Hjem
Børge Aadlands bilde

Børge Aadland

Universitetslektor
 • E-postborge.aadland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 94
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Utvalgte publikasjoner
 • Aadland, Børge. 2015. Jordskifterettens kompetanse i eierseksjonssameier. Kart og Plan. 75, årg. 108: 133-144.
 • Aadland, Børge. 2014. Arvefesteavtaler - et bidrag til analysen av begrepene eiendomsrett og evigvarende bruksrett. Lov og Rett. 53: 381-398.
 • Aadland, Børge. 2013. Innholdet i og praktiseringen av vilkårene i eierseksjonsloven § 6. Tidsskrift for eiendomsrett. 9: 77-99.
 • Aadland, Børge. 2012. Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler. Etikk i praksis. 6: 23-41. doi: 10.5324/eip.v6i1.1776
 • Aadland, Børge. 2011. Eiendomsgrenser og avtalefrihet. Tidsskrift for eiendomsrett. 7: 127-146.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Utskiftningen på Madla. Kart og Plan. 242-262.
 • Vis forfatter(e) (2022). Om utskiftningene og kartene som ble utarbeidet etter utskiftningsloven 1821. Kart og Plan. 199-222.
 • Vis forfatter(e) (2021). Eiendomsretten til fast eiendom og grenser for fast eiendom - utvikling av rettskildebildet. Tidsskrift for eiendomsrett. 140-165.
 • Vis forfatter(e) (2015). Jordskifterettens kompetanse i eierseksjonssameier. Kart og Plan. 133-144.
 • Vis forfatter(e) (2014). Arvefesteavtaler - regulering av vederlag og innløsning, samt retting av grunnbok. Tidsskrift for eiendomsrett. 48-55.
 • Vis forfatter(e) (2014). Arvefesteavtaler - et bidrag til analysen av begrepene eiendomsrett og evigvarende bruksrett. Lov og Rett. 381-398.
 • Vis forfatter(e) (2013). Innholdet i og praktiseringen av vilkårene i eierseksjonsloven § 6. Tidsskrift for eiendomsrett. 77-99.
 • Vis forfatter(e) (2012). En juridisk analyse av de spesielle god skikk-reglene : det teoretiske grunnlag for god landmålerskikk. Kart og Plan. 30-47.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler. Etikk i praksis. 23-41.
 • Vis forfatter(e) (2011). God landmålerskikk - et bidrag til begrepsavklaring :. Kart og Plan. 119-129.
 • Vis forfatter(e) (2011). Eiendomsgrenser og avtalefrihet. Tidsskrift for eiendomsrett. 127-146.
 • Vis forfatter(e) (2009). Borettslagslovens risiko- og tapsfordelingsmodell - en rettslig analyse av forholdet mellom borettslaget og den enkelte andelseier Risk and loss spreading in the housing cooperative law - a legal analysis of the relationship between the housing cooperative and the individual owner. Kart og Plan. 97-112.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Boliger for alle: Et tidsskille i norsk boligpolitikk. 14. 14. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Rapport: Bedre kunnskap om forvaltningens erfaringer i seksjoneringssaker. - Kartlegging / evaluering av noen problemstillinger etter eierseksjonsloven. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettspraksis fra jordskifteretten angående seksjonering.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rett til å kreve seksjonering.
 • Vis forfatter(e) (2021). Eldre utskiftninger av det som er bynære områder i dag. Med særlig fokus på Førde og Madla.
 • Vis forfatter(e) (2019). Eierseksjonssameier og jordskifteretten.
 • Vis forfatter(e) (2019). Eiendomsrett i Bergen på 1600- og 1700-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tomtefesteloven etter Lindheimdommen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ny eierseksjonslov - seksjonering av festetomter.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ny eierseksjonslov - "fellesgjeld" i eierseksjonssameier.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommunen og eierseksjonsloven - fra begjæring til matrikulering.
 • Vis forfatter(e) (2017). Jordskifterettens kompetanse i seksjoneringssaker.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kan du stole på matrikkelen?
 • Vis forfatter(e) (2014). Vedtekter for og drift av eierseksjonssameier.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vedtekter for og drift av eierseksjonssameier.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduksjon til boligrett.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduksjon til boligrett.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Historisk utvikling av eiendomsforhold på Bryggen .
 • Vis forfatter(e) (2018). Landmåleren som eiendomsekspert for å forebygge tvister vedrørende fast eiendom.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bedre kunnskap om forvaltningens erfaringer i seksjoneringssaker.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Utskiftningen på Madla.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dagens eiendomsforhold på Bryggen i et historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2018). En norsk grunnleieskandale? Regulering av grunnleiene i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hva er tomtefeste?
 • Vis forfatter(e) (2015). Seksjonering og jordskifteretten: Hvordan kan jordskifteretten være en konfliktløser i eierseksjonssameier?
 • Vis forfatter(e) (2015). Fast eiendom og informasjon i matrikkelen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Etablering av eierseksjonssameie og borettslag.
 • Vis forfatter(e) (2014). Matrikkelloven i en historisk kontekst.
 • Vis forfatter(e) (2014). Landmålerens undersøkelse ifm oppmålingsforretning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sandvikenfestene - gamle forhold - moderne problemstillinger.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forvaltningens erfaringer i seksjoneringssaker.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forvaltningens erfaringer i seksjoneringssaker.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arvefester.
 • Vis forfatter(e) (2012). Frå kongsgard til matrikkeleiningar - ei eigedomshistorisk vandring på Nubben.
 • Vis forfatter(e) (2012). Eiendomsgrenser og avtalefrihet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Arvefesteavtaler - eiendomsrett eller evigvarende bruksrett?
 • Vis forfatter(e) (2010). Profesjonsetikk med utgangspunkt i god skikk-reglene: casestudier av landmålere, regnskapsførere, revisorer, advokater og meglere.
 • Vis forfatter(e) (2009). Spesielle god skikk-regler.
 • Vis forfatter(e) (2009). Grenser i vann og sjø.
 • Vis forfatter(e) (2009). God profesjonsskikk.
 • Vis forfatter(e) (2009). God profesjonsskikk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Eierseksjoner og borettslag - likheter og forskjeller.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2021). Utskiftningsloven 200 år - Har du et gammelt kart hjemme? Glåmdalen. 15.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Matrikkelens begrensede juridiske informasjonsverdi. Dekar. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunenes saksbehandling etter eierseksjonsloven. Kart og Plan. 197-206.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Bruksordning i eierseksjonssameier - terminologiske og praktiske utfordringer. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Krav til etablering av eierseksjonssameie og borettslag. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Eiendomsrett, særlige tinglige retter, samt bo- og eieformer i fast eiendom. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Krav til etablering av eierseksjonssameie og borettslag. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Eiendomsrett, særlige tinglige retter, samt bo- og eieformer i fast eiendom. 21 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2010). God landmålerskikk - en praktisk tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2010). God landmålerskikk - en praktisk tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2010). God landmålerskikk - en praktisk tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2010). God landmålerskikk - en helhetlig tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2004). Protokoll ved kartforretning - avtale og/eller referat.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.