Hjem
 • E-postBente.Alver@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

Folkelige trossystemer og verdensbilder. Ritualer og fortellinger.

Kulturelle perspektiver på helse og livskvalitet.

Kvalitativ metode og forskningsetikk.

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2017. «Men om hun er skyldig, det ved kun Gud i himlen!». Et skråblikk på tro og tvivl i norske hekseprocesser. Tidsskrift for kulturforskning. 7-26.
 • 2011. Fortælling, fortolkning, fortryllelse : Et kulturanalytisk perspektiv på fortælletraditionen om den kloge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 132-154.
 • 2007. Challenges of Research Ethics: An Introduction. FF communications. 11-55.
 • 2006. ""Ikke det bare vand!"" et kulturanalytisk perspektiv på vandets magiske dimension. Tidsskrift for kulturforskning. 21-42.
 • 1996. Det genvundne paradis: Oplevelser, fortolkning og fortælling av nær-døden oplevelse. Tradisjon. 35-48.
 • 1995. The Bearing of Folk Belief on Cure and Healing. Journal of Folklore Research. 21-33.
 • 1995. På stram line mellem etiske forskningsidealer og praksis. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 5-23.
 • 1995. El diabolo y su reputación. Hechos y ficción en la narración popular. Revista de Investigaciones Folklóricas. 9-13.
 • 1993. Er Fanden bedre enn sit rygte? Fakta og fiktion i folkelig fortælling. Tradisjon. 1-17.
Rapport
 • 1991. KvinneMinnebok til Ida Blom. 60-årsdagen 20.februar 1991. .
Faglig foredrag
 • 2015. Anne Pedersdatter - skyldig eller uskyldig?
 • 2014. Hvad er det nu med disse kloge mænd og koner? Fra kvaksalverloven til Lov om alternativ behandling af sygdom.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2015. Varme hænder og videnskab. Et historisk blik på de kloge koner fra 1860 til i dag.
 • 2014. Kom jul med din glæde!
 • 2010. Virksomheten til den synske Anna Elisabeth Westerlund.
 • 2010. Den synske Anna Elisabeth Westerlund. En fortælling.
 • 2010. Anna Elisabeth Westerlund. En fortælling.
 • 2010. Anna Elisabeth Westerlund. En fortælling.
 • 2009. Litterært drypp.
 • 2009. Hekser i nabolaget (med Rune Blix Hagen).
 • 2009. Boklansering: Mellem mennesker og magter.
 • 2009. Boklansering: Anna Elisabeth Westerlund: En fortelling.
 • 2009. Boklansering: Anna Elisabeth Westerlund.
 • 2009. Boklansering: Anna Elisabeth Westerlund.
 • 1992. Vanskæbne og fulgod lykke. Folkelig forståelse af sygdom og sundhet (plenumsforedrag).
 • 1992. Om at eje verden og vore informanter! Forskningsetik og kravet om nærhed til individ og felt.
 • 1992. Kultur og helse.
 • 1992. Heksen i norsk tradition.
 • 1992. Har læger brug for at vide noget om kultur.
 • 1992. Døden i billedet.
Vitenskapelig foredrag
 • 2015. Metodiske og forskningsetiske udfordringer ved brug af kvalitativ metode.
 • 2015. "Men om hun er skyldig? Ja, det ved kun Gud i Himmelen!".
 • 2013. De kloge koner på 1600-tallet og deres magiske univers.
 • 2011. “Du spørger, min dreng, hvad jeg vil med den visne viol!” Det gode svar – rammer, kontekst, brug og betydning.
 • 2011. Magien som bagtæppe for forestillinger, holdninger og handlinger.
 • 2011. Hvad er det med disse synske? Et tilbageblik på Anna Elisabeth Westerlunds liv.
 • 2010. ”Men lille Peter Spillemann løb hjem og sladrede!” Konfidensialitet, lojalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv.
 • 2010. Fortælling, fortryllelse, fortolkning.
 • 2010. Etik i kvalitativ metode.
 • 2010. Er det metodisk bedste det etisk værste?. Udfordringer i kvalitativ metode.
 • 2010. Deltagelse.
 • 2009. Synske bilete.
 • 2009. Skyldig eller uskyldig? Heksen i magiens verden i forfølgelsernes tid.
 • 2009. Forskningsetiske utfordringer i kvalitativ metode.
Leder
 • 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 8-10.
 • 2006. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 2 sider.
Leserinnlegg
 • 2007. Reimund Kvideland (1935-2006) - Obituary. Journal of American Folklore. 355-355.
Short communication
