Hjem
Beate Krøvel Humbersets bilde

Beate Krøvel Humberset

Førstebibliotekar, forskingsstøtte og fagansvarleg for teoretisk fysikk, matematikk og informatikk
UB, Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte

Romfysikk, spesielt forsking for å forstå transporten av energi og partiklar mellom det nære verdsrommet og jorda når vi erkjenner at systemet i høgste grad er dynamisk og at transporten skjer over heile skalaen, både i tid og rom.

Tidsskriftartikler
  • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Mann, Ian R.; Michell, Robert; Samara, Marilla. 2018. On the Persistent Shape and Coherence of Pulsating Auroral Patches. Journal of Geophysical Research - Space Physics. 123: 4272-4289. doi: 10.1029/2017JA024405
  • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Samara, Marilla; Michell, Robert. 2017. Scale size-dependent characteristics of the nightside aurora. Journal of Geophysical Research - Space Physics. 122: 2455-2466. doi: 10.1002/2016JA023695
  • Humberset, Beate Krøvel; Gjerløv, Jesper; Samara, Marilla; Michell, Robert; Mann, Ian R. 2016. Temporal characteristics and energy deposition of pulsating auroral patches. Journal of Geophysical Research - Space Physics. 121: 7087-7107. doi: 10.1002/2016JA022921
  • Østgaard, Nikolai; Laundal, Karl Magnus; Humberset, Beate Krøvel. 2013. Correction to 'Evolution of auroral asymmetries in the conjugate hemispheres during two substorms.'. Geophysical Research Letters. 40: 471-471. doi: 10.1029/2012GL055020
  • Østgaard, Nikolai; Humberset, Beate Krøvel; Laundal, Karl Magnus. 2011. Evolution of auroral asymmetries in the conjugate hemispheres during two substorms. Geophysical Research Letters. 38. 6 sider. doi: 10.1029/2010GL046057
Rapporter/avhandlinger
  • Humberset, Beate Krøvel. 2017. Scale size-dependent characteristics of the magnetosphere-ionosphere system using auroral imaging. University of Bergen.
  • Humberset, Beate Krøvel. 2009. The location and relative intensity of the aurora in the conjugate hemispheres. Universitet i Bergen, Bergen. 90 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Romfysikk, inkludert kunnskap om sola, solvinden, magnetosfæren, ionosfæren, nordlys, sørlys og korleis dei er kopla saman, i tillegg til all-sky kamera og satellittar.