Hjem
Audun Jon Offerdals bilde

Audun Jon Offerdal

Professor emeritus
Bøker
 • Offerdal, Audun Jon. 2015. Lærdal Arbeidarparti 100 år. 1915-2015. 126 sider. ISBN: 978-82-303-3170-5.
 • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. MANGLER. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun Jon. 2000. Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. 44 sider. ISBN: 82-446-0635-5.
 • Lesjø, Jon Helge; Offerdal, Audun Jon. 2000. Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. 44 sider. ISBN: 82-446-0635-5.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Espeland, Hroar. 2000. Prosess ellr prosjekt? Lokalsamfunnsutvikling, nærmiljø. 40 sider. ISBN: 82-446-0636-3.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1999. Lokaldekmokratiet: status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1999. Lokaldemokratiet. Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Hovedsatsingsområdet "Demokrati, deltakelse og styring": Rapport fra noen av kommuneprosjektene.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Offerdal, Audun. 1998. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag.
Tidsskriftartikler
 • Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne; Offerdal, Audun Jon; Aarsæther, Nils. 2016. Eit politisk prosjekt - og ikkje dugnad. Firda. doi: 22.08.2016
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon; Aarsæther, Nils. 2016. Dagens struktur er betre for innbyggjarane. Firdaposten. doi: 09.08.2016
 • Offerdal, Audun Jon. 2015. Nils Rune Langeland (red.) 2014 Politisk kompetanse. Grunnlovas Borgar 1814-2014. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 1. 74-80.
 • Offerdal, Audun Jon. 2014. Kommunalt demokrati og folkestyre i store og små kommunar. Fagbladet samfunn og økonomi. 1. 6-15.
 • Offerdal, Audun Jon. 2014. Kommunesamanslåing og kvaliteten til kommunestyret. Sogn Avis. 158. 3-3. Publisert 2014-08-20.
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon. 2013. En myte at norske kommuner er små.En storstilt tvangssammenslåing av kommuner vil endre samfunnet så grunnleggende at saken bør være et hovedtema i valgkampinnspurten. Ytring : NRK.
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon. 2013. En myte at norske kommuner er små. NRK Ytring. Publisert 2013-09-02.
 • Jensen, Bjarne; Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon. 2013. Kommunestruktur etter valget. Ytring : NRK. Publisert 2013-08-28.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Rysavy, Dan. 2012. The Careers of European local councillors: A cross-national comparison. Lex Localis. 10: 63-84. doi: 10.4335/10.1.63-84(2012)
 • Offerdal, Audun Jon. 2007. Lokalstyreinndeling:administrativ effektivitet og sosiale realitetar. Faroese Law Review. 7: 10-23.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence. 2005. Er norske kommuner demokrativerstinger? Kommunal rapport. 9. Publisert 2005-03-09.
 • Jansen, Alf-Inge; Offerdal, Audun Jon. 2004. Organisasjon og styring for UiB. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-21.
 • Offerdal, Audun Jon; Jansen, Alf-Inge. 2004. Organisasjon og styring for UiB. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-21.
 • Offerdal, Audun Jon. 2003. Valdeltaking og demokrati. Dagsavisen. 3-3. Publisert 2003-09-29.
 • Offerdal, Audun Jon. 2003. Partia i lokalpolitikken. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 4. 20-20.
 • Offerdal, Audun Jon. 2003. Politisk deltakelse - er den så nøye da? Et essay om valgets betydning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 19: 360-376.
 • Offerdal, Audun Jon. 1999. Mestnoe samoupravlenie v Skandinavii: dostisjenija i perspektivy. POLIS: politicheskie issledovaniya. 2.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Local Political Recruitment in Crisis? A Comparison of Finland and Norway. Scandinavian Political Studies. 21: 207-230.
 • Offerdal, Audun Jon. 1998. Politika i problemi organizatjionnogo dizajna v mestnom camoupravlenii. POLIS: politicheskie issledovaniya. 7: 52-67.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1998. Om styre og stell i norske kommuner. Tidsskrift for velferdsforskning. 1: 232-235.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1998. Deltakelse og deliberasjon: Rapport fra en deliberativ høring i Nordland fylke, Norge. Kommunal ekonomi och politik. 2: 27-43.
