Hjem
Atle Jåstads bilde
Foto:
V. Yndestad

Atle Jåstad

Rådgiver
 • E-postAtle.Jastad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 30
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Fakultetsadministrasjon

 • Internkontroll
 • Førebuing, utgreiing og oppfylging av saker til Forskar- og forskarutdanningsutvalet

Rådgjevar

Stillinga er tenkt å ha ein støttefunksjon for forskingsmiljøa ved fakultetet. Arbeidsoppgåvene femner mellom anna om det å yta hjelp i høve:

 • datainnsamling, mellom anna ved bruk av SurveyXact
 • tilrettelegging av data
 • søknader til REK og PVO
 • prosjektadministrasjon