Hjem
Bente Hvidstens bilde

Bente Hvidsten

Førsteamanuensis
 • E-postbente.hvidsten@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 6541210282
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Cause for concern? The value of practical knowledge in professional education. Policy Futures in Education. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2021). Counsellors perceptions of the phenomenon of concentration difficulties. Support for Learning. 83-101.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ungdomsskolelærernes erfaring med oppmelding til PPT og samarbeid med aktuelle aktører når elever oppfattes å ha konsentrasjonsvansker. Spesialpedagogikk. 51-63.
 • Vis forfatter(e) (2018). Så konsentrer deg da! Hvordan lærerstudenter oppfatter en ukonsentrert elev. Nordic Studies in Education. 17-34.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Læreres erfaringer med undervisning av ungdomsskoleelever som oppfattes å ha konsentrasjonsvansker.
 • Vis forfatter(e) (2021). International Special Education Conference.
 • Vis forfatter(e) (2021). Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan brukes i forebyggende arbeid for elever på ungdomstrinnet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan brukes i forebyggende arbeid for elever på ungdomstrinnet.
 • Vis forfatter(e) (2018). What to Do when Pupils Do not Concentrate?
 • Vis forfatter(e) (2015). Hva, hvem og hvordan er en elev?
 • Vis forfatter(e) (2009). I hvilken grad har barn med diagnosen ADHD visuell eller auditiv oppmerksomhetssvikt? .
Leder
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikk kan være et verktøy i forebyggende arbeid i skolen. Bergens Tidende.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Spesialpedagogikkens forståelse av atferdsvansker i et historisk perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forord til antologien med tittel: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Spesialpedagogikk i barnehagen Barnet i fokus. Fagbokforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2014). Spesialpedagogikk i barnehagen- barnet i fokus. Innledning. Fagbokforlaget.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikk som verktøy i forebyggende arbeid i skolen Viggo Krüger (Aleris/GAMUT/Griegakademiet) Bente I. B. Hvidsten (Høgskolen på Vestlandet) Cecilie Sand (Bergen kommune) Mardon Åvitsland (Bergen Kulturskole) Thomas Høiseth (Aleris) . Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvis pedagogikk ikke fantes. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Begrepet konsentrasjonsvansker og dets sensus Communis. Siste års lærerstudenters, erfarne læreres og rådgiveres oppfatninger av og erfaringer med det operative begrepet konsentrasjonsvansker.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Flere barn får spesialpedagogisk hjelp enn før.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fire tegn på at barnet ditt kan trenge hjelp i barnehagen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). SAMARBEID MELLOM LÆRERE PÅ BARNESKOLE OG PP-RÅDGIVER. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). LÆRERES ERFARINGER MED UNDERVISNING AV UNGDOMSSKOLEELEVER SOM OPPFATTES Å HA KONSENTRASJONSVANSKER. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). ET UTVIKLINGSØKOLOGISK PERSPEKTIV PÅ HVORDAN MUSIKK KAN BRUKES I FOREBYGGENDE ARBEID FOR ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). What to Do when Pupils Do not Concentrate? 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Relasjonelle vansker: Hvordan kan du som barnehagelærer fremme barns relasjonskompetanse? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Diagnosen ADHD hos små barn. 15 sider.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen- barnet i fokus Revidert utgave. 5-10.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Symptomer på diagnosen ADHD hos små barn. . I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Relasjonelle utfordringer: Hvordan kan du som barnehagelærer fremme barns relasjonskompetanse? 137-148. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kapittel 1: Spesialpedagogikkens overordnede mål. 17-27. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Spesialpedagogikkens overordnede mål. 17-28. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Spesialpedagogikk i barnehagen Barnet i fokus. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.