Hjem
 • E-postBente.Alver@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

Folkelige trossystemer og verdensbilder. Ritualer og fortellinger.

Kulturelle perspektiver på helse og livskvalitet.

Kvalitativ metode og forskningsetikk.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Alver, Bente Gullveig. 2017. «Men om hun er skyldig, det ved kun Gud i himlen!». Et skråblikk på tro og tvivl i norske hekseprocesser. Tidsskrift for kulturforskning. 7-26.
 • Alver, Bente Gullveig. 2011. Fortælling, fortolkning, fortryllelse : Et kulturanalytisk perspektiv på fortælletraditionen om den kloge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 132-154.
 • Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 2007. Challenges of Research Ethics: An Introduction. FF communications. 11-55.
 • Alver, Bente Gullveig. 2006. ""Ikke det bare vand!"" et kulturanalytisk perspektiv på vandets magiske dimension. Tidsskrift for kulturforskning. 21-42.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Det genvundne paradis: Oplevelser, fortolkning og fortælling av nær-døden oplevelse. Tradisjon. 35-48.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. The Bearing of Folk Belief on Cure and Healing. Journal of Folklore Research. 21-33.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. På stram line mellem etiske forskningsidealer og praksis. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 5-23.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. El diabolo y su reputación. Hechos y ficción en la narración popular. Revista de Investigaciones Folklóricas. 9-13.
 • Alver, Bente Gullveig. 1993. Er Fanden bedre enn sit rygte? Fakta og fiktion i folkelig fortælling. Tradisjon. 1-17.
Rapport
 • Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig. 1991. KvinneMinnebok til Ida Blom. 60-årsdagen 20.februar 1991. .
Faglig foredrag
 • Alver, Bente Gullveig. 2015. Anne Pedersdatter - skyldig eller uskyldig?
 • Alver, Bente Gullveig. 2014. Hvad er det nu med disse kloge mænd og koner? Fra kvaksalverloven til Lov om alternativ behandling af sygdom.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Alver, Bente Gullveig. 2015. Varme hænder og videnskab. Et historisk blik på de kloge koner fra 1860 til i dag.
 • Alver, Bente Gullveig. 2014. Kom jul med din glæde!
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. Virksomheten til den synske Anna Elisabeth Westerlund.
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. Den synske Anna Elisabeth Westerlund. En fortælling.
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. Anna Elisabeth Westerlund. En fortælling.
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. Anna Elisabeth Westerlund. En fortælling.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Litterært drypp.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Hekser i nabolaget (med Rune Blix Hagen).
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Boklansering: Mellem mennesker og magter.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Boklansering: Anna Elisabeth Westerlund: En fortelling.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Boklansering: Anna Elisabeth Westerlund.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Boklansering: Anna Elisabeth Westerlund.
 • Alver, Bente Gullveig. 1992. Vanskæbne og fulgod lykke. Folkelig forståelse af sygdom og sundhet (plenumsforedrag).
 • Alver, Bente Gullveig. 1992. Om at eje verden og vore informanter! Forskningsetik og kravet om nærhed til individ og felt.
 • Alver, Bente Gullveig. 1992. Kultur og helse.
 • Alver, Bente Gullveig. 1992. Heksen i norsk tradition.
 • Alver, Bente Gullveig. 1992. Har læger brug for at vide noget om kultur.
 • Alver, Bente Gullveig. 1992. Døden i billedet.
Vitenskapelig foredrag
 • Alver, Bente Gullveig. 2015. Metodiske og forskningsetiske udfordringer ved brug af kvalitativ metode.
 • Alver, Bente Gullveig. 2015. "Men om hun er skyldig? Ja, det ved kun Gud i Himmelen!".
 • Alver, Bente Gullveig. 2013. De kloge koner på 1600-tallet og deres magiske univers.
 • Alver, Bente Gullveig. 2011. “Du spørger, min dreng, hvad jeg vil med den visne viol!” Det gode svar – rammer, kontekst, brug og betydning.
 • Alver, Bente Gullveig. 2011. Magien som bagtæppe for forestillinger, holdninger og handlinger.
 • Alver, Bente Gullveig. 2011. Hvad er det med disse synske? Et tilbageblik på Anna Elisabeth Westerlunds liv.
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. ”Men lille Peter Spillemann løb hjem og sladrede!” Konfidensialitet, lojalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv.
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. Fortælling, fortryllelse, fortolkning.
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. Etik i kvalitativ metode.
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. Er det metodisk bedste det etisk værste?. Udfordringer i kvalitativ metode.
 • Alver, Bente Gullveig. 2010. Deltagelse.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Synske bilete.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Skyldig eller uskyldig? Heksen i magiens verden i forfølgelsernes tid.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Forskningsetiske utfordringer i kvalitativ metode.
Leder
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 8-10.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2006. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 2 sider.
Leserinnlegg
 • Alver, Bente Gullveig. 2007. Reimund Kvideland (1935-2006) - Obituary. Journal of American Folklore. 355-355.
Short communication
