Hjem
Benedikte Fjellanger Vardøys bilde

Benedikte Fjellanger Vardøy

Stipendiat, Russisk språk
 • E-postBenedikte.Vardoy@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 45+47 452 43 167
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  213
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg forskar på haldningar til variasjon i det russiske talemålet i større russiske byar.

Vårsemesteret 2015 underviser eg på emna RUS 111, RUS112 og RUS303, saman med andre.

Haustsemesteret 2015 skal eg undervisa på innføringsemnet RUS100 og på omsetjingsbiten av emnet RUS113, saman med andre. 

Faglig foredrag
 • 2014. SLICE working papers: The Russian case.
 • 2014. Attitudes to varieties of Russian speech among young Russians.
 • 2013. Ikkje-standard i det russiske talemålet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2015. Over grensa med mikrofon i veska: feltarbeid i Russland.
 • 2015. Kontroll og fridom i russiske sosiale medier etter 2012.
 • 2014. Folket kjem til orde: Kva for nokre typar russisk finst det?
Vitenskapelig foredrag
 • 2015. Reč molodyx permjakov: samoocenka sobstvennoj reči i akustičeskij analiz regional'nyx čert.
 • 2014. The role of language in cooperation between the University of Bergen and Russian universities.
 • 2013. Kva kan databasen Integrum og det russiske nasjonalkorpuset seia oss om russiske lånord på -ing?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2015. Zvukovoj korpus regional'noj russkoj reči kak instrument izučenija regiolektov i ix ocenki naivnymi nositeljami jazyka. 5 sider.
 • 2015. Reč' molodyx permjakov: ocenka sobstvennoj reči i akustičeskij analiz regional'nyx čert. 2 sider.
 • 2013. A corpus-based study of English loanwords on ‑ing in Russian (2000-2011). 15 sider.
 • 2013. A corpus-based study of English loanwords on ‑ing in Russian (2000-2011). 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.