Hjem
Benedikte Fjellanger Vardøys bilde

Benedikte Fjellanger Vardøy

Stipendiat, Russisk språk
 • E-postBenedikte.Vardoy@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 45+47 452 43 167
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  213
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg forskar på haldningar til variasjon i det russiske talemålet i større russiske byar.

Vårsemesteret 2015 underviser eg på emna RUS 111, RUS112 og RUS303, saman med andre.

Haustsemesteret 2015 skal eg undervisa på innføringsemnet RUS100 og på omsetjingsbiten av emnet RUS113, saman med andre. 

Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). SLICE working papers: The Russian case.
 • Vis forfatter(e) (2014). Attitudes to varieties of Russian speech among young Russians.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ikkje-standard i det russiske talemålet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Over grensa med mikrofon i veska: feltarbeid i Russland.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kontroll og fridom i russiske sosiale medier etter 2012.
 • Vis forfatter(e) (2014). Folket kjem til orde: Kva for nokre typar russisk finst det?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Reč molodyx permjakov: samoocenka sobstvennoj reči i akustičeskij analiz regional'nyx čert.
 • Vis forfatter(e) (2014). The role of language in cooperation between the University of Bergen and Russian universities.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kva kan databasen Integrum og det russiske nasjonalkorpuset seia oss om russiske lånord på -ing?
Lydmateriale
 • Vis forfatter(e) (2019). Holdningar til variasjon i det russiske talemålet blant russisk ungdom, 2015.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Zvukovoj korpus regional'noj russkoj reči kak instrument izučenija regiolektov i ix ocenki naivnymi nositeljami jazyka. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Reč' molodyx permjakov: ocenka sobstvennoj reči i akustičeskij analiz regional'nyx čert. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). A corpus-based study of English loanwords on ‑ing in Russian (2000-2011). 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). A corpus-based study of English loanwords on ‑ing in Russian (2000-2011). 15 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.