arbeid på pedagogikk og kunnskapssosiolog.

  Fra juni 2014 har Tolo vært utnevnt som Research Associate ved Oxford University Centre for Educational Assessment (OUCEA). Fra januar 2016 - august 2017 har hun vært utnevnt som nestleder ved the Centre for the Science og Learning and Technology (SLATE), og fra august 2017 er hun instituttleder ved Institutt for pedagogikk.

   master og ba i pedagogikk

   lærerutdanning

   skolelederutdanning

   Bøker
   • Tolo, Astrid. 2017. Kompetanse og lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 162 sider. ISBN: 978-82-450-2261-2.
   • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-450-1285-9.
   Tidsskriftartikler
   • Eide, Helene Marie Kjærgård; Tolo, Astrid. 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 10: 124-144.
   • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Florez Petour, Maria Teresa; Tolo, Astrid. 2015. Balancing tensions in educational policy reforms: Large-scale implementation of Assessment for Learning in Norway. Assessment in education : Principles, Policy & Practice. 22: 44-60. Publisert 2015-01-30. doi: 10.1080/0969594X.2014.996524
   • Tolo, Astrid. 2011. Lærerne må lære å bite fra seg. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2011-11-01.
   • Tolo, Astrid; Riese, Hanne. 2011. Vi må gå bak de forenklede fremstillingene. Bergens Tidende. Publisert 2011-11-06.
   • Riese, Hanne; Tolo, Astrid. 2009. Teori fjernt fra praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2009-04-14.
   • Tolo, Astrid. 2006. Minoritetselever utfordrer historiefaget. Fortid. 3. 49-53.
   • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi. 2006. Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. 90: 120-130.
   Rapporter/avhandlinger
   • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian. 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning. Norges forskningsråd, Oslo. 103 sider.
   • Tolo, Astrid. 2013. Hopfenbeck, T. N, Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013): Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Stystems Case Study. Paris. OECD. OECD/CERI, Paris. 120 sider.
   • Tolo, Astrid. 2011. Hvordan blir lærerkompetanse konstruert? En kvalitativ studie av PPU-studenters kunnskapsutvikling. Universitetet i Bergen.
   • Tolo, Astrid; Dysthe, Olga. 2004. Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. Seksjon for utdanningsvitenskap/Program for læringsforskning, UiB, Bergen. 47 sider.
   Bokkapitler
   • Tolo, Astrid. 2014. Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området. Kapittel 3, sider 96-118. I:
    • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-450-1285-9.
   • Dysthe, Olga; Tolo, Astrid. 2007. Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. kapittel, sider 107-132. I:
    • Kankaanranta, M.; Linnakÿla, P. 2007. Perspectives on e-Portfolios. ISBN: 978-951-31-2879-1.

   Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

    Forskergrupper