Hjem
 • E-postBenedicte.Irgens@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 43
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  327
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mitt forskningsfelt er innenfor japansk lingvistikk, og min PhD-avhandling fra 2017 dreide seg om person-deiksis i et kontrastivt perspektiv. Person-deiksis er ikke grammatikalisert i samme grad i japansk som det er i engelsk og andre europeiske språk, og i avhandlingen søker jeg å finne ut om det finnes noen grammatiske markører i japansk som bidrar til en entydig koding av diskursdeltakerrollene, til tross for utbredt nominal ellipse. Avhandlingen ligger her: http://bora.uib.no/handle/1956/17273

 

I 2013 var jeg med å arrangere NAJAKS 2013, en internasjonal konferanse for Japan- og Korea-eksperter i humaniora og samfunnsvitenskap, i hovedsak i Norden. Konferansen var den niende i rekken, og det var første gang den ble holdt i Bergen. Arrangørene kom fra UiB, NHH og HiB.  

 

 

Abe raser på målingene - Dagsnytt 18 NRK (2017)

https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03006217/28-03-2017#t=51m31s

Yasukuni-helligdommen - Studio 2 P2 NRK (2017)

https://radio.nrk.no/serie/studio-2-p2/MKRV20015717/17-10-2017#t=40m18s

Japanskfaget 30 år - NRK Hordaland (2017)

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO02022517/10-11-2017#t=41m37s

Podcast for institutt for fremmedspråk - om engelske ord i japansk

https://www.podbean.com/media/share/pb-rdd8f-905ea9

Tronskifte i Japan - NRK, Dagsnytt 18 (2019)

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56043019/30-04-2019#t=32m33s

Krig og fred, om bleier og keisere - NRK Radio (2019)

https://radio.nrk.no/podkast/krig_og_fred/nrkno-poddkast-26572-153238-09052019010300

 

Jeg underviser i japansk språk på elementær- og mellomnivå. Jeg holder også forlesninger om utvalgte temaer innen japansk lingvistikk, om japansk historie og samfunn, samt om fellesskap og konflikt i Øst-Asia. I tillegg har jeg en del erfaring med undervisning i almenn lingvistikk og fonetikk på introduksjonsnivå.

Bøker
 • Haveraaen, Magne; Irgens, Benedicte Mosby; Jansen, Alf-Inge; Krogdahl, S.; Maus, A.; Meldal, S. 1995. Norsk informatikkonferanse - NIK'95 (Oslo, 20.-22. November 1995). 318 sider. ISBN: 82-519-1409-4.
Tidsskriftartikler
 • Irgens, Benedicte Mosby. 2012. Et ormebol av motsetninger. Bergens Tidende. Publisert 2012-10-03.
 • Irgens, Benedicte Mosby. 2010. De øst-asiatiske gigantene. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2010-06-05.
 • Irgens, Benedicte Mosby; Hodneland, Lei Wang. 2010. Læringsplan for øst-asiatiske språk. Morgenbladet. Publisert 2010-09-10.
Rapporter/avhandlinger
 • Irgens, Benedicte Mosby. 2017. Person deixis in Japanese and English - a Contrastive Functional Analysis. Universitetet i Bergen, Universitetet i Bergen. 296 sider.
 • Irgens, Benedicte Mosby. 2017. Person Deixis in Japanese and English - a Contrastive Functional Analysis. Universitetet i Bergen, Bergen. 304 sider.
 • Irgens, Benedicte Mosby. 1992. Nihongo to noruweego ni okeru ukemi no taishoo kenkyuu. Osaka University, Faculty of Letters, Osaka University, Japan. 53 sider.
Bokkapitler
 • Irgens, Benedicte Mosby. 2005. Utsyn:Utfordringer i tilegnelsen av japansk. kapittel 18, sider 279-282. I:
  • Grønning, Terje. 2005. Vinduer mot Japan. Tapir Akademisk Forlag. 300 sider. ISBN: 82-519-2046-9.
 • Irgens, Benedicte Mosby. 2005. Djevelens tungemål - det japanske språket i språkvitenskapelig forstand. kapittel 16, sider 255-261. I:
  • Grønning, Terje. 2005. Vinduer mot Japan. Tapir Akademisk Forlag. 300 sider. ISBN: 82-519-2046-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2017: Person deixis in Japanese and English - a Contrastive Functional Analysis (PhD dissertation). http://bora.uib.no/handle/1956/17273

2010: Egen læringsplan for østasiatiske språk, innlegg i Morgenbladet.

2010: De østasiatiske gigantene, kronikk i Bergens Tidende.

2005: Two contributions in "Vinduer mot Japan".
http://sittapir.sit.no/produkt/vinduer-mot-japan-9788251920469.aspx

2000: Språk og virkelighet -argumenter for en holistisk, Whorfiansk lingvistikk, i: Brodersen, Randi B. og Kinn, Torodd (red.): Språkvitskap og vitskapsteori - ti nye vitskapsteoretiske innlegg, Ariadne forlag, Larvik.

1997: Subjective or objective? A Comparison of Utterance Types in Japanese and Norwegian, in: Frellesvig, Bjarke & Starrs, Roy (eds.): Proceedings of the Fourth Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies, Aarhus, Aarhus University Press.http://www.unipress.dk/en-gb/Item.aspx?sku=634

1995: Translation: Pros and Cons, in: Dalgård, Lis (ed.): Proceedings  of Nordic Symposium on Teaching Japanese - Methods and  Improvements, Tokai University European Center, Denmark.

1993:「日本語のテアル構文受動型とノルウェー語の非人称受身構文の対照」 (A contrastive analysis of the Japanese passive te-aru construction and the Norwegian impersonal passive construction), Nihon gakuhoo, Osaka University, Japan.

1992:「日本語とノルウェー語における受身の対照研究 」(A Contrastive Analysis of Passive in Japanese and Norwegian), Master´s Thesis, Osaka University, Japan.

名前:ベネディクテ・モスビー・イルゲンス(ノルウェー出身)

1988年〜92年まで国費留学生として日本に留学。まず当時の大阪外国語大学で日本語を学び、その後大阪大学文学部現代日本語学科に編入。

学位:1992年度大阪大学現代日本語学講座修士号取得、博士課程中退 (指導教官 仁田義雄先生)、2017年度ベルゲン大学外国語学科博士号取得(指導教官 ラース・ラルム先生)

博士論文: http://bora.uib.no/handle/1956/17273

専攻分野、能力:一般言語学、対照言語学、現代日本語学、人称の日英対照研究

実践日本語教育(初級と中級レベル)

通訳・翻訳(日本語、ノルウェー語、英語)

日本史、日本社会などの講義(ノルウェー語)

日本語能力試験1級取得

Twitter