Hjem
 • E-postBente.Alver@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

Folkelige trossystemer og verdensbilder. Ritualer og fortellinger.

Kulturelle perspektiver på helse og livskvalitet.

Kvalitativ metode og forskningsetikk.

 

Bøker
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu. 2013. Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag. Scandinavian Academic Press. 321 sider. ISBN: 978-82-304-0073-9.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Anna Elisabeth Westerlund : En fortelling. Spartacus. 299 sider. ISBN: 9788243004900.
 • Alver, Bente Gullveig. 2008. Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgelsernes tid. Spartacus. 305 sider. ISBN: 978-82-304-0030-2.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. 232 sider. ISBN: 978-951-41-1010-8.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. 181 sider. ISBN: 91-85352-61-6.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2004. Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers, Inc.. 88 sider.
 • Rogan, Bjarne; Alver, Bente Gullveig. 2000. Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. 328 sider.
 • Alver, Bente Gullveig; Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Pax Forlag. 240 sider. ISBN: 82-530-2037-6.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Pax Forlag. 240 sider. ISBN: 82-530-2037-6.
 • Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. 211 sider. ISBN: 82-518-3572-0.
 • Øyen, Ørjar; Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag. Vurderinger og praksis. 211 sider. ISBN: 82-518-3572-0.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad. 1994. I dødens skygge. Tradisjoner ved livets slutt.
 • Alver, Bente Gullveig; Mikaelsson, Lisbeth. 1991. Kvinneminnebok til Ida Blom.
Tidsskriftartikler
 • Alver, Bente Gullveig. 2017. «Men om hun er skyldig, det ved kun Gud i himlen!». Et skråblikk på tro og tvivl i norske hekseprocesser. Tidsskrift for kulturforskning. 16: 7-26.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu; Alver, Bente Gullveig. 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende. Publisert 2014-12-20.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig; Ryymin, Teemu. 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende. Publisert 2013-04-12.
 • Alver, Bente Gullveig. 2011. Fortælling, fortolkning, fortryllelse : Et kulturanalytisk perspektiv på fortælletraditionen om den kloge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2011: 132-154.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Tove Ingbjørg Fjell, Professor in Bergen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 39: 138-138.
 • Alver, Bente Gullveig. 2007. Reimund Kvideland (1935-2006) - Obituary. Journal of American Folklore. 120: 355-355.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 140: 8-10.
 • Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 2007. Challenges of Research Ethics: An Introduction. FF communications. 140: 11-55.
 • Alver, Bente Gullveig. 2006. ""Ikke det bare vand!"" et kulturanalytisk perspektiv på vandets magiske dimension. Tidsskrift for kulturforskning. 5: 21-42.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2006. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 5. 2 sider.
 • Lærum, Ole Didrik; Alver, Bente Gullveig. 2006. Hva har Sudbø-saken gjort med oss? Bladet forskning. 3.
 • Alver, Bente Gullveig. 2001. Negeren i Randers arrest. Jyllands-Posten.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Det genvundne paradis: Oplevelser, fortolkning og fortælling av nær-døden oplevelse. Tradisjon. 2. 35-48.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. El diabolo y su reputación. Hechos y ficción en la narración popular. Revista de Investigaciones Folklóricas. 10. 9-13.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. The Bearing of Folk Belief on Cure and Healing. Journal of Folklore Research. 32: 21-33.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. På stram line mellem etiske forskningsidealer og praksis. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 60. 5-23.
 • Alver, Bente Gullveig. 1993. Er Fanden bedre enn sit rygte? Fakta og fiktion i folkelig fortælling. Tradisjon. 23: 1-17.
Rapporter/avhandlinger
 • Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig. 1991. KvinneMinnebok til Ida Blom. 60-årsdagen 20.februar 1991. Skriftserie. 1. Senter for humanistisk kvinneforskning. 222 sider.
 • Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1990. Det er mer mellom himmel og jord : folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling. Universitetet i Bergen, Etno-folkloristisk institutt, Bergen. 1 sider.
Bokkapitler
 • Alver, Bente Gullveig. 2015. More or Less Genuine Shamans! The Believer in an Exchange between Antiquity and Modernity, between the Local and the Global. Kapittel 8, sider 141-171. I:
  • Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R. 2015. Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Palgrave Macmillan. 270 sider. ISBN: 9781137461391.
 • Alver, Bente Gullveig. 2014. Fakta, fiktion og formidling: En rejse mellem forskerarena og åben scene. Artikkel, sider 257-270. I:
  • Esborg, Line; Johannsen, Dirk. 2014. "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. 352 sider. ISBN: 978-82-7099-772-5.
 • Alver, Bente Gullveig. 2013. Folkemedicinens pionertid i Norge. Kapittel 22, sider 399-424. I:
  • Rogan, Bjarne; Eriksen, Anne. 2013. Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. 697 sider. ISBN: 978-82-7099-723-7.
 • Alver, Bente Gullveig. 2013. "Men lille Peter Spillemand løb hjem og sladrede". Konfidentialitet, loyalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv. 1, sider 17-34. I:
  • Fossheim, Hallvard; Ingierd, Helene C. 2013. Forskeres taushetsplikt og meldeplikt. 110 sider. ISBN: 978-82-7682-067-6.
 • Alver, Bente Gullveig. 2008. Hjem fra Amerika! - Eller det nære fremmede. Artikkel, sider 23-30. I:
  • Haye, Turid. 2008. Amerikafareren: En vennehilsen til Knut Djupedal. 116 sider. ISBN: 9788230312018.
 • Alver, Bente Gullveig. 2007. Det ubegrænsede, det uendelige, det grænseløse! En synsk kvindes livsprojekt. Kapittel 8, sider 99-119. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv-Ellen. 2007. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget. 205 sider. ISBN: 978-82-15-01163-9.
 • Alver, Bente Gullveig. 2005. Mit hjertes indvandrer - min livsfordobler! Partnerskabsfesten som arena for nyritualisering. Kapittel, sider 87-109. I:
  • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. 181 sider. ISBN: 91-85352-61-6.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. Fest og fellesskap. kapittel, sider 9-14. I:
  • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. 181 sider. ISBN: 91-85352-61-6.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. Fest og fellesskap. Kapittel, sider 9-14. I:
  • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. 181 sider. ISBN: 91-85352-61-6.
 • Alver, Bente Gullveig. 2002. Det alternative som noget andet og lidt mere -- annoncen som medspiller i billeddannelser af helse og livskvalitet. Artikkel, sider 145-170. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 sider. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Alver, Bente Gullveig. 2001. Forskningsetiske perspektiver på forskning i studiet af børnekultur. Artikkel, sider 13-29. I:
  • Palmenfelt, Ulf; Marker, Torben Kure. 2001. At forske i en bevægelig verden: Refleksivitet i børnekulturforskningen.
 • Alver, Bente Gullveig. 2000. Når Fanden er løs i Bergen by: En studie i ondskabens etnografi. Artikkel, sider 53-75. I:
  • Mikaelsson, Lisbeth. 2000. Religionsbyen Bergen. 211 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Det genvundne paradis: Oplevelse, fortolkning og fortælling. 13-31. I:
  • Mikaelsson, Lisbeth. 1996. Myte i møte med det moderne. KULTs skriftserie nr.63.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Sygdom er hvermands herre: Folkelig sygdomsopfattelse i det moderne. 149-163. I:
  • Lian, Olaug S. 1996. Helsetjenesten i samfunnsvitenskapens lys.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. Bjergtagningsmyten - glimt af menneskets inderste rum? 85-100. I:
  • Hauan, Marit Anne; Skjelbred, Ann Helene Bolstad. 1995. Mellom sagn og virkelighet i nordnorsk tradisjon. ISBN: 82-412-0267-9.
 • Alver, Bente Gullveig. 1994. Kvinneverden - kvinneværen. Nyhetsbladet "Nybrot" som arena for kvinneidentiteter. 199-215. I:
  • Strømsvåg, Arild; Selberg, Torunn. 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Alver, Bente Gullveig, og Torunn Selberg. 1990. Det er mer mellom himmel og jord: Folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling. Sandvika: Vett & Viten.