 • Offerdal, Audun Jon. 1997. Prinsipp og politikk - Rattsø II. Sosialøkonomen. 51: 9-11.
 • Offerdal, Audun Jon; Kjellberg, Francesco. 1997. Lokalpolitikk og forvaltning. Sentrale utviklingslinjer i norsk kommunalforskning i etterkrigstiden. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 3/4.
 • Jacobsen, Jan Otto; Offerdal, Audun Jon. 1993. Auftragstaktik in the Norwegian Armed Forces. Defense analysis. 9.
Rapporter/avhandlinger
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 2012. Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. Rapport frå ei undersøking av representantar i 14 ulike land. Rapport - Rokkansenteret. 1. Uni Rokkansenteret, Bergen. 77 sider.
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Folkestad, Bjarte; Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2007. Demokrati heile vegen. Gode styringsgrep og metodar for folkevalte. Stein Rokkan Senter for Flerfaglige Samfunnsstudier, Bergen. 115 sider.
 • Offerdal, Audun Jon. 2005. Politisk deltaking lokalt. NOU - Norges offentlige utredninger. 2005: 6 vedlegg 7. Statens Forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning, Oslo. 15 sider.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Hovedsatsingsområdet «Demokrati, deltakelse og styring»: Rapport fra noen av kommuneprosjektene. Kommunenes Sentralfobund, Oslo. 20 sider.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Erfaringer og resultater fra en deliberativ folkehøring (KS-rapport). Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Hansen, Kasper Møller; Laursen, Karen Nørskov; Vallebona, Natacha Rivera; Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Deliberativ høring - er det verdt det? SEFOS Notat. 150. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 70 sider.
 • Næss, Sturle; Havik, Toril; Offerdal, Audun Jon; Wærness, Kari E. 1998. Erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjon av kategoriene "andre" og "annet" fra spørreskjemaundersøkelsen til kommunale barnevernarbeidere. SEFOS Notat. 151. SEFOS.
 • Næss, Sturle; Havik, Toril; Offerdal, Audun Jon; Wærness, Kari E. 1998. Landsomfattende undersøkelse om erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjonsrapport. SEFOS Notat. 148. SEFOS.
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Offerdal, Audun Jon. 1998. Partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Sluttrapport. SEFOS Notat. 156. SEFOS.
 • Offerdal, Audun Jon; Ringkjøb, Hans-Erik. 1997. Om partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Ein gjennomgang av datamaterialet. SEFOS Notat. 145. SEFOS.
 • Offerdal, Audun Jon; Ringkjøb, Hans-Erik. 1997. Om partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Ein gjennomgang av datamaterialet. SEFOS Notat. 145. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Offerdal, Audun Jon. 2016. Folketal og folkestyre. kapittel 4, sider 97-110. I:
  • Jansen, Alf-Inge; Jensen, Bjarne. 2016. Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. Res Publica. 364 sider. ISBN: 9788282260466.
 • Offerdal, Audun Jon. 2014. Iverksettingsteori. Kapittel 11, sider 219-238. I:
  • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E. 2014. Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. Fagbokforlaget. 301 sider. ISBN: 978-82-450-1632-1.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 2012. Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. Kapittel 7, sider 47-53. I:
  • Navarsete, Liv Signe. 2012. Kommuneloven 20 år - 2012 Artikkelsamling. Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo.
 • Offerdal, Audun Jon. 2011. Representasjon og fråfall. kapittel, sider 45-65. I:
  • Bugge, Edit; Bugge, Heine; Tornes, Kristin. 2011. Færøysk liv i nordisk perspektiv - Festskrift til Beinta í Jákupsstovu. Føroya Fródskaparfelag. 178 sider. ISBN: 978-99918-65-37-9.
 • Offerdal, Audun Jon. 2007. Deliberasjon og demokrati. Nokre tankar kring forsøk med deliberative folkehøyringar. kapittel 3, sider 37-51. I:
  • Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke, Johs.; Brusdal, Ragnhild. 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget. 296 sider. ISBN: 9788245005455.