 • 2009. Tove Ingbjørg Fjell, Professor in Bergen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 138-138.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Academia Scientarium Fennica.
 • 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • 2004. Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers, Inc..
Vitenskapelig monografi
 • 2013. Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag.
 • 2009. Anna Elisabeth Westerlund : En fortelling.
 • 2008. A Summary in English (pp. 287-297).
 • 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
 • 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
Fagbok
 • 2000. Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus.
 • 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. Tano Aschehoug.
 • 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag. Vurderinger og praksis. Tano- Aschehoug.
 • 1994. I dødens skygge. Tradisjoner ved livets slutt. Vett & Viten, Stabekk.
 • 1991. Kvinneminnebok til Ida Blom. [Mangler utgivernavn].
Mastergradsoppgave
 • 2007. Sunn mat gir bedre barn! Kulturvitenskapelig perspektiv på ernæring og kosthold i ungdomsskolen.
 • 2007. Musikkorps, mer enn 17. mai? - et kulturanalytisk perspektiv på musikkorps.
 • 2007. Harde kropper. En kulturvitenskapelig analyse av maskulinitetskonstruksjoner i Dagbladets Sportsmagasin.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2006. Hva har Sudbø-saken gjort med oss? Bladet forskning.
Kronikk
 • 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende.
 • 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende.
 • 2001. Negeren i Randers arrest. Jyllands-Posten.
Doktorgradsavhandling
 • 2004. Intellektuelle i eksil. Integrering og ekskludering i et livsverdenperspektiv.
 • 1990. Det er mer mellom himmel og jord : folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling.
Intervju
 • 2013. "Ein medisinsk marknadsplass". Journalist: Hilde Strand.
 • 2009. Søkte bevis for synskhet.
 • 2009. Mysteriet Westerlund.
 • 2009. Intervju om Westerlund-biografi.
 • 2009. Intervju i Vestlandsrevyen, "Gjest på fredag".
 • 2009. Intervju i TV-programmet SVEIP.
 • 2009. Drev kjærlighetsarbeid.
 • 2009. Bokprogrammet.
Programdeltagelse
 • 2009. Radiodokumentar: Kva skjedde på rom 708?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2015. More or Less Genuine Shamans! The Believer in an Exchange between Antiquity and Modernity, between the Local and the Global. 31 sider.
 • 2014. Fakta, fiktion og formidling: En rejse mellem forskerarena og åben scene. 14 sider.
 • 2013. Folkemedicinens pionertid i Norge. 26 sider.
 • 2013. "Men lille Peter Spillemand løb hjem og sladrede". Konfidentialitet, loyalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv. 18 sider.
 • 2007. Det ubegrænsede, det uendelige, det grænseløse! En synsk kvindes livsprojekt. 21 sider.
 • 2005. Mit hjertes indvandrer - min livsfordobler! Partnerskabsfesten som arena for nyritualisering. 23 sider.
 • 2005. Fest og fellesskap. 6 sider.
 • 2005. Fest og fellesskap. 6 sider.
 • 2002. Det alternative som noget andet og lidt mere -- annoncen som medspiller i billeddannelser af helse og livskvalitet. 26 sider.
 • 2001. Forskningsetiske perspektiver på forskning i studiet af børnekultur. 17 sider.
 • 2000. Når Fanden er løs i Bergen by: En studie i ondskabens etnografi. 23 sider.
 • 1996. Sygdom er hvermands herre: Folkelig sygdomsopfattelse i det moderne. 15 sider.
 • 1996. Det genvundne paradis: Oplevelse, fortolkning og fortælling. 19 sider.
 • 1995. Bjergtagningsmyten - glimt af menneskets inderste rum? 16 sider.
 • 1994. Kvinneverden - kvinneværen. Nyhetsbladet "Nybrot" som arena for kvinneidentiteter. 17 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • 2008. Hjem fra Amerika! - Eller det nære fremmede. 23-30.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Alver, Bente Gullveig, og Torunn Selberg. 1990. Det er mer mellom himmel og jord: Folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling. Sandvika: Vett & Viten.