Bente Gullveig Alver og Ørjar Øyen. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. Oslo: Tano Aschehoug.

Alver, Bente Gullveig, Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson og Torunn Selberg. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Oslo: Pax.

Alver, Bente Gullveig. 2000. "Når Fanden er løs i Bergen by: En studie i ondskabens etnografi." S. 53-75 i Lisbeth Mikaelsson (red.), Religionsbyen Bergen. Bergen: Eide.

Alver, Bente Gullveig. 2002. "Det alternative som noget andet og lidt mere - annoncen som medspiller i billeddannelser af helse og livskvalitet." S. 145-170 i Kari Tove Elvbakken og Per Solvang (red.), Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Alver, Bente Gullveig, og Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri - de er våre!" Fest og fellesskap i endring. Uppsala: Kungl Gustav Adolfs Akademien.

Alver, Bente Gullveig. 2006. "'Ikke det bare vand'! Et kulturanalytisk perspektiv på vandets magiske dimension." Tidsskrift for kulturforskning 5(2): 21-42.

Bente Gullveig Alver, Tove Ingebjørg Fjell & Ørjar Øyen (Eds). 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. FF Communications 292. Helsinki: Finnish Academy of Science.

Alver, Bente Gullveig. 2007. "Det ubgrænsede, det uendelige, det grænseløse! En synsk kvindes livsprojekt." I Ingvild Sælid Gilhus og Siv Ellen Kraft (red.), Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Oslo: Universitetsforlaget.

Alver, Bente Gullveig. 2008. Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgelsernes tid. Oslo: Spartacus.

(1) Gjorde i 2008 ferdig et større arbeid om folkelig magi på 15- og 16-hundretallet med utgangspunkt i trolldomsprosessene fra Hordaland og Rogaland og muntlig tradisjon. Boka Mellem mennesker og magter utgitt i oktober 2008, se publikasjonslisten.

(2) Arbeider med den kloke kone som institusjon med utgangspunkt i et større feltarbeid om virksomheten til den synske Anna Elisabeth Westerlund. Et bokmanuskript skal leveres innen 15. august 2009. Arbeider med artikkel på engelsk for tidsskriftet Folklore.

(3) Spesifikke forskningsetiske utfordringer i kulturvitenskapene. Arbeider med artikkel om anonymisering.

Søkte i 2007 om støtte til delprosjektet "Cunning Women as Magic-Religious Actors in Late Modern Treatment of Illness" i det tverrfaglige prosjekt "Dynamics of Traditional Medicines" ledet av NAFKAM, Tromsø. Fikk da ingen finansiering.

Søkte i 2007 som gruppeleder støtte til prosjektet "The Equivocacy of Food - Nutrition, Threat, Pleasure? A Cultural Study of Contemporary Dietary Realities". Har eget delprosjekt som handler om møtet mellom erfaringskunnskap og naturvitenskapelig viten og ser spesielt på hvordan nye diettregimer for hjertepasienter påvirker famliens matvaner og livskvalitet. Fikk god evaluering men ingen støtte. Gruppen forsøker muligens igjen i 2009.