Hjem
 • E-postAudun.Lovlie@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 70
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
 1. PhD prosjekt: Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider
 2. Masteroppgave om rettpsykiatrisk praksis: Risiko for tilregnelighet
  1. Kronikk basert på masteroppgaven: Et rettssikkerhetsproblem

PhD prosjektet "Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider" er en del av det NFR-støttede forskningsprosjektet "The Acceptability of Child Protection Interventions: A Cross-Country Analysis"