Hjem
 • E-postAudun.Lovlie@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 70
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
 1. PhD prosjekt: Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider
 2. Masteroppgave om rettpsykiatrisk praksis: Risiko for tilregnelighet
  1. Kronikk basert på masteroppgaven: Et rettssikkerhetsproblem

Underviser i casestudier, komparativ metode, og om datakvalitet og datakombinasjoner på emnet MET102 Samfunnsvitenskapelig metode.

 • Vis forfatter(e) 2019. Justifying the Child’s Best Interest - A Comparison of Court Decisions in Norwegian Child Protection Cases of Violence in Migrant and Non-Migrant Families.
 • Vis forfatter(e) 2018. Justifying a child’s best interest - A comparison of court decisions in Norwegian child protection cases of violence in migrant and non-migrant families.
 • Vis forfatter(e) 2018. International Rights and cultural practices?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD prosjektet "Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider" er en del av det NFR-støttede forskningsprosjektet "The Acceptability of Child Protection Interventions: A Cross-Country Analysis"