Hjem
Aud Solbjørg Skulstads bilde

Aud Solbjørg Skulstad

Professor, engelsk fagdidaktikk
 • E-postAud.Skulstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 35
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Trender i postmetodenes tidsalder i engelsk fagdidaktikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 317-328.
 • Vis forfatter(e) (2005). The use of metadiscourse in introductory sections of a new genre. International Journal of Applied Linguistics. 71-86.
 • Vis forfatter(e) (2005). Competing roles: student teachers using asynchronous forums. International Journal of Applied Linguistics. 346-363.
 • Vis forfatter(e) (1999). Genre awareness in ESP teaching: issues and implications. International Journal of Applied Linguistics. 285-298.
 • Vis forfatter(e) (1999). Genre Awareness in ESP Teaching: Issues and Implication. International Journal of Applied Linguistics. 285-298.
 • Vis forfatter(e) (1996). Rhetorical organization of chairmen's statements. International Journal of Applied Linguistics. 43-63.
 • Vis forfatter(e) (1996). Rhetorical Organization of Chairmen's Statements. International Journal of Applied Linguistics. 43-63.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Grammatikkundervisning.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grammatikkundervisning i ungdomsskolen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2005). New demands on foreign language learning in the "online era".
 • Vis forfatter(e) (1998). Skriftlig kommunikasjon i organisasjoner.
 • Vis forfatter(e) (1998). Genre Awareness in the Teaching and Learning of EFL Writing.
 • Vis forfatter(e) (1997). Organisasjonskommunikasjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Researching the place of multimodality in Norwegian EAL education: Reflections on the futures of multimodal pedagogies.
 • Vis forfatter(e) (2017). View of language in EFL textbook tasks.
 • Vis forfatter(e) (2016). "View of language in EFL textbooks - does it remain relevant?".
 • Vis forfatter(e) (2015). Traces of methods for the teaching of writing in EFL textbooks.
 • Vis forfatter(e) (2014). Is writing explicitly taught in EFL textbooks, and how?
 • Vis forfatter(e) (2013). Writing tasks in EFL textbooks from the point of view of genre awareness.
 • Vis forfatter(e) (2012). Textbook tasks designed to elicit multimodal learner texts.
 • Vis forfatter(e) (2011). EFL tasks designed for the making of multimodal texts.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tasks in L2 textbooks from a multimodal perspective.
 • Vis forfatter(e) (2008). Incorporating genre awareness and multimodal competence into the notion of communicative competence.
 • Vis forfatter(e) (2007). "The mixing of discourses and genres in electronic group discussions".
 • Vis forfatter(e) (2007). "Rhetorical movement in response to 'sensitive' issues: some examples from business and academia".
 • Vis forfatter(e) (2006). Multimodal competence and genre awareness.
 • Vis forfatter(e) (2005). Student teachers' postings in asynchronous forums: Genre and repertoire.
 • Vis forfatter(e) (2005). 2. opponent ved forsvar av Cathrine Tømtes doktoravhandling "Å snakke skriftlig sammen: En studie av skriftbasert, digital kommunikasjon i organisasjoner".
 • Vis forfatter(e) (2003). Writing tasks and development of genre awareness.
 • Vis forfatter(e) (2003). What characterises a good writing task?
 • Vis forfatter(e) (2003). IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus?
 • Vis forfatter(e) (2002). Literacy experiences in computer-assisted learning of English.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Discourses and Interdiscursivity".
 • Vis forfatter(e) (2001). The Use of Metadiscourse in an Emerging Genre.
 • Vis forfatter(e) (2001). Discourses and Interdiscursivity.
 • Vis forfatter(e) (2001). Developing Genre Awareness in the Online Era.
 • Vis forfatter(e) (2001). Aspekter ved sjanger, sjangeranalyse og interdiskursivitet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Formål, sjangrer og skrivestrategier.
 • Vis forfatter(e) (1999). Corporate image creation and animal testing issues.
 • Vis forfatter(e) (1999). Analyseverktøy for veletablerte og nye sjangre innen organisasjonskommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (1998). Corporate Image Creation in Verbal and Visual Organizational Communication.
 • Vis forfatter(e) (1998). Corporate Image Creation in Verbal and Visual Communication.
 • Vis forfatter(e) (1997). The Emerging Genre of Corporate Environmental Reports.
 • Vis forfatter(e) (1997). Persuasive Strategies in Corporate Environmental Reports.
 • Vis forfatter(e) (1996). Sadly there have been further redundancies: Strategies for presenting bad news in chairmen's statements.
 • Vis forfatter(e) (1995). "Sadly, there have been further redundancies ...": Strategies for presenting bad news in chairmen's statements.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2024). Current issues in English Teaching . Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2024). Current Issues in English Teaching. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2023). Text creation in English teaching.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2002). Established and Emerging Business Genres. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Rethinking approaches to intercultural competence and literary reading in the 21st century English as a foreign language classroom.
 • Vis forfatter(e) (2019). Mapping the text culture of the subject of English. Genres and text types in national exams and published learning materials.
 • Vis forfatter(e) (2016). Language Teacher Cognition and Practice about a Practical Approach. The Teaching of Speaking in the Spanish as a Foreign Language Classroom in Norwegian Lower Secondary Schools.
 • Vis forfatter(e) (1997). Established and Emerging Business Genres: Genre Analyses of Corporate Annual Reports and Corporate Environmental Reports. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Theoretical perspectives on choice in multimodal text production and consequences for EAL task design. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teaching writing. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Multimodality. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Introduction. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Developing oral skills. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Communicative competence. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). PhD revisited: Established and Emerging Business Genres: Genre Analyses of Corporate Annual Reports and Corporate Environmental Reports .
 • Vis forfatter(e) (2019). Communicative writing skills. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Teaching writing. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Multimodality. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva mer gjør årsrapporter enn å rapportere? 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Developing oral skills. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Communicative competence. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). The need for rethinking communicative competence. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Creating a "green" image in the public sphere: Corporate environmental reports in a genre perspective. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Genre analysis of corporate communication. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Organizacao retorica de cartas de presidentes (oversatt av Estela Martins). 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Move-Step Models: Their Rationale and Application. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Writing Tasks and Development of Genre Awareness. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). New perspectives on foreign language writing tasks. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Developing genre awareness in the "online era". 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Corporate Image Creation and Animal Testing. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). The study of discourse in organizations: Corporate image creation in verbal and visual organizational communication. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). The value of genre-centred approaches in ESP teaching. 9 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2024). Using VR technology to enhance EAL learning experiences. 75-93. I:
  • Vis forfatter(e) (2024). Current Issues in English Teaching. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2024). Large Language Models and their usage in EAL education. 139-160. I:
  • Vis forfatter(e) (2024). Current Issues in English Teaching. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2024). Introduction. 5-16. I:
  • Vis forfatter(e) (2024). Current Issues in English Teaching. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2024). Empowering EAL students in their encounters with texts: Using textbook texts to foster critical literacy. 17-36. I:
  • Vis forfatter(e) (2024). Current Issues in English Teaching. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ny bok i april 2024

Skulstad, A. S. (2024). (Ed.), Current issues in English teaching. Fagbokforlaget.

Current Issues in English Teaching - Fagbokforlaget.no

Hovedveileder

Xavier Llovet Vilà (completed, Cristin)

Sigrid Ørevik (completed, Cristin)

Hild Hoff (completed, Cristin)

Kimberly Skjelde