Hjem
 • E-postAstrid.Tolo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 81
 • Besøksadresse
  Christiesgate 13
  5020 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

  Tolo forsker innenfor feltene vurdering, kompetanse og profesjonalitet, inkludert kritiske studier av teknologiens inflytelse på vurdering, ansvarliggjøring og kvalitetssikring i utdanningssektoren. Tolo forsker også på utdanningspolitikk på det multikulturelle området. Teoretisk bygger mesteparten av hennes arbeid på pedagogikk og kunnskapssosiolog.

   master og ba i pedagogikk

   lærerutdanning

   skolelederutdanning

   Bøker
   • Tolo, Astrid. 2017. Kompetanse og lærerprofesjonalitet. Fagbokforlaget. 162 sider. ISBN: 978-82-450-2261-2.
   • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-450-1285-9.
   Tidsskriftartikler
   • Eide, Helene Marie Kjærgård; Tolo, Astrid. 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 10: 124-144.
   • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Florez Petour, Maria Teresa; Tolo, Astrid. 2015. Balancing tensions in educational policy reforms: Large-scale implementation of Assessment for Learning in Norway. Assessment in education : Principles, Policy & Practice. 22: 44-60. Publisert 2015-01-30. doi: 10.1080/0969594X.2014.996524
   • Tolo, Astrid. 2011. Lærerne må lære å bite fra seg. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2011-11-01.
   • Tolo, Astrid; Riese, Hanne. 2011. Vi må gå bak de forenklede fremstillingene. Bergens Tidende. Publisert 2011-11-06.
   • Riese, Hanne; Tolo, Astrid. 2009. Teori fjernt fra praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2009-04-14.
   • Tolo, Astrid. 2006. Minoritetselever utfordrer historiefaget. Fortid. 3. 49-53.
   • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi. 2006. Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. 90: 120-130.
   Rapporter/avhandlinger
   • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian. 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning. Norges forskningsråd, Oslo. 103 sider.
   • Tolo, Astrid. 2013. Hopfenbeck, T. N, Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013): Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Stystems Case Study. Paris. OECD. OECD/CERI, Paris. 120 sider.
   • Tolo, Astrid. 2011. Hvordan blir lærerkompetanse konstruert? En kvalitativ studie av PPU-studenters kunnskapsutvikling. Universitetet i Bergen.
   • Tolo, Astrid; Dysthe, Olga. 2004. Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. Seksjon for utdanningsvitenskap/Program for læringsforskning, UiB, Bergen. 47 sider.
   Bokkapitler
   • Tolo, Astrid. 2014. Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området. Kapittel 3, sider 96-118. I:
    • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-450-1285-9.
   • Dysthe, Olga; Tolo, Astrid. 2007. Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. kapittel, sider 107-132. I:
    • Kankaanranta, M.; Linnakÿla, P. 2007. Perspectives on e-Portfolios. ISBN: 978-951-31-2879-1.

   Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

    Forskergrupper