Hjem
Bård Støves bilde

Bård Støve

Førsteamanuensis
 • E-postBard.Stove@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 86
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  4A16f
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Statistikk

Forsikringsmatematikk

Tidsskriftartikler
 • Røraas, Thomas; Sandberg, Sverre; Aarsand, Aasne Karine; Støve, Bård. 2019. A Bayesian Approach to Biological Variation Analysis. Clinical Chemistry. 65: 995-1005. doi: 10.1373/clinchem.2018.300145
 • Røraas, Thomas; Støve, Bård; Petersen, Per Hyltoft; Sandberg, Sverre. 2017. Biological variation: Evaluation of methods for constructing confidence intervals for estimates of within-person biological variation for different distributions of the within-person effect. Clinica Chimica Acta. 468: 166-173. doi: 10.1016/j.cca.2017.02.021
 • Røraas, Thomas; Støve, Bård; Petersen, Per Hyltoft; Sandberg, Sverre. 2016. Biological variation: The effect of different distributions on estimated within-person variation and reference change values. Clinical Chemistry. 62: 725-736. doi: 10.1373/clinchem.2015.252296
 • Berentsen, Geir Drage; Støve, Bård; Tjøstheim, Dag Bjarne; Nordbø, Tommy Neverdahl. 2014. Recognizing and visualizing copulas: An approach using local Gaussian approximation. Insurance, Mathematics & Economics. 57: 90-103. doi: 10.1016/j.insmatheco.2014.04.005
 • Støve, Bård; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2014. Modellering av avhengigheter i finansmarkeder : lokal gaussisk korrelasjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 17: 103-113.
 • Støve, Bård; Tjøstheim, Dag Bjarne; Hufthammer, Karl Ove. 2014. Using local Gaussian correlation in a nonlinear re-examination of financial contagion. Journal of Empirical Finance. 25: 62-82. doi: 10.1016/j.jempfin.2013.11.006
 • Andersson, Jonas; Lillestøl, Jostein; Støve, Bård; Schjelderup, Guttorm. 2013. Hva vet vi om dem som skjuler inntekt og formue i skatteparadis? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 1. 29-35.
 • Støve, Bård; Ljungqvist, Fredrik Carpentier; Thejll, Peter. 2012. A test for nonlinearity in temperature proxy records. Journal of Climate. 25: 7173-7186. doi: 10.1175/JCLI-D-11-00632.1
 • Støve, Bård; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2012. A convolution estimator for the density of nonlinear regression observations. Scandinavian Journal of Statistics. 39: 282-304. doi: 10.1111/j.1467-9469.2011.00762.x
 • Mammen, Enno; Støve, Bård; Tjøstheim, Dag. 2009. Nonparametric Additive Models for Panels of Time Series. Econometric Theory. 25: 442-481. Publisert 2009-04-01. doi: 10.1017/S0266466608090142
 • Mammen, Enno; Støve, Bård; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2009. Nonparametric additive models for panels of time series. Econometric Theory. 25: 442-481. doi: 10.1017/S0266466608090142
 • Lindqvist, Bo; Støve, Bård; Langseth, Helge. 2006. Modelling of dependence between critical failure and preventive maintenance: The repair alert model. Journal of Statistical Planning and Inference. 136: 1701-1717.
Rapporter/avhandlinger
 • Andersson, Jonas; Lillestøl, Jostein Kåre; Støve, Bård. 2012. Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar skatt ved å skjule formuer og inntekter i utlandet. SNF-rapport. 10. Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF), Bergen. 64 sider.
 • Støve, Bård; Tjøstheim, Dag Bjarne; Hufthammer, Karl Ove. 2011. Using Local Gaussian Correlation in a Nonlinear Re-examination of Financial Contagion. Arbeidsnotat. 14. Samfunns- og næringslivsforskning AS, Bergen. 34 sider.
 • Støve, Bård; Tjøstheim, Dag; Hufthammer, Karl Ove. 2010. Measuring Financial Contagion by Local Gaussian Correlation. 12. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi, Bergen. 31 sider.
 • Støve, Bård; Tjøstheim, Dag. 2007. A Convolution Estimator for the Density of Nonlinear Regression Observations. 25. Norges Handelshøyskole. Institutt for foretaksøkonomi, Bergen. 33 sider.
 • Støve, Bård. 2005. Some New Approaches to Smoothing: Convolution Estimators in Regression Models and Backfitting in Panels of Time Series.
Bokkapitler
 • Støve, Bård; Tjøstheim, Dag. 2007. A new convolution estimator for nonparametric regression. 363-384. I:
  • Nair, Vijay. 2007. A new convolution estimator for nonparametric regression. World Scientific. 23 sider. ISBN: 978-981-270-369-9.
 • Støve, Bård; Tjøstheim, Dag Bjarne. 2007. A new convolution estimator for nonparametric regression. Kapittel, sider 363-384. I:
  • Nair, Vijay. 2007. Advances in statistical modeling and inference: Essays in honor of Kjell A. Doksum. World Scientific. 673 sider. ISBN: 978-981-270-369-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.