Hjem
Astrid Tolos bilde

Astrid Tolo

Førsteamanuensis
 • E-postastrid.tolo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 81
 • Besøksadresse
  Christiesgate 13
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

  Jeg forsker på styring og utvikling av utdanningssystemet og har konsentrert arbeidet spesielt om hvordan ansvar blir forvaltet og hvordan en sikrer kvaliteten på tilbudet som blir gitt til elevene. I forbindelse med dette har jeg studert læreres kompetanseutvikling både i lærerutdanning og yrket, vurdering på alle nivå og hvordan skolesystemet møter elever med ulike behov. Teoretisk bygger mesteparten av arbeidet på pedagogikk, utdanningssosiologi og profesjonsteori. 

   master og ba i pedagogikk

   lærerutdanning

   skolelederutdanning

   Vitenskapelig artikkel
   • Vis forfatter(e) (2019). Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of educational change. 1-24.
   • Vis forfatter(e) (2016). Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge. 124-144.
   • Vis forfatter(e) (2015). Balancing tensions in educational policy reforms: Large-scale implementation of Assessment for Learning in Norway. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. 44-60.
   • Vis forfatter(e) (2006). Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. 120-130.
   Rapport
   • Vis forfatter(e) (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. .
   • Vis forfatter(e) (2013). Hopfenbeck, T. N, Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013): Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Stystems Case Study. Paris. OECD. .
   • Vis forfatter(e) (2004). Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. .
   Faglig foredrag
   • Vis forfatter(e) (2022). Intelligente kvalitetsvurderingssystem og tillit i barnehage og skole.
   • Vis forfatter(e) (2018). Å forske på egen praksis. Med blikk på rektor som leder av kollektive prosesser. .
   • Vis forfatter(e) (2018). Desentralisert kompetanseutvikling. UiB sin tilnærming og fokus på aksjonsforskning. Et samarbeid med Bergen kommune.
   • Vis forfatter(e) (2018). Desentralisert kompetanseutvikling.
   • Vis forfatter(e) (2016). Planlegging, gjennomføring og ledelse av konferanse for skoleeier, skoleledere, tilsatte i UH-sektoren og hovedtillitsvalgte på kommunalt nivå i Hordaland fylke.
   Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
   • Vis forfatter(e) (2014). Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
   Vitenskapelig monografi
   • Vis forfatter(e) (2017). Kompetanse og lærerprofesjonalitet.
   Populærvitenskapelig artikkel
   • Vis forfatter(e) (2006). Minoritetselever utfordrer historiefaget. Fortid. 49-53.
   Faglig kapittel
   • Vis forfatter(e) (2014). Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området. 96-118. I:
    • Vis forfatter(e) (2014). Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
   Intervju tidsskrift
   • Vis forfatter(e) (2011). Lærerne må lære å bite fra seg. På Høyden ( UiBs nettavis).

   Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

   Tolo, A (accepted, in process): The formation and development of a Norwegian accountability system. In: Mattei, P, Dumay, X, Mangez, E. & Behrend, J. (Eds.) OUP Handbook of Education and Globalization. Oxford University Press.

   Tolo, A (accepted, in print): Performance standards in Assessment and Possible Alternatives. In: Riese, H., Hilt, L & Søreide, G.: Increased Standardisation in a Diverse world. The Encounter Between Standards and Diversity in Educational Policy and Practice. Emerald Publishing.

   Tolo, A (accepted, in process):  The Norwegian Trust-Based Approach to Assessment and Social Justice. In: Assael Hevia and Florez Petour: Social justice in assessment. Mexico. CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Mexico). The book will also be published in English.

   Tolo, A., Lillejord, S., Petour, M. T. F., & Hopfenbeck, T. N. (2019). Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of Educational Change, 1-24.

   Styreleder CABUTE (2021- ) https://www.uib.no/en/cabute

   Instituttleder, Institutt for pedagogikk, UiB (2017-2021)

   Stedfortreder for instituttleder, Institutt for pedagogikk, UiB (2013-2016)

   Nestleder ved SLATE, UiB (2016-2017)

   Assosiert forsker, OUCEA, Universitetet i Oxford (2014-2018)

   Faglig ansvarlig,Rektorskolen, UiB (2013-2015) 

    

    Forskergrupper