Hjem
Beate Krøvel Humbersets bilde

Beate Krøvel Humberset

Førstebibliotekar, forskingsstøtte og fagansvarleg for teoretisk fysikk, matematikk og informatikk
 • E-postBeate.Humberset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 83 91
 • Besøksadresse
  Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 BERGEN

Romfysikk, spesielt forsking for å forstå transporten av energi og partiklar mellom det nære verdsrommet og jorda når vi erkjenner at systemet i høgste grad er dynamisk og at transporten skjer over heile skalaen, både i tid og rom.

Vitenskapelig artikkel
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Mann, Ian R.; Michell, Robert; Samara, Marilla. 2018. On the Persistent Shape and Coherence of Pulsating Auroral Patches. Journal of Geophysical Research (JGR): Space Physics. 4272-4289.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Samara, Marilla; Michell, Robert. 2017. Scale size-dependent characteristics of the nightside aurora. Journal of Geophysical Research (JGR): Space Physics. 2455-2466.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Samara, Marilla; Michell, Robert; Mann, Ian R. 2016. Temporal characteristics and energy deposition of pulsating auroral patches. Journal of Geophysical Research (JGR): Space Physics. 7087-7107.
 • Østgaard, Nikolai; Humberset, Beate Krøvel; Laundal, Karl Magnus. 2011. Evolution of auroral asymmetries in the conjugate hemispheres during two substorms. Geophysical Research Letters. 6 sider.
Faglig foredrag
 • Flattun, John-Wilhelm; Humberset, Beate Krøvel; Solvik, Ellen. 2018. Universitetsbiblioteket: levende bibliotek og viktig ressurs.
 • Gjerløv, Jesper; Ohtani, S.; Le, G.; Humberset, Beate Krøvel. 2014. Characteristics of the Field-Aligned Current System.
Vitenskapelig foredrag
 • Humberset, Beate Krøvel; Kallhovd, Siri; Enerstvedt, Kjersti Hasle; Linde, Tore; Bösl, Korbinian. 2020. Data Management Planning workshop for Life Science Projects.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper. 2014. Using all-sky imagers to gain insight into Magnetosphere-Ionosphere coupling.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian R. 2014. Spatiotemporal Characteristics of Auroral Emissions.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian R. 2014. On Spatiotemporal Characteristics of Auroral Emissions.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper. 2014. Insight into the magnetosphere-ionosphere coupling characteristics using all-sky imagers.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper. 2014. Dependence of Global Poynting Flux on IMF By.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian R. 2013. The Spatiotemporal Characteristics of Pulsating Aurora.
 • Gjerløv, Jesper; Humberset, Beate Krøvel; González, S. A.; Brum, C. G. M.; Ohtani, S.; Sulzer, M. 2013. Temporal behavior of the ionospheric electron density over the Arecibo radar.
 • Gjerløv, Jesper; Humberset, Beate Krøvel; Ohtani, S.; Anderson, Brian J.; Iijima, T.; Slavin, J.; Le, G.; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian R. 2013. Spatiotemporal behavior of the magnetosphere-ionosphere system.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper. 2013. Det dynamiske nordlyset: Kva fortel det om jorda sin vekselverknad med det nære verdsrommet?
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian. 2012. Untangling the Space-Time Ambiguity of Auroral Emissions.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper. 2012. Aurora Space-Time Coupling.
 • Østgaard, Nikolai; Humberset, Beate Krøvel; Laundal, Karl Magnus; Frey, H. U.; Sigwarth, J. B.; Aasnes, A.; Weygand, J. 2011. Auroral asymmetries in the conjugate hemispheres during substorm onset and expansion phase.
 • Østgaard, Nikolai; Humberset, Beate Krøvel; Juusola, Liisa; Laundal, Karl Magnus; Haaland, Stein; Aasnes, A.; Weygand, J. 2011. Asymmetries of substorm onset location and the dynamic behavior of auroral substorms during expansion phase.
 • Østgaard, Nikolai; Humberset, Beate Krøvel; Laundal, Karl Magnus; Frey, H.U.; Sigwarth, J.B.; Åsnes, Arne; Weygand, James M. 2009. Substorm auroral asymmetries in the conjugate hemispheres during onset and expansion phase.
Mastergradsoppgave
 • Humberset, Beate Krøvel. 2009. The location and relative intensity of the aurora in the conjugate hemispheres.
Doktorgradsavhandling
 • Humberset, Beate Krøvel. 2017. Scale size-dependent characteristics of the magnetosphere-ionosphere system using auroral imaging.
Poster
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Robert G., Michell; Marilia, Samara; Mann, Ian R. 2016. Temporal Characteristics and Energy Deposition of Pulsating Auroral Patches.
 • Gjerløv, Jesper; Humberset, Beate Krøvel; González, S. A.; Brum, C. G. M.; Ohtani, S.; Sulzer, M. 2014. Temporal behavior of the ionospheric electron density over the Arecibo radar.
 • Gjerløv, Jesper; Humberset, Beate Krøvel; González, S. A.; Brum, C. G. M.; Ohtani, S.; Sulzer, M. 2014. Temporal behavior of the ionospheric electron density over the Arecibo radar.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper. 2014. Direct response of large‐scale high-latitude Poynting flux to changes in IMF By polarity.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper. 2014. Dependence of Large-scale Global Poynting Flux on IMF By Polarity Change.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper. 2014. Dependence of Global Poynting Flux on IMF By Polarity.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian R. 2014. Characteristics of Pulsating Auroral Patches.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Samara, Marilia; Michell, Robert; Mann, Ian R.; Lessard, Marc R. 2013. Untangling the Space-Time Ambiguity of Pulsating Aurora.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian R. 2013. Characteristics of Pulsating Aurora.
 • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian R. 2013. Characteristics of Auroral Emissions.
 • Gjerløv, Jesper; Humberset, Beate Krøvel; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian. 2012. Untangling the Space-Time Ambiguity of auroral emissions.
 • Gjerløv, Jesper; Humberset, Beate Krøvel; Michell, Robert; Samara, Marilla; Mann, Ian R. 2012. Untangling the Space-Time Ambiguity of Auroral Emissions.
 • Humberset, Beate Krøvel; Østgaard, Nikolai; Laundal, Karl Magnus. 2009. A case study of auroral conjugacy based on global imaging.
Errata
 • Østgaard, Nikolai; Laundal, Karl Magnus; Humberset, Beate Krøvel. 2013. Correction to 'Evolution of auroral asymmetries in the conjugate hemispheres during two substorms.'. Geophysical Research Letters. 471-471.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Romfysikk, inkludert kunnskap om sola, solvinden, magnetosfæren, ionosfæren, nordlys, sørlys og korleis dei er kopla saman, i tillegg til all-sky kamera og satellittar.