Hjem
Bård Støves bilde
Foto:
Asbjørn Leirvåg

Bård Støve

Professor, i statistikk
 • E-postbard.stove@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 86
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  4A16f
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Statistikk

Statistikk og forsikringsmatematikk.

Kurs: STAT100, STAT101, STAT211, STAT230, STAT231, STAT250, STAT621, STAT623, STATRISK

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Computational issues in parameter estimation for hidden Markov models with template model builder. Journal of Statistical Computation and Simulation. 3421-3457.
 • Vis forfatter(e) (2023). A TMB Approach to Study Spatial Variation in Weather-Generated Claims in Insurance. SN Operations Research Forum.
 • Vis forfatter(e) (2022). Statistical dependence: Beyond Pearson’s ρ. Statistical Science. 90-109.
 • Vis forfatter(e) (2022). Modelling clusters of corporate defaults: Regime-switching models significantly reduce the contagion source. The Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics). 1-698.
 • Vis forfatter(e) (2021). The European Biological Variation Study (EuBIVAS): Biological Variation Data for Coagulation Markers Estimated by a Bayesian Model. Clinical Chemistry. 1259-1270.
 • Vis forfatter(e) (2021). Portfolio allocation under asymmetric dependence in asset returns using local Gaussian correlations. Finance Research Letters. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Multivariate count autoregression. Bernoulli. 471-499.
 • Vis forfatter(e) (2020). Assessing non-linearity in European temperature-sensitive tree-ring data. Dendrochronologia. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2019). A Bayesian Approach to Biological Variation Analysis. Clinical Chemistry. 995-1005.
 • Vis forfatter(e) (2017). Biological variation: Evaluation of methods for constructing confidence intervals for estimates of within-person biological variation for different distributions of the within-person effect. Clinica Chimica Acta. 166-173.
 • Vis forfatter(e) (2016). Biological variation: The effect of different distributions on estimated within-person variation and reference change values. Clinical Chemistry. 725-736.
 • Vis forfatter(e) (2014). Using local Gaussian correlation in a nonlinear re-examination of financial contagion. Journal of Empirical Finance. 62-82.
 • Vis forfatter(e) (2014). Recognizing and visualizing copulas: An approach using local Gaussian approximation. Insurance, Mathematics & Economics. 90-103.
 • Vis forfatter(e) (2014). Modellering av avhengigheter i finansmarkeder : lokal gaussisk korrelasjon. Magma forskning og viten. 103-113.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hva vet vi om dem som skjuler inntekt og formue i skatteparadis? Magma forskning og viten. 29-35.
 • Vis forfatter(e) (2012). A test for nonlinearity in temperature proxy records. Journal of Climate. 7173-7186.
 • Vis forfatter(e) (2012). A convolution estimator for the density of nonlinear regression observations. Scandinavian Journal of Statistics. 282-304.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nonparametric additive models for panels of time series. Econometric Theory. 442-481.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nonparametric Additive Models for Panels of Time Series. Econometric Theory. 442-481.
 • Vis forfatter(e) (2006). Modelling of dependence between critical failure and preventive maintenance: The repair alert model. Journal of Statistical Planning and Inference. 1701-1717.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet. 10. 10. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Using Local Gaussian Correlation in a Nonlinear Re-examination of Financial Contagion. 14. 14. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (2007). A Convolution Estimator for the Density of Nonlinear Regression Observations. 25. 25. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). A Test for Nonlinearity in Temperature Proxy Records.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet / Gjennomgang av forskjellige metoder for kjennetegnsanalyse.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Modeling clusters of corporate defaults: regime-switching models significantly reduce the contagion source.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Norwegian disability pension system: actuarial challenges arising from new regulations .
 • Vis forfatter(e) (2013). Recognizing and visualizing copulas: an approach using local Gaussian approximation.
 • Vis forfatter(e) (2011). Multivariate Poisson Autoregression.
 • Vis forfatter(e) (2010). Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation.
 • Vis forfatter(e) (2010). Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation.
 • Vis forfatter(e) (2010). Convolution-type Nonparametric Estimators.
 • Vis forfatter(e) (2010). Asymmetries in Financial Returns: A Local Gaussian Correlation Approach.
 • Vis forfatter(e) (2010). Asymmetries in Financial Returns: A Local Gaussian Correlation Approach.
 • Vis forfatter(e) (2009). Measuring financial contagion by local Gaussian correlation.
 • Vis forfatter(e) (2009). Asymmetries in financial returns: A local Gaussian correlation approach.
 • Vis forfatter(e) (2009). Asymmetries in Financial Returns: A Local Gaussian Correlation Approach.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nonparametric additive models for panels of time series.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2021). Statistical Modeling Using Local Gaussian Approximation.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2005). Some New Approaches to Smoothing: Convolution Estimators in Regression Models and Backfitting in Panels of Time Series.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2007). A new convolution estimator for nonparametric regression. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). A new convolution estimator for nonparametric regression. 22 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2008). Introduction to Nonparametric Econometrics.
 • Vis forfatter(e) (2008). Introduction to Nonparametric Econometrics.
 • Vis forfatter(e) (2008). Asymmetric returns and portfolio selection by using a local correlation measure.
 • Vis forfatter(e) (2008). A convolution density estimator for nonlinear time series: Simulations and some preliminary analysis.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2011). Avhengigheter i finansmarkeder i krisetider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.