 • Offerdal, Audun Jon. 2006. Parkinson's Law. Kapittel 21, sider 319-331. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2006. Theory and methods in political science. 481 sider. ISBN: 7208063427.
 • Bäck, Henry; Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2005. Partikommunens uppgång och fall. kapittel 13, sider 331-374. I:
  • Demker, Marie; Svåsand, Lars G. 2005. Partiernas århundrade. Fempartimodellens uppgång och fall i Norge och Sverige. Santérus Academic Press Sweden. 474 sider. ISBN: 9189449762.
 • Offerdal, Audun Jon. 2005. Parkinson's Law. On growth in work and employment. kapittel 21, sider 408-423. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2005. Theory and Methods in Political Science. First steps to synthesize a discipline. Columbia University Press. 646 sider. ISBN: 0-88033-998-5.
 • Offerdal, Audun Jon. 2005. Iverksettingsteori - resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel? kapittel 11, sider 253-279. I:
  • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E. 2005. Det kommunale laboratorium. Teotetiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 2. utgave. Fagbokforlaget. 328 sider. ISBN: 82-450-0192-9.
 • Offerdal, Audun Jon. 2003. Whose mayor? Representational roles in local politics. 273-288. I:
  • Baldersheim, Harald; Illner, Michal; Wollmann, Hellmut. 2003. Local Democracy in Post-Communist Europe. ISBN: 3-8100-3192-5.
 • Offerdal, Audun Jon. 2003. Parkinsons lov. Om vektst i arbeid og ansettelser. 322-333. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2003. Teori og metode i statsvitenskap. Fagbokforlaget. 482 sider. ISBN: 82-7674-722-1.
 • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Frå kulturrevolusjon til rådhusreform? = From Cultural Revolution to Town Hall Reform? 235-250. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Kommunane og kommunelova = The Municipalities and the Local Government Act. 9-26. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Kommunane og kommunelova. 9-26. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Frå kulturrevolusjon til rådhusreform? 235-250. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. I Bukve og Offerdal (red.): Den nye kommunen. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Olsen, Knut Helge; Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Det paradoksale ansvaret. 154-168. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den omorganiserte politikaren. kapittel 4, sider 77-91. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Offerdal, Audun Jon. 2002. Medlemsgrunnlag og medlemsaktivitet i lokale partilag. kapittel 7, sider 112-132. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Offerdal, Audun Jon. 2000. Om ei effektiv og demokratisk lokalstyreordning. Kap. 4, sider 51-62. I:
  • Flo, Yngve. 2000. Fem innlegg om fylket. Rapport frå seminaret "Regionnivået i det norske styringsverket". LOS-senteret, Bergen. 70 sider.
 • Offerdal, Audun Jon. 2000. Political implications of the new Norwegian local government act of 1992. I:
  • Amnå, Erik; Montin, Stig. 2000. Towards a new concept of local self-government? : recent local government legislation in comparative perspective. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-582-2.
 • Offerdal, Audun Jon. 2000. Iverksettingsteori - resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel. I:
  • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E. 2000. Det Kommunale laboratorium : teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-585-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Representation and Deliberative Politics. I:
  • Rao, Nirmala. 2000. Representation and community in Western democracies. ISBN: 0-312-22960-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. 151-165. I:
  • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Status og utfordringer. 204-215. I:
  • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Kommunene og det lokale demokratiet i en omstillingsfase. 9-18. I:
  • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon. 1999. Status og utfordring. KAP. 11. I:
  • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 1999. Lokaldekmokratiet: status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon. 1999. Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. KAP. 8. I:
  • Offerdal, Audun; Aars, Jacob. 1999. Lokaldemokratiet. Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Offerdal, Audun Jon. 1999. Kommunene og det lokale demokratiet i en omstillingsfase. KAP. 1. I:
  • Offerdal, Audun; Aars, Jacob. 1999. Lokaldemokratiet. Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. I:
  • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Offerdal, Audun. 1998. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag.
 • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon. 1998. Status og utfordringer. I:
  • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon; Offerdal, Audun. 1998. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.