Hjem
Bård Støves bilde

Bård Støve

Professor, i statistikk
 • E-postBard.Stove@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 86
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégaten 41
  Rom 
  4A16f
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Statistikk

Statistikk og forsikringsmatematikk.

Kurs: STAT100, STAT101, STAT211, STAT230, STAT231, STAT250, STAT621, STATRISK

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Multivariate count autoregression. Bernoulli. 471-499.
 • Vis forfatter(e) 2020. Assessing non-linearity in European temperature-sensitive tree-ring data. Dendrochronologia. 1-16.
 • Vis forfatter(e) 2019. A Bayesian Approach to Biological Variation Analysis. Clinical Chemistry. 995-1005.
 • Vis forfatter(e) 2017. Biological variation: Evaluation of methods for constructing confidence intervals for estimates of within-person biological variation for different distributions of the within-person effect. Clinica Chimica Acta. 166-173.
 • Vis forfatter(e) 2016. Biological variation: The effect of different distributions on estimated within-person variation and reference change values. Clinical Chemistry. 725-736.
 • Vis forfatter(e) 2014. Using local Gaussian correlation in a nonlinear re-examination of financial contagion. Journal of Empirical Finance. 62-82.
 • Vis forfatter(e) 2014. Recognizing and visualizing copulas: An approach using local Gaussian approximation. Insurance, Mathematics & Economics. 90-103.
 • Vis forfatter(e) 2014. Modellering av avhengigheter i finansmarkeder : lokal gaussisk korrelasjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 103-113.
 • Vis forfatter(e) 2013. Hva vet vi om dem som skjuler inntekt og formue i skatteparadis? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 29-35.
 • Vis forfatter(e) 2012. A test for nonlinearity in temperature proxy records. Journal of Climate. 7173-7186.
 • Vis forfatter(e) 2012. A convolution estimator for the density of nonlinear regression observations. Scandinavian Journal of Statistics. 282-304.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nonparametric additive models for panels of time series. Econometric Theory. 442-481.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nonparametric Additive Models for Panels of Time Series. Econometric Theory. 442-481.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2012. Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet. 10. 10. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Using Local Gaussian Correlation in a Nonlinear Re-examination of Financial Contagion. 14. 14. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation. 12. 12. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2012. A Test for Nonlinearity in Temperature Proxy Records.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2012. Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet / Gjennomgang av forskjellige metoder for kjennetegnsanalyse.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. The Norwegian disability pension system: actuarial challenges arising from new regulations .
 • Vis forfatter(e) 2013. Recognizing and visualizing copulas: an approach using local Gaussian approximation.
 • Vis forfatter(e) 2011. Multivariate Poisson Autoregression.
 • Vis forfatter(e) 2010. Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation.
 • Vis forfatter(e) 2010. Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation.
 • Vis forfatter(e) 2010. Convolution-type Nonparametric Estimators.
 • Vis forfatter(e) 2010. Asymmetries in Financial Returns: A Local Gaussian Correlation Approach.
 • Vis forfatter(e) 2010. Asymmetries in Financial Returns: A Local Gaussian Correlation Approach.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2005. Some New Approaches to Smoothing: Convolution Estimators in Regression Models and Backfitting in Panels of Time Series.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2007. A new convolution estimator for nonparametric regression. 22 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2008. Introduction to Nonparametric Econometrics.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2011. Avhengigheter i finansmarkeder i krisetider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.