Hjem
Barbara Victoria Ruikens bilde

Barbara Victoria Ruiken

Stipendiat, ved Centre for Research on Discretion and Paternalism
 • E-postbarbara.ruiken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 68
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

PhD candidate ved Centre for Research on Discretion and Paternalism. My PhD project focusses on discretionary decision-making in child protection adjudications. Through analysing judgments regarding care orders for newborn children I investigate how decisions are made and justified, and discuss implications for equal treatment and discretion.

Moderator for Barnevernfrokost, en åpen webinarserie om barnevern og barns rettigheter. Formålet med webinarserien er å jevnlig formidle viktig forskning til fagfolk og studenter på barnevernsfeltet.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). A tale of two cases–investigating reasoning in similar cases with different outcomes. European Journal of Social Work.
 • Vis forfatter(e) (2022). Analyzing decision-maker’s justifications of care orders for newborn children: equal and individualized treatment. Journal of Public Child Welfare.
 • Vis forfatter(e) (2021). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations A study of eight European jurisdictions. Children and Youth Services Review.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Fylkesnemndas avgjørelser om institusjonsplasseringer av barn og unge – 2021 og 2018. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Mot et Barneperspektiv i Barnevernet: En studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern . .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Støtte til mødre og nyfødte i sårbare situasjoner.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). A Tale of Two Cases - Investigating Reasoning in Similar Cases with Different Outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2021). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations.
 • Vis forfatter(e) (2021). Analysing decision-maker’s justifications of care orders for newborn children.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fagfellevurderte publikasjoner

Ruiken, B. (2023). A tale of two cases – investigating reasoning in similar cases with different outcomes. European Journal of Social Work, 0(0), 1–18.

Ruiken, B. (2022). Analyzing decision-maker’s justifications of care orders for newborn children: Equal and individualized treatment. Journal of Public Child Welfare, 0(0), 1–24.

Luhamaa, K., McEwan-Strand, A., Ruiken, B., Skivenes, M., Wingens, F. (2020). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations A study of eight European jurisdictionsChildren and Youth Services Review, 120(1), 105762.

Rapporter

Ruiken, B. (2022) Fylkesnemndas avgjørelser om institusjonsplasseringer av barn og unge – 2021 og 2018Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, University of Bergen.

Ruiken, B. (2022) Fylkesnemndenes avgjørelser om omsorgsovertakelser av barn og unge: Kartlegging fra årene 2021, 2018, og 2008Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, University of Bergen.