Hjem
August Ødmann Borgmos bilde

August Ødmann Borgmo

Vit. assistent
  • E-postAugust.Borgmo@uib.no
  • Telefon+47 55 58 96 59+47 980 24 878
  • Besøksadresse
    Magnus Lagabøtesplass 1
  • Postadresse
    Postboks 7806
    5020 BERGEN

Vitenskapelig assistent tilknyttet forskerlinjen. 

Temaet for masterprosjektet er retten til anke. Målet er å analysere om de straffeprosessuelle reglene er hensiktsmessig utformet for å sikre en rettssikker og effektiv adgang til ankebehandling av straffesaker i norsk rett. Nærmere bestemt skriver jeg om ankesiling i lagmannsretten, samt et utvalg regler om saksbehandlingen i tingretten og lagmannsretten som har betydning for reglene om anke.