Hjem
Gunhild Brubakkens bilde

Gunhild Brubakken

Rådgiver, ph.d.-koordinator
 • E-postGunhild.Brubakken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 49 86
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Rom 
  667
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Ph.d.-utdanningen ved Det juridiske fakultet

 • Saksbehandling i forbindelse med opptak, midtveisevaluering, bedømmelse og disputas
 • Kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen ved fakultetet
 • Saksforberedelse og oppfølging for saker som har med ph.d.-utdanningen å gjøre til Forskningsutvalget og Fakultetsstyret
 • Analyser, utrednings- og utviklingsarbeid
 • Medlem i arbeidsgruppe for veilederopplæring
 • Arrangementer (David Doublet-seminar, Det nasjonale doktorgadsseminaret, Kinesisk rettskultur m.m.)
 • Vitnemålsarbeid
 • Medlem i UiBs ph.d.-koordinatorforum

Fungerende sekretær i Fakultetsstyret

Miljøkontakt

Brubakken, Gunhild; Syltevik, Liv Johanne. 
Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. s. 133-154. Universitetet i Bergen.

Ph.d.-koordinator ved Det juridiske fakultet, UiB, 2015-

Studiekonsulent ved Molekylærbiologisk institutt, UiB, 2012-2015

Studiekonsulent ved Geofysisk institutt, UiB, 2011-2012

Mastergrad i soiologi, fordypning i velferdssosiologi.