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Tove Ingbjørg Fjell, Professor in Bergen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 138-138.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Academia Scientarium Fennica.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. Kungl. Gustav Adolfs Akademien.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2004. Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers, Inc..
Vitenskapelig monografi
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu. 2013. Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Anna Elisabeth Westerlund : En fortelling.
 • Alver, Bente Gullveig. 2008. A Summary in English (pp. 287-297).
 • Alver, Bente Gullveig; Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
Fagbok
 • Rogan, Bjarne; Alver, Bente Gullveig. 2000. Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus.
 • Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. Tano Aschehoug.
 • Øyen, Ørjar; Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag. Vurderinger og praksis. Tano- Aschehoug.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad. 1994. I dødens skygge. Tradisjoner ved livets slutt. Vett & Viten, Stabekk.
 • Alver, Bente Gullveig; Mikaelsson, Lisbeth. 1991. Kvinneminnebok til Ida Blom. [Mangler utgivernavn].
Mastergradsoppgave
 • Sylte, Håvard. 2007. Sunn mat gir bedre barn! Kulturvitenskapelig perspektiv på ernæring og kosthold i ungdomsskolen.
 • Handegard, Berit. 2007. Musikkorps, mer enn 17. mai? - et kulturanalytisk perspektiv på musikkorps.
 • Langeland, Fredrik. 2007. Harde kropper. En kulturvitenskapelig analyse av maskulinitetskonstruksjoner i Dagbladets Sportsmagasin.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Lærum, Ole Didrik; Alver, Bente Gullveig. 2006. Hva har Sudbø-saken gjort med oss? Bladet forskning.
Kronikk
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu; Alver, Bente Gullveig. 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig; Ryymin, Teemu. 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende.
 • Alver, Bente Gullveig. 2001. Negeren i Randers arrest. Jyllands-Posten.
Doktorgradsavhandling
 • Ytrehus, Line Alice. 2004. Intellektuelle i eksil. Integrering og ekskludering i et livsverdenperspektiv.
 • Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1990. Det er mer mellom himmel og jord : folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling.
Intervju
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig; Ryymin, Teemu. 2013. "Ein medisinsk marknadsplass". Journalist: Hilde Strand.
 • Wehus, Walter; Alver, Bente Gullveig. 2009. Søkte bevis for synskhet.
 • Sæveraas, Siv; Alver, Bente Gullveig. 2009. Mysteriet Westerlund.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Intervju om Westerlund-biografi.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Intervju i Vestlandsrevyen, "Gjest på fredag".
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Intervju i TV-programmet SVEIP.
 • Hellesøy, Cathrine; Alver, Bente Gullveig. 2009. Drev kjærlighetsarbeid.
 • Brenner, Hans Olav; Alver, Bente Gullveig. 2009. Bokprogrammet.
Programdeltagelse
 • Hesthamar, Kari; Alver, Bente Gullveig. 2009. Radiodokumentar: Kva skjedde på rom 708?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Alver, Bente Gullveig. 2015. More or Less Genuine Shamans! The Believer in an Exchange between Antiquity and Modernity, between the Local and the Global. 31 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 2014. Fakta, fiktion og formidling: En rejse mellem forskerarena og åben scene. 14 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 2013. Folkemedicinens pionertid i Norge. 26 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 2013. "Men lille Peter Spillemand løb hjem og sladrede". Konfidentialitet, loyalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv. 18 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 2007. Det ubegrænsede, det uendelige, det grænseløse! En synsk kvindes livsprojekt. 21 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 2005. Mit hjertes indvandrer - min livsfordobler! Partnerskabsfesten som arena for nyritualisering. 23 sider.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. Fest og fellesskap. 6 sider.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. Fest og fellesskap. 6 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 2002. Det alternative som noget andet og lidt mere -- annoncen som medspiller i billeddannelser af helse og livskvalitet. 26 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 2001. Forskningsetiske perspektiver på forskning i studiet af børnekultur. 17 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 2000. Når Fanden er løs i Bergen by: En studie i ondskabens etnografi. 23 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Sygdom er hvermands herre: Folkelig sygdomsopfattelse i det moderne. 15 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Det genvundne paradis: Oplevelse, fortolkning og fortælling. 19 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. Bjergtagningsmyten - glimt af menneskets inderste rum? 16 sider.
 • Alver, Bente Gullveig. 1994. Kvinneverden - kvinneværen. Nyhetsbladet "Nybrot" som arena for kvinneidentiteter. 17 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Alver, Bente Gullveig. 2008. Hjem fra Amerika! - Eller det nære fremmede. 23-30.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Alver, Bente Gullveig, og Torunn Selberg. 1990. Det er mer mellom himmel og jord: Folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling. Sandvika: Vett & Viten.