Bente Gullveig Alver og Ørjar Øyen. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. Oslo: Tano Aschehoug.

Alver, Bente Gullveig, Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson og Torunn Selberg. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Oslo: Pax.

Alver, Bente Gullveig. 2000. "Når Fanden er løs i Bergen by: En studie i ondskabens etnografi." S. 53-75 i Lisbeth Mikaelsson (red.), Religionsbyen Bergen. Bergen: Eide.

Alver, Bente Gullveig. 2002. "Det alternative som noget andet og lidt mere - annoncen som medspiller i billeddannelser af helse og livskvalitet." S. 145-170 i Kari Tove Elvbakken og Per Solvang (red.), Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Alver, Bente Gullveig, og Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri - de er våre!" Fest og fellesskap i endring. Uppsala: Kungl Gustav Adolfs Akademien.

Alver, Bente Gullveig. 2006. "'Ikke det bare vand'! Et kulturanalytisk perspektiv på vandets magiske dimension." Tidsskrift for kulturforskning 5(2): 21-42.

Bente Gullveig Alver, Tove Ingebjørg Fjell & Ørjar Øyen (Eds). 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. FF Communications 292. Helsinki: Finnish Academy of Science.

Alver, Bente Gullveig. 2007. "Det ubgrænsede, det uendelige, det grænseløse! En synsk kvindes livsprojekt." I Ingvild Sælid Gilhus og Siv Ellen Kraft (red.), Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Oslo: Universitetsforlaget.

Alver, Bente Gullveig. 2008. Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgelsernes tid. Oslo: Spartacus.

(1) Gjorde i 2008 ferdig et større arbeid om folkelig magi på 15- og 16-hundretallet med utgangspunkt i trolldomsprosessene fra Hordaland og Rogaland og muntlig tradisjon. Boka Mellem mennesker og magter utgitt i oktober 2008, se publikasjonslisten.

(2) Arbeider med den kloke kone som institusjon med utgangspunkt i et større feltarbeid om virksomheten til den synske Anna Elisabeth Westerlund. Et bokmanuskript skal leveres innen 15. august 2009. Arbeider med artikkel på engelsk for tidsskriftet Folklore.

(3) Spesifikke forskningsetiske utfordringer i kulturvitenskapene. Arbeider med artikkel om anonymisering.

Søkte i 2007 om støtte til delprosjektet "Cunning Women as Magic-Religious Actors in Late Modern Treatment of Illness" i det tverrfaglige prosjekt "Dynamics of Traditional Medicines" ledet av NAFKAM, Tromsø. Fikk da ingen finansiering.

Søkte i 2007 som gruppeleder støtte til prosjektet "The Equivocacy of Food - Nutrition, Threat, Pleasure? A Cultural Study of Contemporary Dietary Realities". Har eget delprosjekt som handler om møtet mellom erfaringskunnskap og naturvitenskapelig viten og ser spesielt på hvordan nye diettregimer for hjertepasienter påvirker famliens matvaner og livskvalitet. Fikk god evaluering men ingen støtte. Gruppen forsøker muligens igjen i 2009.