Hjem
August Ødmann Borgmos bilde

August Ødmann Borgmo

Stipendiat
 • E-postaugust.borgmo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 59+47 98 02 48 78
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

August Ødmann Borgmo er stipendiat tilknyttet forskergruppen for strafferett og straffeprosessrett, samt forskergruppen for sivilprosess og konfliktmekling. Temaet for doktoravhandlingen er domstolsprøving av straffesaker i andre instans, med særlig vekt på reglene om ankesiling og prøvingsformen i ankeinstansen. 

- JUS241 Strafferett

- JUS242 Rettergang (seminarleder i straffeprosessrett) 

- JUS399 Masteroppgave (veileder studenter som skriver masteroppgave innen strafferett, straffeprosess og sivilprosess) 

Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Promillekjøring med elsparkesykkel: kommentar til HR-2023-298-A. Jussens venner. 136-150.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.