Bente Gullveig Alver og Ørjar Øyen. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. Oslo: Tano Aschehoug.

Alver, Bente Gullveig, Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson og Torunn Selberg. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Oslo: Pax.

Alver, Bente Gullveig. 2000. "Når Fanden er løs i Bergen by: En studie i ondskabens etnografi." S. 53-75 i Lisbeth Mikaelsson (red.), Religionsbyen Bergen. Bergen: Eide.

Alver, Bente Gullveig. 2002. "Det alternative som noget andet og lidt mere - annoncen som medspiller i billeddannelser af helse og livskvalitet." S. 145-170 i Kari Tove Elvbakken og Per Solvang (red.), Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Alver, Bente Gullveig, og Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri - de er våre!" Fest og fellesskap i endring. Uppsala: Kungl Gustav Adolfs Akademien.

Alver, Bente Gullveig. 2006. "'Ikke det bare vand'! Et kulturanalytisk perspektiv på vandets magiske dimension." Tidsskrift for kulturforskning 5(2): 21-42.

Bente Gullveig Alver, Tove Ingebjørg Fjell & Ørjar Øyen (Eds). 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. FF Communications 292. Helsinki: Finnish Academy of Science.

Alver, Bente Gullveig. 2007. "Det ubgrænsede, det uendelige, det grænseløse! En synsk kvindes livsprojekt." I Ingvild Sælid Gilhus og Siv Ellen Kraft (red.), Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Oslo: Universitetsforlaget.

Alver, Bente Gullveig. 2008. Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgelsernes tid. Oslo: Spartacus.

(1) Gjorde i 2008 ferdig et større arbeid om folkelig magi på 15- og 16-hundretallet med utgangspunkt i trolldomsprosessene fra Hordaland og Rogaland og muntlig tradisjon. Boka Mellem mennesker og magter utgitt i oktober 2008, se publikasjonslisten.

(2) Arbeider med den kloke kone som institusjon med utgangspunkt i et større feltarbeid om virksomheten til den synske Anna Elisabeth Westerlund. Et bokmanuskript skal leveres innen 15. august 2009. Arbeider med artikkel på engelsk for tidsskriftet Folklore.

(3) Spesifikke forskningsetiske utfordringer i kulturvitenskapene. Arbeider med artikkel om anonymisering.

Søkte i 2007 om støtte til delprosjektet "Cunning Women as Magic-Religious Actors in Late Modern Treatment of Illness" i det tverrfaglige prosjekt "Dynamics of Traditional Medicines" ledet av NAFKAM, Tromsø. Fikk da ingen finansiering.

Søkte i 2007 som gruppeleder støtte til prosjektet "The Equivocacy of Food - Nutrition, Threat, Pleasure? A Cultural Study of Contemporary Dietary Realities". Har eget delprosjekt som handler om møtet mellom erfaringskunnskap og naturvitenskapelig viten og ser spesielt på hvordan nye diettregimer for hjertepasienter påvirker famliens matvaner og livskvalitet. Fikk god evaluering men ingen støtte. Gruppen forsøker muligens igjen i 2009.