Hjem
Stina Ellevseth Oselands bilde

Stina Ellevseth Oseland

Stipendiat

Klimaendringer og samfunnets og politikkens reakasjon på disse. Klima- og energiarbeid i norske kommuner og fylkeskommuner. Jeg er spesielt interessert i implementeringen av klima- og energiplaner med tilhørende mål i det øvrige arbeidet i kommunene og fylkeskommunene. 

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Trials, errors and improvements in co-production of climate services. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS). 1419-1428.
 • 2019. Breaking silos: can cities break down institutional barriers in climate planning? Journal of Environmental Policy and Planning. 1-13.
 • 2018. Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science. 197 sider.
 • 2017. Historicizing Urban Sustainability: The Shifting Ideals Behind Forus Industrial Park, Norway. International Journal of Urban and Regional Research. 838-854.
 • 2012. Labor agency and the importance of the national scale: Emergent aquaculture unionism in Chile. Political Geography. 94-103.
Faglig foredrag
 • 2019. Planlegging for bærekraft.
 • 2018. SpaceLab i et regionalt FOUmiljø.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2017. Hva er omstilling, egentlig?
 • 2017. Byer – kilde til klimaendringer og arena for løsning på klimakrisen?
 • 2016. Hvem får definere hva som er realistisk byutvikling?
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. Contradictions in urban sustainable development.
 • 2016. Ut av komfortsonen? Om å finne samfunnsviterens plass i samprodusert klimakunnskap.
 • 2016. Urban nexus governance and pathways to transformation: Finding geography’s place .
 • 2015. Transforming an ‘oil city’? urban form and strategies for low carbon transition in Stavanger, Norway.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2016. Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 28-35.
Kronikk
 • 2016. Slik kan Bergen lykkes. Bergens Tidende.
 • 2016. Bergen må satse på bydelene. Bergens Tidende.
 • 2015. Frem med sydvesten. Bergens Tidende.
 • 2015. En gang var vi en oljenasjon. Bergens Tidende. 30.
Programledelse
 • 2018. CET Klimasnakk: Flykvoter - er det realistisk og hva må til? Live- innspilling av podcast 13.11.18 med stortingsrepresentant Ketil Kjenseth.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Norske byers rolle i grønn omstilling: hva gjør vi med målkonfliktene? 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.