Hjem
Aud Solbjørg Skulstads bilde

Aud Solbjørg Skulstad

Professor, engelsk fagdidaktikk
 • E-postAud.Skulstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 35+47 938 93 371
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2012. Trender i postmetodenes tidsalder i engelsk fagdidaktikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 317-328.
 • Vis forfatter(e) 2005. The use of metadiscourse in introductory sections of a new genre. International Journal of Applied Linguistics. 71-86.
 • Vis forfatter(e) 2005. Competing roles: student teachers using asynchronous forums. International Journal of Applied Linguistics. 346-363.
 • Vis forfatter(e) 1999. Genre awareness in ESP teaching: issues and implications. International Journal of Applied Linguistics. 285-298.
 • Vis forfatter(e) 1999. Genre Awareness in ESP Teaching: Issues and Implication. International Journal of Applied Linguistics. 285-298.
 • Vis forfatter(e) 1996. Rhetorical organization of chairmen's statements. International Journal of Applied Linguistics. 43-63.
 • Vis forfatter(e) 1996. Rhetorical Organization of Chairmen's Statements. International Journal of Applied Linguistics. 43-63.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Grammatikkundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2014. Grammatikkundervisning i ungdomsskolen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2005. New demands on foreign language learning in the "online era".
 • Vis forfatter(e) 1998. Skriftlig kommunikasjon i organisasjoner.
 • Vis forfatter(e) 1998. Genre Awareness in the Teaching and Learning of EFL Writing.
 • Vis forfatter(e) 1997. Organisasjonskommunikasjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. View of language in EFL textbook tasks.
 • Vis forfatter(e) 2016. "View of language in EFL textbooks - does it remain relevant?".
 • Vis forfatter(e) 2015. Traces of methods for the teaching of writing in EFL textbooks.
 • Vis forfatter(e) 2014. Is writing explicitly taught in EFL textbooks, and how?
 • Vis forfatter(e) 2013. Writing tasks in EFL textbooks from the point of view of genre awareness.
 • Vis forfatter(e) 2012. Textbook tasks designed to elicit multimodal learner texts.
 • Vis forfatter(e) 2011. EFL tasks designed for the making of multimodal texts.
 • Vis forfatter(e) 2010. Tasks in L2 textbooks from a multimodal perspective.
 • Vis forfatter(e) 2008. Incorporating genre awareness and multimodal competence into the notion of communicative competence.
 • Vis forfatter(e) 2007. "The mixing of discourses and genres in electronic group discussions".
 • Vis forfatter(e) 2007. "Rhetorical movement in response to 'sensitive' issues: some examples from business and academia".
 • Vis forfatter(e) 2006. Multimodal competence and genre awareness.
 • Vis forfatter(e) 2005. Student teachers' postings in asynchronous forums: Genre and repertoire.
 • Vis forfatter(e) 2005. 2. opponent ved forsvar av Cathrine Tømtes doktoravhandling "Å snakke skriftlig sammen: En studie av skriftbasert, digital kommunikasjon i organisasjoner".
 • Vis forfatter(e) 2003. Writing tasks and development of genre awareness.
 • Vis forfatter(e) 2003. What characterises a good writing task?
 • Vis forfatter(e) 2003. IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus?
 • Vis forfatter(e) 2002. Literacy experiences in computer-assisted learning of English.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Discourses and Interdiscursivity".
 • Vis forfatter(e) 2001. The Use of Metadiscourse in an Emerging Genre.
 • Vis forfatter(e) 2001. Discourses and Interdiscursivity.
 • Vis forfatter(e) 2001. Developing Genre Awareness in the Online Era.
 • Vis forfatter(e) 2001. Aspekter ved sjanger, sjangeranalyse og interdiskursivitet.
 • Vis forfatter(e) 1999. Formål, sjangrer og skrivestrategier.
 • Vis forfatter(e) 1999. Corporate image creation and animal testing issues.
 • Vis forfatter(e) 1999. Analyseverktøy for veletablerte og nye sjangre innen organisasjonskommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) 1998. Corporate Image Creation in Verbal and Visual Organizational Communication.
 • Vis forfatter(e) 1998. Corporate Image Creation in Verbal and Visual Communication.
 • Vis forfatter(e) 1997. The Emerging Genre of Corporate Environmental Reports.
 • Vis forfatter(e) 1997. Persuasive Strategies in Corporate Environmental Reports.
 • Vis forfatter(e) 1996. Sadly there have been further redundancies: Strategies for presenting bad news in chairmen's statements.
 • Vis forfatter(e) 1995. "Sadly, there have been further redundancies ...": Strategies for presenting bad news in chairmen's statements.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2020. Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2018. Teaching English in the 21st Century: Central Issues in English Didactics. Fagbokforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2002. Established and Emerging Business Genres. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. Rethinking approaches to intercultural competence and literary reading in the 21st century English as a foreign language classroom.
 • Vis forfatter(e) 2019. Mapping the text culture of the subject of English. Genres and text types in national exams and published learning materials.
 • Vis forfatter(e) 2016. Language Teacher Cognition and Practice about a Practical Approach. The Teaching of Speaking in the Spanish as a Foreign Language Classroom in Norwegian Lower Secondary Schools.
 • Vis forfatter(e) 1997. Established and Emerging Business Genres: Genre Analyses of Corporate Annual Reports and Corporate Environmental Reports. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Teaching writing. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Multimodality. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Introduction. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Developing oral skills. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Communicative competence. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. PhD revisited: Established and Emerging Business Genres: Genre Analyses of Corporate Annual Reports and Corporate Environmental Reports .
 • Vis forfatter(e) 2019. Communicative writing skills. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Teaching writing. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Multimodality. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Introduction. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva mer gjør årsrapporter enn å rapportere? 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Developing oral skills. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Communicative competence. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. The need for rethinking communicative competence. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Creating a "green" image in the public sphere: Corporate environmental reports in a genre perspective. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Genre analysis of corporate communication. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Organizacao retorica de cartas de presidentes (oversatt av Estela Martins). 31 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Move-Step Models: Their Rationale and Application. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Writing Tasks and Development of Genre Awareness. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. New perspectives on foreign language writing tasks. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Developing genre awareness in the "online era". 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Corporate Image Creation and Animal Testing. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. The study of discourse in organizations: Corporate image creation in verbal and visual organizational communication. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. The value of genre-centred approaches in ESP teaching. 9 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.