Hjem
Barbara Victoria Ruikens bilde

Barbara Victoria Ruiken

Ph.d.-kandidat, ved Centre for Research on Discretion and Paternalism
Administrasjon for Institutt for politikk og forvaltning, Institutt for sammenlignende politikk og Sosiologisk institutt
 • E-postbarbara.ruiken@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Forskningskoordinator ved Centre for Research on Discretion and Paternalism.

Disputerte med avhandlingen "Discretionary Decision-Making in Child Protection Care Order Cases: Exploring the Tensions Between Rule of Law and Discretion" 16. April 2024. Avhandlingen ble skrevet på Centre for Research on Discretion and Paternalism, med professor Marit Skivenes som hovedveileder.

Moderator for Barnevernfrokost, en åpen webinarserie om barnevern og barns rettigheter. Formålet med webinarserien er å jevnlig formidle viktig forskning til fagfolk og studenter på barnevernsfeltet.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). A tale of two cases–investigating reasoning in similar cases with different outcomes. European Journal of Social Work.
 • Vis forfatter(e) (2022). Analyzing decision-maker’s justifications of care orders for newborn children: equal and individualized treatment. Journal of Public Child Welfare.
 • Vis forfatter(e) (2021). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations A study of eight European jurisdictions. Children and Youth Services Review.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Fylkesnemndas avgjørelser om institusjonsplasseringer av barn og unge – 2021 og 2018. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Mot et Barneperspektiv i Barnevernet: En studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern . .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Støtte til mødre og nyfødte i sårbare situasjoner.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). A Tale of Two Cases - Investigating Reasoning in Similar Cases with Different Outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2021). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations.
 • Vis forfatter(e) (2021). Analysing decision-maker’s justifications of care orders for newborn children.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Doktorgradsavhandling

Ruiken, B. (2024). Discretionary decision-making in child protection care order cases : exploring the tensions between rule of law and discretion. Universitetet i Bergen.

Fagfellevurderte publikasjoner

Ruiken, B. (2023). A tale of two cases – investigating reasoning in similar cases with different outcomes. European Journal of Social Work, 0(0), 1–18.

Ruiken, B. (2022). Analyzing decision-maker’s justifications of care orders for newborn children: Equal and individualized treatment. Journal of Public Child Welfare, 0(0), 1–24.

Luhamaa, K., McEwan-Strand, A., Ruiken, B., Skivenes, M., Wingens, F. (2020). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations A study of eight European jurisdictionsChildren and Youth Services Review, 120(1), 105762.

Rapporter

Ruiken, B. (2022) Fylkesnemndas avgjørelser om institusjonsplasseringer av barn og unge – 2021 og 2018Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, University of Bergen.

Ruiken, B. (2022) Fylkesnemndenes avgjørelser om omsorgsovertakelser av barn og unge: Kartlegging fra årene 2021, 2018, og 2008Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, University of Bergen.